M2 Business Blog

- blog o zakladní, predaji a správe firiem

Chcete dostávať informácie o nových článkoch a pravidelne sa vzdelávať? Prihláste sa k odberu nášho newsletra.

J.s.a. - výhody jednoduchej spoločnosti na akcie a prečo si ju založiť

JUDr. Ján Marônek | 09.01.2017

Od 1.1.2017 je možné na Slovensku založiť novú právnu formu, ktorá je "niečo medzi" spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou - jednoduchú spoločnosť na akcie - tzv j.s.a.. Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie je optimálne v prípade, ak spoločnú firmu zakladaná investor a startupista. Prináša do nášho podnikateľského prostredia právnu istotu pre investorov a jej vytvorenie hodnotíme veľmi kladne. Zároveň sme hrdí, že práve naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j.s.a. na Slovensku. Prečo a kedy sa oplatí nad j.s.a. uvažovať sa dočítate v texte nižšie. 

Aké sú hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie: 

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj JAS pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1,- eura
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody (to je síce možné i teraz, avšak bez právneho rámca, pretože niektoré súdy ich môžu akceptovať, iné zasa nie. Práve právny rámec v podobe konkrétnych ustanovení „dáva“ právnu istotu) 
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • JAS môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“, pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)
 • Menovitá hodnota akcií bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri JAS prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (napr. bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami budú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)
 • Ak pôjde o start-up, tak aj oslobodenie od daňových licencií na 3 roky (od roku 2018 majú byť však daňové licencie zrušené)

V M2B.sk sme zabezpečili založenie prvej j.s.a. na Slovensku 

Referencia spokojného klienta a predsedu predstavenstva historicky prvej j.s.a. na Slovensku Slovenské slávnosti j.s.a. p. Kamila Križana

 

Chcete vedieť viac o jednoduchej akciovej spoločnosti? Zavolajte nám na tel. čísle: 0221 029 980 a dohodnite si konzultáciu. Prípadne čítajte stránku: Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie. Naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j. s. a. na Slovensku. Ak ju chcete založiť aj vy, ste na správnej adrese. 

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako pre Vás zabezpečujeme tiež zápisy všetkých zmien do obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme aj pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícov klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom, ale taktiež záväzkom do budúcnosti. Ak sa aj Vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk, tak Vám garantujeme 100 % spokojnosť.

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o.

Novinky a rady priamo na váš mail

 

Stiahnite si e-book zadarmo

V ebooku Založenie s. r. o. v roku 2017 sa dozviete presný návod ako svojpomocne založiť s.r.o.. V úvode sú definované základné pojmy ako konateľ, spoločník, spoločenská zmluva. V ďaľšej časti sú uvedené presné informácie čo musí obsahovať spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina. V poslednej časti je popísaný presný proces zakladania spoločnosti. V ebooku nájdete aj kupón, pomocou ktorého získate pri zakladaní firmy výraznú zľavu.