M2 Business Blog

- blog o zakladní, predaji a správe firiem

Chcete dostávať informácie o nových článkoch a pravidelne sa vzdelávať? Prihláste sa k odberu nášho newsletra. 

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

M. Sc. Ondrej Mizerák | 08.11.2013

Novelou Zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2014 zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane do výšky 180 € ročne, ktorá sa bude uplatňovať  až po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j.  kalendárneho roka. Podľa § 11 ods. 11 ZDP bude možné odpočítať príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane vo výške, v akej boli preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac však do výšky 180 € za rok.

Pre uplatnenie musia byť splnené nasledovné podmienky:

-          Príspevky na DDS zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu

-          Daňovník nemá uzatvorenú inú zmluvu podľa osobitného predpisu, teda zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky vyššie uvedené

Zároveň treba uviesť, že ak by bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber, je povinný zvýšiť základ dane do 3 zdaňovacích období od skončenia obdobia, kedy si základ dane zníži.

M. P.

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícii a predaja starších i nových tzv. ready made spoločností. Rovnako pre vás zabezpečujeme i zápisy všetkých zmien do Obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností. 

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme i pre média, ako sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícok klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom ale i záväzkom do budúcnosti. Ak sa i vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk garantujeme Vám 100% spokojnosť. 

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o. 

Novinky a rady priamo na váš mail