M2 Business Blog

- blog o zakladní, predaji a správe firiem

Chcete dostávať informácie o nových článkoch a pravidelne sa vzdelávať? Prihláste sa k odberu nášho newsletra.

Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

M. Sc. Ondrej Mizerák | 08.11.2013

Novelou Zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2014 zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane do výšky 180 € ročne, ktorá sa bude uplatňovať  až po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j.  kalendárneho roka. Podľa § 11 ods. 11 ZDP bude možné odpočítať príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane vo výške, v akej boli preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac však do výšky 180 € za rok.

Pre uplatnenie musia byť splnené nasledovné podmienky:

-          Príspevky na DDS zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu

-          Daňovník nemá uzatvorenú inú zmluvu podľa osobitného predpisu, teda zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky vyššie uvedené

Zároveň treba uviesť, že ak by bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber, je povinný zvýšiť základ dane do 3 zdaňovacích období od skončenia obdobia, kedy si základ dane zníži.

M. P.

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako pre Vás zabezpečujeme tiež zápisy všetkých zmien do obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme aj pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícov klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom, ale taktiež záväzkom do budúcnosti. Ak sa aj Vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk, tak Vám garantujeme 100 % spokojnosť.

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o.

Novinky a rady priamo na váš mail