M2B v médiách

V M2B.sk dlhodobo publikujeme články a rady z oblastí, v ktorých podnikáme. Bezplatne radíme aby sme si získali dôveru vás - budúcich klientov. Blog M2B pravidelne mesačne navštívi a číta ako 10 000 čitateľov, čo je číslo na ktoré sme mimoriadne hrdí. Postupne si nás všimli i redaktori tých najvýznamnejších médií, ktoré tvoria obsah pre podnikateľov a začali nás žiadať o stanoviská a vyjadrenia v nimi pripravovaných článkoch. Dopracovali sme sa k bližším spoluprácam ako poradenstvo v online poradni Hospodárskych novín či k príprave celých seriálov článkov ku konkrétnym témam s týždenníkom TREND či portálom podnikam.sk. K dnešnému dňu evidujeme viac ako 300 publikácií, na ktoré nájdete odkazy nižšie. 

Dôverujú a spolupracujú s nami redaktori z najvýznamnejších médií. Stavte preto na istotu a rozhodnite sa využiť naše služby a odborné znalosti aj Vy.

Najnovšie články

TA3 Hospodárske noviny TREND RTVS PODNIKAM.sk Ľudskou rečou
 • Ako sa vyhnúť zdravotným odvodom pri likvidácii spoločnosti

  Mnoho podnikateľov disponuje veľkými zostatkami, či už na účte alebo v pokladni. Tento majetok po ukončení likvidácie predstavuje nemalý likvidačný zostatok. Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku síce nie je zaťažené žiadnou daňou, avšak podlieha zdravotnému odvodu vo výške 14%.

 • Zdravotné odvody pri zrušení spoločnosti

  Tak ako podiel na zisku, tak aj vyrovnávací podiel, ako aj podiel na likvidačnom zostatku sú základom pre vyrubenie zdravotného odvodu. Sadzba pre výpočet zdravotného odvodu predstavuje 14% zo základu.

 • Ako sa zbaviť spiacej firmy

  Mnoho podnikateľov hľadá cestu ako sa vyhnúť plateniu licenčných poplatkov. Prečítajte si, aké máte možnosti a čo všetko obnášajú.

 • Kto nechce platiť licenciu, mal by sa s likvidáciou firmy poponáhľať

  V súčasnosti sa v „dielni“ Ministerstva financií pracuje na návrhu zákona, ktorým sa majú zaviesť licenčné poplatky. Licenčné poplatky sa majú vzťahovať na hospodárske výsledky dosiahnuté za rok 2014, pričom ich splatnosť bude v roku 2015.

 • Potrebujú podnikatelia vôbec základné imanie?

  Podľa novely Obchodného zákonníka nie je jasné, na koho účet sa základné imanie bude skladať. Prečítajte si názor odborníka na zakladanie spoločností a legislatívu.

 • Fúzia firiem pre daňovú úľavu

  V tomto období sa ustaľuje sa hospodársky výsledok za rok 2013, základ dane a tým aj daňová povinnosť zaplatiť z daň z príjmov.  Mnohí podnikatelia pochopiteľne „naháňajú“ náklady, možnosti a cesty ako znížiť základ dane a tým si znížiť daňovú povinnosť. 

 • JUDr. Marônek a jeho článok v Plus 7 dní

  Týždenník Plus 7 dní publikoval článok, v ktorom sa JUDr. Marônek vyjadruje k novému zákonu o pôde. 

« Previous 1 4 7 10 11 12 13 Next »