Účtovné a daňové poradenstvo

Mám záujem o ponuku
 • "Založenie spoločnosti prebehlo presne ako mi bolo deklarované. Firmu M2 Business som si vybrala na základe predchádzajúcich referencií a bolo to správne rozhodnutie. " Denisa Rathouská, konateľ DELOP REAL s.r.o.
 • "Od M2 Business som už využil založenie firmy, zápisy zmien i virtuálne sídlo. Som spokojný a s čistým svedomím vás ďalej odporúčam. " Ing. Peter Komenda, konateľ Freight consulting s.r.o.
 • "Založenie firmy prebehlo podľa mojich predstáv. V prípade potreby vaše služby opätovne využijem a ďalej odporúčam. " Ing. Igor Tomiš, konateľ IT Solar s.r.o.
 • "Služby M2B.sk sme využili pri založení firmy ako i pri zápise zmien do OR. Som maximálne spokojná s pomerom odbornosť, cena a kvalita. " Ing. Michaela Juríčková, konateľka K2 Projekt s.r.o.
 • "Pre spustenie nového projektu sa vždy obrátim na M2 Business. Zápisy zmien ako i služby virtuálneho sídla sú tiež na najvyššej úrovni. Odporúčam. " Ing. Juraj Kočar – konateľ 3MAS s. r. o.
 • "Od dodávateľov vyžadujem kvalitu a profesionálny prístup preto využívam služby M2B.sk Využili sme ich pri zápise zmien v ORSR, ako aj pri vymáhaní pohľadávok a v oboch prípadoch sme boli spokojní. Môžem len odporučiť." Mgr. Patrik Mareček, konateľ ADVERTI s.r.o.
 • "S M2B.sk ako s obchodným partnerom spolupracujem od roku 2009 a po celý čas je prístup M2B profesionálne i ľudsky na vysokej úrovni. Vaše služby som odporučil i viacerým obchodným partnerom a boli veľmi spokojní. " Miroslav Vilem, CEO www.hladaminvestora.sk
 • "S vašimi službami som bol mimoriadne spokojný. Založenie firmy prebehlo profesionálne, rýchlo a výhodne. Vyzdvihol by som ešte ľudský prísľub a ochotu vášho personálu. " Vladimír Šimončič, konateľ REBRAND s.r.o.
 • "Využil som služby M2B.sk pri štarte podnikania a všetko prebehlo ako bolo deklarované. V súčasnosti využívam i vedenie účtovníctva. Som spokojný. " Vladimír Jakáb, konateľ TRAVERT s.r.o. www.travert.sk
 • "Pre rýchle rozbehnutie nového projektu potreboval náš klient zakúpiť spoločnosť, ktorá by už bola platiteľom DPH. Na základe referencií od kolegov, ako aj jeho publikačnej činnosti sme oslovili M2B.sk Celý predaj prebehol podľa našich predstáv. Služby tejto firmy môžem len odporučiť." JUDr. Peter Lišiak, PhD. advokát
 • "Služby M2B.sk som využila už niekoľko krát. Kupovali sme pre klientov staršiu firmu s DPH registráciou i ready made bez platcovstva. Vždy všetko prebehlo na najvyššej profesionálnej úrovni a k spokojnosti našich klientov a to je to na čom si v našej AK zakladáme. Služby M2B.sk odporúčam." JUDr. Janette Prétiová, advokátka
 • "Spoločnosť M2 Business s.r.o. som oslovila na základe požiadavky klienta za účelom kúpy existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným. So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná, poskytovaný servis je komplexný a profesionálny. Služby Vašej spoločnosti odporúčam aj ďalším klientom." Advokátska kancelária JUDr. Ivana Tomkowa
 • "S celkovým priebehom založenia našej akciovej spoločnosti GoldSafe, a.s. som bol mimoriadne spokojný. Služby spoločnosti sme využili i v minulosti a ako vtedy i teraz všetko prebehlo v dohodnutých lehotách a cenách. Môžem len odporučiť a v prípade potreby vás opäť oslovím." Goldsafe a.s., Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva
 • "Spoločnosť M2 Business s. r. o. som si vybral na základe referencií. Potreboval som zriadiť v maďarsku spoločnosť. Som rád, že som túto firmu oslovil, nakoľko splnili všetky moje očakávania, dokonca urobili i viac ako som čakal. Doporučujem M2B.sk nemusíte mať žiadne obavy." Martin Duras, majiteľ predajní sedačiek PHASE www.sedackyphase.sk
 • "V našej firme si zakladáme na profesionálnom prístupe a prvotriednych službách. Rovnaký prístup požadujeme i od dodávateľov. Služby M2B.sk splnili moje očakávania a bol som veľmi spokojný. Odporúčam. " Juraj Krč, konateľ www.archstyl.com
 • "Pre služby M2B.sk som sa rozhodol na základe referencií a urobil som správne. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť. Máte moje odporúčanie " Michal Holčík, konateľ Saymore Communications, s.r.o.
 • "Uvítali sme možnosť kúpiť "off the shelf" spoločnosť s registráciou platiteľa DPH, s minimálnym počtom transakcií a teda obmedzeným rizikom vyplývajúcim z histórie podnikateľskej činnosti. Je to významná úspora času a nákladov" Monika Zacharová, financial manager TriGranit

Počas poradenstva v oblasti účtovníctva a daní pre Vás zabezpečíme:

 • Priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov – nie je vždy súčasťou paušálnej platby.
 • Komplexné posúdenie daňovej situácie klienta.
 • Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.
 • Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov - cestná daň, daň z nehnuteľností, atď.).
 • Upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve,
 • Registráciu daňových subjektov na daňovom úrade.
 • Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva.
 • Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia.
 • Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole.
 • Ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov.
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty).
 • Administratívne práce.
 • Návrhy zmlúv.
 • Zastupovanie pred úradmi.
 • Založenie spoločnosti.
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri.
 • Poradenstvo pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

Prečo zveriť vedenie účtovníctva našej spoločnosti:

Vzhľadom k tomu, že ponuka spoločností poskytujúcich vedenie účtovníctva je skutočne obsiahlia, veríme, že nie je jednoduché sa rozhodnúť. Naša spoločnosť Vám poskytne najlepší pomer cena/kvalita na trhu. Zároveň si plne uvedomujeme existenciu konkurencie zo strany menších účtovníkov, ktorí sú síce lacnejší, ale nedajú Vám daňový doklad, nie sú poistení a v prípade problémov so spracovaním účtovníctva zostane pokuta a problémy s daňovým úradom na Vašich pleciach. Na druhej strane, je naša cena omnoho výhodnejšia, ako cena veľkých medzinárodných spoločností, resp. väčšiny účtovných kancelárií, pri zachovaní maximálnej možnej miery profesionality. Pripravili sme pre Vás dôvody, prečo sa rozhodnúť práve pre nás. Zároveň Vás pozývame na osobnú konzultáciu, kde si môžete vedomosti našich zamestnancov overiť a zároveň Vám môžeme pripraviť cenovú ponuku, preto nám prosím zavolajte na: 02/38 102 976, prípadne napíšte e-mail na info@m2b.sk alebo vyplňte formulár nižšie.

9 dôvodov, prečo nám zveriť vedenie účtovníctva:

 1. Financie a ochota: Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebujeme stôl, stoličku, počítač. Nemáte problém s odstupným, PN, prípadne neochotou zamestnancov.
 2. Aktuálny softvér: Nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Odbornosť: Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Danú odbornosť pri samostatnom vedení účtovníctva, prípadne jednom, dvoch interných zamestnancoch nikdy nedosiahnete. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 3 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami – viz sekciu o nás.
 4. Špecializácia: Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s max. 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. €. V portfóliu našich klientov sú i klienti, ktorí nie sú platcami DPH.
 5. Referencie: Disponujeme referenciami viac ako 40 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania.
 6. Poistenie: Naša spoločnosť je riadne poistená do výšky 50.000,- € za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité – od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť.
 7. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.
 8. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 9. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďaľšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na celý mesiace úplne zadarmo.

Neváhajte nás kontaktovať za účelom osobného stretnutia, konzultácie a nacenenia účtovných služieb pre Vašu spoločnosť.

Vybrané referencie

Pozrieť všetky referencie

Máte otázky k službe: Účtovné a daňové poradenstvo? Zavolajte (0 221 029 980)

Zvýhodnené doplnkové služby

Blog

Pokuty a zodpovednosť zúčastnených pri uplatňovaní "protischránkového zákona" - 6. článok

Aké pokuty, sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplýva z protischránkového zákona sa dočítate v dnešnom poslednom článku zo seriálu o protischránkovom zákone.  Štatutárovi PVS hrozia pokuty aj…

Čítať viac

Zákon o registri partnerov verejného sektora " v kocke"

Zákon o partneroch verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod podľa protischránkového zákona - 5. článok

Konečný užívateľ výhod bol pojem, ktorý sme spomínali v každom z predchádzajúcich článkov tohto seriálu: Protischránkový zákon, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora,…

Čítať viac
pozrieť všetky články

Kontaktný formulár

Mám záujem o službu Účtovné a daňové poradenstvo.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.