Ukončenie podnikania

Mám záujem o ponuku

Odpredaj firmy, ktorá je platiteľom DPH

Sprostredkujeme predaj vašej firmy, ktorá je čistá a je platiteľom DPH za výhodné ceny. Predali sme už 500+ firiem, predáme i vašu.

Odpredaj firmy, ktorá nie je platiteľom DPH

Sprostredkujeme odpredaj firiem, ktoré sú čisté a nie sú platiteľmi DPH za výhodné ceny. Kontaktujte nás na: 0221 029 987

Likvidácia firmy

Zlikvidujte si firmu svojpomocne pomocou nášho ebooku alebo využite likvidáciu firmy na kľúč. Ceny od 289 €.

Ako neplatiť daňové licencie - porovnanie

Ucelený prehľad Vašich možností, ak máte spiacu firmu a chete sa jej zbaviť

Konkurz spoločnosti

Chcete vyhlásiť konkurz? Prečítajte si viac ako prebieha. Túto službu Vám zabezpečíme na kľúč za výhodných podmienok

Fúzia a cezhraničná fúzia spoločností

Zabezpečíme fúziu Vašej spoločnosti s inou na kľúč rýchlo a výhodne. Zápis do OR v priebehu 14 dní. Sme na trhu od 2008 a máme 2500 klientov. Ozvite sa.

Návrh na zrušenie firmy

Chcete ukončiť podnikanie a neplatiť daňovú licenciu? My vieme ako, ozvite sa M2 Business

 • "Založenie spoločnosti prebehlo presne ako mi bolo deklarované. Firmu M2 Business som si vybrala na základe predchádzajúcich referencií a bolo to správne rozhodnutie. " Denisa Rathouská, konateľ DELOP REAL s.r.o.
 • "Od M2 Business som už využil založenie firmy, zápisy zmien i virtuálne sídlo. Som spokojný a s čistým svedomím vás ďalej odporúčam. " Ing. Peter Komenda, konateľ Freight consulting s.r.o.
 • "Založenie firmy prebehlo podľa mojich predstáv. V prípade potreby vaše služby opätovne využijem a ďalej odporúčam. " Ing. Igor Tomiš, konateľ IT Solar s.r.o.
 • "Služby M2B.sk sme využili pri založení firmy ako i pri zápise zmien do OR. Som maximálne spokojná s pomerom odbornosť, cena a kvalita. " Ing. Michaela Juríčková, konateľka K2 Projekt s.r.o.
 • "Pre spustenie nového projektu sa vždy obrátim na M2 Business. Zápisy zmien ako i služby virtuálneho sídla sú tiež na najvyššej úrovni. Odporúčam. " Ing. Juraj Kočar – konateľ 3MAS s. r. o.
 • "Od dodávateľov vyžadujem kvalitu a profesionálny prístup preto využívam služby M2B.sk Využili sme ich pri zápise zmien v ORSR, ako aj pri vymáhaní pohľadávok a v oboch prípadoch sme boli spokojní. Môžem len odporučiť." Mgr. Patrik Mareček, konateľ ADVERTI s.r.o.
 • "S M2B.sk ako s obchodným partnerom spolupracujem od roku 2009 a po celý čas je prístup M2B profesionálne i ľudsky na vysokej úrovni. Vaše služby som odporučil i viacerým obchodným partnerom a boli veľmi spokojní. " Miroslav Vilem, CEO www.hladaminvestora.sk
 • "S vašimi službami som bol mimoriadne spokojný. Založenie firmy prebehlo profesionálne, rýchlo a výhodne. Vyzdvihol by som ešte ľudský prísľub a ochotu vášho personálu. " Vladimír Šimončič, konateľ REBRAND s.r.o.
 • "Využil som služby M2B.sk pri štarte podnikania a všetko prebehlo ako bolo deklarované. V súčasnosti využívam i vedenie účtovníctva. Som spokojný. " Vladimír Jakáb, konateľ TRAVERT s.r.o. www.travert.sk
 • "Pre rýchle rozbehnutie nového projektu potreboval náš klient zakúpiť spoločnosť, ktorá by už bola platiteľom DPH. Na základe referencií od kolegov, ako aj jeho publikačnej činnosti sme oslovili M2B.sk Celý predaj prebehol podľa našich predstáv. Služby tejto firmy môžem len odporučiť." JUDr. Peter Lišiak, PhD. advokát
 • "Služby M2B.sk som využila už niekoľko krát. Kupovali sme pre klientov staršiu firmu s DPH registráciou i ready made bez platcovstva. Vždy všetko prebehlo na najvyššej profesionálnej úrovni a k spokojnosti našich klientov a to je to na čom si v našej AK zakladáme. Služby M2B.sk odporúčam." JUDr. Janette Prétiová, advokátka
 • "Spoločnosť M2 Business s.r.o. som oslovila na základe požiadavky klienta za účelom kúpy existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným. So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná, poskytovaný servis je komplexný a profesionálny. Služby Vašej spoločnosti odporúčam aj ďalším klientom." Advokátska kancelária JUDr. Ivana Tomkowa
 • "S celkovým priebehom založenia našej akciovej spoločnosti GoldSafe, a.s. som bol mimoriadne spokojný. Služby spoločnosti sme využili i v minulosti a ako vtedy i teraz všetko prebehlo v dohodnutých lehotách a cenách. Môžem len odporučiť a v prípade potreby vás opäť oslovím." Goldsafe a.s., Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva
 • "Spoločnosť M2 Business s. r. o. som si vybral na základe referencií. Potreboval som zriadiť v maďarsku spoločnosť. Som rád, že som túto firmu oslovil, nakoľko splnili všetky moje očakávania, dokonca urobili i viac ako som čakal. Doporučujem M2B.sk nemusíte mať žiadne obavy." Martin Duras, majiteľ predajní sedačiek PHASE www.sedackyphase.sk
 • "V našej firme si zakladáme na profesionálnom prístupe a prvotriednych službách. Rovnaký prístup požadujeme i od dodávateľov. Služby M2B.sk splnili moje očakávania a bol som veľmi spokojný. Odporúčam. " Juraj Krč, konateľ www.archstyl.com
 • "Pre služby M2B.sk som sa rozhodol na základe referencií a urobil som správne. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť. Máte moje odporúčanie " Michal Holčík, konateľ Saymore Communications, s.r.o.
 • "Uvítali sme možnosť kúpiť "off the shelf" spoločnosť s registráciou platiteľa DPH, s minimálnym počtom transakcií a teda obmedzeným rizikom vyplývajúcim z histórie podnikateľskej činnosti. Je to významná úspora času a nákladov" Monika Zacharová, financial manager TriGranit

V živote podnikateľov sa vyskytujú aj situácie, kedy chcú skončiť s podnikaním. Dôvodom môže byť nezhoda so spoločníkom, odcestovanie do zahraničia, rozhodnutie o ukončení podnikania, ale aj zlá finančná situácia firmy. Jednoducho "chce mať firmu z krku a nechce ďalej figurovať v obchodnom registri". V prípade, ak nemá Vaša spoločnosť dlhy a chcete sa jej zbaviť z dôvodu zavedenia daňových licencií - kliknite na podstránku: Ako neplatiť daňové licencie - porovnanie možností. Ohľadom témy likvidácie spoločností sa vedúci právneho oddelenia vyjadroval aj pre Hospodárske noviny.

Pri zrušení spoločnosti a jej výmaze z obchodného registra Vám pomôžeme využitím jednej z nasledovných možností, podľa toho v akej ekonomickej kondícii sa spoločnosť nachádza:

 

Základné informácie k spôsobom ako ukončiť podnikanie: 

 1. Likvidácia spoločnosti - v prípade, ak má spoločnosť uhradené všetky záväzky a disponuje majetkom, ktorý treba rozdeliť po jej zrušení medzi spoločníkom, prebehne ukončenie podnikania formou: Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej následný výmaz z registra
  TIP: Výhodnejšie, ako spoločnosť rušiť, je odpredať ju našej spoločnosti – čitajte viac v sekcii Odkúpenie spoločnosti našou spoločnosťou M2 Business s. r. o.
 2. Konkurz spoločnosti - v prípade, ak je spoločnosť v úpadku, je potrebné zabezpečiť výmaz spoločnosti z registra na základe konkurzného konania. Spoločnosť je v úpadku, ak je splnená jedna z dvoch podmienok. Buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti.
 3. Fúzia a cezhraničná fúzia - spoločnosť môže byť "pohltená" inou slovenskou spoločnosť, vtedy hovoríme o fúzii spoločnosti. V prípade ak je slovenská spoločnosť "pohltená" inou zahraničnou spoločnosťou, vtedy hovoríme o cezhraničnej fúzii.
 4. Výmaz spoločnosti registrovým súdom na základe úradnej povinnosti súdu – relatívne jednoduchá, ale veľmi zdĺhavá forma ukončenia podnikania.
 5. Odkúpenie Vašej spoločnosti našou spoločnosťou M2 Business s. r. o. – rýchla, a pre klienta bezplatná a najvýhodnejšia možnosť ako ukončiť podnikanie.

Žiaľ, komplikovaná právna úprava zrušenia a následného výmazu spoločnosti z registra, núti mnohých podnikateľov k úplne jednoduchému, avšak nezodpovednému postupu, kedy svoju spoločnosť prevedie podnikateľ na "zjavne nekompetentnú osobu". Je naivné, keď si podnikateľ myslí, že prevodom svojej účasti v spoločnosti na "bezdomovca" sa zbaví všetkej zodpovednosti a povinností súvisiacich s podnikaním. Podnikateľ do času prevodu svojej účasti v spoločnosti zodpovedá za všetky úkony v nej vykonané (ako aj nevykonané, napr. opomenul splniť si povinnosť v prípade podania daňového priznania a túto povinnosť si dodatočne nesplnil, a iné).

Trestnoprávna úprava nepozná trestný čin "prevod obchodného podielu na tzv. bieleho koňa", čiže podnikateľ nemôže byť priamo trestnoprávne postihovaný za takéto konanie. Túto skutočnosť si mnohí podnikatelia uvedomujú, zneužívajúc takýto stav v právnej úprave. Neuvedomujú si však už trestnoprávnu zodpovednosť za iné nepriame trestné činy, ktorých sa môžu dopustiť (trestný čin poškodzovania veriteľa, trestný čin zvýhodňovania veriteľa, marenie konkurzného konania a iné). Objasnenosť a dokazovanie týchto skutkov je veľmi náročná, čo však nemôže byť príčinou pre takéto konanie. Aj prostredníctvom našej spoločnosti eliminujeme takéto konanie za účelom riadneho ukončenia podnikateľskej aktivity spoločnosti.

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov, ale tiež články v Hospodárskych novinách s odkazom na zdroj M2 Business. Články pre Vás prípravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Jeho rigorózna práca bola ohodnotená výborným výsledkom a jej znenie si môžete prečítať tu. Ak oslovíte nás, máte teda istotu že oslovíte odborníkov v danej oblasti a ukončenie prebehne korektne a podľa zákonov SR. 

Zavolajte nám: 0221 029 980 alebo využite kontaktný formulár nižšie a dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

 

 


Vybrané referencie

Pozrieť všetky referencie

Máte otázky k službe: Ukončenie podnikania? Zavolajte (0 221 029 980)

Blog

Pokuty a zodpovednosť zúčastnených pri uplatňovaní "protischránkového zákona" - 6. článok

Aké pokuty, sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplýva z protischránkového zákona sa dočítate v dnešnom poslednom článku zo seriálu o protischránkovom zákone.  Štatutárovi PVS hrozia pokuty aj…

Čítať viac

Zákon o registri partnerov verejného sektora " v kocke"

Zákon o partneroch verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod podľa protischránkového zákona - 5. článok

Konečný užívateľ výhod bol pojem, ktorý sme spomínali v každom z predchádzajúcich článkov tohto seriálu: Protischránkový zákon, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora,…

Čítať viac
pozrieť všetky články

Mám záujem o ukončenie podnikania


Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.