Vymáhanie pohľadávok

Mám záujem o ponuku

Rovnako, ako vo všetkých oblastiach, kde naša spoločnosť pôsobí, teda predaj spoločností, zakladania spoločností, či služby virtuálneho sídla, tak aj v oblasti vymáhania pohľadávok sme ako prví na Slovensku prišli s inovatívnym proklientsky orientovaným riešením. Vymáhanie pohľadávky cez nás je rýchle, efektívne a bez platenia odmeny vopred. Nárok na odmenu nám vznikne až vtedy, ak dôjde k vymoženiu peňazí od dlžníka. Výška odmeny sa mení v závislosti od bonity pohľadávky a je štandardne v rozmedzí 8 - 20 %. U nás sa neplatia žiadne preddavky ani skryté poplatky. Ku klientom uplatňujeme fér prístup – naša odmena je závislá od reálneho vymoženia. Ak nič nevymôžeme, tak nemáme nárok na odmenu.

Toto riešenie sa vzťahuje na obchodné prípady:

- ktoré prešli našou internou analýzou

- je preukázaná dostatočná bonita dlžníka

- prípad netrpí dôkaznou núdzou 

Na všetky ostatné prípady sa táto služba nevzťahuje a budú uplatňované priebežné platby za naše služby. 

 • "Založenie spoločnosti prebehlo presne ako mi bolo deklarované. Firmu M2 Business som si vybrala na základe predchádzajúcich referencií a bolo to správne rozhodnutie. " Denisa Rathouská, konateľ DELOP REAL s.r.o.
 • "Od M2 Business som už využil založenie firmy, zápisy zmien i virtuálne sídlo. Som spokojný a s čistým svedomím vás ďalej odporúčam. " Ing. Peter Komenda, konateľ Freight consulting s.r.o.
 • "Založenie firmy prebehlo podľa mojich predstáv. V prípade potreby vaše služby opätovne využijem a ďalej odporúčam. " Ing. Igor Tomiš, konateľ IT Solar s.r.o.
 • "Služby M2B.sk sme využili pri založení firmy ako i pri zápise zmien do OR. Som maximálne spokojná s pomerom odbornosť, cena a kvalita. " Ing. Michaela Juríčková, konateľka K2 Projekt s.r.o.
 • "Pre spustenie nového projektu sa vždy obrátim na M2 Business. Zápisy zmien ako i služby virtuálneho sídla sú tiež na najvyššej úrovni. Odporúčam. " Ing. Juraj Kočar – konateľ 3MAS s. r. o.
 • "Od dodávateľov vyžadujem kvalitu a profesionálny prístup preto využívam služby M2B.sk Využili sme ich pri zápise zmien v ORSR, ako aj pri vymáhaní pohľadávok a v oboch prípadoch sme boli spokojní. Môžem len odporučiť." Mgr. Patrik Mareček, konateľ ADVERTI s.r.o.
 • "S M2B.sk ako s obchodným partnerom spolupracujem od roku 2009 a po celý čas je prístup M2B profesionálne i ľudsky na vysokej úrovni. Vaše služby som odporučil i viacerým obchodným partnerom a boli veľmi spokojní. " Miroslav Vilem, CEO www.hladaminvestora.sk
 • "S vašimi službami som bol mimoriadne spokojný. Založenie firmy prebehlo profesionálne, rýchlo a výhodne. Vyzdvihol by som ešte ľudský prísľub a ochotu vášho personálu. " Vladimír Šimončič, konateľ REBRAND s.r.o.
 • "Využil som služby M2B.sk pri štarte podnikania a všetko prebehlo ako bolo deklarované. V súčasnosti využívam i vedenie účtovníctva. Som spokojný. " Vladimír Jakáb, konateľ TRAVERT s.r.o. www.travert.sk
 • "Pre rýchle rozbehnutie nového projektu potreboval náš klient zakúpiť spoločnosť, ktorá by už bola platiteľom DPH. Na základe referencií od kolegov, ako aj jeho publikačnej činnosti sme oslovili M2B.sk Celý predaj prebehol podľa našich predstáv. Služby tejto firmy môžem len odporučiť." JUDr. Peter Lišiak, PhD. advokát
 • "Služby M2B.sk som využila už niekoľko krát. Kupovali sme pre klientov staršiu firmu s DPH registráciou i ready made bez platcovstva. Vždy všetko prebehlo na najvyššej profesionálnej úrovni a k spokojnosti našich klientov a to je to na čom si v našej AK zakladáme. Služby M2B.sk odporúčam." JUDr. Janette Prétiová, advokátka
 • "Spoločnosť M2 Business s.r.o. som oslovila na základe požiadavky klienta za účelom kúpy existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným. So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná, poskytovaný servis je komplexný a profesionálny. Služby Vašej spoločnosti odporúčam aj ďalším klientom." Advokátska kancelária JUDr. Ivana Tomkowa
 • "S celkovým priebehom založenia našej akciovej spoločnosti GoldSafe, a.s. som bol mimoriadne spokojný. Služby spoločnosti sme využili i v minulosti a ako vtedy i teraz všetko prebehlo v dohodnutých lehotách a cenách. Môžem len odporučiť a v prípade potreby vás opäť oslovím." Goldsafe a.s., Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva
 • "Spoločnosť M2 Business s. r. o. som si vybral na základe referencií. Potreboval som zriadiť v maďarsku spoločnosť. Som rád, že som túto firmu oslovil, nakoľko splnili všetky moje očakávania, dokonca urobili i viac ako som čakal. Doporučujem M2B.sk nemusíte mať žiadne obavy." Martin Duras, majiteľ predajní sedačiek PHASE www.sedackyphase.sk
 • "V našej firme si zakladáme na profesionálnom prístupe a prvotriednych službách. Rovnaký prístup požadujeme i od dodávateľov. Služby M2B.sk splnili moje očakávania a bol som veľmi spokojný. Odporúčam. " Juraj Krč, konateľ www.archstyl.com
 • "Pre služby M2B.sk som sa rozhodol na základe referencií a urobil som správne. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť. Máte moje odporúčanie " Michal Holčík, konateľ Saymore Communications, s.r.o.
 • "Uvítali sme možnosť kúpiť "off the shelf" spoločnosť s registráciou platiteľa DPH, s minimálnym počtom transakcií a teda obmedzeným rizikom vyplývajúcim z histórie podnikateľskej činnosti. Je to významná úspora času a nákladov" Monika Zacharová, financial manager TriGranit
 • Neplatíte nič vopred, až keď máte peniaze
 • Len pohľadávky, ktoré majú zmysel
 • Dlžník reaguje rýchlejšie a inak
 • Dlžník komunikuje s advokátom
 • Dlhodobá správa pohľadávok
 • Odkup súborov pohľadávok

Prečo zveriť vymáhanie pohľadávky nám:

 1. Neplatíte žiadne paušálne odmeny - v prípade splnenia kritérií našej analýzy pohľadávky
 2. Nárok na odmenu nám vzniká iba reálnym vymožením dlžnej čiastky, a pokiaľ nezískate svoje peniaze, máte naše služby zadarmo.
 3. Naša snaha o reálne vymoženie pohľadávky je logicky vyššia, nakoľko naša odmena je závislá od výšky reálne vymoženej sumy, nie od počtu úkonov.
 4. Dlžník reaguje inak, nakoľko dostáva korešpondenciu od spoločnosti (M2 Business s. r. o.), ktorá sa na vymáhanie pohľadávok špecializuje, vidí naše referecie a úspešnosť, a v konečnom dôsledku mení aj svoj vlastný postoj.
 5. Dlžníka kontaktujeme telefonicky, zabezpečujeme osobné návštevy v sídle firmy, resp. na trvalej adrese konateľov a spoločníkov.
 6. Spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami a exekútormi po celej SR.
 7. Využívame zaručený elektronický podpis, teda vieme so súdmi komunikovať rýchlejšie.
 8. Sledujeme konkurzné konania, prihlasujeme pohľadávky našich klientov do konkurzov a zastupujeme ich záujmy voči dlžníkovi v konkurze. Uskutočňujeme kroky smerujúce k nepremlčaniu pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávky cez nás

Za reálne vymoženie Vašej pohľadávky sa rozumie úhrada dlhu na účet alebo v hotovosti, nepostačuje teda iba úspech na súde. Vy ako klient nám vopred neplatíte žiadne preddavky alebo zálohy. Samotná odmena záleží od dohody zainteresovaných strán. Zmluva pokrýva i analýzu dlžníkovho majetku, jeho finančnú disciplínu a schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Samozrejmosťou je sledovanie konkurzných konaní a včasné prihlasovanie pohľadávok našich klientov do konkurzov, ako aj zastupovanie ich záujmov vo vzťahu k úpadcovi. Uskutočňujeme kroky smerujúce k nepremlčaniu pohľadávok.

Naša spoločnosť za účelom profesionálneho postupu s dodržaním princípov etického kódexu a platných právnych predpisov poverí vymáhaním pohľadávky niektorú z našich zmluvných advokátskych kancelárii. Advokátske kancelárie poskytujú pre našu spoločnosť právne služby na báze zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, pričom odmena je stanovená paušálnou platbou a nie na báze počtu vykonaných úkonov, preto je vymáhanie cez našu spoločnosť výhodnejšie. Najpodstatnejšia informácia pre Vás ako klienta je, že nárok na odmenu nám vzniká až reálnym vymožením dĺžnej čiastky alebo jej časti (ak sa podarí vymôcť iba časť pohľadávky, tak nám samozrejme vzniká nárok len na percentuálny podiel z vymoženej časti).

Výška našej odmeny sa určuje individuálne podľa bonity dlžníka, resp. podloženia pohľadávky, jej splatnosti, atď. V prípade, ak po analýze zistíme, že je pravdepodobnosť jej reálneho vymoženia, podľa náročnosti určujeme našu odmenu. Štandardne sa výška našej odmeny pohybuje v rozmedzí 8 - 20 % z reálne vymoženej čiastky pripísanej na Váš účet.

Mám záujem o osobné stretnutie alebo konzultáciu

Odkúpenie pohľadávky alebo súborov pohľadávok

Okrem vymáhania konkrétnych pohľadávok, zabezpečujeme tiež odkupovanie tzv. súborov pohľadávok. Ide najmä o pohľadávky z konkurzov, prípadne od spoločností, ktoré majú viacero neplatičov z rovnakého titulu a chcú sa venovať svojej práci a vymáhanie pohľadávok posunúť na profesionálov. Predajom súboru pohľadávok našej spoločnosti síce stratíte niekoľko percent z ich hodnoty, no na druhej strane sa Vám zlepší ich cashflow, nemusíte sa venovať ich zdĺhavému vymáhaniu a čakať na to, kedy konečne budú pohľadávky uhradené. V niektorých prípadoch, žiaľ, k úhrade ani nikdy nepríde - dané riziko však v prípade predaja už znášame a Vás to netrápi.

Vo všeobecnosti vykupujeme len súbory pohľadávok (15 a viac pohľadávok jednej spoločnosti voči rozdielnym subjektom), v individuálnych prípadoch však vieme posúdiť aj odkup individuálnej pohľadávky. Tá však musí byť mimoriadne dobre zabezpečená, dlžníkom musí byť osoba s majetkom a teda pravdepodobnosť získania dlžnej čiastky musí byť mimoriadne vysoká. Teda predajom pohľadávky získate peniaze hneď a nebudete musieť čakať kým vyhráte súd, prípadne príde k exekúcii majetku dlžníka. Individuálne pohľadávky vočí súkromným osobám alebo firmám bez majetku nevykupujeme.

Pre viac informácií ohľadom odkúpenia súborov pohľadávok, volajte prosím vedúcemu právneho oddelenia na tel. číslo 02/21 029 987

Mám záujem o osobné stretnutie alebo konzultáciu


Máte otázky k službe: Vymáhanie pohľadávok? Zavolajte (0 221 029 980)

Blog

Pokuty a zodpovednosť zúčastnených pri uplatňovaní "protischránkového zákona" - 6. článok

Aké pokuty, sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplýva z protischránkového zákona sa dočítate v dnešnom poslednom článku zo seriálu o protischránkovom zákone.  Štatutárovi PVS hrozia pokuty aj…

Čítať viac

Zákon o registri partnerov verejného sektora " v kocke"

Zákon o partneroch verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod podľa protischránkového zákona - 5. článok

Konečný užívateľ výhod bol pojem, ktorý sme spomínali v každom z predchádzajúcich článkov tohto seriálu: Protischránkový zákon, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora,…

Čítať viac
pozrieť všetky články

Mám záujem o osobné stretnutie a konzultáciu.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.