Vymáhanie pohľadávok

Mám záujem o ponuku

Rovnako, ako vo všetkých oblastiach, kde naša spoločnosť pôsobí, teda predaj spoločností, zakladania spoločností, či služby virtuálneho sídla, tak aj v oblasti vymáhania pohľadávok sme ako prví na Slovensku prišli s inovatívnym proklientsky orientovaným riešením. Vymáhanie pohľadávky cez nás je rýchle, efektívne a bez platenia odmeny vopred. Nárok na odmenu nám vznikne až vtedy, ak dôjde k vymoženiu peňazí od dlžníka. Výška odmeny sa mení v závislosti od bonity pohľadávky a je štandardne v rozmedzí 8 - 20 %. U nás sa neplatia žiadne preddavky ani skryté poplatky. Ku klientom uplatňujeme fér prístup – naša odmena je závislá od reálneho vymoženia. Ak nič nevymôžeme, tak nemáme nárok na odmenu.

Toto riešenie sa vzťahuje na obchodné prípady:

- ktoré prešli našou internou analýzou

- je preukázaná dostatočná bonita dlžníka

- prípad netrpí dôkaznou núdzou 

Na všetky ostatné prípady sa táto služba nevzťahuje a budú uplatňované priebežné platby za naše služby. 

 • Neplatíte nič vopred, až keď máte peniaze
 • Len pohľadávky, ktoré majú zmysel
 • Dlžník reaguje rýchlejšie a inak
 • Dlžník komunikuje s advokátom
 • Dlhodobá správa pohľadávok
 • Odkup súborov pohľadávok

Prečo zveriť vymáhanie pohľadávky nám:

 1. Neplatíte žiadne paušálne odmeny - v prípade splnenia kritérií našej analýzy pohľadávky
 2. Nárok na odmenu nám vzniká iba reálnym vymožením dlžnej čiastky, a pokiaľ nezískate svoje peniaze, máte naše služby zadarmo.
 3. Naša snaha o reálne vymoženie pohľadávky je logicky vyššia, nakoľko naša odmena je závislá od výšky reálne vymoženej sumy, nie od počtu úkonov.
 4. Dlžník reaguje inak, nakoľko dostáva korešpondenciu od spoločnosti (M2 Business s. r. o.), ktorá sa na vymáhanie pohľadávok špecializuje, vidí naše referecie a úspešnosť, a v konečnom dôsledku mení aj svoj vlastný postoj.
 5. Dlžníka kontaktujeme telefonicky, zabezpečujeme osobné návštevy v sídle firmy, resp. na trvalej adrese konateľov a spoločníkov.
 6. Spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami a exekútormi po celej SR.
 7. Využívame zaručený elektronický podpis, teda vieme so súdmi komunikovať rýchlejšie.
 8. Sledujeme konkurzné konania, prihlasujeme pohľadávky našich klientov do konkurzov a zastupujeme ich záujmy voči dlžníkovi v konkurze. Uskutočňujeme kroky smerujúce k nepremlčaniu pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávky cez nás

Za reálne vymoženie Vašej pohľadávky sa rozumie úhrada dlhu na účet alebo v hotovosti, nepostačuje teda iba úspech na súde. Vy ako klient nám vopred neplatíte žiadne preddavky alebo zálohy. Samotná odmena záleží od dohody zainteresovaných strán. Zmluva pokrýva i analýzu dlžníkovho majetku, jeho finančnú disciplínu a schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Samozrejmosťou je sledovanie konkurzných konaní a včasné prihlasovanie pohľadávok našich klientov do konkurzov, ako aj zastupovanie ich záujmov vo vzťahu k úpadcovi. Uskutočňujeme kroky smerujúce k nepremlčaniu pohľadávok.

Naša spoločnosť za účelom profesionálneho postupu s dodržaním princípov etického kódexu a platných právnych predpisov poverí vymáhaním pohľadávky niektorú z našich zmluvných advokátskych kancelárii. Advokátske kancelárie poskytujú pre našu spoločnosť právne služby na báze zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, pričom odmena je stanovená paušálnou platbou a nie na báze počtu vykonaných úkonov, preto je vymáhanie cez našu spoločnosť výhodnejšie. Najpodstatnejšia informácia pre Vás ako klienta je, že nárok na odmenu nám vzniká až reálnym vymožením dĺžnej čiastky alebo jej časti (ak sa podarí vymôcť iba časť pohľadávky, tak nám samozrejme vzniká nárok len na percentuálny podiel z vymoženej časti).

Výška našej odmeny sa určuje individuálne podľa bonity dlžníka, resp. podloženia pohľadávky, jej splatnosti, atď. V prípade, ak po analýze zistíme, že je pravdepodobnosť jej reálneho vymoženia, podľa náročnosti určujeme našu odmenu. Štandardne sa výška našej odmeny pohybuje v rozmedzí 8 - 20 % z reálne vymoženej čiastky pripísanej na Váš účet.

Mám záujem o osobné stretnutie alebo konzultáciu

Odkúpenie pohľadávky alebo súborov pohľadávok

Okrem vymáhania konkrétnych pohľadávok, zabezpečujeme tiež odkupovanie tzv. súborov pohľadávok. Ide najmä o pohľadávky z konkurzov, prípadne od spoločností, ktoré majú viacero neplatičov z rovnakého titulu a chcú sa venovať svojej práci a vymáhanie pohľadávok posunúť na profesionálov. Predajom súboru pohľadávok našej spoločnosti síce stratíte niekoľko percent z ich hodnoty, no na druhej strane sa Vám zlepší ich cashflow, nemusíte sa venovať ich zdĺhavému vymáhaniu a čakať na to, kedy konečne budú pohľadávky uhradené. V niektorých prípadoch, žiaľ, k úhrade ani nikdy nepríde - dané riziko však v prípade predaja už znášame a Vás to netrápi.

Vo všeobecnosti vykupujeme len súbory pohľadávok (15 a viac pohľadávok jednej spoločnosti voči rozdielnym subjektom), v individuálnych prípadoch však vieme posúdiť aj odkup individuálnej pohľadávky. Tá však musí byť mimoriadne dobre zabezpečená, dlžníkom musí byť osoba s majetkom a teda pravdepodobnosť získania dlžnej čiastky musí byť mimoriadne vysoká. Teda predajom pohľadávky získate peniaze hneď a nebudete musieť čakať kým vyhráte súd, prípadne príde k exekúcii majetku dlžníka. Individuálne pohľadávky vočí súkromným osobám alebo firmám bez majetku nevykupujeme.

Pre viac informácií ohľadom odkúpenia súborov pohľadávok, volajte prosím vedúcemu právneho oddelenia na tel. číslo 02/21 029 987

Mám záujem o osobné stretnutie alebo konzultáciu


pozrieť všetky referencie

Naši spokojní klienti, ktorých je už viac ako 2500.

Vyjadrenie klienta:

"S vybavovaním komplet dokumentácie, súdneho sporu bez našej účasti nám vyhovovalo, a so zmluvnými podmienkami sme boli taktiež spokojní, nakoľko peniaze, ktoré sme vymáhali sme aj dostali. V prípade potreby, budeme aj naďalej spolupracovať. "

Miroslav Janšto, konateľ
ENVIROACOUSTICS, s.r.o.

Máte otázky k službe: Vymáhanie pohľadávok

Blog

11 dôvodov prečo zveriť vedenie účtovníctva externej účtovnej firme

Podnikanie je ucelený komplex viacerých činností. Treba poskytovať kvalitné služby resp. predávať kvalitný tovar s dostatočnou maržou a ziskom. Mať kvalitne spracovaný a hlavne realizovaný marketing.…

Ready made firmy registrované k DPH opäť v ponuke M2 Business s.r.o.

Spúšťate nový projekt a potrebujete rýchlo firmu? Či už chcete podnikať ako platiteľ DPH alebo ako neplatiteľ DPH – získanie firmy nikdy nebolo jednoduchšie.   Firma registrovaná k DPH vaša už za 4…

Nové povinnosti pre predajcov pneumatík a pneuservisy

Predajne s pneumatikami, e-shopy, autoservisy a pneuservisy musia od zákazníkov bezplatne prevziať staré pneumatiky. E-shopy s pneumatikami majú povinnosti navyše. Podľa nového zákona o odpadoch…

pozrieť všetky články

Mám záujem o osobné stretnutie a konzultáciu.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.