Zápis do registra partnerov verejného sektora od 550 Eur

Mám záujem o ponuku

Zákon o partneroch verejného sektora - tzv. protischránkový zákon je účinný od 1.2.2017. Od tohto dátumu sa každý nový partner verejného sektora, ktorý chce čerpať peniaze z verejných zdrojov vo výške presahujúcej 100 000 eur ročne pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora - RPVS. Tí z vás, čo už peniaze z verejných zdrojov čerpáte, si musíte splniť túto povinnosť v prechodnom období do 31.7.2017, inak Vám bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a budete postihnutí ďalšími sankciami. Registráciu do RPVS pre vás zabezpečíme v spolupráci s advokátskymi kanceláriami, ktoré sú na to oprávnené. 

Poznámka: Sústredíme sa na zabezpečenie zápisov firiem s jednoduchou vlastníckou štruktúrou, pre ktorých vieme zabezpečiť najlepší pomer ceny, služieb a kvality. V prípade ak do registra potrebujete zapísať zložitejšie štruktúry, družstvá, občianske združenia či iné subjekty, bude vhodné ak oslovíte toho, kto sa na túto službu špecializuje. 

Orientačný cenník pre firmy s jednoduchou štruktúrou:

Jeden alebo dvaja spoločníci: Cena za zápis 550 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Traja a viac spoločníkov: od 700 Eur 

Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 75 Eur / mesačne. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

 • "Založenie spoločnosti prebehlo presne ako mi bolo deklarované. Firmu M2 Business som si vybrala na základe predchádzajúcich referencií a bolo to správne rozhodnutie. " Denisa Rathouská, konateľ DELOP REAL s.r.o.
 • "Od M2 Business som už využil založenie firmy, zápisy zmien i virtuálne sídlo. Som spokojný a s čistým svedomím vás ďalej odporúčam. " Ing. Peter Komenda, konateľ Freight consulting s.r.o.
 • "Založenie firmy prebehlo podľa mojich predstáv. V prípade potreby vaše služby opätovne využijem a ďalej odporúčam. " Ing. Igor Tomiš, konateľ IT Solar s.r.o.
 • "Služby M2B.sk sme využili pri založení firmy ako i pri zápise zmien do OR. Som maximálne spokojná s pomerom odbornosť, cena a kvalita. " Ing. Michaela Juríčková, konateľka K2 Projekt s.r.o.
 • "Pre spustenie nového projektu sa vždy obrátim na M2 Business. Zápisy zmien ako i služby virtuálneho sídla sú tiež na najvyššej úrovni. Odporúčam. " Ing. Juraj Kočar – konateľ 3MAS s. r. o.
 • "Od dodávateľov vyžadujem kvalitu a profesionálny prístup preto využívam služby M2B.sk Využili sme ich pri zápise zmien v ORSR, ako aj pri vymáhaní pohľadávok a v oboch prípadoch sme boli spokojní. Môžem len odporučiť." Mgr. Patrik Mareček, konateľ ADVERTI s.r.o.
 • "S M2B.sk ako s obchodným partnerom spolupracujem od roku 2009 a po celý čas je prístup M2B profesionálne i ľudsky na vysokej úrovni. Vaše služby som odporučil i viacerým obchodným partnerom a boli veľmi spokojní. " Miroslav Vilem, CEO www.hladaminvestora.sk
 • "S vašimi službami som bol mimoriadne spokojný. Založenie firmy prebehlo profesionálne, rýchlo a výhodne. Vyzdvihol by som ešte ľudský prísľub a ochotu vášho personálu. " Vladimír Šimončič, konateľ REBRAND s.r.o.
 • "Využil som služby M2B.sk pri štarte podnikania a všetko prebehlo ako bolo deklarované. V súčasnosti využívam i vedenie účtovníctva. Som spokojný. " Vladimír Jakáb, konateľ TRAVERT s.r.o. www.travert.sk
 • "Pre rýchle rozbehnutie nového projektu potreboval náš klient zakúpiť spoločnosť, ktorá by už bola platiteľom DPH. Na základe referencií od kolegov, ako aj jeho publikačnej činnosti sme oslovili M2B.sk Celý predaj prebehol podľa našich predstáv. Služby tejto firmy môžem len odporučiť." JUDr. Peter Lišiak, PhD. advokát
 • "Služby M2B.sk som využila už niekoľko krát. Kupovali sme pre klientov staršiu firmu s DPH registráciou i ready made bez platcovstva. Vždy všetko prebehlo na najvyššej profesionálnej úrovni a k spokojnosti našich klientov a to je to na čom si v našej AK zakladáme. Služby M2B.sk odporúčam." JUDr. Janette Prétiová, advokátka
 • "Spoločnosť M2 Business s.r.o. som oslovila na základe požiadavky klienta za účelom kúpy existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným. So službami spoločnosti som bola veľmi spokojná, poskytovaný servis je komplexný a profesionálny. Služby Vašej spoločnosti odporúčam aj ďalším klientom." Advokátska kancelária JUDr. Ivana Tomkowa
 • "S celkovým priebehom založenia našej akciovej spoločnosti GoldSafe, a.s. som bol mimoriadne spokojný. Služby spoločnosti sme využili i v minulosti a ako vtedy i teraz všetko prebehlo v dohodnutých lehotách a cenách. Môžem len odporučiť a v prípade potreby vás opäť oslovím." Goldsafe a.s., Ing. Juraj Polák, predseda predstavenstva
 • "Spoločnosť M2 Business s. r. o. som si vybral na základe referencií. Potreboval som zriadiť v maďarsku spoločnosť. Som rád, že som túto firmu oslovil, nakoľko splnili všetky moje očakávania, dokonca urobili i viac ako som čakal. Doporučujem M2B.sk nemusíte mať žiadne obavy." Martin Duras, majiteľ predajní sedačiek PHASE www.sedackyphase.sk
 • "V našej firme si zakladáme na profesionálnom prístupe a prvotriednych službách. Rovnaký prístup požadujeme i od dodávateľov. Služby M2B.sk splnili moje očakávania a bol som veľmi spokojný. Odporúčam. " Juraj Krč, konateľ www.archstyl.com
 • "Pre služby M2B.sk som sa rozhodol na základe referencií a urobil som správne. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť. Máte moje odporúčanie " Michal Holčík, konateľ Saymore Communications, s.r.o.
 • "Uvítali sme možnosť kúpiť "off the shelf" spoločnosť s registráciou platiteľa DPH, s minimálnym počtom transakcií a teda obmedzeným rizikom vyplývajúcim z histórie podnikateľskej činnosti. Je to významná úspora času a nákladov" Monika Zacharová, financial manager TriGranit

Detailné informácií k téme protischrákového zákona pre lešpie zorientovanie nájdete v našich článkoch: Protischránkový zákon - základné informácie, Partner verejného sektoraRegister partnerov verejného sektora - všetky informácie, Konečný užívateľ výhod - definícia, práva a povinnosti, Oprávnená osoba na zápis do RPVS a jej zodpovednosť. 

Zápis do registra partnerov verejného sektora za cenu od 550 Eur

Partnerom verejného sektora ste ak:

 • Prijímate majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Nadobúdate pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Ste dodávateľ alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytujete zdravotnú starostlivosť 
 • Získavate peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Získavate peniaze od zdravotnej  poisťovne
 • Získavate peniaze od PPA - poľnohospodárskej platobnej agentúry v segmente poľnohospodárstva
 • Ste držiteľ banského, geologického oprávnenia
 • Ste držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Ste veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. eur a chcete sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Ste správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky
 • Ste zdravotná poisťovňa

Sankcie ak si povinnosť zápisu do RPVS nesplníte resp. zapíšete nepravdivé informácie

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu 
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
 • Pokuta vo výške 10 000 eur až 100 000 eur pre každého štatutára. Za uhradenie tejto pokuty ručí oprávnená osoba - tedá má obrovskú zodpovednosť
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, oprávnenej osoby, 

Kto má oprávnenie zapísať firmu do RPVS 

Zapísať vašu firmu do RPVS môže uskutočniť len oprávnená osoba. Naša spoločnosť spolupracuje s overenými a kvalitnými advokátskymi kanceláriami, ktoré sú na tento zápis oprávnené a na túto službu sa aj špecializujú. 

Ako prebieha zápis firmy do RPVS 

1.    Prejavíte záujem o službu zápisu do RPVS telefonicky na tel. čísle 02/21 029 988, emailom, resp. prostredníctvom formulára nižšie.

2.    Konzultácia - telefonicky, emailom, osobne. Zodpovieme všetky vaše otázky spojené s registráciou do RPVS a dohodneme sa na podmienkach spolupráce

3.    Odovzdanie podkladov z Vašej strany - Vyžiadame si podklady potrebné k príprave verifikácie oprávnenou osobou

4.    Samotná verifikácia oprávnenou osobou – zabezpečíme Vám advokáta, ktorý sa s Vami osobne stretne a uskutoční verifikáciu. Ďalej sa už o zápis do registra RPVS nestaráte. 

5.    Oprávnená osoba (spolupracujúci advokát) vykoná zápis do RPVS

6.    Pravidelná komunikácia a verifikácie – v spolupráci s oprávnenou osobou (advokátom) sledujeme registre, pravidelne spolu komunikujeme a minimálne 2x ročne sa osobne stretneme s oprávnenou osobou (advokátom) za účelom ďalšej verifikácie. 

Prečo s nami spolupracovať

 • Spolupráca s odborníkmi. Spolupracujeme s oprávnenými osobami, ktoré sa na službu RPVS špecializujú.
 • Sme overený partner, ktorého služby od roku 2008 pravidelne a k spokojnosti využívajú stovky klientov - viz naše referencie
 • Realizujeme nové projekty a výzvy – spolupracovali sme s oprávnenými osobami pri zápise historicky prvej novej právnej formy j.s.a. na Slovensku
 • Vernostný program - ak využívate ďaľšie služby našej spoločnosti - odmenu si dohodneme individuálne a výrazne výhodnejšie
 • K téme RPVS máme čo povedať. Máme nielen vyníkajúce referencie stoviek klientov ale aj dôveru najvýznamnejších médií, v ktorých sa pravidelne vyjadrujeme k aktuálnym témam. 
 • Najvyššia kvalita služby a odbornosti. Službu verifikácie a zápisu partnera do RPVS vám poskytne oprávnená osoba, ktorý sa na túto službu špecializuje. 

Poplatok za zápis firmy do registra partnerov verejného sektora

Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod. 

Orientačný cenník: 

Jeden alebo dvaja spoločníci: Cena za zápis 550 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Traja a viac spoločníkov: od 700 Eur 

Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 75 Eur / mesačne. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

V prípade akciových spoločností, zahraničných spoločností resp. partnerov verejného sektora s komplikovanejšou štruktúrou vám radi pripravíme cenovú ponuku. 

Vybrané referencie

Pozrieť všetky referencie

Máte otázky k službe: Zápis do registra partnerov verejného sektora od 550 Eur? Zavolajte (0 221 029 980)

Blog

Pokuty a zodpovednosť zúčastnených pri uplatňovaní "protischránkového zákona" - 6. článok

Aké pokuty, sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplýva z protischránkového zákona sa dočítate v dnešnom poslednom článku zo seriálu o protischránkovom zákone.  Štatutárovi PVS hrozia pokuty aj…

Čítať viac

Zákon o registri partnerov verejného sektora " v kocke"

Zákon o partneroch verejného sektora familiárne nazývaný “protischránkový zákon”, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2017  je významným krokom k získaniu transparentnosti v tom, kam putujú verejné zdroje…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod podľa protischránkového zákona - 5. článok

Konečný užívateľ výhod bol pojem, ktorý sme spomínali v každom z predchádzajúcich článkov tohto seriálu: Protischránkový zákon, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora,…

Čítať viac
pozrieť všetky články

Kontaktný formulár

Mám záujem o službu Zápis do registra partnerov verejného sektora od 550 Eur.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.