Aká je najvýhodnejšia forma podnikania pre rok 2017 - p. Marônek radil v poradni Hospodárskych novín

27. Január 2017
Novinky

Aká je najvýhodnejšia forma podnikania pre rok 2017? Som živnostník a zamestnávam 25 ľudí - mám prejsť na s.r.o.? Na tieto a desiatky ďalších otázok odpovedal JUDr. Marônek v HN Poradni 25.1.2017 s čítanosťou viac ako 3000 čítateľov do 24 hodín od zverejnenia. 

Nižšie nájdete otázky a odpovede, ktoré sú uverejnené na webstránke Hospodárskych novín

Otázka č.1

Komu sa od tohto roku najviac oplatí podnikať na živnosť a komu skôr na eseročku? Myslíte si, že sa výraznejšie zvýši počet živnostníkov?...

Ján Marônek

Myslím, že zvýšenie živnostníkov aj "eseročiek" bude viditeľné zo začiatku na "oboch frontoch" tejto formy podnikania. Dôvodom je vyššie odvodové zaťaženie lepšie ohodnotených zamestnancov ( od 1500 brutto vyššie). To bude spôsobovať presun pracovných pomerov do podnikania. Po ekonomickej stránke to bude výhodnejšie pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Výhodou živnosti bude možnosť nižšieho zaťaženia v prvom roku podnikania, ako aj možnosť paušálnych výdavkov v sume 20 tis Eur/rok. Následne, po uplynutí roku, však aj lepši ohodnotení živnostníci budú zaťažený vysokými odvodmi a to nemusia stačiť vykryť ani paušálne výdavky, čiže budú prechádzať na "eseročky", kde bude úroveň odvodového zaťaženia nižšia. Samozrejme, nevylučujem ani "hromadenie" sa štruktúr v podobe vzniku obchodných vzťahov medzi "eseročkou" a živnosťou v područí jednej osoby, resp. ňou spriaznených, prepojených či blízkych osôb. V takých prípadoch sa však bude jednať o tzv. kontrolovanú transakciu a je nutné disponovať transferovou dokumentáciou. Inak povedané, treba byť argumentačne pripravený, „keby náhodou niečo".

Otázka č.2

Dobry den, chcem sa spytat, kedy a pre koho je vhodna forma podnikania cez Jednoduchu spolocnost na akcie. Mozete mi prosim priblizit, ako funguje? Dakujem

Ján Marônek

V „skratke“ to zhrniem takto: Ak budem podnikať vo všeobecne známych veciach, ako napr. obchod s autami, budem prevádzkovať realitnú činnosť, stavebnú spoločnosť, atď., teda jedná sa o „známe podnikanie v malom“, tak j. s. a. ako právna forma nemá pre mňa „až taký význam“. Ak však chcem podnikať, resp. už podnikám v tomto „známom podnikaní vo väčšom“ a uvažujem o forme podnikania cez „klasickú“ akciovú spoločnosť, tak zamyslenie sa nad podnikaním cez novú formu podnikania j. s. a. naberá na význame. Prečo ? Pretože j. s. a. oproti „klasickej akciovke“ nemusí mať základné imanie 25 tis EUR (postačuje jej len 1 Euro), nemusí mať trojčlennú dozornú radu ( pri j. s. a. tento orgán môže absentovať, čo znižuje personálnu záťaž na „povinných ľudí“ v orgánoch firmy), rozhodnutia sa nemusia prijímať na valnom zhromaždení (dá sa hlasovať aj mimo VZ cez per rollam, čo znižuje administratívnu záťaž na chod spoločnosti), menovitá hodnota akcií nemusí byť 1 Euro a viac (pri j. s. a. možno vydávať akcie s menovitou hodnotou centov, čo súvisí s jej nízkym základným imaním). Ak mám napr. IT firmu, kde je problém získať kvalifikovaných programátorov, a chcem „mojich ľudí“ motivovať aj inak ako peniazmi, tak môžem uvažovať cez formu podnikania j. s. a. o vydávaní tzv. zamestnaneckých akcií, čím sú spoluvlastníci firmy. Rozsah ich práv, vyplývajúcich im z tohto titulu, však môže byť užší ako pri reálnych majiteľoch (napr. za splnenia podmienok sa zamestnanci môžu podieľať na zisku, ale nemôžu rozhodovať o predstavenstve, atď.) Najväčšiu výhodu j. s. a. oproti iným formám podnikania však osobne vidím vo flexibilite vstupu a výstupu kapitálu v j. s. a. a možnosti istej aplikácie akcionárskych dohôd v praxi.

Otázka č.3 

Pracujem ako technik v stavebnej firme. Mesačne mám mzdu 1700 v hrubom. Oplatí sa mi prejsť na živnosť pri novom systéme ,,paušálnych,, nákladov do 20 000,- ročne , ak si pri tom mám aj druhý pilier dôchodkového zabezpečenia? Poprípade si založiť jednoosobovú s.r.o s minimálnym zárobko a odvodmi? 

Ján Marônek

Z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia sa Vám jednoznačne v prvom roku oplatí prejsť na živnosť. Inak povedané, z hľadiska financií je to výhodnejšie. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že momentálne ste v pracovnom pomere = ste chránený Zákonníkom práce ako zamestnanec (dovolenka, skončenie PP, iné práva, ktorá vám Zákonník práce dáva). Ak budete svojmu "zamestnávateľovi" svoje výkony fakturovať cez živnosť, tak sa váš vzťah s ním zmení z pracovnoprávneho na obchodno - právny. Budete teda mať pozíciu podnikateľa bez práv, ktoré by vám inak Zákonník práce dal. Váš zamestnávateľ logicky bude naklonený prejsť s vami na systém fakturácie, nakoľko je to pre neho výhodnejšie (samozrejme pokiaľ neprofituje z dotácii na vytvorené pracovné miesto). Treba si však zvážiť aj pracovnoprávne istoty a výhody, o ktoré sa môže takouto zmenou spolupráce prísť.

Otázka č.4

Vela sa hovori o tom, ze si mozno optimalizovat prijem cez uctovnictvo. Dajte nejaku radu, raz pre zivnostnika a raz pre eserocku, na co sa oplati dbat v roku 2017.

Ján Marônek

Nutné je dávať pozor, aby optimalizácia nebola "za hranou". Treba dbať na to, aby fakturácia medzi spriaznenými, majetkovo prepojenými a blízkymi osobami prebiehala za trhové ceny (kľúč k tomu, čo je trhové, by mala dať aj transferová dokumentácia). Zjavne účelové a fiktívne operácie nemusia byť v zmysle Daňového poriadku daňovým úradom akceptované. Dokonca môžu byť postúpené na trestné stíhanie za účelom skrátenia dane. 

Otázka č.5


Sme so synom živnostníci, vyrabáme umele stromy a dekorácie. Čo je pre nas výhodnejšie, živnosť alebo s.r.o

Ján Marônek

Závisí od miery rizika Vášho podnikania, taktiež od výšky príjmov. Pri vyšších príjmoch nedáva zmysel ani živnosť, hoc umožňuje uplatnenia paušálnych výdavkov. Vy však uskutočňujete výrobu a teda paušálne výdavky nemusia byť pre Vás až také relevantné (neposkytujete napr. služby duševného charakteru). Možno uvažovať aj o kombinácii právnych foriem, keďže ste dvoma osobami - podnikateľmi. Napr. ak chcem mať eliminované riziko z podnikania, tak záväzkové vzťahy s klientmi zrealizujem na "eseročku". Pod ňou môžu byť ešte teoreticky aktívne živnosti. Odporúčam predmetné konzultovať minimálne s Vašim účtovníkom, ktorý pozná Vaše interné prevádzkové procesy. 

Otázka č.6

Som živnostník, zarobím mesačne 2 120 eur. Socialku +zdravotka +dane (deleno 12 mesiacov) platim 630 eur mesačne vsetko spolu. Oplati sa mi zakladat esročku, ked sa budu zvysovat pausalne vydavky? Ked nemam ziadny vydavky? Pracujem ako programator. 

Ján Marônek

Ak nemáte náklady, tak by som pravdepodobne ostal u živnosti. 

Otázka č.7

Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať ja ako začínajúci farmár, čo je pre mňa lepšie a výhodnejšie?

Ján Marônek

Najlepšie je pre Vás forma podnikania SHR (samostatne hospodáriaci roľník). Napr. ak by ste mali status mladého farmára, tak ste mohli žiadať o podporu vo výške 50 tis Eur. Podpora bola však podmienená počtom bodov. Čím viac bodov, tak tým vyššia pravdepodobnosť, že ju získate. Podľa výzvy PPA však za formu podnikania v podobe SHR ste mohli získať viac ako pri forme podnikania v podobe eseročky. Preto mnohí mladí farmári volili SHR. Aj tu paradoxne vidieť, že voľba formy podnikania môže závisieť aj od iných faktorov. Možno teda logicky predpokladať podobný hodnotiaci kľúč pri nových výzvach či podporách pre začínajúcich farmárov. Aj z tohto pohľadu s víziou na potencionálne čerpanie podpory je možno rozumnejšie voliť SHR. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa uplatňuje v začínajúcom farmárstve vo všeobecnosti najmä SHR. Je to aj najmenej administratívne náročné, keďže zoznam SHR vedie obec a stačí ju požiadať o zápis do tohto zoznamu. Čo sa týka daní a odvodov, tak máte podobný status ako SZČO, či živnosť. 

Otázka č.8

Dobrý deň, som všeobecná lekárka. Je pre mňa výhodnejšia živnosť alebo eseročka.

Ján Marônek

Preferoval by som "eseročku", taký je aj trend vo Vašom segmente (vychádzajúc z mojich vedomostí a skúseností). 

Otázka č.9


Mam živnost a zamestnávam 25 ľudí. Oplatí sa mi založiť sro?

Ján Marônek

Ako hlavné kritérium voľby právnej formy podnikania by som vo Vašej situácii posudzoval potencionálne riziko z podnikania (nie dane a odvody). Osobne si myslím, že môže byť toto riziko pri Vašej agende (zamestnávate 25 ľudí, za ktorých činnosť nesiete vo vzťahu k Vašim odberateľom zodpovednosť) dosť vysoké, preto by som volil "eseročku", prípadne inú kapitálovú spoločnosť, za ktorej záväzky neručím osobným majetkom. 

Otázka č.10


Aký spôsob odmeňovania je pre mňa najvýhodnejší, keď mám trvalý pracovný pomer a formou vedľajšieho chcem upratovať v dome za odmenu cca 200 € mesačne. Založím si živnosť, s.r.o. či nejako inak, aby som platil čo najnižšie dane/odvody? Zamestnať sa u správcu domu? Nie som ani senior ani študent... Vďaka

Ján Marônek

Zvažoval by som aplikáciu dohôd mimo pracovného pomeru, alternatívne živnosť. 

Otázka č.11


Chcem podnikať v správe bytových domov, je výhodnejšie založiť s.r.o., alebo začať s podnikaním na živnosť. V tejto oblasti má teoretické aj praktické znalosti 15 rokov.

Ján Marônek

Určite „eseročku". A to z dôvodu množstva zodpovednosti, ktoré pri správe vzniká. Ako hlavné kritérium voľby právnej formy podnikania by som vo Vašej situácii posudzoval potencionálne riziko z podnikania (nie dane a odvody). Osobne si myslím, že môže byť toto riziko pri Vašej agende dosť vysoké, preto by som volil "eseročku", prípadne inú kapitálovú spoločnosť, za ktorej záväzky neručím osobným majetkom. 

Otázka č.12


Dobrý deň, veľa sa hovorilo o sro za 1 euro. Aká je situácia?

Ján Marônek

Eseročka za 1 euro je už neaktuálna. Myslím, že je to tak lepšie. Ak by sme mali "eseročky" za 1 euro, tak tie by boli okamihom ich vzniku v režime krízy. Tiež príliš nesúhlasím ani s 1 eurom pri základnom imaní j. s. a., nakoľko aj pri nej platí, že sa okamihom vzniku dostáva prakticky do režimu krízy. I preto odporúčam vyššie základné imanie už pri jej založení. 

Otázka č.13


Od akej sumy platu v zavislej cinnosti, sa oplati prejst na zivnost (dlhodobo, nielen prvy rok), ak berieme v uvahu novy zakon o pausalnych nahradach ? Myslim profesie ako IT, atd, ktori maju male realne naklady. Dakujem.

Ján Marônek

Osobne si myslím, že od 1500 brutto, avšak len prvý rok. Následne je nutné uskutočniť prepočet, či by eseročka nevychádzala výhodnejšie. Tak ako som ale už odpovedal Petrovi je dôležité zvážiť aj aspekt straty ochrany zákonníka práce, nakoľko sa Váš vzťah k "zamestnávateľovi" zmení na obchodno - právny. 

Otázka č.14


Moze jedna fyzicka osoba byt SZCO a zaroven statutatom a konatelom v s.r.o a popri tom pracovat aj na dohodu o vykonani prace? Dakujem.

Ján Marônek

Samozrejme, nevidím v tom problém. Treba si však dať pozor na tzv. „konkurenčné doložky" v pracovných zmluvách. Slúžia na to, aby zamestnanec nevykonával „na vlastné triko" činnosť, ktorú uskutočňuje pre zamestnávateľa. Inak povedané, aby „nepretiahol" klientov k sebe. Spravidla sa konkurenčné doložky týkajú vyšších pracovných pozícii. Osobne však predpokladám trend ( aj z dôvodu momentálnej situácie na trhu práce), že sa takéto doložky budú uplatňovať v pracovných zmluvách aj na nižšie pozície. Vy ste však uviedli dohodu o vykonaní práce, čo je úplne niečo iné ako pracovná zmluva. V dohode takúto doložku nepredpokladám.

Otázka č.15


Aké najvýhodnejšie formy podnikania by ste doporučili v tomto roku? 

Ján Marônek

V "skratke" pár tipov: - Chcete budiť dojem „veľkého podniku“? Zvoľte si akciovú spoločnosť. Je najvýhodnejšia aj z dôvodu anonymity, budí dojem veľkého podniku a pritom nie je jej založenie a chod omnoho drahší oproti „eseročke“. - Chcete mať výhody eseročky a akciovky zároveň ? Založte si družstvo. Myslím si, že je „hudbou budúcnosti“, hoc mnohí ho považujú už len za prežitok „starých čias“. Ak si však hlbšie preštudujem jeho právnu úpravu, tak zistím, že pri družstve je „smiešny“ vklad vo výške od 250 eur, anonymita, čiže nik „nevidí“ vo verejnom registri, kto je členom družstva, rýchly prevod členstva bez zápisu vo verejných registroch vrátane obchodného registra, teda zmena účastníctva v družstve, absencia ručenia za záväzky družstva. Inak povedané, výhody z „eseročky“ a „akciovky“ sa nám "hromadia" práve v právnej forme družstva. - Chcete so svojou spoločnosťou „cestovať“ po Európe ? Vyberte si Európsku spoločnosť (SE). Jej výhodou, je možnosť presúvať sídlo po EÚ bez nutnosti jej zrušenia v štáte jej odchodu. Inak povedané, svoje podnikanie „sťahujete“ tam, kde sú najlepšie podmienky - Rozbiehate start – up ? „Posaďte“ Váš projekt na „najpružnejšiu“ právnu formu J. S. A. (jednoduchá akciová spoločnosť). 

Doplňujúce informácie akou formou podnikať v roku 2017 nájdete aj v týchto článkoch: 

Ku všetkým druhom podnikania sa vyjadrujeme na našom Blogu M2B TU. Nájdete tam aktuálne informácie o všetkých formách podnikania, ktoré je na Slovensku možné založiť. 

V prípade otázok a záujmu o založenie s.r.o., založenie živnosti, založenie akciovej spoločnosti alebo novej formy podnikania založenie jednoduchej spoločnosti na akcie  môžete osloviť našu firmu na tel. čísle: 0221 029 980. 

Ďaľšie články a zdroje: 

7 ebookov s detailnými návodmi a výhodami najčastejších foriem podnikania - stiahnutie zadarmo. 

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Výhody novej právnej formy - jednoduchej spoločnosti na akcie

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Dominika Zsigová

Ďalšie články z kategórie Novinky

Ďalšie články z kategórie Novinky