Akcionárska dohoda v j.s.a. je riešením keď investor chce firmu predať a startupista rozvíjať

9. Január 2017
Zakladanie spoločností

Právna forma j.s.a. prináša právnu istotu pre investorov

Od 1.1.2017 môžu podnikatelia využívať pri svojom podnikaní j. s. a., ako novú formu podnikania. Je to „akýsi hybrid“ kapitálovej obchodnej spoločnosti, v ktorej sa miešajú prvky z „eseročky a akciovky“. Zavedenie tejto novej formy podnikania slúži najmä pre právnu istotu investorov a podporuje ich chuť investovať do start – upov.  Tým majú logicky inovatívni podnikatelia „uľahčený“ prístup ku kapitálu.

Jednoduchšie povedané: prostredníctvom j. s. a. sme „dostali“ do nášho obchodného práva inštitúty, ktoré dajú právnu istotu investorom, že o investíciu neprídu, nie však z dôvodu podnikateľského rizika, ale z dôvodu rizika právnej neistoty (nevyhovujúceho a neistého právneho prostredia, ktoré „je pozadu“ oproti „novinkám“ v biznise).  

Investor chce predať, startupista nechce predať - čo s tým 

V praxi môže nastať prípad, kedy investor investuje do nápadu niekoho iného, ktorý však nie je kapitálovo dostatočne silný. Spravidla takýto investor získava na projekte majetkový podiel ( inak povedané, založí sa spoločnosť a investor má v nej podiel, resp. ak je už spoločnosť aj založená, tak investor do spoločnosti vstúpi tým, že prevezme časť podielu pôvodného majiteľa, a následne môže aj zvýšiť základné imanie „naliatím“ ďalšieho kapitálu na rozvoj projektu a nápadu). Týmto spôsobom sa v praxi môže stať, a aj sa stáva, že investor získava majoritný podiel na spoločnosti. Ak sa z projektu a nápadu stane „významné a jedinečné dielo“, tak môže prísť globálna spoločnosť s ponukou na jeho prevzatie v miliónoch eur. Investor chce predať, ale pôvodný majiteľ nie. Dôvodom môžu byť rôzne pohľady na ďalší potencionálny rozvoj projektu, biznis pohľad investora, „autorsky“ pohľad „vynálezcu“  a jeho „materinský pud“ k projektu.

Akcionárska dohoda v j.s.a. je riešením ako už pri založení firmy určiť pravidlá spolupráce 

Logicky mohol vzniknúť problém, ktorý viac menej naše právo „na isto“ neriešilo, lebo neexistoval na to právny rámec. Ak sa však pri právnej forme j. s. a. zavedie právny nástroj, že medzi majiteľmi bude možná dohoda, že ak príde v budúcnosti ponuka od globálnej spoločnosti v hodnote miliónov eur, tak pôvodný vlastník sa zaväzuje odpredať svoj podiel druhému investorovi za X, resp. osobe, ktorú určí tento investor a autor nebude brániť investorovi v realizácii celej transakcie (ak by autor nepredal, tak celá akcia, nakoľko globálna spoločnosť chce oba podiely), tak vznikne „akýsi“ právny rámec, ktorý budú musieť pri sporoch akceptovať i súdy. Investor si teda v tomto prípade svoje právo požadovať od autora projektu prevod akcií zakotví priamo do akcionárskej dohody, čím chráni svoju investíciu pred rizikom právnej neistoty a subjektívneho výkladu „všeobecného“ práva súdom.  Ak by takáto akcionárska dohoda neexistovala, tak by investor kvôli právnemu riziku a neistote nemusel do takéhoto projektu „ísť“, čo bráni rozvoju a inovácie v biznise. 

Nová právna forma j.s.a. je pre podnikateľské prostredie určite prínosom 

Vyššie uvedený prípad  a je mu podobné, boli v našom práva doteraz „zahmlené“. Bolo nutné ich presne zadefinovať, aby bola istota, že ak nastane prípad x, tak sa bude riešiť tak či onak,  a nielen v rovine právnej teórie podľa úvahy a výkladu súdu bez právneho rámca,  čo „produkovalo“ právnu neistotu. Nová právna forma podnikania v podobe jednoduchej akciovej spoločnosti je pre podnikateľské prostredie určite prínosom.

V M2B.sk sme zabezpečili založenie prvej j.s.a. na Slovensku 

Referencia spokojného klienta a predsedu predstavenstva historicky prvej j.s.a. na Slovensku Slovenské slávnosti j.s.a. p. Kamila Križana

Chcete vedieť viac o jednoduchej akciovej spoločnosti? Zavolajte nám na tel. čísle: 0221 029 980 a dohodnite si konzultáciu. Prípadne čítajte stránku: Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie. Naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j. s. a. na Slovensku. Ak ju chcete založiť aj vy, ste na správnej adrese. Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností