Ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie za rok 2016

5. Október 2016
Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Ako sa vyhnúť plateniu daňových licencií si láme hlavu mnoho majiteľov neaktívnych firiem. Presnejšie povedané, hľadá cestu ako sa legálne „zbaviť“ „spiacej“ spoločnosti. V dnešnom článku si prejdeme všetky možnosti, ktoré máte k dispozícii.

1. Predaj firmy

V tomto prípade dochádza k prevodu obchodného podielu, ako aj k zmene štatutárneho orgánu. Spoločnosť existuje naďalej, povinnosť licenčného poplatku je tak v „réžii“ nového majiteľa.

Výhody predaja spoločnosti:

 • Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 2 týždňov
 • Zisk z predaja obchodného podielu, resp. bezodplatný prevod, resp. minimálne náklady spojené len s prepisom v registri. Napríklad ak nájdete kupcu alebo využijete služby špecializovanej spoločnosti za platiteľa DPH môžete získať odmenu okolo 1500 - 2000 €
 • Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje či osoba prevádzajúceho nemá daňové nedoplatky

Nevýhody predaja firmy:

 • Aby sa vám poradilo firmu predať, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ firmy. 
 • Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ na spoločnosť svoj projekt alebo podnikateľský plán nie je jednoduché, pokiaľ nemáte v danej oblasti meno a status overenej firmy, ktorá tieto služby zabezpečuje. 

Rada pre Vás: Oslovte profesionálnu spoločnosť, ktorá sa sprostredkovaním predaja firiem zaoberá profesionálne a dlhodobo. Zvýšite tak svoju šancu na úspech a zrýchlite celý proces predaja. Ako postupovať ak ste platiteľ DPH sa dočítate TU, ak ste neplatiteľ DPH tak TU

2. Zrušenie firmy návrhom

Ak vaša firma nie je zaujímavá na predaj, tak prichádza do úvahy len jej zrušenie a výmaz z obchodného registra. Tu máte viacero možností. Zrušenie firmy návrhom je z daných možností„najmenším nutným zlom“. Prečo ? Pretože podnikateľ nemusí platiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, v ktorom podal návrh na zrušenie spoločnosti. Samozrejme, aby podnikateľ zvolil tento spôsob zrušenia spoločnosti, tak musí spĺňať určité podmienky. Detailné porovnanie a informácie k službe návrh na zrušenie firmy za 498€ si môžete prečítať TU.

Výhody zrušenia firmy návrhom:

 • Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v novembri 2016 - ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 400 € pri neplatiteľovi DPH resp. 800 € pri platiteľovi DPH. 

Nevýhody zrušenia spoločnosti návrhom:

 • Súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti  likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov. 
 • Musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom
 • Možnosť otvorenia likvidácie súdom (ak by mala spoločnosť majetok), čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie.  

Rada pre Vás:  Nechajte si vašu spoločnosť preveriť, či spĺňa podmienky na zrušenie firmy návrhom a vysvetliť ako tento proces ukončenia prebieha od profesionálov. Viac informácií koľko vďaka využitiu tejto možnosti ušetríte získate tu: zrušenie firmy návrhom za 498€

3. Likvidácia firmy

Ak podnikateľ nedokáže svoju firmu predať, ani nespĺňa podmienky na jej zrušenie návrhom, tak do úvahy prichádza likvidácia ako ďalší spôsob zrušenia a výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Výhody likvidácie spoločnosti:

 • Komplexné zrušenie a uzavretie spoločnosti (v tomto prípade zostatky zanikajúcej spoločnosti nepreberá nástupnícka spoločnosť, zostatky sa vysporadúvajú v procese likvidácie)
 • Cena za likvidáciu sa môže v najjednoduchších prípadoch pohybovať okolo  500,- €

Nevýhody likvidácie spoločnosti:

 •  Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v Obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych závierok
 •  K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane
 • Nutná úhrada alikvotnej časti daňovej licencie (daňová licencia sa neplatí až odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie)
 • Momentálne prebieha rokovanie k zavedeniu dane z dividendy vo výške 7%. Tá by sa po schválení NR SR vzťahovala aj na vyplatený podiel na likvidačnom zostatku.

Presné informácie o likvidácii firmy s možnosťou stiahnutie ebooku Likvidácia firmy v roku 2016 sa dočítate tu: „Ako zlikvidovať spoločnosť v 7 krokoch“.

4. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie = zlúčenie

Táto forma ukončenie podnikania je zaujímavá, ak máte obchodného partnera či priateľa, ktorý má o vašu firmu záujem a i on sám vlastní spoločnosť. Zlúčenie týchto dvoch firiem mu prinesie zaujímavé výhody a prebehne nasledovne. Jeho existujúca spoločnosť „A“ pohltí zanikajúcu spoločnosť „B“ (vašu spoločnosť), pričom po zanikajúcej spoločnosti preberie aj stavy z účtovníctva a zmluvných vzťahov. Teda ak vaša spoločnosť mala podpísané zaujímavé zmluvy, prípadne obraty a zisky, nový majiteľ to môže využiť pri žiadosti o úver či iné synergie. Detailné informácie o službe zlúčenia viacerých firiem za 699€ sa dočítate TU

Výhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

 • Rýchly výmaz z registra – spoločnosť je vymazaná cca do dvoch týždňov
 • Podnikateľ sa môže vzdať vyrovnacieho podielu, tým pádom nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14% z vyrovnacieho podielu, resp. daň z dividendy vo výške 7% (ak avizovaná novela „prejde“ NR SR)

Nevýhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

 • Nájdenie priateľa, osoby z rodiny, známeho, ktorého spoločnosť bude ochotná prevziať zanikajúcu spoločnosť
 • Nástupnícka spoločnosť preberá zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti (samozrejme ak nejaké existujú)

Rada pre Vás: Odporúčam nezlučovať Vašu firmu s cudzími firmami ( v cudzej firme môže byť „nasadený biely kôň“, čo Vám môže v budúcnosti spôsobiť problémy, nakoľko takáto spoločnosť „hltá“ aj problémové a nekorektné spoločnosti) – žiaľ takúto službu beztrestne poskytujú isté subjekty aj na slovenskom trhu.

Bližšie o procese zrušenia sme písali i v článku: Zrušenie firmy bez likvidácie v roku 2016 - aké sú možnosti.

5. Podnet na zrušenie spoločnosti súdom ex offo

Posledným, ale zrejme „najhorším“ spôsobom ako zrušiť a vymazať spoločnosť z obchodného registra je podanie podnetu s cieľom, aby samotný súd začal konanie o zrušenie spoločnosti. Musí však existovať zákonný dôvod na zrušenie spoločnosti (napríklad neexistencia titulu k sídlu, neexistencia orgánov spoločnosti ).

Výhody zrušenia spoločnosti ex offo:

 • Najjednoduchší spôsob, pričom „celú agendu vykonáva súd“

Nevýhody zrušenia spoločnosti ex offo:

 • Dĺžka výmazu môže trvať aj 2 -3 roky – súd nie je viazaný lehotou
 • Finančná náročnosť z pohľadu platenia daňových licencií – daňová licencia sa platí za každý rok
 • Možnosť otvorenia likvidácie súdom, čím sa proces celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora, čo výrazne skomplikuje celý proces výmazu spoločnosti z obchodného registra

Rada pre Vás: Ak nad výmazom firmy ex offo uvažujete, prečítajte si i tieto články:  Kto nechce platiť licenciu, mal by sa s likvidáciou poponáhľať resp. Zrušenie spoločnosti súdom ex offo

Či už uvažujete o predaji firmy, návrhu na jej zrušenie, likvidácii firmy alebo zrušení firmy bez likvidácie môžete sa na nás obrátiť. Na základe likvidity, bonity a stavu Vašej spoločnosti Vám odporučíme, ktorá z možností je pre Vás tá najlepšia.

Zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 980 a dohodneme sa na ďaľšom postupe. Optimálne je aby ste si pripravili účtovné výkazy, ktorých predloženie bude k správnej analýze potrebné. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem