Ako sa z úspešného zamestnanca stane dlžník a rizikový subjekt pre registráciu k DPH

15. Február 2016
Registrácia firmy k DPH

Dnešný článok je voľným pokračovaním a rozširuje článok: Zábezpeka na DPH? Zlý inštitút je po 1.01.2016 ešte horším a nebezpečnejším. Článok informuje o tom, že aktuálne je možné zábezpeku na DPH i súdne vymáhať. 

Jednoduchá akciová spoločnosť a jej úskalia 

Paradoxne za rok máme „zasa“ účinnú novelu Obchodného zákonníka. Od 01.01.2017 začne existovať nová právna forma, tzv. „jednoduchá spoločnosť na akcie (JAS)“. Má slúžiť najmä na pružnejší vstup a výstup investora zo spoločnosti. Teda inak povedané, aby investori investovali do start – upov. Pri tejto novej právnej forme budú mať jednoduchší exit ako napr. pri právnej forme ako „eseročka, či akciovka“. JAS reaguje aj na požiadavky IT firiem, ktoré trpia nedostatkom kvalitných programátorov, a ktorých by radi motivovali aj tzv. zamestnaneckými akciami, čo je pri „klasickej“ „akciovke“ veľmi komplikované a „nepružné“.

Môžeme si urobiť nasledovnú analýzu zákona a teda aj novely so štúdiou zo života. Som šikovný programátor a zamestnal som sa v IT firme. Táto spoločnosť prudko rástla, a to aj z dôvodu nového vkladu investora, ktorý pri vstupe do firmy požadoval na odporúčanie renomovanej advokátskej kancelárie transformáciu na právnu formu JAS. Spoločnosť si chcela udržať dobrých programátorov, preto sa rozhodla využiť aj pružnejší režim zamestnaneckých akcií a preto mi ako motiváciu ponúkla vlastniť jej akcie. Spoločnosť rástla, stala sa veľkou, s desiatkami zamestnancov s vysokou pridanou hodnotou a rôznymi líniami riadeniami. Po exite investora, ktorý vybavil odberateľa na dodávku IT služieb vo sfére verejnej správy, sa  s odlivom tejto „super“ zákazky začala firma tržbovo prepadať, narastali jej dlhy, až sa jej majitelia rozhodli zbaviť a to fúziou s iným subjektom. Vedel som, že pracovať v tejto spoločnosti už nemá zmysel a preto som podal výpoveď. Zároveň ma oslovil iný IT subjekt s ponukou na odber mojich služieb, pričom preferuje fakturáciu z mojej strany formou živnosti alebo mojej vlastnej „eseročky“. Chcel som sa registrovať k DPH na daňovom úrade, pričom mi prišlo rozhodnutie o povinnosti uhradiť zábezpeku na DPH, pretože som mal majetkovú účasť v spoločnosti, ktorá skončila s vysokým dlhom. Keďže som nemal na zábezpeku peniaze, tak nastala voči mne daňová exekúcia.

„Ako je to možné“ sa dočítate v ďalšom pokračovaní tohto článku.