Ako spoločnosť registrovať k DPH. Seriál

29. September 2015
Registrácia firmy k DPH

Pripravili sme pre Vás seriál: Ako registrovať spoločnosť k DPH. Tento seriál bude pozostávať z nasledujúcich článkov:

1. Entrée

2. Povinná registrácia k DPH 

3. Zákonná registráca k DPH

4. Dobrovoľná registrácia k DPH 

5. Zábezpeka na DPH 

6. Lehoty a rozhodnutia vo veci registrácie k DPH

7. Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane

8. Sumár rozhodnutí krajských súdov a NS SR vo veci registrácie k DPH

9. História vývoja a zmien ustanovevní týkajúcich sa registráce k DPH 

Ako spoločnosť registrovať k DPH - entrée. 1. časť seriálu  

Skôr, ako si začneme vysvetľovať pojmy, ako je registrácia k DPH, jej druhy, procesné postupy, tak by som sa na inštitút registrácie k DPH pozrel z nadhľadu, nie ako právnik, ale ako osoba podnikateľa.

Mnohých podnikateľov isto zaujíma prečo sa proces registrácie k DPH tak skomplikoval ?

Prečo je pre mnohých začínajúcich podnikateľov tou najkomplikovanejšou prekážkou prístupu k podnikaniu ?

Prečo to nie je ako v minulosti, kde stačilo len podpísať žiadosť ?

Na predmetné sa budem snažiť odpovedať nižšie ...

Zákon o dani z pridanej hodnoty sa neustále mení, v dôsledku čoho nastane neraz i „chaos“ v hlave nejedného právnika. Štát, v urputnom boji proti daňovým únikom, sa snaží zákon viac a viac „vylepšovať“. Eliminácia daňových únikov je samozrejme nevyhnutná a finančnej správe v tejto oblasti patrí uznanie, avšak niekedy v „zápale boja“ sa do zákona „dostávajú“ nesprávne ustanovenia či nesprávne výklady zákona, ktoré popierajú i názory vyslovené Európskym súdnym dvorom. Tieto ustanovenia, či ich výklady sú pravdepodobne „na hrane“, ba možno až „za hranou“ zákonnosti (jednoznačne nepovažujem za zákonné ak správca dane vydá oznámenie o nevydaní osvedčenia hoc mu to zákon neumožňuje. Na mieste je nutné poznamenať základnú ústavnú zásadu zákonnosti: „štátny orgán môže konať len na základe zákona, teda môže konať a rozhodovať iba tak ako mu to zákon umožňuje“. Ak existujú na predmetnú otázku tri odlišné právne názory Najvyššieho súdu SR, tak „asi bude niekde problém“, a teda zákon nie je „ asi dobrý“, resp. smernica EÚ o DPH „dobre transponovaná“. Právna istota, ako atribút právneho štátu, je teda „kdesi v úzadí“. Záverom treba podotknúť, že štát nedávno novelou procesne upravil aj možnosť nevydania osvedčenia k DPH a to formou vydania riadneho rozhodnutia, ku ktorému ale zase „nepripustil“ opravný prostriedok).

Niekedy, rozumom praktika, vnímam činnosť štátu ako činnosť „managera“, ktorý operuje s rizikom a vyberá riešenia, pri ktorých je najlepší pomer výkon/riziko. Teda mám pocit, že štát koná možno s vedomím rozporu so zákonom, uvedomujúc si, že ak ho niekto za takúto činnosť napomenie (napr. súd v procese preskúmania správcu dane v správnom súdnictve), tak je to „iba“ menšie zlo, ako keby konal v zmysle zákona a nekládol by prekážky (napr. pri registrácii k DPH).

Žiaľ takéto riešenie nie v súlade s princípmi právneho štátu, dopadá na všetkých, teda aj tých „dobrých aj zlých“. Štát by sa však nemal v otázke správneho postupu (daňového konania, kedy sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov) správať ako „manager“, musí konať len a iba v zmysle zákona, inak „naše“ Slovensko nebude právnym štátom. To samozrejme nevylučuje, aby sa štát ako „manager“ nesprával v iných oblastiach (napr. nákup tovarov a služieb).

Z registrácie k DPH sa stala pre mnohých podnikateľov „nočná mora“. Je až úsmevné, ale zároveň i smutné, že najkomplikovanejšou prekážkou k podnikaniu je registrácia k DPH. Áno, registrácia k DPH je oveľa komplikovanejšia ako založenie obchodnej spoločnosti. A to z pohľadu času (dlhšie lehoty), z pohľadu nákladov (daňová zábezpeka), z pohľadu administratívy (podnikateľský plán, faktúry na vstupe a výstupe, zmluvy, preukázanie statusu zdaniteľnej osoby) a v nekonečnom rade z hľadiska právnej istoty, teda to ako žiadateľ „dopadne“, ak aj splní všetky podmienky (pri podaní žiadosti na registráciu k DPH dominuje „správna úvaha“, nakoľko pojem zdaniteľnej osoby je veľmi všeobecný a správca dane môže vysloviť i záver, že žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou). 

Ak teda, niekto vraví, píše o prekážkach prístupu k podnikaniu v podobe „veličín“ ako základné imanie, komplikovaný proces vo veci založenia spoločnosti, či vydania živnostenského listu, tak sa mýli. Jednou veľkou prekážkou je registrácia k DPH.

Tvorba „pravidiel hry“ v podnikaní je mnohokrát veľmi chaotická, kedy myšlienka pretavená už do novely sa prejaví len v jednom predpise. Predpisy a normy ani z príbuzných právnych odvetví na seba nenadväzujú. Ako príklad, je spomínaný „nápad“ zavedenia jednoeurovej spoločnosti s ručeným obmedzeným, kedy sa mali komplexne znížiť náklady na „štart“ podnikania. Na druhej strane sa však zaviedla zábezpeka na DPH pri registrácii, ďalej napríklad daňové licencie. Teda existovala myšlienka zníženia nákladov na začatie podnikania, čo sa však už nepretavilo do daňovej oblasti, ktorú je nevyhnutne spojená so začiatkom podnikania. Podnikateľ v konečnom dôsledku „mohol niekde síce ušetriť euro, ale zasa inde prísť o desať eur...“

V najbližších článkoch si bližšie vysvetlíme pojem registrácie, jej druhy, obranu v prípade nevyhovenia žiadosti. Registrácia k DPH už nie je „takou banalitou“ ako v minulosti. Jedná sa o komplikovaný proces spojený spravidla s miestnym zisťovaním správcu dane. Len v rámci „všeobecnej“ registrácie k DPH rozoznávame tri odlišné procesné postupy. Najbližšie si objasníme tzv. dobrovoľnú registráciu k DPH. 

Chcete sa vyhnúť byrokracií spojenej s registráciou firmy k DPH ?  Vyberte si z našej ponuky firiem registrovaných k DPH, čistých a pripravených k okamžitému predaju. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH