Ako založiť s.r.o. keď nemám základné imanie? Vieme ako na to, čítajte

2. Október 2014
Zakladanie spoločností

Výsledkom pripravovanej novely obchodného zákonníka bude stav, kedy podnikatelia budú musieť uvažovať pri zakladaní „eseročky“ o výške základného imania. Odporúčané minimum je 5 tisíc eur, pričom platí pravidlo, že čím vyššie základné imanie, tým lepšie. Dôvodom je ochrana pred nepriaznivým „krízovým režimom“, do ktorého sa dostane spoločnosť s nízkym vlastným imaním. „Krízový režim v skratke znamená množstvo povinností, obmedzení, ako aj vyššiu zodpovednosť vedenia spoločnosti. Vyššie vlastné imanie je práve podmienené základným imaním, čiže čím vyššie základné imanie, tak tým vyššie aj vlastné imanie.

Vzhľadom k tomu, že základné imanie treba skladať na účet v banke, tak možno naraziť na prekážku disponovania takouto peňažnou čiastkou. Je však veľa možností ako túto povinnosť okabátiť.

-          1. Kúpa hotovej readymade spoločnosti:

Podnikateľ si síce priplatí o 100 až 200 eur viac ako pri založení spoločnosti, avšak nemusí disponovať základným imaním. Ready made firmy sú založené firmy s riadne prideleným IČO a DIČ - založené výhradne za účelom ďaľšieho predaja. Ich výhodou, okrem toho že už majú splatené základné imanie a nemusíte disponovať čiastkou 5000 euro je to, že s nimi môžete podnikať prakticky okamžite, nemusíte čakať mesiac, kým bude vaša nová firma založená a registrovaná na daňovom úrade. Ready made spoločnosti môžu byť i staršieho data, napr. rok dva staré, teda môžete získať spoločnosť s históriou (rozumej stav, keď spoločnosť je len dlhšie zapísaná v obchodnom registri bez vykonávania činnosti), čo sa v budúcnosti „môže hodiť“ najmä ak treba deklarovať určitý „vek“ spoločnosti ale i v marketingu spoločnosti ( na trhu od ... ). 

-          2. Pôžička:

Keďže po zápise spoločnosti do obchodného registra možno so základným imaním disponovať, tak je možné si na zloženie základného imania požičať. V tejto súvislosti možno očakávať i rozvoj „biznisu“ v oblasti poskytovania zdrojov za účelom preukázania zloženia základného imania.

-          3. Čiastočné splatenie základného imania:

Ďalším spôsobom ako „obísť“ základný kapitál, je zložiť len 2500,- eur, pričom zvyšok sa doplatí neskôr, v 5 ročnej lehote po vzniku a zápise spoločnosti do obchodného registra. Samozrejme, za doplatenie týchto 2500,- eur spoločník ručí. V obchodnom registri bude uvedené základné imanie 5000,- €, rozsah splatenia 2500,- €. Dôležitým faktom je to, že pôjde o spoločnosť so základným imaním 5 tis eur. Podnikateľ si tak môže napríklad vyplácať zisk v celom rozsahu, pričom zložil iba polovicu základného imania.

-          4. Využitie nepeňažného vkladu:

Ďalšou možnosťou je využitie nepeňažného vkladu, napríklad by mohlo by ísť aj o know-how. Môže sa stať i prípad, kedy sa registrovaná doména za cca 10,- Eur dosiahne hodnotu tisícky eur. Ak ňou spoločník disponuje, tak ju môže vložiť do spoločnosti ako nepeňažný vklad. To isté platí pre ochrannú známku (suma s poplatkami okolo cca 166 eur), ktorú následne vložia do firmy ako svoj nepeňažný vklad. K oceneniu nepeňažného vkladu však treba znalecký posudok, pričom, ak pôjde o takéto jednoduchšie záležitosti, tak ich môže posudok vyjsť do cca 500,- Eur. Výhodou je, že možno docieliť vyššie ocenenie ako len 5 tis eur, čo je plusom. Touto cesto sa teda môžu dostať i k vyšším hodnotám, čo implikuje už využitie odporúčanej právnej formy akciovej spoločnosti.