Čo spôsobí zavedenie dane z dividendy a úprava paušálnych výdavkov pre živnostníkov v praxi ?

28. September 2016
Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Vláda plánuje viacero zmien, ktoré sa budú dotýkať kapitálových obchodných spoločností ale i malých živnostníkov. Čo sa vlastne mení v daniach a odvodoch a ako tieto zmeny ovplyvnia podnikanie? Zvýši či zníži sa vymožiteľnosť práva? Budú sa vo veľkom zakladať živnosti alebo eseročky? 

Zavedenie dane z dividendy a paušálne náklady pre živnostníkov 

Medzi avizované legislatívne novinky a zmeny štátu v daňovej oblasti patrí najmä zavedenie dane z dividendy (podielu na zisku) vo výške 7%. Predmetné sa týka najmä kapitálových obchodných spoločností, akými sú napríklad „eseročka“, „akciovka“, iné. Ich typickým znakom je  zdanenie v prvom stupni na úrovni samotnej spoločnosti titulom dane z príjmov. Po zavedení dane z dividendy bude však nasledovať aj zdanenie na druhom stupni na úrovni majiteľa, akcionára, ktorému bude vyplatený už zdanený zisk na úrovni spoločnosti a to výške ďalších 7% z vyplateného zisku.

Zároveň dôjde k zrušenie zdravotného odvodu vo výške 14% z dividendy, kde bol ustanovený aj maximálny strop, čiže podnikateľ maximálne odviedol na zdravotnom odvode ročne cca 7100 Eur, hoc bol jeho podiel na zisku akokoľvek vysoký. Takýto strop pri zavedení dane z dividendy nie je.

Živnostníkom sa navýšia paušálne výdavky na 60% ich príjmov, maximálne však 20 000 Eur/rok. Čo je výhoda najmä pre tých, ktorí poskytujú služby dušeného charakteru.

Podnikatelia budú začínať ako živnostníci, resp. drobné eseročky prejdú na živnosti

Všetci viac menej poznajú vyššie uvedené avizované zmeny v daňovej oblasti ( daň z dividendy vo výške 7%, paušálne výdavky na 60% príjmov, maximálne 20 tis Eur/rok) a vedia si urobiť svoj vlastný názor na ich prínos pre podnikanie. Ako sa však tieto zmeny dotknú samotných právnych foriem, ktoré podnikatelia k podnikaniu využívajú ? Píšem o menších podnikateľoch a drobnejších formách podnikania. Úprimne, veľké firmy a podniky neriešia daňové licencie, paušálne výdavky a dovoľujem si tvrdiť že ani dane z dividendy, nakoľko majú „kapacity“ na to aby sme predmetnému „elegantne“ vyhli. Vznikajú teda praktické otázky, či začínajúci podnikateľ zvolí živnosť alebo „eseročku“. Alternatívne či malé „eseročky“ nebudú prechádzať späť na živnosti. Osobne predpokladám práve tento trend, kedy dôjde k „znovuzrodeniu“ živností.

Zvýši sa platobná disciplína a vymožiteľnosť práva ?

Neviem, či to bolo cieľom vlády, ale predmetným krokom by malo logicky dôjsť aj k lepšej vymožiteľnosti práva na Slovensku. Práve vymožiteľnosť práva je najväčším problém pre podnikanie na Slovensku. Vymožiteľnosť práva v praxi je aj o rýchlosti súdov. Avšak to nie je ten najdôležitejší faktor. Oveľa dôležitejšia je bonita dlžníka. Inak povedané, či existuje po vyhratom súde (prevenčne už v čase podania žaloby), nejaký majetok dlžníka z ktorého sa možno uspokojiť. Majetok dlžníka však buď už nie je, nebol už na začiatku kontrahovania spolupráce alebo sa „časom upratal“. Pri eseročkách teda veriteľovi ostanú „holé ruky a nemá nič“, pri živnosti má však veľký „triumf“ a tým je postih osobného majetku živnostníka. Inak zasa povedané, ak podnikám cez eseročku, tak neručím za záväzky z podnikania svojím osobným majetkom, domom, autom, atď. Pri živnosti je to naopak. Ak sa teda zvýši počet živností na úkor „eseročiek“, tak by sa mohla zvýšiť aj platobná disciplína, a vo všeobecnosti aj vymožiteľnosť práva. Samozrejme, naráža sa zasa na skutočnosť, že „živnostničiť“ budú z dôvodu avizovaných zmien tí malí a drobní. Tí sú však spravidla poctiví, a teda predpoklad lepšej vymožiteľnosti práva sa nemusí naplniť.

Zvýši sa počet schránok, neaktívnych spoločností

Ono to znie paradoxne, najmä ak jedným z dôvodov, prečo štát zaviedol daňové licencie bolo aj vyčistenie registrov od tzv. spiacich, neaktívnych spoločností. Daňová licencia majiteľov takýchto spoločností nútila, k tomu, aby ich jednoducho zrušili. Ako „motivačne“ pôsobili štátom prechodné ustanovenia právnych noriem, ktoré určovali, že ak spoločnosť vstúpi do zrušenia do určitej lehoty, tak daňovú licenciu neplatí. Taktiež prípady oslobodenia od daňovej licencie za obdobie, v ktorom je spoločnosť v likvidácii. „Brzdou“ prečo sa spiace spoločnosti nezrušovali vo „veľkom“ bola jednak komplikovanosť zrušenia firmy (likvidácia v praxi trvá cca 6 mesiacov, je právne, účtovne aj finančne náročná),  ale aj úhrada zdravotného odvodu z podielu na likvidačnom zostatku (povinnosť platiť 14%). Následne zrušenie zdravotného odvodu z podielu na likvidačnom zostatku znovu „naštartovalo“ likvidáciu „spiacich“, neaktívnych spoločností.

Novelou dôjde však k zavedeniu dane z dividendy, ktorá sa má vzťahovať aj na podiel na likvidačnom zostatku. Inak povedané, ak zruším spoločnosť ešte v roku 2016, tak neplatím žiadnu daň (ani titulom zdravotného poistenia ani dividendy). Ak by však zrušíte svoju firmu v roku 2017 po schválení novely, tak musíte odviezť z likvidačného zostatku 7%. Vznikne de facto nová povinnosť platby vo výške 7% z „toho čo firme po ukončení podnikania ostalo“. Pri väčšine neaktívnych spoločností je to spravidla na začiatku vložené základné imanie vo výške 5000 Eur. 

Vyššie uvedené bude platiť za predpokladu, že k rozdeleniu likvidačného zostatku dôjde ešte v roku 2016, alebo ak zákonodarca do prechodných ustanovení novely ustanoví, že na spoločnosť ktorá vstúpila do likvidácie pred účinnosťou novely, sa bude vzťahovať „starý“ režim (teda z likvidačného zostatku, hoc vyplateného v roku 2017, sa nebude platiť zdravotný odvod ani 7 % titulom zavedenej dane z dividendy).

Čo urobiť s neaktívnou eseročkou

V prípade ak vlastníte firmu a v súčasnosti s ňou nepodnikáte máte tieto možnosti 

1. Vstúpiť do likvidácie ešte v roku 2016 a vyhnúť sa dani z likvidačného zostatku

Aby ste sa vyhli ďaľšiemu predraženiu likvidácie o daň z likvidačného zostatku je potrebné začať s likvidáciou firmy okamžite. Daň z likvidačného zostatku je 350 eur pri štandardnej firme ktorá má majetok 5000 eur a bude sa platiť od roku 2017. Ak začnete s likvidáciou ešte v tomto roku úspešne sa jej vyhnete. Ako prebieha proces likvidácie a čo všetko si od vás vyžaduje sa dočítate TU - likvidácia spoločnosti v roku 2016. Môžete si zadarmo stiahnuť i detailný ebook ako krok za krokom postupovať pri svojpomocnej likvidácii firmy

2. Firmu si ponechať, zaplatiť daňovú licenciu a riešiť situáciu v budúcnosti 

Nechať ju i naďalej ako schránkovú firmu a čakať či sa pre vás v budúcnosti objaví zaujímavá príležitosť. Nevýhodou tohto riešenia je predraženie prípadného zrušenia v budúcnosti o daň z likvidačného zostatku, povinnosť podávať daňové priznania a všetky povinnosti spojené s vlastnením firmy. Táto možnosť teda len odloží riešenie situácie na rok 2017 resp. 2018

Ak uvažujete nad podnikaním formou živnosti resp. chcete podnikanie úplne ukončiť a chcete mať "čistý stôl" odporúčam vstúpiť do likvidácie ešte v roku 2016 a vyhnúť sa dani z likvidačného zostatku ako i daňovej licencii za rok 2017. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem