Európsky súdny dvor má v „tom jasno“, len „náš“ daňový úrad nie...

5. Apríl 2016
Registrácia firmy k DPH

Pre mnohých podnikateľov je registrácia k DPH nočnou morou. Podarilo sa im úspešne založiť obchodnú spoločnosť, ktorá má už aj vyhľadaného obchodného partnera. Uzatvoreniu obchodu však bráni neexistencia registrácie pre DPH, keďže sa žiaľ jedná o novozaloženú spoločnosť. Na druhej strane je však obchodný partner platiteľom DPH. Podnikateľ sa snaží teda svoju novú spoločnosť registrovať pre DPH. Je si vedomý dlhšej tortúry v podobe čakania, predkladania podnikateľského zámeru, faktúr na vstupe a výstupe, zmlúv, miestneho zisťovania. Je pripravený čeliť aj preverovaniu a prípadnému vyrubeniu zábezpeky pre DPH. Najzložitejšia je práve neistota, kedy podnikateľ „nevie, ako pri registrácii dopadne“, čo môže pokaziť ale celý jeho podnikateľský plán. Má vôbec podnikateľ za splnenia všetkých podmienok právny nárok byť registrovaný pre DPH ?

V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ pritom platí, že pojem zdaniteľná osoba je potrebné vykladať široko, pričom ak má byť uplatnená určitá miera voľnej úvahy pri registrácii, nie je táto miera voľnej úvahy neobmedzená. Aj náš NSSR v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Súdneho dvora C-527/11 zo dňa 14.03.2013, podľa ktorého možno určitý subjekt odmietnuť registrovať pre DPH s cieľom predchádzania podvodom, pričom také rozhodnutie musí spočívať na vážnych nepriamych dôkazoch umožňujúcich objektívne konštatovať, že existuje pravdepodobnosť, že identifikačné číslo pre DPH pridelené určitej zdaniteľnej osobe bude použité s cieľom dopustiť sa podvodu.

Čo to v  praxi znamená ?

Inak, preložené do zrozumiteľnejšej podoby:

Ak zo strany daňového úradu neboli zaobstarané žiadne dôkazy, ktoré by umožňovali objektívne konštatovať pravdepodobnosť zneužitia IČ DPH s cieľom žiadateľa dopustiť sa podvodu, tak je daňový úrad povinný žiadateľa registrovať pre DPH.

Podnikateľ môže teda pri prípadnom odmietnutí registrácie pre DPH bez náležitého odôvodnenia argumentovať aj vyšším uvedeným rozhodnutím ESD.

Samozrejme, vzhľadom k nemalým skúsenostiam v konaniach o registráciu pre DPH, vieme podnikateľovi pomôcť a zastupovať ho pre prípad registrácie jeho spoločosti pred daňovým úradom.

Alternatívou je  využiť našu výbornú ponuku ready made firiem registrovaných k DPH. Firmy sú riadne založené, ich obchodné mená sú uvedené na webstránke a sú pripravené k okamžitému predaju ako v prípade ready made, ktoré nie sú platiteľmi DPH. 

Dnešný článok je súčastou seriálu: Ako registrovať spoločnosť k DPH. Tento seriál pozostáva z nasledujúcich článkov:

1. Entrée

2. Dobrovoľná registrácia k DPH 

3. Povinná registrácia k DPH 

4. Zákonná registráca k DPH

5. Zábezpeka na DPH 

6. Lehoty a rozhodnutia vo veci registrácie k DPH 

7. Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane 

8. Sumár rozhodnutí krajských súdov a NS SR vo veci registrácie k DPH 

9. Európsky súdny dvor má v „tom jasno“, len „náš“ daňový úrad nie...- dnešný článok 

 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH