Grafické znázornenie našich služieb

3. Apríl 2013
Novinky

Ku každej nami podnúkanej službe sme pridali schému ako daná služba prebieha. Je možné si na daný obrázok kliknúť, automaticky sa Vám zväčší a prehľadne Vám zobrazí postupnosť krokov napr. založenia, predaja alebo zmeny vo vašej spoločnosti... Veríme, že i tieto schémy pomôžu sprehľadniť ponuku našej spoločnosti a prispieť k ešte väčšej prehľadnosti a transparentnosti našich služieb.

Postup založenia s.r.o. all inclusive vpravo hore : https://m2b.sk/zalozenie-s-r-o-all-inclusive