• Výhody a nevýhody j. s. a. - jednoduchej spoločnosti na akcie

    Výhody a nevýhody jednoduchej spoločnosti na akcie

    Medzi výhody jednoduchej spoločnosti na akcie patrí nízka kapitálová náročnosť a akcionárska dohoda medzi akcionármi. Poradíme vám s výberom právnej formy a.s., j.s.a. či s.r.o. a tú ideálnu pre Vás aj založíme.

  • Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

    Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie - j.s.a. v roku 2018

    Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie je optimálne v prípade, ak spoločnú firmu zakladaná investor a startupista. Prináša do nášho podnikateľského prostredia právnu istotu pre investorov a jej vytvorenie hodnotíme veľmi kladne.