Lehoty daňového úradu na registráciu firmy k DPH v roku 2016

3. Marec 2016
Registrácia firmy k DPH

Lehoty na podanie žiadosti a oznámenia podnikateľa na registráciu firmy k DPH


Podnikateľ má povinnosť registrovať sa k DPH v lehotách uvedených nižšie, samozrejme za predpokladu naplnenia zákonných podmienok:

Povinná registrácia k DPH:

-          Ak za posledných 12 mesiacov presiahol podnikateľ obrat 49 790 Eur, tak je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH do 20 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol obrat.

Príklad: ak podnikateľ dňa 03.03.2016 dosiahol obrat 49 900 Eur, tak je povinný podať na daňový úrad žiadosť o registráciu k DPH do 20.04.2016.

Zákonná registrácia k DPH:

-          Ak nastane zákonná podmienka (napr. predaj podniku, fúzia), tak je podnikateľ povinný splnenie tejto zákonnej podmienky daňovému úradu oznámiť a osvedčiť príslušnými listinami a to do 10 dní odo dňa splnenia zákonnej podmienky.

Lehoty na konanie a vydanie rozhodnutia daňového úradu vo veci registrácie firmy k DPH

Povinná registrácia k DPH:

-          Daňový úrad vydá rozhodnutie o pridelení IČ DPH do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti podnikateľa. Táto zákonná lehota platí za predpokladu, ak nebola zo strany daňového úradu vyrubená zábezpeka na DPH (zábezpeka sa vyrubuje iba vtedy, ak mal podnikateľ napr. v minulosti voči daňovému úradu dlhy).

-          Daňový úrad vydá rozhodnutie o pridelení IČ DPH do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti podnikateľa. Táto zákonná lehota platí za predpokladu, ak bola zo strany daňového úradu vyrubená zábezpeka na DPH. Rozhodnutiu o vydaní osvedčenia k DPH teda predchádza rozhodnutie o vyrubení zábezpeky na DPH. Úhrada, resp. opomenutie úhrady daňovej zábezpeky nemá vplyvy na povinnosť daňového úradu vydať osvedčenie k DPH, ktoré musí vydať do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zákonná registrácia k DPH:

-          Daňový úrad vydá rozhodnutie o pridelení IČ DPH do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia a listín preukazujúcich splnenie zákonnej podmienky (napr. predaj podniku, fúzia).

Dobrovoľná registrácia k DPH (platí režim ako pri zákonnej registrácii k DPH):

-          Daňový úrad vydá rozhodnutie o pridelení IČ DPH do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti podnikateľa. Táto zákonná lehota platí za predpokladu, ak nebola zo strany daňového úradu vyrubená zábezpeka na DPH (zábezpeka sa vyrubuje iba vtedy, ak mal podnikateľ napr. v minulosti voči daňovému úradu dlhy).

-          Daňový úrad vydá rozhodnutie o pridelení IČ DPH do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti podnikateľa. Táto zákonná lehota platí za predpokladu, ak bola zo strany daňového úradu vyrubená zábezpeka na DPH. Rozhodnutiu o vydaní osvedčenia k DPH teda predchádza rozhodnutie o vyrubení zábezpeky na DPH. Úhrada, resp. opomenutie úhrady daňovej zábezpeky nemá vplyvy na povinnosť daňového úradu vydať osvedčenie k DPH, ktoré musí vydať do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Dnešný článok je súčastou seriálu: Ako registrovať spoločnosť k DPH. Tento seriál  pozostáva z nasledujúcich článkov:

1. Entrée

2. Dobrovoľná registrácia k DPH 

3. Povinná registrácia k DPH 

4. Zákonná registráca k DPH

5. Zábezpeka na DPH 

6. Lehoty a rozhodnutia vo veci registrácie k DPH - dnešný článok 

7. Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane

8. Sumár rozhodnutí krajských súdov a NS SR vo veci registrácie k DPH

9. História vývoja a zmien ustanovevní týkajúcich sa registráce k DPH 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH