Pokuty a zodpovednosť záčastnených pri uplatňovaní zákona o RPVS

10. Marec 2017
Register partnerov verejného sektora

Aké pokuty, sankcie a trestnoprávna zodpovednosť vyplýva z protischránkového zákona sa dočítate v dnešnom poslednom článku zo seriálu o protischránkovom zákone. 

Štatutárovi PVS hrozia pokuty aj výmaz z obchodného registra zo všetkých firiem na 3 roky 

V prípade uvedenia nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod hrozia štatutárovi PVS tieto pokuty a sankcie 

 • Uloženie pokuty vo výške od 10 000 Eur až 100 000 Eur
 • Výmaz štatúra zo všetkých obchodných spoločností na 3roky 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Partner verejného sektora príde o zákazku plus dostane pokutu až do výšky 1 000 000 Eur 

Partner verejného sektora má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, že sa do registra nezapíše, môže štát prestať plniť zmluvnú povinnosti alebo ani ich nemusí začať plniť bez toho, aby sa dostal do omeškania. 

V prípade uvedenia nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod hrozí partnerovi verejnéhos sektora: 

 • Uloženie pokuty vo výške hospodárskeho prospechu
 • Uloženie pokuty vo výške 10 000 Eur až 1 000 000 Eur  v prípade ak hospodársky prospech nemožno zistiť 
 • Odstúpenie od zmluvy zo strany štátu 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

Viac o partnerovi verejného sektora sa môžete dočítať v článku: Partner verejného sektora 

Zodpovednosť a pokuty hroziace oprávnenej osobe na zápis do RPVS

V prípade uvedenia nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod hrozia oprávnenej osobe 

 • Pokuta vo výške 10 000 Eur až 100 000 Eur nakoľko oprávnená osoba ručí za úhradu pokuty uloženej štatutárnemu orgánu PVS 
 • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
 • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.
 • Viac o našej funkcie oprávnenej osoby – aké máme povinnosti, ako určujeme konečného užívateľa výhod a aké služby poskytujeme som písal v článku o Oprávnenej osobe. 

Viac o zodpovednosti a aké úkony vykonáva oprávnená osoba sme písali v článku: Oprávnená osoba na zápis do RPVS 

  Konečný užívateľ výhod a sankcie 

  V prípade uvedenia nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod hrozí konečnému užívateľovi výhod 

  • Trestnoprávna zodpovednosť ve veci tresného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona
  • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona
  • Trestnoprávna zodpovednosť vo veci trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

  Viac o konečnom užívateľovi výhod – kto ním je, ako sa určuje a aké má povinnosti sme písali v v článku: Konečný užívateľ výhod 

  Sankcie pre osoby konajúce v mene subjektov verejného sektora 

  Zákonná úprava predpokladá, že subjekty verejného sektora (štátne orgány, samospráva atď.), resp. osoby konajúce v ich mene môžu byť sankcionované za porušenie niektorých zákonných povinností. Osoba konajúca v mene subjektu verejného sektora (napr. minister, vedúci služobného úradu, starosta a pod.), ktorá uzavrie zmluvu s fyzickou osobou alebo právnickou osobu, ktorá nie je zapísaná v RPVS hoci mala byť, je deliktuálne zodpovedná za toto konanie. Sankciou za takýto priestupok je pokuta vo výške 10 000 Eur až 100 000 Eur

  Konečne sme teda dostali do našich zákonov aj zodpovednosť fyzických osôb konajúcich v mene verejného sektora. Verím, že tento nastavený trend bude pokračovať aj v budúcnosti…

  Poplatok za zápis firmy do registra partnerov verejného sektora v rozmedzí 400 - 600 Eur 

  Ak aj vy ste partnerom verejného sektora a potrebujete sa zapísať do registra, isto vás zaujíma cena tejto služby. Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod. 

  Cenník pre subjekty so slovenskými a českými vlastníkmi:

  Jeden spoločník: Cena za zápis 400 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

  Dvaja spoločníci: Cena za zápis 500 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

  Traja a viac spoločníkov: Cena za zápis 600 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

  Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 50 Eur / mesačne. Využitie tejto služby je dobrovoľné - nie je podmienkou vykonania zápisu do registra. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

  V prípade akciových spoločností, zahraničných spoločností resp. partnerov verejného sektora s komplikovanejšou štruktúrou vám radi pripravíme cenovú ponuku. 

  Seriál - protischránkový zákon 

  Práve ste dočítali článok zo seriálu Zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý je familiárne nazývaný aj protischránkový zákon, v ktorom sme publikovali tieto články

  1. Protischránkový zákon - čo mu predchádzalo, čo rieši a koho sa týka 
  2. Partner verejného sektora - kto to je, aké má povinnosti a čo mu hrozí ak si ich nesplní 
  3. Register partnerov verejného sektora RPVS- všetky informácie o tomto registri - kedy vznikol, kto ho spravuje, komu je určený a čo sa do neho zapisuje 
  4. Oprávnená osoba na zápis PVS do RPVS - Kto je oprávnenou osobou v zmysle "protischránkového zákona" - aké má povinnosti a aké jej hrozia sankcie 
  5. Konečný užívateľ výhod KUV - Kto je konečným užívateľom výhod v zmysle "protischránkového zákona", kto ho určuje a aké údaje sa o ňom zapisujú do RPVS 
  6. Povinnosti a sankcie plynúce z protischránkového zákona: Partner verejného sektora, Oprávená osoba, Konečný užívateľ výhod a zástupcovia verejného sektoru 

  V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora vám vieme pomôcť. 

  Mám záujem o ponuku na zápis do registra RPVS

  Ing. Ondrej Mizerák M. Sc., konateľ M2 Business s.r.o.