Prečo sa oplatí zvýšiť základné imanie spoločnosti ?

19. Marec 2013
Zápisy zmien do obchodného registra

Vysoké základné imanie = bonitný obchodný partner ?

V článku ako zvýšiť základné imanie  sme písali o tom ako zapísať navýšenie základného imania do obchodného registra. Naopak ako znížiť a zapísať zníženie základného imania do obchodného registra sme tiež písali. V tomto článku rozoberieme podstatu základného imania a jeho vplyv na majetok spoločnosti, prečo je dobré vôbec základné imanie zvyšovať.

Skoro v každom časopise, novinách, na internete, skoro v každom médiu sa píše, že podnikateľ ručí za záväzky iba majetkom spoločnosti, ak nie je v spoločnosti žiaden majetok, tak základným imaním spoločnosti. Žiaľ predmetné sa nezakladá na pravde. Inštitút takéhoto ručenia je upravený v Obchodnom zákonníku, kde sa uvádza ručenie podnikateľa za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Z toho vyplýva, že ak má podnikateľ „eseročku“, má v nej 100% podiel vo výške 5000,- €, a teda vklad 5000,- €, rozsah splatenia vkladu 5000,- €, z čoho potom vyplýva základné imanie a rozsah jeho splatenia vo výške 5000,- €, tak takýto podnikateľ jednoducho za záväzky spoločnosti neručí. Ak by mal však v obchodnom registri zapísaný vklad 5000,- €, avšak rozsah splatenia iba 2500,- €, tak potom by ručil za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu, čiže logicky do výšky 2500,- €. Z pohľadu ručenia je teda dôležitý stav zapísaný v obchodnom registri. POZOR !!! Základné imanie možno spotrebovať na prevádzku spoločnosti. Hoci teda bude v obchodnom registri zapísaná hodnota 5000,- €, tak hodnota majetku môže byť oveľa nižšia, čo je spôsobené výdavkami (hradenými napríklad zo základného imania) spoločnosti na jej „život a existenciu“. Takže na margo vyššie uvedeného, výška základného imania nemusí ešte znamenať, že môj obchodný partner je majetný, kapitálovo silný subjekt a nemusím sa obávať o svoje pohľadávky.

Navýši sa základným imaním aj majetok spoločnosti ?

-          Základné imanie možno navýšiť z majetku spoločnosti, napríklad sa spoločníci spoločnosti rozhodli, že dosiahnutý zisk po zdanení si nevyplatia ( možno aj z dôvodu zaťaženia dividendy zdravotným odvodom ), ale použijú ho na navýšenie základného imania. V takomto prípade sa nemení hodnota vlastného imania, ani hodnota majetku spoločnosti, nakoľko sa len hodnota nerozdeleného zisku „pretransformuje“ na hodnotu navýšenej časti základného imania, pričom výška vlastného imania ostáva zachovaná. Ide len teda o účtovnú operáciu v dôsledku ktorej sa reálne nenavýši majetok spoločnosti.

-          Základné imanie možno navýšiť z externých zdrojov, napríklad sa spoločníci dohodli, že každý z nich prijme záväzok na navýšenie svojho vkladu. Tým pádom im vzniká povinnosť uhradiť navýšenie vkladu. V tomto prípade dochádza teda aj k reálnemu zvýšeniu majetku spoločnosti.

Prečo je dobré navýšiť základné imanie ?

Keďže je základné imanie „súčasťou“ vlastného imania, tak navýšením základného imania sa logicky navýši i hodnota vlastného imania. Samozrejme v tomto prípade sa jedná o navýšenie z externých zdrojov.

Kladné vlastné imanie je dôležitým faktorom, ktoré mnohé banky požadujú pri žiadosti o úver. Taktiež je spravidla nevyhnutná jeho kladná hodnota v prípade žiadostí o čerpanie eurofondov. Podnikateľ teda vie „cestou“ navýšenia základného imania dosiahnuť navýšenie vlastného imania, a teda vie vyriešiť takýmto spôsobom aj jeho požadovanú výšku.

Ako navýšiť základné imanie ?

-          Navýšenie základného imania môže byť realizované aj cez pokladňu, pričom súd k zápisu do obchodného registra požaduje prehlásenie o rozsahu splatenia navýšenej časti základného imania. POZOR !!! Nedávno nadobudol účinnosť zákon o obmedzení platieb v hotovosti, z ktorého nepriamo vyplýva (osobný názor autora), že navýšiť základné imanie cez pokladňu spoločnosti je možné len do výšky sumy 5000,- €,

-          Navýšenie základného imania bezhotovostným prevodom

-          Navýšiť základné imanie sa dá aj prostredníctvom nepeňažného vkladu, nutný je však znalecký posudok

RADA NA ZÁVER: Navýšenie vlastného imania možno dosiahnuť aj inak ako navýšením základného imania. Možným riešením  takomto prípade môže byť kapitalizácia možných záväzkov spoločnosti najmä vo vzťahu k spoločníkom spoločnosti.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra