Predaj európskej spoločnosti SE ako ready made

31. Marec 2015
Predaj a kúpa spoločností


Európska akciová spoločnosť (známa pod latinským názvom Societas Europaea)  je definovaná ako právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Má právnu subjektivitu a základné imanie minimálne vo výške 120.000,- EUR. Jej imanie je rozvrhnuté na akcie. Jej podobnosť s akciovou spoločnosťou je podčiarknutá tým, že otázky neupravené Zákonom o SE ani Nariadením o SE, sa spravujú ustanoveniami o akciovej spoločnosti upravenými Obchodným zákonníkom.

Základnou výhodou Európskej akciovej spoločnosti oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť európskej spoločnosti presúvať sídlo v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti. Zmena sídla prináša so sebou opustenie domácej legislatívy. Okrem daňovej optimalizácie existujú aj ďalšie výhody, kvôli ktorým európski podnikatelia volia práve túto formu podnikania (napr.: prestíž).

Príklad z praxe:

Predstavte si situáciu, že v budúcnosti uvažujete o predaji projektu. V rámci prípravnej fázy a plánovania, je možno vhodné zvažovať „posadenie“ projektu na SE, ktorá môže pred predajom projektu premiestniť svoje sídlo do krajiny, kde príjem z predaja projektu zdaní nižšou daňovou sadzbou. Samozrejme nie je to otázka pár dní, ani týždňov, a ani mesiacov.

Za nevýhodu možno považovať komplikovanosť jej založenia. Legislatíva síce ponúka niekoľko spôsobov zakladacieho procesu, no žiaden z nich nie je zvládnuteľný na úrovni jednoduchosti ako je tomu napríklad pri s.r.o..

V prípade, že ste sa rozhodli podnikať v tejto právnej forme, sú dve možnosti ako sa stať akcionárom (majiteľom) a predsedom predstavenstva:

 1. Založenie novej Európskej spoločnosti - SE  
 2. Kúpa ready made Európskej spoločnosti - SE

Nevýhodou európskej spoločnosti je vysoké základné imanie (120.000,- EUR), ktoré v zmysle platnej právnej úpravy treba splatiť na účet v banke a tiež existencia medzinárodného prvku. Riešením je kúpa tzv. ready made SE, ktorá už má splatené základné imanie v celom rozsahu.

Naše ready made SE ponúkané na predaj majú dualistickú štruktúru, to znamená, že spoločnosť má dva orgány: predstavenstvo a dozornú radu (podobne ako v a.s.).

Z dôvodu, že na európsku spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o akciovej spoločnosti, proces predaja SE je totožný s procesom predaja a.s.

Čo je to vlastne ready made SE a aké sú jej výhody?

Ready made SE je spoločnosť riadne založená a zapísaná do obchodného registra, ktorá má splatené základné imanie v celom rozsahu, pridelené IČO aj DIČ. Ready made SE je založená za účelom ďalšieho predaja, od svojho vzniku do predaja nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.       

Druhou najväčšou výhodou ready made spoločnosti je úspora času, nakoľko založenie SE trvá v priemere asi 3 týždne (resp. pri určitých spôsoboch založenia aj niekoľko mesiacov a následná registrácia k dani z príjmov právnickej osoby trvá 30 dní), kým v prípade, že sa rozhodnete pre kúpu takejto spoločnosti, ready made je Vaša už v priebehu niekoľkých hodín (v prípade SE zápisnica z valného zhromaždenia musí mať formu notárskej zápisnice, čiže v tomto prípade je potrebná aj súčinnosť notára). Štatutárnym orgánom - predsedom predstavenstva ready made európskej spoločnosti sa stávate na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Následný zápis zmien do obchodného registra má už len deklaratórny účinok a preto vznik Vašej funkcie štatutárneho orgánu v spoločnosti bude zapísaný do obchodného registra ku dňu vymenovania valným zhromaždením. V spoločnosti sa uskutočnia podľa Vašich požiadaviek príslušné zmeny (zmena predsedu predstavenstva, zmena člena dozornej rady, zmena akcionára, sídla, obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, a pod.). Akcionárom sa stávate už na základe zmluvy o kúpe akcií, rubopisovaním akcií a zápisu do zoznamu akcionárov, kým pri ready made s. r. o. sa stávate spoločníkom až zápisom do obchodného registra. Na rozdiel od nadobudnutia obchodného podielu v readymade s. r. o., v prípade nadobudnutia akcií v ready made SE nie je potrebné predložiť registrovému súdu súhlas správcu dane.

Výhoda ready made spoločnosti teda spočíva v tom, že nemusíte otvárať v banke účet za účelom splatenia základného imania, resp. nemusíte preukázať prítomnosť medzinárodného prvku. Ďalšou výhodou kúpy ready made spoločnosti je predovšetkým úspora času, keďže odo dňa podpísania potrebných dokumentov, môžete podnikať, resp. zaväzovať spoločnosť, podpisovať zmluvy, vystavovať faktúry, a pod., nakoľko máte v rukách hotovú spoločnosť, ktorej ste predsedom predstavenstva odo dňa vymenovania valným zhromaždením. 

Na čo si dať pozor pri kúpe ready made  Európskej spoločnosti

-          Je dôležité, aby ste ready made kupovali od etablovanej firmy, ktorá je spoľahlivá, pôsobí už dlhšie na tomto trhu, má určitú históriu a dobré referencie od spokojných zákazníkov. Tak isto je dôležitá podpora právnikov, najmä advokátov aj účtovníkov, reálna kancelária so zázemím. V tomto segmente sa neoplatí riskovať a hlavne nie kvôli podozrivo nízkej cene.

-          Seriózna spoločnosť bude od Vás požadovať aspoň jedno osobné stretnutie, na ktorom sa budete môcť reálne presvedčiť o kvalite poskytnutých služieb (napr. zabezpečenie prítomnosti notára pri podpise dokumentov...). Preferovanie podpisovania na diaľku vypovedá skôr o neserióznosti spoločnosti.

-           Preberací protokol by mal byť pri kúpe ready made samozrejmosťou, pretože tak máte k dispozícii potvrdenie o odovzdaných dokumentoch a iných dokladoch a neskôr sa tak vyhnete zbytočným naťahovačkám a problémom s tým súvisiacich.

-           Je nevyhnutné si tiež preveriť, či spoločnosť, od ktorej ready made kupujete, poskytuje k tejto kúpe aj nejaké garancie, ako napríklad garanciu spätného prepisu spoločnosti do určitej doby.

-           Ďalšou samozrejmosťou by mala byť príprava dokumentov právnikom. Jednak to vypovedá o kvalite a profesionalite firmy, a máte zároveň aj istotu, že dokumenty sú pripravené na odbornej úrovni a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Keďže sa jedná o prevod akcií, čo je komplikovaná právna problematika, mala by byť riešená prostredníctvom právnika s korporátnou praxou. Vzhľadom na oprávnenie poskytovať právne služby, ako aj povinné poistenie za zodpovednosť za škody spôsobené výkonom povolania, by mala korporátne dokumenty pripravovať advokátska kancelária. Vykonanie samotného zápisu do obchodného registra ešte neznamená, že práca a prevod akcií v spoločnosti je vykonaný po právnej stránke perfektne a celkom bezchybne. Zdanlivo znejúca banalita akou je prevod akcií, nemusí byť až takou formalitou ako sa na prvý pohľad môže zdať. Samozrejme, hlbšie informácie, súvislosti a právne riziká sa nemožno dozvedieť z formulárov a diskusií na internete.

Predaj Európskej spoločnosti v šiestich krokoch

V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu „predaj ready made SE“ (inak v ponuke máme aj predaj ready made s.r.o., resp. ready made a.s.), tak v takom prípade je proces predaja zastrešovaný našou spoločnosťou nasledovný:

 1. Krok: Vyberiete si firmu z našej aktuálnej ponuky ready made firiem a rezervujete si ju online alebo ideálne telefonicky na tel. čísle: 0221 029 980. Výhodou telefonickej objednávky je okamžité zodpovedanie Vašich prípadných otázok. Rovno si môžete i dohodnúť termín stretnutia a nemusíte tak čakať na náš spätný kontakt. 
 2. Krok: Následne sa Vám telefonicky ozveme a potvrdíme si s Vami záujem o danú spoločnosť. Rezervácia je bezplatná na 24 hodín, resp. v závislosti od počtu firiem skladom. V prípade, ak nedôjde k podpisu dokumentov v lehote 24 hodín z dôvodu, že si ešte potrebujete objasniť nejaké záležitosti týkajúce sa spoločnosti alebo si jednoducho nevieme dohodnúť bližší spoločný termín, zložíte na náš účet na základe rezervačnej zmluvy zálohu, aby sme mali istotu, že o spoločnosť máte vážny záujem.
 3. Krok: Po záväznej rezervácii ready made z našej ponuky nám dodáte údaje, ktoré chcete v ready made zmeniť. Samozrejmosťou je zmena akcionára, členov dozornej rady a predsedu predstavenstva. Ak si klient želá, zabezpečíme tiež zmenu obchodného mena, sídla alebo predmetov podnikania. Keby ste mali nejaké špecifické požiadavky na zmenu stanov po konzultácii s našim právnikom, nie je problém ich po dohode zapracovať a zmeniť.
 4. Krok: Spolupracujúca advokátska kancelária pripraví všetky dokumenty potrebné k prevodu spoločnosti, akými sú napríklad: zápisnica z valného zhromaždenia (rozhodnutie jediného akcionára), ktorá sa pripravuje v spolupráci s notárom (pri podpise dokumentov zabezpečíme aj prítomnosť tohto notára), zmluva o kúpe akcií, úplné znenie stanov listiny so zapracovanými zmenami a ostatné súvisiace dokumenty, pričom samozrejmosťou je aj preberací protokol.
 5. Krok: Podpíšete dokumenty – dokumenty k prevodu spoločnosti sa podpisujú v prítomnosti notára v našej kancelárii. Po tomto stretnutí už máte v rukách dokumenty, použitím ktorých viete preukázať, že môžete oprávnene konať v mene spoločnosti, a odovzdáme Vám tiež živnostenské oprávnenie a osvedčenie o pridelení DIČ.
 6. Krok: Spolupracujúca advokátska kancelária podá návrh na obchodný register a zabezpečí prepis spoločnosti v obchodnom registri. Následne Vám odovzdáme výpis z obchodného registra a potvrdenie o vykonaní zápisu a oznámime zmeny v spoločnosti na daňovom úrade.

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť aj pečiatku, návrh loga, vizitiek a máme aj účtovnú kanceláriu, ktorá Vám zabezpečí vedenie podvojného účtovníctva a mzdovej agendy na profesionálnej úrovni.

Prečo kúpiť spoločnosť práve od nás:

 • Široké portfólio slovenských firiem na výber - platci i neplatci DPH, staršie, novšie spoločnosti, s.r.o., a.s., SE spoločnosti v ponuke.
 • Portfólio zahraničných spoločností - predávame české, maďarské i poľské spoločnosti.
 • Inovujeme - ako prvá čisto slovenská spoločnosť sme začali predávať firmy registrované k DPH, ako i akciové a európske spoločnosti.
 • Garantujeme čistotu spoločností v zmluve o prevode obchodného podielu - v prípade záujmu i notárskou zápisnicou na fyzické osoby.
 • Sme overená spoločnosť: na trhu pôsobíme od roku 2008 s výsledkom viac ako 500 predaných firiem a celkovo viac ako 2500 spokojných klientov.
 • Publikujeme články a zodpovedáme na otázky novinárov z renomovaných médií, akými sú Trend, Hospodárske noviny alebo server podnikam.sk, ktoré pracujú len s overenými a kvalitnými spoločnosťami.
 • Široké portfólio doplnkových služieb: virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, výroba loga a pečiatky, právne poradenstvo - všetko na jednom mieste.

Aktuálna ponuka ready made európskych akciových spoločností ná predaj 

 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností