Prokurista - vymenovanie a odvolenie prokuristu a zápis do OR v roku 2018

2. Január 2018
Zápisy zmien do obchodného registra

Väčšina podnikateľov pozná pojem konateľ, spoločník, obchodný podiel, atď. Menej z vás sa už stretlo s pojmom prokúra a prokurista. Čo to vlastne ten prokurista je, aký je rozsah jeho právomocí a ako jeho funkciu zapísať do obchodného registra si vysvetlíme v tomto článku.

Funkcia prokuristu - základné informácie 

Prokúra predstavuje osobitný druh obchodného splnomocnenia, resp. špecifickú formu zastúpenia podnikateľa na základe plnej moci. Prokurista je tak oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia písomného splnomocnenia. Rozsah prokúry je určený buď v spoločenskej zmluve alebo v dvojstrannej dohode medzi podnikateľom a prokuristom. V priebehu výkonu prokúry môže prokurista dokonca za seba subsidiárne ustanoviť aj zástupcu.

Kto menuje a odvoláva prokuristu 

Prokurista môže vykonávať právne úkony za podnikateľa až zápisom prokúry do obchodného registra. V prípade ustanovenia viacerých prokuristov, je nutné určiť aj spôsob a oblasť ich konania. Jeho ustanovenie do funkcie spadá pod pôsobnosť valného zhromaždenia, ak teda spoločenská zmluva neurčí, že vymenovanie a odvolanie prokuristu bude len v kompetencii konateľa. Na druhej strane, zánik prokúry nie je viazaný na výmaz z obchodného registra, ale na odvolanie prokuristu valným zhromaždením, dohodu medzi prokuristom a podnikateľom, prokuristovu výpoveď alebo jeho smrť. Len treba pamätať na to, že pokým je prokurista zapísaný v obchodnom registri, z jeho právnych úkonov s tretími osobami je podnikateľ aj naďalej viazaný.

Tip 1: Radi Vám poradíme o možnostiach využitia funkcie prokuristu vo vašej spoločnosti, resp. zabezpečíme ustanovenie prokuristu do funkcie a samotný zápis do obchodného registra za výhodných 239 euro vrátane súdneho poplatku. Zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 980

Ako zapísať prokuristu do obchodného registra 

1: Komunikácia s obchodným registrom

 Dokumenty nevyhnutné na zápis prokuristu v s.r.o. do obchodného registra:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci,
  • Rozhodnutie, ak v spoločnosti pôsobí jeden spoločník,
  • Rozhodnutie konateľa, ak spoločenská zmluva zveruje kompetenciu vymenovania a odvolania prokuristu do rúk konateľa,
  • Návrh na zápis prokuristu v s.r.o. do OR;

Poplatky spojené so zápisom prokuristu v s.r.o. do obchodného registra:

  • Súdny poplatok vo výške 66,- €
  • Notársky poplatok za osvedčenie pravosti podpisu na návrhu a na rozhodnutí resp. zápisnici z valného zhromaždenia cca 6 €
  • V prípade elektronického návrhu na zápis prokuristu s.r.o. do obchodného registra sa kráti súdny poplatok na polovicu, čiže namiesto 66,- € je súdny poplatok iba 33,- €, taktiež postačuje, ak sa listiny naskenujú. Netreba robiť notársky overené fotokópie ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach.

Po úspešnom vykonaní zápisu prokuristu v OR získate potvrdenie o vykonaní zápisu alebo zmeny prokuristu spoločnosti v OR a výpis spoločnosti z OR. Príslušný okresný súd zapíše prokuristu s.r.o. do obchodného registra a vydá o tomto zápise potvrdenie do 2 pracovných dní od dňa pripísania súdneho poplatku na účet súdu.

2:  Komunikácia s daňovým úradom:

Dokumenty nevyhnutné na oznámenie zápisu prokuristu do OR daňovému úradu:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie), prípadne potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v OR a výpis spoločnosti z OR, z ktorého vyplýva ustanovenie prokuristu v spoločnosti
  • písomné oznámenie o ustanovení prokuristu spoločnosti do funkcie

Poplatky súvisiace s ohlásením zmeny prokuristu spoločnosti na daňovom úrade:

  •  Bez poplatkov

RADA: Viacero zmien možno dať do obchodného registra zapísať jedným návrhom. Šetríte tak na súdnych poplatkoch, nakoľko platíte súdny poplatok iba za jeden návrh i keď žiadate zapísať do obchodného registra viaceré zmeny. 

Tip 2: Zápis všetkých zmien jedným návrhom súčasne za 349 euro vrátane súdneho poplatku je služba vďaka za mierne vyšší poplatok môžete okrem vymenovania prokuristu napr. i zmeniť sídlo, doplniť predmety podnikania či zmeniť spoločníkov. 


Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra