Šetrite čas. Kúpte si hotovú spoločnosť

10. August 2012
Predaj a kúpa spoločností

Pre podnikateľov, už existujúcich, ale aj budúcich sa vyskytla na trhu nová služba, tzv. možnosť kúpy „ready made“ spoločností. 

Jedná sa o predaj novozaložených ( registrovaných ) spoločností, ktoré majú pridelené IČO, DIČ, prípadne aj IČ DPH. Tieto spoločnosti nevykonávali predtým žiadnu podnikateľskú činnosť, ani inú aktivitu. Túto „čistotu“ spoločnosti deklaruje prevádzajúci v zmluve o prevode obchodného podielu, teda že spoločnosť je bez záväzkov, má splnené všetky daňové povinnosti a nie je zaťažená právami tretích osôb. V právnom vyjadrení ide v skutočnosti o prevod obchodného podielu, čo je v bežnej reči označované za prevod/kúpu/predaj spoločnosti.

Prioritou je rýchlosť

Výhodou kúpy „ready made“ spoločnosti je najmä rýchlosť nadobudnutia vlastníctva k spoločnosti/obchodnému podielu tejto spoločnosti. Záujemca o kúpu s.r.o. sa môže stať do 24 hodín jej spoločníkom, ako aj konateľom. V praxi to znamená, že okamihom podpisu dokumentácie potrebnej k prevodu ( na základe ktorej sa zapíše zmena v štruktúre spoločnosti do obchodného registra ), môže nadobúdateľ spoločnosti/obchodného podielu zaväzovať spoločnosť v právnych vzťahoch ( napr. podpis zmluvy s obchodnými partnermi ), taktiež samozrejme fakturovať, uplatňovať si odpočty DPH a iné. Nákup „ready made“ spoločností uskutočňuje pre svojich klientov aj advokát Michal Maťaš. „V prípade nutnej potreby eseročky nečakáme na jej založenie, ale kúpime novozaregistrovanú aj s prideleným IČ DPH. Môj klient nemusí čakať  tri týždne na zápis spoločnosti do obchodného registra a ďalších tridsať dní na pridelenie DIČ a IČ DPH od daňového úradu“. Jednoznačnou výhodou je teda rýchlosť, schopnosť disponovať spoločnosťou okamžite a byť ihneď „ready“, čiže pripravený k uzatvoreniu obchodu.

Podľa vyjadrenia Jána Marônka, právnika M2 Business s.r.o., spoločnosti zaoberajúcej sa predajom „ready made“ spoločností, umožňuje vyššie uvedené právna úprava Obchodného zákonníka, podľa ktorej zápis zmeny spoločníka, prípadne konateľa v spoločnosti má iba deklaratórny účinok, teda potvrdzuje iba stav, ktorý už vznikol. K zmene vlastníka spoločnosti, resp. konateľa dochádza už na základe podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu a rozhodnutia z valného zhromaždenia, ktorým sa schválil prevod spoločnosti/obchodného podielu. Práve týmito právnymi dokumentami preukazuje nový majiteľ svoj status spoločníka, prípadne aj konateľa v spoločnosti pred tretími osobami ( banky, obchodní partneri, iné subjekty).

Zmeny v štruktúre

Pri kúpe s.r.o. možno okrem spoločníka a konateľa súčasne zmeniť aj iné zložky vnútornej štruktúry spoločnosti. Jedná sa o zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, prípadne rozšírenie/zúženie predmetu podnikania s.r.o. Zápis akejkoľvek zmeny v štruktúre spoločnosti je povinný zapísať obchodný register do 5 pracovných dní od podania návrhu. V tejto lehote vydá obchodný register aj nový výpis z obchodného registra, na ktorom je už zachytený aktuálny stav po zápise zmeny, konštatuje advokátka JUDr. Janette Prétiová. Následne sa oznámia zmeny na živnostenskom úrade. Ten vydá úradný záznam, ktorý zachytáva zmeny na vydaných živnostenských listoch ( nevydáva znovu živnostenské listy ). Taktiež sa oznámia zmeny na daňovom úrade, ktorý v prípade zmeny sídla a/alebo obchodného mena spoločnosti, vydá nové osvedčenie o registrácii k dani z príjmov, resp. DPH s aktuálnym sídlom a/alebo obchodným menom. Samozrejme ak dôjde k zmene správcu dane z dôvodu miestnej nepríslušnosti ( napr. zmena sídla z obvodu BA  do KE ), tak dochádza k „posunu“ daňového spisu predmetnej spoločnosti k miestne príslušnému správcovi dane ( to isté platí aj pre obchodný register a živnostenský úrad).

Cena „ready made“ s.r.o. sa v priemere pohybuje od 629,- € ( neplatca DPH ). V prípade predaja spoločnosti registrovanej k DPH je to 1199,- €, čo reflektuje zložitosť a komplikovanosť registrácie spoločnosti k DPH. V cene sú zahrnuté aj poplatky za zápis zmien do obchodného registra vrátane služieb advokáta, ktorý zastrešuje právny rámec celého prevodu, konštatuje MSc. Ondrej Mizerák, obchodný a marketingový riaditeľ M2 Business s.r.o., spoločnosti zaoberajúcej sa predajom novozaložených eseročiek.

V súčasnosti je v podnikateľskom prostredí nevyhnutná flexibilita a rýchlosť reakcie, čiže podobné možnosti „rýchleho štartu podnikania“ možno len uvítať. Podnikateľ nemusí čakať mesiac – dva, nemusí absolvovať zložitý „maratón“ po úradoch, všetko vybaví jednou návštevou na jednom mieste.  Takýmto spôsobom sa odbremeňujú aj registrové súdy, nakoľko agendu obchodných spoločností zabezpečujú špecializované spoločnosti elektronicky – prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Registrový súd v drvivej väčšine prípadov rozhoduje na prvý krát, nevracia návrhy na doplnenie a nemusí tak rozhodovať o prípadných námietkach.  

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností

Ďalšie články z kategórie Predaj a kúpa spoločností