Porovnanie - sídlo firmy v byte, v dome a virtuálne sídlo v Bratislave

23. Marec 2018
Virtuálne sídla

Sídlo firmy pri zápise do obchodného registra si môžete zriadiť vo svojom byte, rodinnom dome, v prenajatej kancelárií alebo využiť výhody služby virtuálneho sídla v Bratislave. Dozviete sa, aké požiadavky musí splniť nehnuteľnosť k tomu aby mohla byť sídlom firmy.  Každá z možností má svoje výhody aj nevýhody. A práve v článku nižšie sme pre vás pripravili porovnanie týchto troch možností. Na konci článku budete vedieť, či sa vám oplatí využiť výhody virtuálneho sídla v Bratislave, aj keď ide o platenú službu, alebo vám bude stačiť sídlo firmy vo vašom byte. 

Sídlo firmy

Sídlo firmy v obchodnom registri 

Pri zakladaní spoločnosti a zápise firmy do obchodného registra musíte uviesť adresu sídla firmy. K tomu, aby obchodný register zapísal ako sídlo vašej firmy vami uvedenú adresu musíte k danému sídlu preukázať vzťah - oprávnenie. V praxi sa na preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti používa súhlas vlastníka nehnuteľnosti - teda dokument, kde vám vlastník nehnuteľnosti priamo podpíše, že súhlasí so zriadením sídla vašej firmy v jeho nehnuteľnosti alebo nájomná/podnájomná zmluva. V tomto prípade je potrebné si dať pozor, aby v texte nájomnej zmluvy bolo špecificky uvedené že prenajímateľ súhlasí so zriadením sídla spoločnosti. V oboch prípadoch nemusia byť podpisy vlastníkov nehnuteľnosti úradne osvedčené. K návrhu na zápis firmy do obchodného registra vám v súvislosti s preukázaním vzťahu k sídlu postačuje už len priložiť výpis z katastra nehnuteľností. Ten v prípade elektronického podávania návrhu na zápis postačuje stiahnuť z www.katasterportal.sk a podpísať zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa 

Čo musí spĺňať nehnuteľnosť aby mohla byť sídlom firmy

Aj keď tento článok porovnáva výhody a nevýhody sídla firmy v byte, rodinnom dome, kancelárií a virtuálnom sídle, je dôležité si uvedomiť kde všade môže byť sídlo vašej firmy umiestnené. Počas našej 10-ročnej praxe, pri ktorej sme spolupracovali pri zakladaní viac ako 1000 firiem sme sa stretli s rôznymi až paradoxnými žiadosťami o zriadenie sídla firmy. Ako sídlo firmy obchodný register zapíše len skolaudovanú stavbu pevne spojenú so zemským povrchom. Štandard je teda nebytový priestor - kancelária, byt a dom. Stretli sme sa však aj so žiadosťami o založenie firmy so sídlom na obecnom úrade, v skladoch, či záhradnej chatke. Aj keď OR ako sídlo firmy zapíše aj tieto nehnuteľnosti - výrazne každému odporúčam zvážiť, či je to vhodné a reprezentatívne. "Bonusom" boli klienti, ktorí žiadali uviesť ako sídlo firmy ich pozemok - teda trvalé trávne porasty resp loď. 

Kde zriadiť sídlo firmy

Mnohí najmä začínajúci podnikatelia automaticky predpokladajú, že uviesť ako sídlo firmy adresu ich trvalého pobytu, teda ich bytu alebo bytu ich rodičov je najlepšie riešenie. Sídlo firmy v byte je samozrejme najlacnejšou možnosťou no nemusí byť tou najlepšou. Treba sa totiž už pri zakladaní novej firmy a výbere sídla zamyslieť a akej oblasti budem podnikať a kto budú moji klienti? Budú to ľudia z nášho okolia alebo budú to klienti z celej SR? Ak to budú klienti z celej SR, mohli by voči nášmu mestu mať predsudky? Tiež si treba zodpovedať otázku kto budú vaši dodávatelia a odberatelia? Opäť budú z celej SR alebo to budú len lokálni partneri? Potrebujete k vášmu podnikaniu aj fyzické stretnutia s obchodnými partnermi prípadne klientmi? Ak áno - kde ich budete absolvovať? Budete podnikať v oblasti kedy budete chodiť na obhliadky, stretnutia vy ku klientom, budete sa stretávať na "neutrálnej pôde - rozumej kaviareň" alebo je vo vašom biznise vhodné aby ste sa prezentovali ako úspešná spoločnosť a stretli sa s klientmi v reprezentatívnych priestoroch? Budete mať aj zahraničných klientov? Hovorí im niečo vaše mesto? Otázok, ktoré je vhodné si položiť si viacero a až následne sa rozhodnúť. Ako v každej oblasti života a podnikania, ani pri výbere sídla neexistuje univerzálne a správne riešenie. 

Virtuálne sídlo v Bratislave

Vyberte si sídlo z ponuky M2B. Profesionalita, zodpovednosť,10 rokov na trhu, 5 vlastných nehnuteľností v ponuke. 

Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome

Ako sme si uviedli vyššie zapísať ako sídlo firmy do obchodného registra váš byt alebo rodinný dom nie je žiadny problém. Samozrejme za predpokladu, ak vlastníte nadpolovičnú väčšinu nehnuteľnosti, resp. ak vám nadpolovičná väčšina vlastníkov dá so zriadením sídla súhlas. V prípade bytu nepotrebujete žiadny súhlas od vlastníkov ostatných bytov či správcu nehnuteľnosti, obchodný register sleduje len či bola splnená vyššie uvedená podmienka. Zápis sídla v byte alebo dome teda nie je problém, je to však najlepšie riešenie? Poďme sa pozrieť na výhody a nevýhody s touto možnosťou spojené. 

Výhody sídla firmy v byte a rodinnom dome 

 • Nulové náklady - ak vlastníte danú nehnuteľnosť, prípadne nejaká vaša spriaznená osoba, nemáte so zriadením sídla firmy žiadne náklady - čo je super a výhodné. Samozrejme je možné si prenajať časť domu na vykonávanie podnikateľskej aktivity a podľa potreby si fakturovať náklady na firmu s tým spojené - to je však už skôr otázka daňového plánovania ako otázka výhody resp. nevýhody sídla firmy vo vlastnej nehnuteľnosti. Ostatne, nulové náklady sú pravdepodobne jedinou výhodou sídla firmy v byte či dome. 

Nevýhody sídla firmy v byte alebo dome

 • Riešenie problémov na ulici pred domom či na chodbe pred bytom - Na začiatku podnikania má každý podnikateľ ambície, svoje sny a plány. V našej praxi sme bohužiaľ už videli stovky príbehov, ktoré nedopadli šťastne a či už v priebehu roka alebo dvoch sme museli mnohým podnikateľom pomáhať aj s likvidáciou firmy. Teda ak nejde všetko podľa plánu a vzniknú podnikateľovi dlhy, prvé miesto kde ho budú dlžníci hľadať je sídlo firmy. A to je adresa jeho domu či bytu. A isto uznáte, že riešiť a dohadovať sa s vašim veriteľom na splátkach, na tom že jeho žiadosť o úhradu je neoprávnená, alebo že ste mu nezaplatili z titulu druhotnej platobnej neschopnosti na chodbe pred vašim bytom alebo na ulici pred vašim bytom a susedmi nie je nič príjemné. Obvzlásť, ak sa dá tomuto scenáru vyhnúť za niekoľko desiatok Eur mesačne. 
 • Návšteva polície vo vašom byte/dome - založením firmy logicky vstupujete do sveta biznisu. Ten má svoje príjemné ale aj menej príjemné stránky. Môže veľmi ľahko nastať situácia, že váš obchodný partner urobí podvod, dodáte materiál či služby firme, ktorá je zaplatená v niečom nekalom a teda aj vás logicky navštívi polícia. Prípadne len "aktívny a nespokojný" zákazník podá na vás trestné oznámenie. Buď vám pošlú predvolanie na výsluch, čo je ten lepší prípad, alebo vás navštívia pracovníci kriminálnej polície priamo v sídle vašej firmy - u vás doma. Vysvetľujte manželke/ovi, deťom, susedom že vy za nič nemôžete a ste len v pozícii svedka. 
 • Návšteva pracovníkov daňového úradu u vás doma - V prípade ak si podáte napríklad žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH, štandardne nastáva miestne zisťovanie a teda kontrola DÚ či je konateľ firmy kontaktný, či je sídlo firmy riadne označené - teda kontrola sídla firmy. Samozrejme vyššie uvedený je len jeden príklad, pracovníci daňového úradu vás môže navštíviť aj v prípade kontroly dane z príjmu resp. ktorejkoľvek inej dane. Pracovníci daňového úradu majú dokonca právo aj vstupovať do priestorov sídla firmy - v tomto prípade k vám domov a to na základe § 38 zákona č. 563/2009. Presné znenie paragrafu 38 je: "(1) Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má aj ak ide o dom, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie." 
 • Exekúcia vášho majetku - vecí v byte či dome - Či už nedopatrením úhrady aj menšej faktúry, alebo ak by sa celej vašej firme nedarilo môže nastať situácia kedy bude mať vaša firma exekúciu. Exekútor je profesionál, ktorého nezaujímajú žiadne emócie. Jeho úloha je prísť, spísať a zobrať majetok na adrese sídla spoločnosti - v tomto prípade vašom byte či dome. Aj keď vaše osobné veci nepatria firme, to exekútor nevie a koná automaticky. Samozrejme dá sa neskôr podať žiadosť o vylúčenie daných osobných vecí z exekúcie, sú to ale ďalšie papierovačky a zbytočná energia. Opäť obvzlášť, ak sa dá takýmto problémom vyhnúť pri využití dnes dostupných služieb. 
 • Tarify za elektrickú energiu v spoločných priestoroch bytového domu - Ďalšou nevýhodou sídla firmy v byte sú iné tarify za elektrickú energiu v rámci spoločných priestorov. Ak ide o bytový dom, kde je viacero spoločností, štandardne s tým nie je žiadny problém. Ak ale v danom bytovom dome žiadna firma nesídli a tá vaša bude prvá, mohli by s tým mať vaši susedia potenciálny problém. Ďalej by to už záležalo na vašich vzájomných vzťahoch so susedmi alebo na tom, či rozdiel voči zvýšeným nákladom vašim susedom doplatíte alebo im poskytnete primeranú kompenzáciu za zvýšené náklady za dodanie elektrickej energie.
 • Zlý image firmy - sídlo firmy v byte predsa len veľmi na dôveryhodnosti vašej spoločnosti nepridá. Ak ste jednoosobá eseročka a povedzme programátor pre zahraničných klientov, nemusí to byť až taký problém. Ak ale máte obchodných partnerov a pôsobíte v oblasti, kde hrá aj image firmy a tým jej dôveryhodnosť významnú úlohu, sídlo firmy v byte môže byť výraznou nevýhodou. 
 • Stretnutia s klientmi po reštauráciach a kaviarňach pôsobia neprofesionálne - aj keď v minulosti boli stretnutia s klientmi v reštauráciach bežné, no dnes je už iná doba. Preberať dôležité detaily vášho biznisu, keď pri vedľajšom stole sa nahlas smejú či plačú deti, pri ďalšom stole reklamuje nespokojný zákazník jedlo či kávu je neprofesionálne. 
 • Oddelenie osobného a pracovného života - aj keď je home office dnes bežnou praxou a má mnoho výhod, k tomu aby ste využívali jeho benefity (najmä úspora času inak stráveného cestovaním) nemusíte mať ako sídlo firmy uvedený vlastný domov, v horšom prípade domov vašich rodičov či známych. Pokojne môžete pracovať z domu a pritom mať ako sídlo firmy uvedenú profesionálnu adresu virtuálneho sídla. Využijete benefity home office, no zároveň sa vyhnete návštevám a všetkým nevýhodám uvedeným vyššie

Virtuálne sídlo v Bratislave

Na rozdiel od sídla firmy vo vlastnom byte či dome, ktoré je zadarmo je služba virtuálneho sídla profesionálne poskytovaná a platená služba. Na druhej strane ostatne ako všetky platené služby prináša hodnotu, ktorú oceňujú stovky klientov, ktorí túto službu u nás využívajú. Aké sú teda výhody a nevýhody virtuálneho sídla v Bratislave. Tu je veľmi dôležité podotknúť, že píšeme o výhodách virtuálneho sídla v Bratislave - teda v hlavnom meste, meste s najväčším počtom firiem zapísaných v OR, v meste kde je minimálna pravdepodobnosť náhodnej daňovej kontroly či maximálna anonymita vlastníkov firiem a ich aktivít. Bratislava je zároveň mesto, ktoré poznajú aj obchodní partneri v zahraničí. Ak máte sídlo firmy v Bratislave, ide o bežný štandard, ktorý vám vo vašom biznise určite neublíži, naopak skôr vám pomôže a dokážete vďaka sídlu firmy v tomto meste skôr získať zaujímavú zákazku. Ak máte záujem "robiť biznis" po s partnermi po celej SR a predsa len ste z menšieho mesta z okrajových častí republiky, môžete to byť výraznou nevýhodou. Táto idea nie je z mojej hlavy ale z rozhovorov s mnohými našimi klientmi, čo bolo ich prioritnou príčinou aby využili služby virtuálneho sídla. Aké sú teda výhody a nevýhody virtuálneho sídla v Bratislave?  

Výhody virtuálneho sídla v Bratislave

 1. Anonymita Vašej firmy v hlavnom meste - V Bratislave majú sídlo desaťtisíce firiem a pravdepodobnosť náhodnej daňovej či inej kontroly je tu až 100-krát nižšia ako v iných mestách. Mnoho klientov, aj keď vlastní podniky a viacero nehnuteľností v menších mestách, je "nútených" využívať služby virtuálneho sídla v Bratislave. Majú tu pokoj od opakovaných a často neoprávnených návštev daňových úradníkov a môžu sa venovať svojmu podnikaniu. Nepísaným pravidlom je, že pokiaľ v Bratislave nežiadate o odpočet DPH a nikto vás "neudá" nie je dôvod na návštevy daňových či iných úradníkov. 
 2. Sídlo firmy v Bratislave pôsobí dôveryhodnejšie a zvyšuje prestíž firmy - sídlo firmy v Bratislave na mnohých spotrebiteľov pôsobí lepšie a dôveryhodnejšie ako sídlo firmy v iných častiach východného, južného či severného Slovenska. Využite možnosť kombinácie - lukratívne a dôveryhodné sídlo firmy v Bratislave a nízke prevádzkové náklady v inom meste. 
 3. Nízke mesačné náklady - mesačné náklady na zriadenie služby virtuálneho sídla sú v Bratislave až 10x nižšie ako prenájom menšej kancelárie. Cena za zriadenie služby virtuálneho sídla je od 29€ za sídlo firmy a 13€ za spracovanie, notifikácie a preposielanie poštových zásielok. To je suma, ktorá vám umožní zabudnúť na všetky návštevy policajtov, daňových úradníkov, či exekútorov vo vašom dome a byte. Zároveň vám umožní úplne odčleniť váš osobný a pracovný život. 
 4. Výborná adresa sídla vašej firmy - Virtuálne sídla v Bratislave z ponuky našej firmy M2B sú v centrách mestských častí a na výborných adresách. V ponuke máme sídla v každej mestskej časti - Bratislava 1,2,3,4,5. Sídlo vašej firmy zapísané v obchodnom registri pôsobí veľmi dôveryhodne.
 5. Nehnuteľnosti z ponuky sú nadštandardné novostavby- okrem toho, že všetky priestory sú na výborných adresách - všetky priestory z našej ponuky sú nádherné novostavby, časť z nich využívame aj my v M2B. 
 6. Reprezentatívne rokovacie miestnosti s kompletným vybavením - klienti, ktorí využívajú službu virtuálneho sídla môžu v prípade potreby využiť naše vlastné zasadacie priestory na stretnutie s partnermi či zamestnancami štátnej správy. Wifi pripojenie, nápoje bez obmedzenia, projektor, flipchart sú u nás štandardom. 
 7. Profesionálna správa vašej pošty - poštu, ktorá je adresovaná vašej firme, profesionálne spravuje vyškolený personál. O každej prevzatej zásielke ste informovaný emailom, skenom obálky a sms správou. Následne vám je pošta zaslaná na vami uvedenú adresu alebo založená a pripravená na osobné odovzdanie. Informácia o doručenej pošte sa teda dostane k vám rovnako rýchlo, ako keby ste mali sídlo firmy vo svojom byte. 
 8. Len zdravé firmy na našich adresách - Samozrejme my v M2B nie sme jediný poskytovatelia tejto služby. Nájdete aj firmy, ktoré služby virtuálneho sídla poskytujú aj za "symbolické ceny" od 5€ mesačne. Tu sa však treba zamyslieť čo za týchto 5€ dostanete a akú hodnotu a službu by ste boli aj vy ochotní poskytovať za cenu 2 káv mesačne. Často bývajú na adresách s takto nízkymi cenami zadĺžené a problémové firmy a poskytovateľom tejto služby je to jedno. Viac o lacných virtuálnych sídla sme písali v článku: Lacné virtuálne sídla a riziká s nimi spojené. Na adresách sa nachádzajú len „zdravé“ firmy. Nemusíte sa báť že vašu firmu usídlime na adrese, kde sú stovky až tisíce firiem s dlhmi z fúzií či s konateľmi, tzv. bielymi koňmi. Takúto štandardnú skladbu klientov majú poskytovatelia sídiel, ktorý si mesačne účtujú nereálne ceny 5-10 euro a tak sú adresy týchto sídiel veľmi príťažlivé pre firmy, ktoré sú na "odpis". 
 9. Oddelenie osobného a pracovného života - Vďaka využitiu služby virtuálneho sídla oddelíte váš osobný a pracovný život. Nebude vás nikto hľadať na chodbe bytového domu či pred bránou rodinného domu. Dané osoby vždy prídu na adresu virtuálneho sídla, kde ich záujem o stretnutie s vami preberieme a budeme vás o ňom informovať. Následne si s nimi dohodnete stretnutie v našej zasadacej miestnosti alebo kde uznáte za vhodné.
 10. Nízke ceny iných služieb - Ak využijete služby virtuálneho sídla, môžete napríklad u nás získať výraznú zľavu na ďalšie služby. Aby ste mali bližšiu predstavu, napríklad ak si objednáte virtuálne sídlo s viazanosťou na jeden rok, získate nárok na zľavu 200€ z ceny služby založenia s.r.o.. Založenie s.r.o. vás tak po zľave nebude stáť cenníkových 399€ ale len 199€. Podotýkam že v cene 199€ je už zahrnutý aj súdny poplatok 150€, čo je naozaj výhodná ponuka. Zľavu 200€ získate aj v prípade ak sa rozhodnete namiesto založenia s.r.o. kúpiť si už predzaloženú ready made s.r.o.. Vtedy si kúpite firmy namiesto cenníkových 599€ len za 399€. 

Nevýhody virtuálneho sídla 

 • Služba je spoplatnená - na rozdiel od sídla firmy vo svojom byte či dome ide v prípade poskytnutia služby virtuálneho sídla o spoplatnenú službu. Ako som uviedol vyššie, cena u nás začína na 29 + 13€ mesačne. 
 • Treba vybrať správnu adresu virtuálneho sídla - S poskytovateľmi virtuálnych sídiel sa v posledných rokoch akokeby roztrhlo vrece. Treba si teda obozretne vybrať, kam svoje sídlo umiestnite. Lákavé ponuky s cenami 5€ mesačne pravdepodobne nebudú tou správnou voľbou. 
 • Treba vybrať správneho poskytovateľa - opäť platí to isté čo pri výbere správnej adresy - je dôležité sa zamyslieť a pozrieť si referencie daného poskytovateľa. Predsa len bude preberať vaše zásielky, posielať vám notifikácie o ich doručení. Treba mať v neho dôveru a istotu, že budete informovaný o každej jednej zásielke včas a žiadna pošta sa nestratí. Referencie, ako dlho firma pôsobí na trhu vám mnohé napovedia. K téme na čo všetko sa pýtať a ako si vybrať adresu a poskytovateľa virtuálneho sídla sme napísali samostatný článok: 8 kritérií, podľa ktorých si vybrať virtuálne sídlo

Vybrané referencie

Porovnanie sídlo firmy v byte a virtuálne sídlo v Bratislave

Tabuľa nižšie porovnáva výhody a nevýhody sídla firmy vo vlastnom byte či rodinnom dome mimo Bratislavy a využitie služby virtuálneho sídla v Bratislave 


Virtuálne sídlo v BratislaveSídlo firmy v byte/dome
Oddelenie osobného a pracovného životaÁnoNie
Anonymita Vašej firmy v BratislaveÁnoNie
Prestíž sídla Vašej firmy na výbornej adrese v BratislaveÁnoNie
Riziko návštevy polície u vás domaNieÁno
Riziko návštevy úradníkov z DÚ resp. iných štátnych orgánov u vás domaNieÁno
Riziko exekúcie osobných vecíNieÁno
Riziko návštevy veriteľov u vás domaNieÁno
Je služba spoplatnenáÁno od 29+13€ mesiac - cenníkNie služba je zadarmo
Profesionálna správa pošty, notifikácie o doručenej pošteÁnoNie


Zľava 200€ na založenie firmy

Objednajte si virtuálne sídlo z ponuky M2B.sk a získate zľavu 200€. Založenie s.r.o. po zľave stojí namiesto 399€ len 199€. 

Virtuálne sídlo - pre koho má zmysel a pre koho nie

Aj keď ako poskytovateľ tejto služby môžem pôsobiť, že si prihrievam svoju polievočku, nie je to tak. Na začiatku článku som uviedol otázky, ktoré by ste si mali zodpovedať. V čom budete podnikať, kto budú vaši klienti, či sú z celej SR alebo len lokálni zákazníci, atď. Ak viete odpovede, nižšie nájdete odporúčanie či má pre vás zmysel riešiť virtuálne sídlo alebo nie. 

Virtuálne sídlo má zmysel pre

 1. Podnikatelia z celého Slovenska - Pre týchto klientov je dôležitá najmä prestíž a anonymita, ktorú získajú sídlom firmy v Bratislave, kde sú desaťtisíce firiem a teda pravdepodobnosť náhodných a zbytočne častých kontrol z rôznych úradov je minimálna. Zároveň sú to často mimoriadne úspešní podnikatelia a majitelia veľkých firiem v malých mestách, ktorých štátni úradníci navštevujú zbytočne a príliš často.
 2. Majitelia eshopov z celej SR - pre týchto klientov je zaujímavá prestíž a image sídla firmy v Bratislave - aj keď svoje eshopy riadia z okresných miest na severnom či východnom slovensku - klienti vidia ako sídlo spoločnosti bratislavskú adresu a to v nich vzbudzuje väčšiu dôveru. 
 3. Profesie, ktorým stačí k práci počítač - týmto klientom k prací stačí reálne počítač a telefón, no chcú mať sídlo firmy na vhodnej adrese a pre občasné stretnutia s klientmi chcú použiť reprezentatívne zasadacie priestory namiesto nevhodných kaviarní. Niekoľko z našich klientov je z radov architektov, účtovníkov, finančných sprostredkovateľov, programátorov a iných poradenských profesií. 
 4. Začínajúci podnikatelia - Samozrejme na začiatku podnikania je dôležité eliminovať náklady. Je preto rozdiel platiť 250€ za prenájom staršej ošarpanej kancelárie 20m2 alebo investovať 40€ do virtuálneho sídla a 60€ mesačne do prenájmu zasadacích priestorov v rozsahu 6 hodín. Vo finále začínajúci podnikateľ ušetrí 150€, klienti ho na adrese virtuálneho sídla ľahko nájdu a vďaka atraktívnym priestorom určite zanechá na nich lepší dojem. 
 5. Klienti zo zahraničia  - úspešné firmy samozrejme potrebujú a chcú rásť aj do ďalších štátov, no často potrebujú len lokálnu spoločnosť a kontaktnú adresu. Všetko ostatné riadia zo svojej centrály v domovskom štáte. Pre nich je virtuálne sídlo a služby s ním spojené ideálna voľba ako pôsobiť na ďalšom trhu bez zbytočných investícií.  
 6. Klienti s históriou v konkrétnej metskej časti Bratislavy - títo klienti mali a chcú mať sídlo v konkrétnej mestskej časti Bratislavy keď sa z dôvodu rozrastania alebo zmeny prenájmu presúvajú do inej časti Bratislavy, nakoľko im napríklad vyhovuje daňový úradník alebo majú k tomu iný dôvod. 
 7. Klienti tráviaci prevažnú časť roka v zahraničí - pokým sú títo naši klienti v zahraničí vďaka nášmu servisu a notifikáciach o doručenej pošte prípadne vďaka jej skenovaniu majú dokonalý prehľad o korešpondencií, ktorú ich slovenská firma obdrží. 

Kedy je virtuálne sídlo v Bratislave asi zbytočné

Toto je len také moje osobné odporúčanie, kedy by som asi virtuálne sídlo v Bratislave neriešil z hľadiska imidžu a nepotreboval by som virtuálne sídlo z hľadiska obchodu a možno uvažoval nad sídlom aj menšom meste. Každý podnikateľ si však môže povedať, že symbolická výška poplatku v desiatkach Eur mesačne ho nezruinuje a chce mať pokoj a úplne odčleniť osobný a pracovný život. Kedy by som virtuálne sídlo v Bratislave možno neriešil. 

 1. Podnikatelia, ktorí sú jedineční a klienti čakajú radu aby mohli ich službu využiť - Sú profesie a profesionáli, ktorí sú tak dobrí, že v ich segmente pozná každý a imidž pre nich je ich práca, ostatné nikoho nezaujíma, ani to či majú sídlo firmy v Hornej Dolnej alebo Dolnej Dolnej. Aj keď tu je tiež otázkou či sídlom v menšom meste, či dedinke kde sa možno o ich číslach možno dozvedia všetci z okolia je to čo chcú. 
 2. Podnikatelia s lokálnou klientelou - Ak by som mal len lokálnu klientelu a bol dosť malý na to, aby som nevytŕčal z davu v menších mestách a nemal tendenciu svoje služby rozširovať do ďalších miest sídlo firmy v Bratislave by asi nemalo význam, naopak mohlo by byť skôr na škodu. 
 3. Odborníci so zahraničnou klientelou - napr. ak by som bol programátor - jednoosobová eseročka alebo iní IT špecialista s klientelou napr. z USA, kde možno nepoznajú ani Bratislavu asi by mojim zadávateľom bolo jedno kde je sídlo mojej firmy či v Bratislave alebo Banskej Štiavnici. 

Záver a odporúčanie

Služba virtuálneho sídla je služba ako každá iná. V článku sme si rozobrali jej výhody ako i nevýhody. Zároveň ste sa dozvedeli nevýhody umiestnenia sídla firmy vo vlastnom byte, ktoré si začínajúci podnikateľ nemusí uvedomiť. Pre mnohých podnikateľov, ktorí sú orientovaní a ich zákazníkmi sú klienti z celej SR, hoci žijú v menšom meste má zmysel. Tiež je zaujímavá pre začínajúcich podnikateľov, ktorí napríklad ešte nemajú vlastnú nehnuteľnosť a nechcú žiadať o súhlas so zriadením sídla svojich rodičov. Taktiež podnikatelia, ktorí sú na veľkosť svojho mesta až príliš úspešní. Ak má služba virtuálneho sídla zmysel aj pre vás, resp. o jej využití uvažujete, pokojne nás kontaktujte a radi vám poradíme s výberom, odporučíme sídlo firmy z našej ponuky alebo inak poradíme. Želám veľa podnikateľských úspechov. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. R. Sc.

Ďalšie články z kategórie Virtuálne sídla

Ďalšie články z kategórie Virtuálne sídla