Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie - j.s.a. v roku 2018

25. Apríl 2018
Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchú spoločnosť na akcie - tzv j.s.a. je na Slovensku možné založiť 1.1.2017. Práve právna forma j.s.a. vďaka akcionárskej dohode v j.s.a. priniesla do nášho podnikateľského prostredia právnu istotu pre investorov a jej vytvorenie hodnotíme veľmi kladne. Jednoduchá spoločnosť na akcie je "niečo medzi" spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. V texte nižšie sa dozviete pre koho je právne forma j.s.a. vhodná a aké prináša výhody. 

Najdôležitejšie výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Právna forma j.s.a. priniesla tieto výhody: 

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti 
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody (to je síce možné i teraz, avšak bez právneho rámca, pretože niektoré súdy ich môžu akceptovať, iné zasa nie. Práve právny rámec v podobe konkrétnych ustanovení „dáva“ právnu istotu) 
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1€, aj keď takto nízke základné imanie neodporúčame
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri j.s.a. prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (napr. bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami budú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • Akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)
 • Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“. Pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)

Založenie prípadne konzultácia založenia j.s.a.

Uvažujete nad založením j.s.a.? Prečítajte si viac o službe založenia j.s.a., prípadne si dohodnite konzultáciu v M2B a radi vám poradíme či sa právna forma j.s.a. hodí na váš podnikateľský zámer

Ďalšie výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

 • Menovitá hodnota akcií bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • Možný predaj j.s.a. pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti  - to je možné už aj dnes napríklad pri štandardnej a.s.

Založili sme historicky prvú j.s.a. na Slovensku

Sme právom hrdí na to, že sme založili historicky prvú jednoduchú akciovú spoločnosť na Slovensku. Nižšie máte k dispozícii video p. Križana, ktorého sme sa spýtali ako zakladanie tejto firmy prebiehalo a ako bol s našimi službami spokojný. Stovky ďalších referencií klientov M2B, si prípadne môžete pozrieť v časti referencie. Ak uvažujete nad založením j.s.a., prípadne inej právnej formy, dohodnite si konzultáciu kde vám poradíme, či je vhodná pre váš podnikateľský zámer. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o. je jednou z advokátkych kancelárií, ktorých služby naša spoločnosť využíva. 

Ďalšie články z kategórie Jednoduchá spoločnosť na akcie

Ďalšie články z kategórie Jednoduchá spoločnosť na akcie