Cena: 1300000 € / Dohodou
Predmet ponuky: Preferovaný je predaj 100% obchodného podielu. Alternatívne je možné aj rokovanie o predaji majority a dohoda o ďalšom spôsobe spolupráce.
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Dôchodkový vek majiteľa a zmena životných priorít
Počet zamestnancov: 30
Lokalita: Trenčiansky kraj
Majetok: 1300000 €
Obrat: 1500000 €
Nehnuteľnosti: Áno - vo vlastníctve
Zápis: 01.01.2000

Prejaviť záujem
Voľná

Základne informácie o predávanej spoločnosti

Predmetom predaja je spoločnosť s 23 ročnou históriou  situovaná v Trenčianskom kraji s vlastným areálom v blízkosti diaľnice.  Firma sa zaoberá najmä obrábaním na CNC frézach vertikálnych aj horizontálnych a na CNC obrábacích centrách. Vyrába široký sortiment súčiastok od najmenších rozmerov až po veľkorozmerové platne a konštrukcie.  Pre vlastných zákazníkov v prípade potreby zabezpečuje mokré lakovanie a v kooperácii povrchové úpravy a tepelné spracovanie. Až 80% obratu tvoria dodávky pre stálych zákazníkov, s ktorými je nadviazaná dlhoročná spolupráca. Veľká hodnota tejto spoločnosti je v zamestnancoch, ktorý majú nízky vekový priemer no napriek tomu dostatočnú prax v odbore.  Firma má certifikát kvality ISO9001.

Obrat firmy  - priemer za posledné 4 roky :

Obrat:  cca 1,5  mil. Eur / rok

Majetok spoločnosti:

1. Nehnuteľný majetok v hodnote 600 000 Eur :

Spoločnosť podniká vo vlastných nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú na pozemku o veľkosti cca 3000 m2.

K nehnuteľnému majetku, ktorý je súčasťou predaja patria 2 prepojené výrobné haly:

 • Výrobná hala so sociálnym zázemím, skladom materiálu a kanceláriami, ktorá prešla v r. 2015 kompletnou rekonštrukciou.
 • Nová montovanú hala skolaudovaná v r. 2015,  ktorá je o.i. vybavená mostovým žeriavom ABUS s nosnosťou 8t na manipuláciu s veľkorozmerovými dielmi.
 • Celková zastavaná plocha hál je cca 2100 m2 a na ploche cca 900 m2 sa nachádzajú príjazdové cesty a parkoviská. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v priemyselnej zóne s dobrým prístupom na diaľnicu.

Hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku je vo výške 600 000 Eur.

2. Hnuteľný majetok v aktuálnej trhovej hodnote približne 700 000 Eur :

Spoločnosť každoročne investuje do obnovy strojového parku, čo sa pozitívne odráža na každoročnom náraste obratu . Spoločnosť nakúpila v r. 2014 aj CNC horizontálnu vyvrtávačku a v r. 2015 5-osé CNC centrum na obrábanie veľkorozmerových dielcov a tiež softvér na spracovanie programov obrábania, vrátane 5-osého súvislého obrábania. Všetky stroje vo firme sú zosieťované a prepojené cez server, s možnosťou distribúcie programov obrábania z centrálneho počítača.

Stroje, ktoré sú súčasťou predaja:

 • Horizontálna vyvrtávačka TK6511(2500x1500x1200mm, ot. stôl 1250x1400mm)
 • 5-osé CNC centrum – AXA (2600x1000x950mm, pevný stôl s integr. ot. stôl Ø800mm)
 • 5-osé CNC centrum Hermle C40U (850x700x500mm, A = +120°/-30°, ot. stôl Ø800mm)
 • CNC centrum Deckel Maho DMG DMC635V (600x500x500mm)
 • CNC centrum Doosan DNM750 (1630x760x650mm)
 • CNC centrum Style BT2000 (2000x800x500mm)
 • CNC centrum Style MC6 (1000x500x500mm)
 • CNC fréza Solaruce TL25 (2500x1000x1600mm)
 • CNC sústruh Doosan (Ø250, l=700mm)
 • Klasická fréza, vŕtačka, zváračky CO2, pásové píly max Ø500mm, VZV
 • SW SolidCam pre 5-osé plynulé obrábanie
 • Spoločnosť je vybavená aj skladom materiálu a skladom nástrojov, meracím pracoviskom vybaveným aj 3-D merací prístrojom, má kompletné administratívne zázemie.
 • Na plánovanie, TPV, sledovanie výroby a vyhodnocovanie merateľných výstupov výroby má firma zakúpený softvér PdC.

Ďalší hnuteľný majetok:

Na manipuláciu s materiálom aj tovarom má firma k dispozícii

 • stĺpové žeriavy
 • 2 x vysokozdvižný vozík
 • 1 x úžitkový automobil

Hodnota majetku predávanej spoločnosti je teda spolu približne 1 300 000 Eur.

Úvery:

Spoločnosť má úver vo výške cca 300 000 Eur. 

Zamestnanci: 30 zamestnancov + 5 praktikanti

Obrovskou hodnotou tejto spoločnosti sú zamestnanci. V spoločnosti súčasnosti pracuje 30 zamestnancov a čo je mimoriadne dôležité – firma má veľmi nízky vekový priemer aj u výrobných zamestnancov. Je to vďaka tomu, že si sama vychováva nových zamestnancov, vďaka čomu je aktuálne vo firme zamestnaných viac ako 70% zamestnancov vo výrobe aj v technickej príprave výroby z radov mladých ľudí, ktorí boli zaškolení priamo vo firme.

Firemná štruktúra:

 • Majiteľ / riaditeľ
 • Vedúci výroby, Technológ /Majster, CAM – programátor
 • 25 ks výroba, sklad, šofér
 • 5x praktikant

Portfólio klientov:

Portfólio klientov tvoria dlhodobo najmä 4  stabilné významné spoločnosti, ktoré tvoria 80% obratu spoločnosti. Zbytok zákaziek tvoria menšie menej významné zákazky. Firma nedisponuje vlastným výrobným programom. Dôležité pre kupujúceho je, že s významnými odberateľmi firma spolupracuje so všetkými viac ako 5 rokov, s dvomi z nich dokonca už od svojich začiatkov v roku 2004. To svedčí o kvalite dodávaných výrobkov a konkurencia schopnej cene.

Medzi klientov patria napríklad významné firmy: Matador a Branson

Adresáti ponuky:

Investor, podnik s vlastným výrobným programom

 • Ideálnym adresátom ponuky je investor/ firma s vlastným výrobným programom, ktorá využije už vybudované zázemie – haly, kancelárie, stoje, kvalitných mladých zamestnancov a technikov pre realizáciu svojho výrobného programu. Bude tak mať celý výrobný proces pod kontrolu po kvalitatívnej, časovej stránke ako aj mu zostane celá marža a profit, ktorý v súčasnosti generuje predávaná spoločnosť.
 • Investor so záujmom o podnikanie v tejto oblasti, ktorý kúpu získa zabehnutú etablovanú spoločnosť s výbornými referenciami a zamestnancami 
 • Konštrukčné spoločnosti
 • Iný investor, záujemca s inými synergiami 

Požadovaná cena: 1,35 mil. Eur / dohodou 

Predajca projektu:

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať naše referencie. Len v roku 2021 sme sprostredkovali predaj 5 aktívnych fungujúcich firiem v celkovej hodnote cez 1,5 mil. Eur.

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácii prosím použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Dôležité je vždy uviesť vaše celé meno, tel. číslo a ideálne či ste priamym záujemcom alebo zastupujete niekoho iného.  My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.