Cena: 2970000 € / Dohodou
Predmet ponuky: Predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Dôchodkový vek majiteľa
Počet zamestnancov: 30
Lokalita: Trenčiansky kraj
Majetok: 2470000 €
Obrat: 1700000 €
EBITDA: 60000 €
Nehnuteľnosti: Áno - vo vlastníctve v hodnote viac ako 1,37 mil. Eur plus hnuteľný majetok v hodnote ďalších 1,1 mil. Eur
Zápis: 01.01.2000

Prejaviť záujem
Voľná

Predmetom predaja je strojárska spoločnosť situovaná v Trenčianskom kraji, ktorej areál sa nachádza v blízkosti diaľnice. Firma prešla za posledné 3 roky výraznou zmenou zamerania na nové zákazky s vyššou pridanou hodnotou. Firma sa zameriava najmä na výrobu malosériových stredne veľkých podskupín strojov, dopravníkov a  náhradných dielov na základe zvárania, vrátane hardoxových plechov do hrúbky 120mm a tvrdonávarov do tvrdosti 600 Hb, CNC sústruženia a CNC frézovania., ako aj klasického obrábania na horizontkách, sústruhoch a frézach s povrchovou úpravou striekaním, čiernením, zinkovaním. Firma opracováva železo, ušľachtilé ocele, nerez, plasty a hardoxové plechy.

Obrat firmy:

Za rok 2020  cca 700 000 Eur. 

Za rok 2021 cca 1,25 mil. Eur 

Za prvých 8 mesiacov roku 2022 už zrealizované zákazky plus objednávky spolu v hodnote 1,8 mil. Eur

Majetok spoločnosti:

1. Nehnuteľný majetok:

Spoločnosť vlastní rozsiahly výrobný areál s pozemkami zastavanej plochy cca. 4000 m2. Nehnuteľný majetok tvorí administratívna budova, ubytovňa a výrobná hala s 5 t žeriavom vo výške 5 m, sklad, výrobná hala kde sú umiestnené stroje, výrobná hala na delenie materiálu a zváranie, parkovisko.

Hodnota nehnuteľností podľa znaleckého posudku z roku 2022 je vo výške 1 370 000 Eur.

2. Hnuteľný majetok v aktuálnej trhovej hodnote približne 1 100 000 Eur :

a) Strojné vybavenie:

·    Sústruh Masturn 70 CNC (720 x 2000)

·    Obrábacie centrum MCV 1000 Qiuck (1300 x 600x 660)

·    Vertikálne CNC obrábacie centrum VMC 2000S(2000/900/850)

·    Horizontálna vyvŕtavačka VH 13.8 (3500 x 2000 x 1250),  

·    CNC horizontálna vyvrtavačka VH 100

·    Sústruh hrotový TOS  SN 71 (700 x 1200)

·    Sústruh hrotový TOS SU 50A (430 x 1000)

·    Sústruh hrotový CU 401 (300 x 1200)

·    Sústruh hrotový TOS 40 (400 x 1500) Fréza 497 (1500 x 500)

·    Fréza nová TOS FGS 25/32 (620 x 300)

·    Stojanová vŕtačka VS 32A

·    Krídlová vŕtačka MAS RV 4

·    Pásové píly do Ø 500 mm

·    Zváračky CO2

·    Nožnice a ohýbačky do hr. 4 mm

·    WENZEL 3D odmeriavanie  1500x800x700   

b) Ďalší hnuteľný majetok tvorí  

 • Nákladné vozidlo
 • Dodávky
 • VZV osobné vozidlá

Hodnota hnuteľného a nehnuteľného majetku predávanej spoločnosti je teda spolu 2,47 mil. Eur.

Predmet činnosti

Firma sa sústredí na dve základné odnože podnikania s vysokou kvalitou prevedenia: Firma má certifikát kvality ISO 9001:2015

1.Výroba malosériových stredne veľkých podskupín strojov, dopravníkov a  náhradných dielov na základe zvárania, vrátane hardoxových plechov do hrúbky 120mm a tvrdonávarov do tvrdosti 600 Hb, CNC sústruženia a CNC frézovania., ako aj klasického obrábania na horizontkách, sústruhoch a frézach s povrchovou úpravou striekaním, čiernením, zinkovaním.

Výrobný proces v našej spoločnosti je riadený tímom kvalifikovaných inžinierov, ktorí zabezpečujú výrobný proces od štádia dopytu cez výrobu až po samotnú expedíciu. Firma si počas svojej existencie vybudovala samostatnú konštrukčnú a projektovú činnosť, ktorej cieľom je návrh a spracovanie technickej dokumentácie vrátane technológie potrebnej k výrobe..

Opracovávame železo, ušľachtilé ocele, nerez, plasty a hardoxové plechy.

Strojné vybavenie je v prezentácii. Približne 80 % produkcie je pre stálych zákazníkov na základe dlhodobých kontraktov a spoluprác trvajúcich 10+ rokov. Menia sa len modifikácie výrobkov a systém kvalitných poddodávateľov. Firma má už dohodnuté spolupráce a zákazky do konca roka 2021. Dôležitou súčasťou produkcie  je výroba podskupín strojov do gumárskeho priemyslu s montážou hydrauliky elektriky a pohonov a výroba kompletných strojov pre poľnohospodárstvo vrátane montáže hydropohonov a elektriky.

2.Výroba a montáž oceľových konštrukcií, stavba oceľových hál, opláštení plechom aj sendvičovým panelom, klampiarske výrobky Stavebné zámočníctvo, prístrešky, polykarbonátové prestrešenia. Výrobky z klasického železa aj nereze. Postavili sme oceľovú časť s opláštením pre:

 • 14 Kauflandov,
 • 3 Tesca
 • Billu,
 • Lidl
 • výrobné haly napr. pre Continental a iné firmy
 • čističky odpadových vôd
 • 2 STK

Naši zákazníci oceňujú najmä kvalitu našej výroby, cenovú úroveň a dodržiavanie zmluvných podmienok.

Zamestnanci:

V spoločnosti je v súčasnosti zamestnaných 30 zamestnancov.

Manažment, ekonomika: 4 zamestnanci

Výroba: 26 zamestnancov

Vo výrobe pracujú skúsení odborníci s dlhoročnou praxou v odbore a dobrými pracovnými návykmi. 

V spoločnosti pracujú v priemere viac ako 5 rokov.

Portfólio klientov:

Portfólio klientov a odberateľov tvorí v súčasnosti viac ako 30 firiem. Žiadny z odberateľov resp. subdodávateľov netvorí viac ako 15% obratu. Firma má teda zdravé a diverzifikované portfólio zákazníkov a dodávateľov. Približne 50% klientov tvoria odberatelia zo Slovenska a 50% produkcie je do zahraničia.

Medzi klientov patria napríkla tieto firmy:

 • Konštrukta
 • Konverma DE
 • Continental
 • Haginger AT

Adresáti ponuky:

Investor, podnik s vlastným výrobným programom

Ideálnym adresátom ponuky je investor, ktorý využije už vybudované zázemie – haly, kancelárie, stoje, kvalitných zamestnancov a technikov a už existujúci výrobný program a rozšíri ho o vlastný výrobný program a stroje. Hala poskytuje dostatočné kapacity na zvýšenie aj výrobnej kapacity aj počtu zamestnancov.

Požadovaná cena: 2,97 mil. Eur / dohodou 

Predajca projektu:

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať naše referencie. 

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácii prosím použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Dôležité je vždy uviesť vaše celé meno, tel. číslo a ideálne či ste priamym záujemcom alebo zastupujete niekoho iného.  My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.