Cena: 991000 € / Dohodou
Predmet ponuky: IT firma špecializujúca sa na dodávku priemyselných riešení, zabezpečovacích riešení
Predmet podnikania: IT - služby, programovanie
Dôvod predaja: Zameranie sa spoločníkov na iné aktivity
Počet zamestnancov: 7
Lokalita: Bratislava a Žilina
Obrat: 3500000 €
Zápis: 24.06.2009

Prejaviť záujem
Voľná

Zameranie a opis firmy: 

Spoločnosť je dodávateľom výrobných zariadení na mieru s vlastným riadiacim SW (vlastný vývoj) a vlastným systémom kontroly kvality. Ťažiskom daily business sú systémy počítania ľudí (zákazníkov) pre retail, kamerové systémy a slaboprúdové technické zabezpečenie budov. Vyvinuli sme viacero unikátnych produktov a software, ktoré pomáhajú našim zákazníkom pri riadení výrobného procesu a včasnom odhaľovaní nedostatkov. Spoločnosť má veľmi silné referencie pre dodávky zariadení pre výrobnú sféru a výbornú pozíciu pre prípadné zákazky cez verejné obstarávania. 

Zmluvy, kontrakty: 

 • Uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP na sumu 542 000 EUR s pravidelným plnením od 9/2020 do 8/2023 (výskumno-vývojový projekt pre vývoj aplikácie pre Smart Cities)
 • Spoločnosť má referencie na dodávku výrobných technológií využívané vo VO vo výške 3 000 000 EUR, ktoré sú na SK trhu ojedinelé.
 • Víťaz VO dodávka výrobnej technológie za 370 000 EUR bez DPH, realizácia od 2Q/2022 (čaká sa na kontrolu VO).
 • Víťaz VO dodávka výrobnej technológie za 3 100 000 EUR bez DPH. Ukončenie VO 31.5.2021. Realizácia začala 4/2021, zaplatených prvých 25% z dodávky. Dokončenie dodávky do konca 3Q/2022.
 • Účasť vo VO – dodávka komplexnej výrobnej linky na výrobu obalových materiálov pre potravinársky priemysel za 4 950 000 EUR bez DPH. Ukončenie VO do konca 2Q/2022, realizácia predbežne od 4Q/2022.
 • Uzatvorené kontrakty s pravidelnou fakturáciou.
 • Uzatvorené kontrakty na dodávku výrobných technológií do r. 2022.
 • Dlhodobé kontrakty pre systém počítania osôb pre retail (obchodné centrá, obchodné siete).
 • SLA zmluvy pre kamerové systémy.

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie): 

Osoby a spoločnosti pohybujúce sa v danom segmente, prípadne investori v oblasti IT/IS, zahraniční investori.  

Detailné informácie: 

 • Spoločnosť je držiteľom Licencie na prevádzku technickej služby – montáž kamerových a zabezpečovacích systémov.
 • Spločnosť má zavedený systém ISO 9001:2016 a ISO/IEC 27001:2013. Recertifikácia sa kvôli pandémii COVID-19 neuskutočnila, čiže v súčasnosti sú certifikáty neplatné a je nutná recertifikácia.
 • Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, jediný bankový produkt je poskytnutie úverového rámca pre zábezpeky do VO v hodnote max. 70 000 EUR, v súčasnosti načerpané 10 000 EUR pre zábezpeku do VO pre dodávku výrobnej technológie (súťaž je v procese vyhodnocovania).
 • Spoločnosť je partnerom viacerých výrobcov (EPSON, Jablotron, Uniview – globálny partner) a ako partner projektu pre vývoj platformy pre Smart Cities je vhodná najmä pre záujemcov, ktorí v danom obore už pôsobia – platforma umožní integrovať viaceré slaboprúdové systémy do jedného celku a predávať ich záujemcom ako stavebnicu.
 • Systémy počítania (nielen) osôb sú použiteľné v širokej škále aplikácií – retail a nákupné centrá, hotely a cestovný ruch, dopravná infraštruktúra a parkovanie, systémy smart cities, smart buildings a i. Správnym skombinovaním s inými produktami umožňujú získať prehľad a vyhodnotiť pohyby osôb a vozidiel tak, aby sledované objekty boli využívané najefektívnejšie.

Referencie:

Dodávky a referencie z priemyslu, ktoré umožňujú rozvíjať biznis u týchto zákazníkov aj do iných oblastí.: 

 • DB Schenker
 • Kia Motors Slovakia
 • Hyundai Transys
 • Adient
 • Neografia
 • ECCO
 • CEIT
 • Sungwoo High Tech
 • Invita Profile & Tube
 • Prefa Sučany
 • T+T
 • NDS
 • Maplan
 • Mobex 
 • a iné 


Referencie z oblasti retailových predajní a nákupných centier, kde spoločnosť prevádzkuje
systém počítania zákazníkov alebo kamerové systémy:

 • Cushman & Wakefield
 • OC Tulip
 • Mirage Shopping center
 • TERNO
 • Kondela
 • TOP Fun
 • a iné  

Tieto referencie umožnia rozšíriť zákazníkov v retail segmente a v prípade prevádzkovateľov obchodných centier aj cross-selling iných produktov.

Kamerové systémy založené na značke Uniview
Kamerové systémy založené na značke Uniview, ktorú spoločnosť uviedla na SK trh, sú nasadené u stoviek zákazníkov – od obcí, miest, cez rôzne výrobné spoločnosti až po dohľad
nad kvalitou výrobného procesu v spoločnostiach ako Kia, ECCO a Adient.

Špecifické SW a HW riešenia:

 • ECCO - manažment kvality výroby, „light“ vision system
 • Adient - Foam Rise Meter, HW zariadenie vr. SW na mieru pre manažment kvality expanzie peny, dodané do 11 závodov Adient po celom svete
 • NDS, a.s. - systém merania objemu síl pre posypovú soľ, custom riešenie HW a SW nasadené zatiaľ na 5 strediskách. Jednoducho kopírovateľné a nasaditeľné riešenie na iné strediská, prípadne iné spoločnosti prevádzkujúce silá 
 • KMS – niekoľko jedinečných systémov, napr. dohľad nad kvalitou výroby pre body
 • shop – vytváranie „rodného listu“ vozidla (párovanie VIN s fotkami a krátkymi videami z výroby pre jednoduchšiu dohľadateľnosť kvalitatívnych nedostatkov); systém plne automatizovaného managementu vstupov do areálu KMS (VIP vrátnica a prejazd Mobis)
 • Sungwoo High Tech – výroba a dodávka špecializovaných terminálov pre výrobu vr. SW na mieru

Ekonomický cyklus: 

 • Daily business má cyklus cca 1-3 mesiace
 • Projekty dodávok výrobných technológií majú cyklus od 6 mesiacov v prípade samofinancovania až po 36 mesiacov v prípade dodávky cez NFP (eurofondy). 
 • V prípade potreby realizovať verejné obstarávanie (intenzita pomoci NFP viac ako 50%) ide o hornú hranicu, teda až 36 mesiacov. 
 • V prípade použitia jednoduchšej formy VO ide spravidla o 12 – 18 mesiacov. Realizácia týchto dodávok je spravidla rozdelená na viaceré fázy a míľniky, kde sú postupne uhrádzané čiastkové faktúry alebo zálohové faktúry. 

Ekonomika spoločnosti:

 • V roku 2019 mala spoločnosť obrat viac ako 4 500 000 EUR
 • Kvôli pandémii spoločnosť v rokoch 2020 a 2021 vytvorila menší zisk aj obrat, nakoľko mnohé realizácie dodávok výrobných technológií sa oneskorili jednak na strane dodávateľov, ale aj posunutím realizácie na strane odberateľov.
 • V roku 2022 bude predpokladaný obrat opäť minimálne vo výške 3 500 000 EUR z čoho môžete ťažiť vy ako nový majiteľ. 
 • Detaily ohľadom ekonomiky spoločnosti budú odkomunikované s konkrétnymi záujemca mi podpise NDA

Majetok

vybavenie spoločnosti, servery, uzatvorené nájomné vzťahy, know-how, skladové zásoby, špeciálne nástroje a náradie

Projekt Smart cities financie - uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP

 • Zazmluvnená suma: 542 019 EUR
 • Doteraz vyplatená suma k (30.04.2022): 150 000 EUR
 • Ostáva vyplatiť: 392 000 EUR do 9/2023

Očakávaná cena predávajúceho 989 000 EUR / dohodou 

Tá zohľadňuje budúce príjmy zazmluvnené príjmy z NFP Smart Citíes vo výške 392 000 EUR

Výsledná cena po odpočítaní NFP je teda len 599 000 EUR 

Prejavenie záujmu a získanie viac informácií:

V prípade záujmu o viac informácii prosím použite tlačidlo Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Dôležité je vždy uviesť vaše celé meno, tel. číslo, akú firmu zastupujete a ideálne či ste priamym záujemcom alebo zastupujete niekoho iného.  My sa vám ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.