Cena: 1 970 000 € / Dohodou
Predmet ponuky: Predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti / dohodou
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Dôchodkový vek a zdravotné dôvody majiteľa
Počet zamestnancov: 15
Lokalita: PŠS Lieskovec - Dubnica nad Váhom
Majetok: 1990000 €
Obrat: 1350000 €
EBITDA: 140000 €
Zápis: 31.08.2022

Prejaviť záujem
Voľná

V M2B máme pre vás exkluzívne na predaj túto mimoriadne zaujímavú firmu. 

Základné informácie o predávanej spoločnosti

Predmetom predaja je proexportne zameraná spoločnosť, ktorá patrí k svetovým lídrom vo svojich oblastiach podnikania (vývoj a výroba el. palníkov pre ohňostroje a vývoj a výroba 15 mm signálnych papierových nábojov pre plašenie vtáctva a divej zvery). Firma má hodnotný a unikátny majetok, okrem iného pozostávajúci z priestorov a laboračných dielní na výrobu pyrotechniky, resp. sklady pyrotechniky, ktoré je možné v prípade záujemcov zo zbrojného priemyslu spätne preklasifikovať na priestory určené na výrobu munície, resp. muničné sklady.

Firma má unikátne výrobné automaty na výrobu 15 mm signálnych nábojov (Screamer Siren, Bird Bangeer) do plynových pištolí (jediné svojho druhu na svete), dlhodobo zabezpečený odbyt svojich výrobkov k viac ako 50 odberateľom po celom svete. Je dlhodobo a stabilne zisková a výborne fungujúca. Vo svojej oblasti je jedinou výrobnou firmou na Slovensku a v krajinách EÚ s takýmto rozsahom a celosvetovo známa, renomovaná firma. Dôvodom predaja je, ako to už býva, dôchodkový vek, zdravotné problémy majiteľov a absencia nasledovníka.

Výrobné programy a pozícia firmy v jednotlivých oblastiach:

1. Výroba 15 mm signálnych papierových nábojov pre plašenie vtáctva

Firma je najväčší Európsky výrobca a exportér 15 mm signálnych papierových nábojov na plašenie vtáctva a divej zvery najmä pre klientov z USA. Tie sa používajú napríklad na plašenie vtáctva v poľnohospodárstve, ale aj pri letiskách.  Firma je v súčasnosti generálnym dodávateľom renomovanej US spoločnosti, ktorá má dlhodobý kontrakt s rôznymi veľkými US agro spoločnosťami a štátnymi organizáciami. Okrem toho tieto výrobky exportujú do viacerých krajín EÚ, ale aj do Indie. Objem výroby týchto výrobkov presahuje ročne viac ako 6 miliónov kusov. Obrat tejto divízie tvorí cca 60% obratu.


2. Výroba elektrických palníkov pre ohňostroje

Firma je svetový líder vo výrobe a exporte el. palníkov pre ohňostroje. Tieto výrobky používajú renomované svetové firmy pri najvýznamnejších svetových ceremóniách a ohňostrojoch, ako boli napríklad: OH Rio, Toríno, MS FIFA Moskva, Guiness World Record Kuwait (najväčší ohňostroj v histórii), ohňostroje pri príležitosti nového roka v metropolách ako Dubaj, Londýn, Madrid, Rím, Rio, či v iných svetových krajinách ako napríklad Japonsko, Čile a pod.

Pozícia firmy vybudovaná za 30 rokov existencie v tejto oblasti je mimoriadne silná. Odbyt el. palníkov je výborne diverzifikovaný a firma má po celom svete viac ako 50 stálych a pravidelných odberateľov. Ročný objem výroby činí viac ako 1,5 milióna kusov. Úhrady pri objednávkach vo výške 100% platia klienti vopred. Obrat tejto divízie tvorí cca 30% obratu


3. Iná výroba

Firma vyrába i zábavnú pyrotechniku Kat. F2, F3, F4. Sú to rôzne petardy, najmä typ MEGATRESK, MEGATTRON, rôzne oneskorovače PYROTIMER a špeciálnu samolepiacu zápalnicu PYROLEPA - v EÚ renomované značky, výroba v objeme viac ako 1 mil. ks/rok. Taktiež vyrába pyrotechnické výrobky pre profesionálne ohňostroje, najmä cylindrické bomby Titan Salut, delové rany pre lavínovú prevenciu a simuláciu výbuchov, ďalej rôzne ohňostrojové míny, výmetníky a pod. VŠETKY VÝROBKY SÚ RIADNE CERTIFIKOVANÉ, majú ADR certifikáciu, ako aj certifikáciu obalov a kartónov podľa EÚ predpisov, nariadení a zákonov SK.

4. Školiace centrum a realizácia ohňostrojov

Firma prevádzkuje najväčšie školiace centrum na Slovensku a v Českej republike (základné pyrotechnické kurzy, odpaľovač ohňostrojov, preukaz predavača pyrotechnických výrobkov, školenie na priame organizovanie a riadenie práce s výbušninami).

Firma tiež realizuje profesionálne ohňostroje na zákazky štátnych i privátnych klientov po celom SVETE. Súčasťou predaja je aj jej vlastný profesionálny servis pre realizáciu najväčších ohňostrojov na Slovensku.

Firma získala niekoľko svetových ocenení na rôznych medzinárodných ohňostrojových súťažiach, ako napríklad:

1. miesto na Svetovom festivale pyromuzikálnych ohňostrojov „ROSTEC“ 2018 v Moskve

1. Cena divákov a 2. miesto na 5. Majstrovstvách sveta v pyromuzikálnych ohňostrojoch "PYRONALE"  2010, Berlín – Nemecko

2. Miesto na Majstrovstvách sveta v pyromuzikálnych ohňostrojoch Black Pool, Anglicko,

2. Miesto na Medzinárodnom pyromuzikálnom ohňostrojovom festivale "LES GRANDS FEUX DU CASINO DU LAC-LEAMY" 2006,  Gatineau – Kanada

2. Miesto na Medzinárodnom ohňostrojovom festivale BLANES, 2014 v Španielsku

2. Miesto na Medzinárodnom ohňostrojovom festivale BURGOS, 2014 v Španielsku

3. Miesto na Medzinárodnom pyromuzikálnom ohňostrojovom festivale  – MONACO,

Megapyromuzikálny ohňostroj, Štátny sviatok Maďarska 20. august 2007, 2008, 2009, Budapešť

a mnoho ďalších.

Doplňujúce informácie k firme a k jej úspechom z histórie

 • Výrobné a skladové priestory schválené príslušnými zákonmi a úradmi a tiež vhodné i na výrobu a sklady munície a iných vojenských výrobkov, poprípade na rôznu inú výrobnú a skladovú činnosť.
 • Všetky objekty opatrené pohybovými senzormi, kamerami, nonstop strážnou službou.
 • Firma ocenená MH SR, ako najlepší exportér roka 2005 na Slovensku v kategórii malý podnik,
 • Certifikát finalistu súťaže Národná cena produktivity SR, účastník súťaže ERNST&YOUNG 2006.
 • Firma rozbehla SAPF (Slovenská Asociácia Pyrotechnických Firiem), podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní zákonov o výbušných predmetoch).
 • Vlastný bezpečnostný poradca ADR. 2 schválené vozidlá, 3,5t podľa ADR.

Lokalita

Obrovskou výhodou v prípade záujmu o preorientovanie na zbrojársky priemysel je lokalita firmy.

Firma sa nachádza priamo v prevádzke Špeciálneho Skúšobníctva, PŠS Lieskovec, 018 41 Dubnica nad Váhom. Firma situovaná v perfektnom prírodnom prostredí a priestore areálu štátnej skúšobne zbraní, streliva a pyrotechnických výrobkov a výbušnín, na vlastných pozemkoch a budovách. Obklopená lesmi s perfektnou dostupnosťou z diaľnice.

Dodávka el. energie a vody, ako aj strážna nonstop služba a evidencia na vrátnici je zakontrahovaná v rámci dodávateľa Konštrukta-Defence, a.s.

Obrat firmy a EBITDA  

Obrat: dlhodobo cca 1 350 000  Eur / rok

EBITDA: dlhodobo a stabilne cca 140 000 Eur / rok 

Úvery:

Firma nemá žiadne úvery ani pôžičky.

Majetok spoločnosti:

 • 1. Nehnuteľný majetok v hodnote cca 1,1 mil. Eur:

Spoločnosť podniká vo vlastných nehnuteľnostiach areálu štátnej skúšobne zbraní, streliva a pyrotechnických výrobkov a výbušnín a to konkrétne:

Pyrotechnické / potenciálne muničné sklady :

SKLAD 1 - Objekt 805/28.................206m2

SKLAD 2 - Objekt 805/29.................205m2

Ostatná voľná plocha 805/140........302m2

Kancelárie a zázemie:

Kancelárie + školiace centrum + iné sklady – Objekt 805/14.....686m2

Sklad + veľká garáž - Objekt 805/19...........................................205m2

Ostatná voľná plocha + veľký prístrešok na 6 áut - 805/136.....2162m2

Výrobná časť:

Pyrotechnické laboračné dielne - Objekt 805/35......................1382m2

Ostatná voľná plocha - 805/141...................................................521m2

Ostatná voľná plocha - 805/142...................................................534m2

Staršia budova (nová strešná izolácia a opravená elektrika):

Objekt 805/33 (skladové priestory a možná iná výroba)..........1468m2

Ostatná voľná plocha - 805/137..................................................2296m2

Firma je situovaná v nádhernom prostredí: 

Sklady pyrotechniky - možné spätné preklasifikovanie na muničné sklady 


2. Hnuteľný majetok v hodnote cca 900 000 Eur:

 • Nové unikátne výrobné automaty na výrobu 15 mm papierových nábojov, na laboráciu zápalníc z roku 2021-22, jediné svojho druhu na svete. Zvyšujú maximálnu bezpečnosť a znižujú počet potrebných zamestnancov. Hodnota: 500 000 Eur.
 • Hydraulické lisy a iné výrobné zariadenia, 2X ADR autá a 1 dodávkové auto potrebné k výrobe a prevozu v hodnote cca 250 000 Eur.
 • Profesionálny servis pre realizáciu najväčších ohňostrojov na Slovensku v hodnote 100 000 Eur.
 • Zariadenie kancelárií, počítače, nábytok, skladové rezervy, atď.
 • CE Cerifikáty
 • ADR certifikáty
 • Ochranné známky
 • Značka PRIVATEX-PYRO a doména wwww.privatexpyro.sk
 • Kontrakty, resp. spolupráce s 50 svetovými odberateľmi
 • Firma nemá v Európe relevantnú konkurenciu vo svojich oblastiach podnikania.

3. Know-how, značka, pozícia firmy na trhu, certifikáty – dohodou 

Zamestnanci

V spoločnosti v súčasnosti pracuje 15 zamestnancov na TPP.

 • Manažment
 • Dielovedúci
 • Majster
 • Skladník
 • Výrobní pracovníci

Portfólio klientov a referencie

Viac ako 50 významných firiem z celého sveta – USA, India, Japonsko, UK, J. Kórea, Švajčiarsko, väčšina krajín EÚ.  Detaily kontraktov a zoznamy klientov budú odprezentované konkrétnym záujemcom po podpise NDA. 

Vplyv Covid-19, ceny energií a vojny

Pandémia znížila obraty firmy ako takmer každému. Nie však mimoriadne významne, ako je vidieť aj z hospodárskych výsledkov. Zvýšené ceny energií majitelia premietli do zvýšených cien výrobkov, ktorú klienti akceptovali vzhľadom na to, že sú v týchto komoditách jediný významný výrobca. Vojna na Ukrajine v súčasnom rozsahu a pri súčasnom zameraní nemá priamy vplyv na ekonomiku firmy.

Predmet ponuky:

 • Preferovaný je predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti
 • Iné – majitelia sú ochotní rokovať o každej relevantnej obchodnej ponuke

Požadovaná cena: 1,97 mil. Eur  / dohodou 

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Dôležité je vždy uviesť vaše celé meno, tel. číslo a v mene akej spoločnosti komunikujete.

My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.