Cena: 1500000 € / Dohodou
Predmet ponuky: Predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti / dohodou
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Sústredenie sa na iné aktivity majiteľov
Počet zamestnancov: 20
Lokalita: Košický kraj
Majetok: 1950000 €
Obrat: 1200000 €
EBITDA: 200000 €
Nehnuteľnosti: Áno vlastné v hodnote 450 000 EUR
Zápis: 01.01.2003

Prejaviť záujem
Voľná

Základne informácie o predávanej spoločnosti

Exkluzívne len u nás v M2B a.s. máme v ponuke na predaj spoločnosť s 30 - ročnou históriou situovanú v Košickom kraji. Spoločnosť podniká vo vlastnej nehnuteľnosti, má najmodernejšie technické vybavenie a výborne diverzifikované portfólio klientov. Firma predáva výrobky pre automobilový, lodný, letecký priemysel a všeobecné strojárstvo. Firma sa sústredí na produkciu technicky náročných výrobkov na regionálnom ale aj na zahraničnom trhu. Na zahraničných trhoch dominuje najmä Nemecko, Holandsko a Nórsko, kde má priestor na vyššie marže.  

Firma sa zaoberá najmä trieskovým obrábaním na CNC sústruhoch a na 3 a 5 osých CNC frézach. Vyrába široký sortiment súčiastok od jednoduchých až po zložité, ktoré vyžadujú technológiu 5-osého plynulého obrábania ocele, hliníka, plastov a farebných kovov. Okrem trieskového obrábania vykonáva aj zámočnícke práce, zváranie a delenie materiálov. Firma disponuje aj vybavením  pre  požiadavky na finalizáciu povrchov súčiastok ako je leštenie, polírovanie, otrieskavanie či laserové popisovanie. Pre účely kontroly je výborne vybavená meradlami a meracími prístrojmi. Strojový park spoločnosti tvoria stroje od renomovaných svetových značiek a všetky stroje sú vo výbornom technickom stave bez potreby ďalších investícií na ich údržbu. Výrobné ale aj kancelárske priestory sú usporiadané a čisté.

Veľká hodnota tejto spoločnosti je v zamestnancoch, ktorí  sú v produktívnom veku a na vysokej odbornej úrovni. Firma má certifikát kvality ISO 9001.

Obrat firmy a EBITDA

Obrat 2022:  cca 1 150 000  Eur / rok

EBITDA 2021: cca 200 000 Eur / rok 

Rok 2022 budú čísla ešte vyššie. Detaily budú predstavené konkrétnym záujemcom. 

Úvery:

Spoločnosť má leasing vo výške cca 450 000 Eur, ktorý čerpala za účelom nákupu 3 CNC Fréz za posledné 2 roky.  

Majetok spoločnosti:

Firma neustále investuje do výrobných technológií a budovy. Posledné významné investície,

1. Nehnuteľný majetok v hodnote cca 450 000 Eur :

Spoločnosť podniká vo vlastných nehnuteľnostiach, ktorými sú:

 • Pozemok s veľkosťou cca 1 900 m2 s možnosťou prikúpenia susedných pozemkov
 • Výrobné haly a sklady celkovej veľkosti cca 1 000 m2
 • Kancelárie, sociálne a technické miestnosti s veľkosťou cca 200 m2

2. Hnuteľný majetok v aktuálnej trhovej hodnote približne 1 500 000 Eur :

Spoločnosť každoročne investuje do obnovy strojového parku a softvérového vybavenia.

Stroje a softvér, ktoré sú súčasťou predaja:

 • CNC frézovacie centrá – 5ks (najmä 5-osé)
 • CNC sústruhy – 3ks
 • CNC pásová píla – 1ks
 • Vertikálna pásová píla
 • Konvenčné sústruhy 3ks
 • Konvenčné frézy 1ks
 • CAD/CAM softvér 
 • Závitorez
 • Vŕtačky 3ks, stojanová brúska 2ks, pásová brúska, pieskovacie zariadenie
 • Výbava pre CNC stroje (zveráky, magnet, držiaky, systém Zero-clamp, tepelné upínanie, optické zameriavanie nástrojov)
 • Stĺpový žeriav – 1ks
 • VZV – 1ks
 • Dodávka 3,5t
 • Nástrojové vybavenia
 • Ručné elektrické náradia, ostatné náradia
 • Zváračky MIG – 3ks, TIG – 1ks
 • Meracie zariadenia a meradlá
 • Počítače a príslušenstvo,
 • Firemný IS

Ako vidieť aj nižšie v časti investície – strojový park je neustále vylepšovaný a firma do neho pravidelne investuje. Investície do strojov v roku 2019 - 2021 pred začiatkom súčasnej krízy (Ukrajina, nedostatok materiálov na výrobu strojov) vnímame ako veľmi správne, nakoľko v súčasnosti sú čakacie doby na nové stroje mimoriadne obmedzené, dlhé no i tak neisté. Stroje, ktoré vlastní spoločnosť sú vysoko produkčné s možnosťou výroby dielov s vysokou pridanou hodnotou, na čo sa aj táto firma sústreďuje.

Hodnota majetku hnuteľného aj nehnuteľného je teda spolu približne 1 950 000 Eur.

Investície:

Firma neustále investuje do zveľaďovania strojového parku a zvyšovania výrobnej kapacity. Z posledných investícií spomeňme tieto:

 • 2022: 2x CNC Frézy – 1x 5os, 1x 3os
 • 2020: Stavba novej výrobnej haly o rozmere 12 x 21 m
 • 2020: Nákup 5 osej CNC frézy (spolufinancované s EÚ)
 • 2019/2020: Výstavba programovne s IT napojením na stroje a zrealizovanie čistej prevádzky
 • 2019: Nový CAD/CAM softvér aj pre 5-osé plynulé frézovanie

Tým, že sa firma nachádza na východnom Slovensku, je šanca získania Eurofondov a štátnych dotácií vzhľadom k snahe o rozvoj tohto regiónu výrazne vyššia, ako pri firmách na západnom Slovensku.

Iné dôležité informácie:

 • Ceny energií elektriny a plynu má firma zazmluvnené na „starých nízkych“ cenách až do konca roku 2023. Vykurovanie celého objektu je možné plynom alebo alternatívnym palivom (peletami) a kancelárie majú aj elektrické podlahové vykurovanie a klimatizáciu
 • Konštrukcia a tvar strechy budov ich predurčujú k inštalácií solárnej elektrárne – fotovoltaických panelov, ktoré by do budúcna znížili náklady na energie a je možné žiadať o dotácie na túto investíciu.
 • Mesto, v ktorom sa firma nachádza výrazne napreduje a v blízkej budúcnosti sa tu plánuje významná investícia nemeckej spoločnosti. Predávaná spoločnosť už s investorom nadviazala kontakt o možnostiach budúcej spolupráce.
 • Firma disponuje certifikátom ISO9001, certifikovaná je už od roku 2011.

Ďalší rozvoj spoločnosti:

 • Najväčší potenciál vidia súčasní majitelia v pokračovaní nastoleného trendu získavania ďalších silných zahraničných zákazníkov
 • orientácii na technologicky náročné súčiastky/výrobky/zostavy s vyššou pridanou hodnotou
 • Podpísaná dohoda na objem výroby v rozsahu 100 000 Eur/kvartál teda spolu v objeme 400 000 EUR/rok do konca roku 2022
 • Od roku 2019 firma spolupracuje na vývoji súčiastok, ktoré sú súčasťou tlakových ventilov. Obraty za rok 2021 z tejto kooperácie boli v rozsahu 100 000 EUR. Po spustení sériovej výroby je predpoklad násobného nárastu obratu od tohto zákazníka. U tohto zákazníka firma získala zaradenie medzi strategických dodávateľov, čo znamená obrovský potenciál rastu.
 • Ďalšie rozpracované projekty z high-tech priemyslu, ktoré budú predstavené len konkrétnym záujemcom po potvrdení bonity.
 • IT siete spoločnosti sú predpripravené na rôzne formy automatizácie, respektíve Priemysel 4.0
 • Nové moderné stroje sú v súčasnosti využité cca na 40% kapacity. Nový majiteľ má teda priestor minimálne na zdvojnásobenie produkčnej kapacity, obratu a teda aj zisku. 
 • Firma sa nachádza v blízkosti nového závodu VOLVO a je ideálna na prevzatie jeho budúcimi dodávateľmi 

Zamestnanci

Obrovskou hodnotou tejto spoločnosti sú zamestnanci. V spoločnosti súčasnosti pracuje cca 20 zamestnancov v produktívnom veku a s vysokou mierou odbornosti.

Firemná štruktúra:

 • Majiteľ / riaditeľ
 • Riaditeľ kvality
 • Referent pre administratívu
 • Vedúci výroby
 • Nákupca / Technik TVP
 • Technik Kvality
 • Technológovia – Programátori
 • Obrábač kovov - CNC frézari
 • Obrábač kovov – CNC sústružníci
 • Ostatní (Zvárač, Zámočník, Kovoobrábač, Zásobovač, Upratovačka)

Portfólio klientov a referencie

Spoločnosť a jej vedenie urobilo za posledné 2 roky kus dobrej roboty, investovala do najmodernejších a najspoľahlivejších strojov a softvérového vybavenia. To jej prinieslo možnosť pokryť dopyt po technologicky náročných zákazkách zo západnej Európy, kde je vyššia pridaná hodnota. 

Dnes je teda na predaj stabilná spoločnosť, ktorej produkcia je výborne diverzifikovaná medzi regionálnych a zahraničných klientov najmä zo západnej Európy (Nemecko, Nórsko, Holandsko, a pod.).

Okrem geografickej diverzifikácie sú klienti diverzifikovaní aj sektorovo. Automobilový priemysel, na ktorého fungovaní sú mnohé slovenské firmy závislé, v predávanej spoločnosti tvorí len 20% obratu. Významnú časť klientov má z oblasti všeobecného strojárstva a stavebníctva. Zákazníci s najväčším potenciálom sú z oblasti leteckého a lodného priemyslu, kde má firma predpoklad získať dlhodobé kontrakty s vysokou hodnotou.

Predávaná spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi na vývoji prototypov nových generácií ich produktov a strojov, kde sa očakáva sériová výroba.

Obchodní partneri/klienti: budú odprezentovaní už vážnym záujemcom po podpise dohody o mlčanlivosti.

Predmet ponuky:

 • Preferovaný je predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti
 • Predaj majoritného podielu v spoločnosti
 • Predaj strojného vybavenia, kontaktov a kontraktov + know-how ( pre investora s vlastnými nehnuteľnosťami a nevyužitými zamestnancami)
 • Predaj len obchodného podielu vo firme bez nehnuteľnosti ( a jej prenájom) a alikvótne znížená cena 
 • Iné – majitelia sú ochotní rokovať o každej relevantnej obchodnej ponuke

Adresáti ponuky:

 • Väčší podnik strojárskeho zamerania s nevyužitými kapacitami.

Kupujúci s podobnou výrobou by mohol využiť dopyty zahraničných obchodných partnerov firmy, ktoré v súčasnosti predávaná firma kapacitne nestíha, resp. nereaguje na ne, nakoľko nie sú s dostatočne vysokou pridanou hodnotou.

 • Podnik s vyťaženými výrobnými kapacitami

Akvizíciou tejto firmy by kupujúci získal okamžite ďalšie výrobné kapacity na vysoko presných obrábacích strojoch, ktoré budú na kvalitnej úrovni veľa rokov plus vysoko kvalitný tím a personál.

 • Ideálnym adresátom ponuky je investor/firma s vlastným výrobným programom

Tá využije už vybudované zázemie – haly, kancelárie, stroje, zamestnancov pre realizáciu svojho výrobného programu. Bude tak mať celý výrobný proces pod kontrolu po kvalitatívnej a časovej stránke ako aj mu zostane celá marža a profit, ktorý v súčasnosti generuje predávaná spoločnosť.

 • Iný investor, pre ktorého by akvizícia tejto firmy dávala strategický význam

Požadovaná cena: 1,5 mil. Eur 

Podľa nášho názoru v M2B ide o veľmi zaujímavú ponuku na akvizíciu spoločnosti s výborným technologickým zázemím, mnohými možnosťami ďalšieho rozvoja, s výrazným potenciálom nárastu obratu a zisku v ďalších rokoch minimálne na 2-násobok. 

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácii prosím použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Podmienkou ďalšej komunikácie je uviesť vaše celé meno, tel. číslo a v mene akej spoločnosti komunikujete.

My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.