Návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti musí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. To znamená, že buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti. Ak by spoločnosť evidovala majetok aspoň v hodnote 5.000,- €, tak súd ustanoví konkurzného správcu a vyhlási na spoločnosť konkurz.

V opačnom prípade vydá súd uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku (nakoľko nemožno pokryť ani trovy konkurzného správcu), a následne automaticky (bez povinnosti podávať žiadosti) vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra. V tomto prípade môže dôjsť k výmazu spoločnosti z registra do jedného mesiaca odo dňa podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Súhlas správcu dane nie je v tomto prípade potrebný. Nevyhnutnosťou je však zaplatenie súdneho poplatku, ktorý slúži ako preddavok na úhradu trov predbežného správcu. V prípade, ak by súd predbežného správcu neustanovil a nevyhlásil ani konkurz z dôvodu nedostatku majetku, tak sa súdny poplatok vracia späť v plnom rozsahu.

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov, ale i články v Hospodárskych novinách s odkazom na zdroj M2 Business. Články pre Vás pripravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Jeho rigorózna práca bola ohodnotená výborným výsledkom a jej znenie si môžete prečítať tu.

Máte záujem o konkurz spoločnosti?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

M2B v mediách

Vybrané referencie

Mám záujem o službu Konkurz spoločnosti.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.