Podnet na výmaz spoločnosti súdom ex offo možno považovať za jednoduchý, nakoľko celé bremeno zrušenia a prípadnej likvidácie spoločnosti znáša súd. Nevýhodou je zdĺhavý proces, ktorý môže trvať dva až tri roky. Základným predpokladom tohto postupu je podanie podnetu na súd vo vzťahu k spoločnosti, ktorá nespĺňa základné predpoklady jej existencie (napr. nedisponuje vlastníckym, úžívacím alebo iným právom k nehnuteľnosti, v ktorej má spoločnosť zriadené sídlo, neexistencia štatutárnych orgánov, atď.).

Súd po podaní podnetu začne konanie o zrušenie spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť disponuje majetkom, tak zruší spoločnosť s likvidáciou a vymenuje likvidátora (napr. štatutára spoločnosti), inak spoločnosť zruší bez likvidácie a následne vymaže z obchodného registra.

Dôležité: Výmazom firmy ex offo sa nevyhnete plateniu daňovej licenie - práve naopak. Daňovú licenciu je potrebné uhradiť za celé obdobie pokým je firma zapísaná v obchodnom registri čo celý proces výrazne predraží. Preto výrazne odporúčame ukončiť podnikanie formou likvidácie alebo návrhom na zrušenie firmy.

Čo o nás hovoria naši klienti

Máte záujem o výmaz spoločnosti na základe úradnej povinnosti súdo ex offo?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

M2B v mediách

Výmaz spoločnosti na základe úradnej moci - rozsiahlejší článok, ktorý sme pripravili pre najnavštevovanejší portál pre podnikateľov www.podnikam.sk, ktorý je členom skupiny SITA.

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov, ale i články v Hospodárskych novinách s odkazom na zdroj M2 Business. Články pre Vás pripravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Jeho rigorózna práca bola ohodnotená výborným výsledkom a jej znenie si môžete prečítať tu. Ak oslovíte nás, máte teda istotu, že oslovíte odborníkov v danej oblasti a ukončenie podnikania Vašej spoločnosti prebehne korektne a v rámci zákonov SR.

Vybrané referencie

Mám záujem o službu Výmaz spoločnosti na základe úradnej povinnosti súdu ex offo za 199 €.

Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.