Založenie európskej spoločnosti - Societas Europaea (skratka: SE) má mnoho výhod, z ktorých najvýznamnejšie sú: vyššia právna istota a daňová optimalizácia (možnosť pomerne rýchlo presunúť sídlo spoločnosti do iného štátu s výhodnejším daňovým zaťažením, resp. zaujímavejším právnym systémom, a to bez toho, aby takáto spoločnosť musela najskôr zaniknúť a znova vzniknúť), nadnárodný charakter SE, najprestížnejšia forma podnikania, vysoké základné imanie 120.000,- €.   

Založiť európsku spoločnosť je možné jedným zo šiestich spôsobov (transformovaním akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť, založením dcérskej SE existujúcou SE, splynutím aspoň dvoch a. s., zlúčením aspoň dvoch a. s., založením dcérskej SE, resp. založením holdingovej SE). Pri založení SE musí byť vždy prítomný cudzí prvok (napr. spoločnosť z iného členského štátu EÚ). Jedinou výnimkou je založenie dcérskej SE už existujúcou európskou spoločnosťou. Dĺžka procesu založenia SE závisí od zvoleného spôsobu; v prípade založenia dcérskej SE je to niekoľko týždňov, v ostatných prípadoch celý proces trvá niekoľko mesiacov. Alternatívou k založeniu SE je kúpa už predzaloženej ready made SE z našej ponuky, v mene ktorej môžete podnikať už o 24 hodín - tu je viac informácií o výhoda ready made Európskych spoločností SE

Založenie SE najvhodnejším spôsobom a správne nastavenie vzťahov vo vnútri spoločnosti je náročný proces, ktorý si vyžaduje pomoc odborníka so zodpovedajúcou praxou. Cez M2B.sk klienti založili už viac ako 1000 firiem, z ktorých bolo viac ako 70 akciových resp. európskych akciových spoločností - pozri referencie.

Máte záujem o založenie SE? Stretnime sa

Cena za založenie Európskej spoločnosti od 2999€

Cena založenia európskej spoločnosti závisí od konkrétneho spôsobu založenia SE. V najjednoduchších prípadoch začína na 2999 €, no môže sa vyšplhať až k 20 000€ prípadne viac. Na základe osobného stretnutia Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. Zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 983 resp. 0221 029 987 a dohodnime si osobnú konzultáciu. 

Pre orientačnú predstavu uvádzame aspoň 2 modelové príklady: 

Založenie dcérskej európskej spoločnosti od 2.999,- € 

Príklad 1 - už vlastníte slovenskú a českú spoločnosť 

Založenie dcérskej európskej spoločnosti z vašich firiem stojí - len 2.999,- €

Príklad 2 -  nevlastníte žiadnu spoločnosť a chcete vytvoriť celú štruktúru

 • Založenie slovenskej s.r.o. - 399,- €
 • Založenie českej s.r.o. - 1.000,- € 
 • Založenie dcérskej európskej spoločnosti - 2.999,- €

Založenie slovenskej + českej s.r.o. a z nich vytvorenie dcérskej SE  - spolu za 4.398,- € 

Na čo treba myslieť pri tejto štruktúre, ktorá vyžaduje 3 spoločnosti:  

 • Založením SE týmto spôsobom vám do portfólia pribúdajú spoločnosti - je potrebné sa starať o viac firiem
 • Každej z uvedených firiem je potrebné zabezpečiť sídlo spoločnosti v SR aj ČR
 • Každej z uvedených firiem je potrebné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva 
 • Je potrebné zabezpečiť vklady základného imania najmä európskej spoločnosti, kde jej základné imanie 120.000,- € - túto sumu je potrebné vložiť na bankový účet, t. j. musíte disponovať daným kapitálom
 • Celkový potrebný čas na založenie SE je približne 2 mesiace - 1 mesiac založenie slovenskej a českej s.r.o., cca 1 mesiac založenie dcérskej SE 

Vytvorenie SE zlúčením alebo splynutím dvoch a.s. za cenu 10.000 - 20.000,- € 

Tu vychádzame z predpokladu, že už vlastníte spoločnosti v rôznych členských štátoch EÚ.

Na čo treba myslieť :

 • Pri vytvorení SE splynutím Vám do portfólia firiem pribúda nová spoločnosť - SE - rastie administratívna záťaž
 • Pri vytvorení SE zlúčením Vám do portfólia nepribúda nová spoločnosť - už existujúca a. s. sa mení na SE
 • Je potrebné zabezpečiť vklady základného imania najmä európskej spoločnosti, kde jej vklad je 120.000,- € - túto sumu je potrebné vložiť na bankový účet, t. j. musíte disponovať daným kapitálom
 • Cenu služby ovplyvňujú zamestnanci. V prípade, ak spoločnosti majú zamestnancov, celý proces vytvorenia SE je náročnejší a drahší
 • Celkový potrebný čas na vytvorenie novej SE závisí od súčinnosti Vášho účtovného oddelenia, úradov, obchodného registra (cca 3-6 mesiacov) 

Kúpa ready made Európskej spoločnosti

Pohodlnejšie ako Európsku spoločnosť zakladať je vybrať si z ponuky predzaložených ready made SE. Sú zapísané v OR, majú splatené základné imanie 120 000€, IČO, DIČ a môžu byť vaše o 24 hodín. Ušetríte čas aj náklady

Európska spoločnosť SE - Societas Europaea

SE - Európska spoločnosť je relatívne novou formou podnikania, a je možné ju založiť od roku 2004. Ide o prestížnu nadnárodnú formu podnikania, ktorá sa od štandardných národných foriem líši, a to v niekoľkých zásadných oblastiach. Najvýznamnejším rozdielom a tiež jej veľkou výhodou je možnosť premiestniť sídlo európskej spoločnosti v rámci členských štátov EÚ bez likvidácie. Základné imanie musí byť vyjadrené v eurách a je minimálne 120.000,- EUR. Ide o nadnárodnú formu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra krajiny, v ktorej má sídlo. Pri zmene sídla spoločnosti do iného členského štátu EÚ, spoločnosť zároveň opúšťa legislatívu danej krajiny. Okrem možnosti presunu sídla do iného štátu, čo je základnou výhodou SE - európskej spoločnosti, je jej prednosťou taktiež možnosť voľby medzi monistickým a dualistickým systémom riadenia. Anonymitu vlastníctva je možné zabezpečiť ako v akciovej spoločnosti.

Prečo využiť pri založení SE služby M2B.sk

 • Odbornosť - v závislosti od vašich potrieb a konkrétnej situácia vám navrhneme najvhodnejší spôsob založenia SE 
 • Skúsenosti a dostatočná prax - Založili sme už viac ako 30 Európskych spoločností - čo nás radí medzi firmy s najväčšími skúsenosťami v tejto oblasti v SR 
 • Úspora času a energie - Dodáte nám údaje (predstavenstvo, dozorná rada, akcionári,...), podpíšete dokumenty a viac sa o zakladanie firmy nestaráte, všetko zabezpečíme na kľúč za Vás.
 • Referencie - na webe je k dispozícií viac ako 500 citácií konkrétnych konateľov a spoločníkov firiem, ktorí využili naše služby a boli mimoriadne spokojní.
 • Profesionalita - všetky dokumenty potrebné k založeniu akciovej spoločnosti pripravujú partnerské advokátske kancelárie
 • Dostupnosť - sídlime v Bratislave vo vlastných kanceláriach o rozlohe 200 m2Tu prebieha i podpis dokumentov. Notár príchádza a overuje dokumenty v sídle našej spoločnosti.
 • Know how a vzdelávanie - Od roku 2008 pravidelne radíme podnikateľom na našom blogu, vyjadrujeme sa k zmenám v legislatíve pre televízie, týždenníky i mesačníky: TA3, RTVS, TREND, HN, Finweb, podnikam.sk, publikujeme náučné ebooky
 • Výhodné balíčky služieb - Využite službu založenia firmy + virtuálného sídla + vedenia účtovníctva a získate zaujímavé cenové zvýhodnenie
 • Vernostný program

M2B v médiach

Mám záujem o službu založenie Európskej spoločnosti SE za 2999€

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.