Zákon o partneroch verejného sektora - tzv. protischránkový zákon je účinný od 1.2.2017. Od tohto dátumu sa každý nový partner verejného sektora, ktorý chce čerpať peniaze z verejných zdrojov vo výške presahujúcej 100 000 eur ročne pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora - RPVS. Tí z vás, čo už peniaze z verejných zdrojov čerpáte, si musíte splniť túto povinnosť v prechodnom období do 31.7.2017, inak Vám bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a budete postihnutí ďalšími sankciami. Registráciu do RPVS pre vás zabezpečíme v spolupráci s advokátskymi kanceláriami, ktoré sú na to oprávnené.

Poznámka: Sústredíme sa na zabezpečenie zápisov firiem s jednoduchou vlastníckou štruktúrou, pre ktorých vieme zabezpečiť najlepší pomer ceny, služieb a kvality. V prípade ak do registra potrebujete zapísať zložitejšie štruktúry, družstvá, občianske združenia či iné subjekty, bude vhodné ak oslovíte toho, kto sa na túto službu špecializuje.

Orientačný cenník pre firmy s jednoduchou štruktúrou:

Jeden alebo dvaja spoločníci: Cena za zápis 550 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Traja a viac spoločníkov: od 700 Eur

Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 75 Eur / mesačne. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

M2 Business v mediách

Detailné informácií k téme protischrákového zákona pre lešpie zorientovanie nájdete v našich článkoch: Protischránkový zákon - základné informácie, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora - všetky informácie, Konečný užívateľ výhod - definícia, práva a povinnosti, Oprávnená osoba na zápis do RPVS a jej zodpovednosť.

Zápis do registra partnerov verejného sektora za cenu od 550 Eur

Partnerom verejného sektora ste ak:

 • Prijímate majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa nehnuteľnosti od obce)
 • Nadobúdate pohľadávku voči „verejnému sektoru“
 • Ste dodávateľ alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytujete zdravotnú starostlivosť
 • Získavate peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb,
 • Získavate peniaze od zdravotnej poisťovne
 • Získavate peniaze od PPA - poľnohospodárskej platobnej agentúry v segmente poľnohospodárstva
 • Ste držiteľ banského, geologického oprávnenia
 • Ste držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Ste veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. eur a chcete sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Ste správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky
 • Ste zdravotná poisťovňa

Sankcie ak si povinnosť zápisu do RPVS nesplníte resp. zapíšete nepravdivé informácie

 • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu
 • Pokuta PVS vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
 • Pokuta vo výške 10 000 eur až 100 000 eur pre každého štatutára. Za uhradenie tejto pokuty ručí oprávnená osoba - tedá má obrovskú zodpovednosť
 • Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky
 • Trestnoprávna zodpovednosť PVS, oprávnenej osoby,

Kto má oprávnenie zapísať firmu do RPVS

Zapísať vašu firmu do RPVS môže uskutočniť len oprávnená osoba. Naša spoločnosť spolupracuje s overenými a kvalitnými advokátskymi kanceláriami, ktoré sú na tento zápis oprávnené a na túto službu sa aj špecializujú.

Ako prebieha zápis firmy do RPVS

1. Prejavíte záujem o službu zápisu do RPVS telefonicky na tel. čísle 02/21 029 988, emailom, resp. prostredníctvom formulára nižšie.

2. Konzultácia - telefonicky, emailom, osobne. Zodpovieme všetky vaše otázky spojené s registráciou do RPVS a dohodneme sa na podmienkach spolupráce

3. Odovzdanie podkladov z Vašej strany - Vyžiadame si podklady potrebné k príprave verifikácie oprávnenou osobou

4. Samotná verifikácia oprávnenou osobou – zabezpečíme Vám advokáta, ktorý sa s Vami osobne stretne a uskutoční verifikáciu. Ďalej sa už o zápis do registra RPVS nestaráte.

5. Oprávnená osoba (spolupracujúci advokát) vykoná zápis do RPVS

6. Pravidelná komunikácia a verifikácie – v spolupráci s oprávnenou osobou (advokátom) sledujeme registre, pravidelne spolu komunikujeme a minimálne 2x ročne sa osobne stretneme s oprávnenou osobou (advokátom) za účelom ďalšej verifikácie.

Prečo s nami spolupracovať

 • Spolupráca s odborníkmi. Spolupracujeme s oprávnenými osobami, ktoré sa na službu RPVS špecializujú.
 • Sme overený partner, ktorého služby od roku 2008 pravidelne a k spokojnosti využívajú stovky klientov - viz naše referencie
 • Realizujeme nové projekty a výzvy – spolupracovali sme s oprávnenými osobami pri zápise historicky prvej novej právnej formy j.s.a. na Slovensku
 • Vernostný program - ak využívate ďaľšie služby našej spoločnosti - odmenu si dohodneme individuálne a výrazne výhodnejšie
 • Najvyššia kvalita služby a odbornosti. Službu verifikácie a zápisu partnera do RPVS vám poskytne oprávnená osoba, ktorý sa na túto službu špecializuje.


  Zápis do RPVS od 550 Eur

  Poplatok za zápis firmy do registra partnerov verejného sektora od 550 Eur 

  Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod.

  Orientačný cenník pre firmy s jednoduchou štruktúrou:

  Jeden alebo dvaja spoločníci: Cena za zápis 550 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

  Traja a viac spoločníkov: od 700 Eur 

  Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 75 Eur / mesačne. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

  V prípade akciových spoločností, zahraničných spoločností resp. partnerov verejného sektora s komplikovanejšou štruktúrou vám radi pripravíme cenovú ponuku.

  Vybrané referencie

  Máte otázky k službe Zápis do registra partnerov verejného sektora?

  Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

  Mám záujem o službu Zápis do registra partnerov verejného sektora od 550 Eur.

  Odoslaním kontaktného formulára prejavíte seriózny záujem o naše služby. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe vybavenia Vašich požiadaviek.