Zrušenie firmy na základe úradnej povinnosti súdu - teda ex offo možno považovať za relatívne jednoduchý spôsob ukončenia podnikania, nakoľko všetky kroky zrušenia spoločnosti prevediete na súd. Nevýhodou ukončenia podnikania prostredníctvom ex offo výmazu je najmä to, že ak súd zistí že je vo firme dostatočný majetok, nariadi likvidáciu firmy a spravidla konateľa spoločnosti vymenuje ako likvidátora spoločnosti so všetkými povinnosťami s tým súvisiacimi. Ďalšou nevýhodou ex offo výmazu firmy je, že tento proces je v našich podmienkach veľmi zdĺhavý, nakoľko súd nemá žiadnu lehotu na vydanie rozhodnutia o zrušení. V praxi výmaz firmy ex offo trvá 2-3 roky. Odporúčame preto, pred spustením celého procesu výmazu skompletizovať účtovníctvo, určiť majetok spoločnosti a až následne sa rozhodnúť pre správny spôsob ukončenia podnikania. S našou pomocou klienti už úspešne a legálne vymazali viac ako 300 firiem a radi poradíme so správnym výberom a výmazom firmy z OR aj Vám - pozri naše referencie. 

3 spôsoby ako je možné zrušiť firmu ex offo 

Zrušenie firmy na základe úradnej moci súdu môže nastať jedným z nižšie uvedených spôsobov: 

 1. Podaním návrhu na zrušenie spoločnosti
 2. Podaním podnetu na zrušenie spoločnosti
 3. Z vlastnej iniciatívy súdu - táto možnosť existuje, ale v praxi sa vzhľadom k preťaženosti súdov nevyužíva 

1. Návrh na zrušenie firmy na základe úradnej povinnosti súdu 

 • Návrh na zrušenie firmy na základe úradnej povinnosti súdu môže podať len osoba, ktorá osvedčí právny záujem (konateľ, spoločník, veriteľ) - teda má určitý vzťah k danej spoločnosti.
 • Aby mohla byť Vaša firma zrušená ex offo, musí spĺňať niektorú z podmienok, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník (napr. spoločnosť nespĺňa podmienky právneho vzťahu k sídlu, viac ako 3 mesiace nie sú ustanovené orgány spoločnosti a ďalšie podmienky - viac informácií sa dočítate v našom článku na blogu: Zrušenie firmy súdom ex offo).
 • Pri podaní návrhu na zrušenie spoločnosti sa platí súdny poplatok 99,50 €
 • Po podaní návrhu súd začne konať. 
 • V prípade, ak spoločnosť nedisponuje majetkom a spĺňa požiadavky na zrušenie spoločnosti súdom ex offo, celú agendu výmazu spoločnosti zabezpečí súd. 
 • Je však veľmi dôležité, aby spoločnosť nedisponovala žiadnym ani účtovným majetkom - inak súd nariadi likvidáciu firmy a z Vašej strany bude potrebné zostavovať účtovné závierky, získavať súhlasy z úradov, podávať návrh do obchodného registra.

Výmaz firmy súdom na základ NÁVRHU za 299€

Poradíme, pripravíme dokumenty a zabezpečíme výmaz vašej firmy. Cena je 299€ + 99,5€ súdny poplatok 

2. Podnet na zrušenie spoločnosti súdom ex offo 

 • Podnet na zrušenie firmy na základe úradnej povinnosti súdu a teda poukázať na nedostatok môže ktorákoľvek osoba. 
 • Aby mohla byť Vaša firma zrušená ex offo, musí spĺňať niektorú z podmienok, ktorú vymedzuje Obchodný zákonník (napr. spoločnosť nespĺňa podmienky právneho vzťahu k sídlu, viac ako 3 mesiace nie sú ustanovené orgány spoločnosti a ďalšie podmienky - viac informácií sa dočítate v našom článku na blogu: Zrušenie firmy súdom ex offo).
 • Pri podaní podnetu na zrušenie spoločnosti sa neplatí žiadny súdny poplatok 
 • Po podaní podnetu súd začne konať. 
 • V prípade, ak spoločnosť nedisponuje majetkom a spĺňa požiadavky na zrušenie spoločnosti súdom ex offo, celú agendu výmazu spoločnosti zabezpečí súd. 
 • Je však veľmi dôležité, aby spoločnosť nedisponovala žiadnym ani účtovným majetkom - inak súd nariadi likvidáciu firmy a z Vašej strany bude potrebné zostavovať účtovné závierky, získavať súhlasy z úradov, podávať návrh do obchodného registra

Výmaz firmy súdom ex offo na základe PODNETU

Poradíme ako postupovať, pripravíme dokumenty a zabezpečíme celú službu za 299€

3. Zrušenie firmy na základe vlastnej iniciatívy súdu 

Poslednou možnosťou ako môže nastať výmaz spoločnosti je na základe vlastnej iniciatívy súdu. V tomto prípade nikto nepodá návrh ani podnet na súd, ale súd začne konať z vlastnej iniciatívy po tom, čo sa dozvedel o nedostatku v spoločnosti. V praxi sa však súd nemá odkiaľ od tejto skutočnosti dozvedieť a zároveň sú naše súdy tak preťažené, že nestíhajú konať z vlastnej iniciatívy. 

Čo o nás hovoria naši klienti

Vybrané referencie

M2B v mediách

Mám záujem o službu Výmaz firmy na základe úradnej povinnosti súdu - ex offo

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.