Ako neplatiť daňové licencie - porovnanie

Mám záujem o ponuku

Hľadáte cestu, ako sa vyhnúť plateniu daňových licencií ? K dispozícii máte 4 možnosti: 1. Likvidácia firmy     2. Návrh na zrušenie firmy     3Zlúčenie firmy s inou     4Odpredaj firmy  Ak vlastníte firmu, s ktorou už nechete podnikať ideálne je nám zavolať na tel. číslo: 0221 029 980 a po konzultácii vám odporučíme optimálne riešenie. 

1. Likvidácia firmy 

Likvidáciu firmy odporúčame každému, kto má čistú spoločnosť bez záväzkov a už neplánuje podnikať. Zároveň chce aby bola jeho firma bola vymazaná z obchodného registra a mal pokoj. Kompletné informácie ako služba likvidácia firmy prebieha sa dočítate TU. K dispozícii máte zadarmo i rozsiahly ebook s detailným návodom ako firmu zlikvidovať, ak si na to trúfnete svojpomocne. Vzhľadom k náročnosti celého procesu však odporúčame využit službu likvidácia firmy na kľúč za 498€

Výhody:

- Komplexné zrušenie a uzavretie spoločnosti. Nie je zlúčená do ďalšej spoločnosti resp. nepodniká pomocou nej niekto iný. Po likvidácii firmy a jej výmaze môžete vaše podnikanie považovať za uzavretú kapitolu.  

- Cena za komplexnú likvidáciu je dostupných 498 € a dá sa rozdeliť na 2 splátky. 

Nevýhody:

- Likvidácia firmy trvá štandardne 4 - 6 mesiacov 

- Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych účtovných závierok.

- K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane 

- Je potrebné uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie. 

 

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov, ale aj články v Hospodárskych novinách s odkazom na zdroj M2 Business. Články pre Vás prípravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Jeho rigorózna práca bola ohodnotená výborným výsledkom a jej znenie si môžete prečítať tu. Ak oslovíte nás, máte teda istotu, že oslovíte odborníkov v danej oblasti a ukončenie podnikania Vašej spoločnosti prebehne korektne a v rámci zákonov SR.

2. Návrh na zrušenie firmy 

Tento spôsob má výhodu oproti likvidácii v tom, že nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie. Nevýhodou je, že výmaz spoločnosti z OR trvá oproti likvidácii dlhšie obdobie. Detailné informácie k službe návrh na zrušenie firmy súdom  za 599€ si môžete prečítať TU.

Výhody:

- Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v júli 2016 - ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 280 € pri neplatiteľovi DPH resp. 540€ pri platiteľovi DPH. 

Nevýhody:

- súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti  likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov. 

- musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom

- Možnosť otvorenia likvidácie súdom, čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie. 

3. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie = zlúčenie spoločností

Táto forma ukončenie podnikania je zaujímavá, ak máte obchodného partnera či priateľa, ktorý má o vašu firmu záujem a i on sám vlastní spoločnosť. Zlúčenie týchto dvoch firiem mu prinesie zaujímavé výhody a prebehne nasledovne. Jeho existujúca spoločnosť „A“ pohltí zanikajúcu spoločnosť „B“ (vašu spoločnosť), pričom po zanikajúcej spoločnosti preberie aj stavy z účtovníctva a zmluvných vzťahov. Teda ak vaša spoločnosť mala podpísané zaujímavé zmluvy, prípadne obraty a zisky, nový majiteľ to môže využiť pri žiadosti o úver či iné synergie. Detailné informácie o službe zlúčenia viacerých firiem za 699€ sa dočítate TU

Výhody:

- Rýchly výmaz vašej firmy z obchodného registra – spoločnosť je vymazaná cca do dvoch týždňov. Veľmi rýchlo sa tak zbavíte spoločnosti. 

- K jej výmazu z obchodného registra netreba súhlas správcu dane – daňový úrad tak nemôže predlžovať výmaz spoločnosti z obchodného registra napríklad nevydaním súhlasu a otvorením daňovej kontroly.

- Podnikateľ sa môže vzdať vyrovnacieho podielu, tým pádom nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14 % z vyrovnacieho podielu.

Nevýhody:

- Nájdenie priateľa, osoby z rodiny, známeho, ktorého spoločnosť bude ochotná prevziať zanikajúcu spoločnosť.

- Nástupnícka spoločnosť preberá zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti (samozrejme, ak nejaké existujú).

- Povinnosť platiť alikvótnu časť daňovej licencie za zanikajúcu spoločnosť 

- Cena zlúčenia spoločností začína od 699€. 

Veľmi dôležitá rada pre Vás: Nezlučujte Vašu firmu s cudzími firmami

 V takých firmách je spravidla „nasadený biely kôň“, a „hltá“ aj problémové, zadĺžené, nekorektné spoločnosti. Dostanete sa tak do spojitosti s nekorektnými podnikateľmi a môže vám toto riešenie spôsobiť nemalé problémy v budúcnosti. Žiaľ, takúto službu beztrestne poskytujú isté subjekty aj na slovenskom trhu. Ak chcete pokojne spávať teda odporúčame alternatívu zlúčenia využiť len v prípade, ak bude vaša firma zlúčená so serióznou spoločnosťou, ktorej majiteľa veľmi dobre poznáte. 

Bližšie o procese zrušenia sme písali v článku: Zrušenie spoločnosti bez likvidácie, aké sú možnosti

4. Odpredaj firmy

Odpredaj firmy je ideálnym riešením ako sa zbaviť firmy. Nemusíte platiť za služby likvidácie, zlúčenia či zrušenia firmy ex offo a zároveň povinnosť platiť daňovú licenciu prejde na nového majiteľa. V súčasnosti však dopyt po starších firmách práve z titulu platenia daňových licencií výrazne klesol. Ak si myslíte, že je vaša firma niečím zaujímavá (vysoká strata z minulých období, zaujímavé koncesie či predmety podnikania) kontaktujte nás a poradíme vám aké je pre vás najlepšie riešenie. Ak je firma neplatiteľ DPH kliknite SEM, ak je firma platiteľ DPH kliknite SEM.  

Výhody:

- Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 3 týždňov.

- Zisk z predaja obchodného podielu, resp. minimálne náklady spojené s bezodplatným prepisom firmy v OR.  

- Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza a nadobúda obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje, či osoba prevádzajúceho a nadobúdateľa nemá daňové nedoplatky.

Nevýhody:

- Aby bola spoločnosť predajná, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ spoločnosti.

- Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ v spoločnosti svoj projekt alebo podnikateľský plán je v súčasnosti veľmi problematické. 

Kontaktujte nás a odporučíme vám optimálne riešenie: 

Pre každú spoločnosť je optimálne iné riešenie. Či firmu zlikvidovať, predať, zlúčiť alebo vymazať návrhom závisí od podnikateľskej histórie, majetku spoločnosti a aktuálneho stavu v účtovníctve. Na základe likvidity a bonity Vašej firmy Vám odporučíme, ktorá z možností je pre Vás tá najlepšia. Zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 980 alebo napíšte email na: info@m2b.sk a vyberieme to najlepšie riešenie. 

 


pozrieť všetky referencie

Naši spokojní klienti, ktorých je už viac ako 2500.

Vyjadrenie klienta:

"Vzhľadom k tomu, že som mala skoro nefunkčnú s.r.o. a chcela som sa vyhnúť plateniu daňovej licencie, využila som možnosť spolupráce so spoločnosťou M2Business, s.r.o., ku ktorej som sa dostala prostredníctvom portálu Podnikam.sk. Služby boli skutočne na profesionálnej úrovni, veľmi promptne všetky činnosti boli zahájené a špeciálne spolupráca s p. Karkesovou bola úžasná, všetko mi vysvetlila, pripravila potrebné dokumenty, usmernila - celá komunikácia sa diala prostredníctvom emailov a pošty, nemusela som vôbec nikde cestovať, žiadať, vypisovat formuláre - čo mi ušetrilo veľa drahocenného času a nervov, keďže nemám veľmi skúsenosti s takouto činnosťou. Určite by likvidácia neprebehla tak ľahko a rýchlo, nebyť pani Karkesovej, jej ochotného prístupu a vysokej profesionality. Odporúčam všetkým využiť služby spoločnosti M2Business,s.r.o. "

Ing. Beata Mikulášová Luptáková
BeiMia s. r. o.

Máte otázky k službe: Ako neplatiť daňové licencie - porovnanie

Blog

11 dôvodov prečo zveriť vedenie účtovníctva externej účtovnej firme

Podnikanie je ucelený komplex viacerých činností. Treba poskytovať kvalitné služby resp. predávať kvalitný tovar s dostatočnou maržou a ziskom. Mať kvalitne spracovaný a hlavne realizovaný marketing.…

Ready made firmy registrované k DPH opäť v ponuke M2 Business s.r.o.

Spúšťate nový projekt a potrebujete rýchlo firmu? Či už chcete podnikať ako platiteľ DPH alebo ako neplatiteľ DPH – získanie firmy nikdy nebolo jednoduchšie.   Firma registrovaná k DPH vaša už za 4…

Nové povinnosti pre predajcov pneumatík a pneuservisy

Predajne s pneumatikami, e-shopy, autoservisy a pneuservisy musia od zákazníkov bezplatne prevziať staré pneumatiky. E-shopy s pneumatikami majú povinnosti navyše. Podľa nového zákona o odpadoch…

pozrieť všetky články