Odpredaj firmy novému majiteľovi je jednou z možností ako relatívne ľahko a rýchlo ukončiť podnikanie zdravej čistej firmy bez záväzkov a pohľadávok. Hlavnou výhodou odpredaja firmy oproti likvidácii firmy je úspora času a taktiež finančná výhoda. Kým likvidácia firmy trvá viac ako 9 mesiacov a stojí viac ako 2000 Eur, predaj firmy je pri zaujímavej firme možný zrealizovať v priebehu niekoľkých týždňov a Vy ako predávajúci pri kvalitnej firme s riadne vedeným účtovníctvom môžete zinkasovať odmenu v stovkách resp. tisícoch eur. Sprostredkovali sme predaj už viac ako 300 starších firiem a radi pomôžeme aj Vám. 

V súčasnosti z dôvodu komplikovanej registrácie firiem k DPH je zvýšený dopyt po platiteľoch DPH, no podarilo sa nám predať už aj niekoľkých neplatiteľov DPH - dopyt po nich však z objektívnych príčin klesá. Prečítajte si viac o predaji, odpredaji platiteľov, resp. neplatiteľov DPH nižšie. Táto služba je určená na predaj neaktívnych firiem bez zamestnancov a majetku. V prípade, ak vlastníte čistú zdravú prosperujúcu firmu so zamestnancami a majetkom - čítajte viac o tom ako predať Vašu firmu cez M2B.sk TU

Odpredaj platiteľa DPH cez M2B.sk

Odpredaj firmy má oproti likvidácii obrovské výhody. Je však dôležité, aby ste si uvedomili, že na ďalší predaj je vhodných len 20 - 25% neaktívnych firiem s DPH registráciou. 

Aké firmy sú vhodné na predaj: 

 • 100% čisté bez záväzkov a pohľadávok
 • Firmy, ktoré majú ukončené všetky zmluvné vzťahy
 • S riadne vedeným účtovníctvom a splnenými všetkými náležitosťami - riadne a včas podané DP, DPH priznania, atď. 
 • S transparentnou históriou
 • Ideálne, ak po celý čas bol vo firme ten istý konateľ a spoločník/spoločníci
 • Firmy s čo najmenšou aktivitou 
 • Firmy s ideálne čo najmenej rozsiahlym účtovníctvom 
 • Firmy, ktorým už uplynuli záručné lehoty 
 • Pokladňa spoločnosti v prijateľnej výške
 • a iné aspekty, ktoré sledujeme pri účtovnom a právnom audite, ktoré majú chrániť Vás ako predávajúceho ale aj nášho ďalšieho klienta - osobu, ktorá bude Vašu firmu kupovať a ďalej s ňou podnikať. 

Ako vidíte zo zoznamu požiadaviek vyššie, aby bola firma vhodná na ďalší predaj musí byť skutočne vo výbornom stave. Pomerne často sa stáva, že majiteľ firmy ani nemá prehľad, v akom stave je účtovníctvo firmy. Myslí si, že má čistú zdravú firmy a na predaji firmy "zarobí". Až z účtovného auditu vyplynie, že má účtovne v pokladni 70.000,- EUR, že má podpísanú ťažko vypovedateľnú zmluvu, atď. - teda aspekty, ktoré predaj firmy znemožňujú a teda musí ukončiť podnikanie iným spôsobom. Samozrejme aj s tým Vám vieme pomôcť. 

Ak chcete firmu predať a ste si vedomý toho, že napr. firma bola od začiatku nečinná, alebo že je skutočne vo výbornom stave - ozvite sa nám na tel. číslo: 0221 029 980 a radi Vám s predajom firmy pomôžeme a pravdepodobne najrýchlejšie a za najvýhodnejších podmienok v SR zabezpečíme jej predaj novému majiteľovi. 

Ako prebieha predaj platiteľa DPH

 1. Prejavíte záujem o sprostredkovanie predaja Vašej firmy - vyplňte prosím formulár nižšie alebo nám zavolajte na tel. číslo: 0221 029 980
 2. Špecifikácia firmy - dodáte nám presné údaje o predávanej firme - IČO, predchádzajúca činnosť, aktuálny právny a účtovný stav, platiteľ/neplatiteľ DPH, ...
 3. Účtovný a právny audit - vo Vašej firme uskutočníme účtovný a právny audit - podmienkou spolupráce je osobné stretnutie v sídle našej spoločnosti
 4. Dohodnutie podmienok spolupráce 
 5. Hľadanie klienta - oslovíme našu databázu kontaktov + inzerujeme predaj platiteľa DPH u nás na webstránke a na všetkých našich predajných kanáloch 
 6. Nájdeme klienta a dohodneme si termín predaja firmy - podpisu dokumentov  
 7. Predaj firmy - podpis dokumentov medzi Vami a novým majiteľom spoločnosti v sídle našej firmy  
 8. Výplata Vašej odmeny za firmu
 9. Zápis zmien do OR a ohlásenie zmien na všetkých potrebných úradoch 

Čo o nás hovoria naši klienti

Máte záujem o odpredaj platiteľa DPH?

Odpredaj neplatiteľa DPH

Odpredaj firmy má oproti likvidácii obrovské finančné a časové výhody. Je však dôležité, aby ste si uvedomili, že na ďalší predaj je vhodných cca 20 - 25% neaktívnych firiem s DPH registráciou, no len 5 - 10% neplatiteľov DPH. Neaktívne firmy - platitelia DPH sú zaujímavé statusom - že majú pridelené IČ DPH - teda kupujúci nemusí absolvovať časovo a administratívne náročný proces registrácie k DPH, platiť zábezpeku atď. Aby mal niekto záujem o kúpu neplatiteľa DPH, musí byť táto firma ešte zaujímavejšia. 

Aké firmy - neplatitelia DPH- sú vhodné na ďalší predaj: 

 • Samozrejme 100% čisté bez záväzkov a pohľadávok
 • Firmy, ktoré majú ukončené všetky zmluvné vzťahy
 • S riadne vedeným účtovníctvom a splnenými všetkými náležitosťami - riadne a včas podané DP, DPH priznania, atď. 
 • S transparentnou históriou
 • Ideálne, ak po celý čas bol vo firme ten istý konateľ a spoločník/spoločníci
 • Firmy s čo najmenšou aktivitou 
 • Firmy s ideálne čo najmenej rozsiahlym účtovníctvom 
 • Firmy, ktorým už uplynuli záručné lehoty 
 • Pokladňa spoločnosti v prijateľnej výške

Plus predávaná firma - neplatiteľ DPH musí byť zaujímavá, napr.: 

 • má vysoké straty z minulosti, ktoré si bude vedieť nový majiteľ uplatniť 
 • má vysoké obraty, ktoré novému majiteľovi pomôžu pri získaní úveru
 • má zapísané zaujímavé predmety podnikania (viazané živnosti, remeselné živnosti) a nový majiteľ  len vymení zodpovedného zástupcu a ušetrí čas ich vybavovaním 
 • má v predmetoch podnikania niekoľko rokov zapísané predmety podnikania, ktoré sú vhodné pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v nových výzvach a teda majiteľ by založením firmy nestihol splniť požiadavku mať zapísané predmety podnikania v OR dostatočne dlhú dobu
 • a iné aspekty, ktoré sledujeme pri účtovnom a právnom audite, ktoré majú chrániť vás ako predávajúceho ale aj nášho ďalšieho klienta - osobu, ktorá bude Vašu firmu kupovať a ďalej s ňou podnikať. 

Ako vidíte zo zoznamu požiadaviek vyššie, aby bola firma - neplatiteľ DPH - vhodná na ďalší predaj, musí byť vo výbornom stave po účtovnej a právnej stránke, plus musí byť ešte niečím atypická. Staršie firmy, ktoré nie sú platiteľmi DPH a nemajú pridanú hodnotu, sú prakticky nepredajné a ani ich nezaraďujeme do ponuky. Zbytočne by ste čakali na kupujúceho, keď žiadny nepríde. Vtedy Vám radšej úprimne odporučíme alternatívne možnosti ako ukončiť podnikanie - likvidáciu firmy, prípadne iné možnosti, ktoré sú pre Vás najvhodnejšie. Optimálny postup je zavolať nám na tel. číslo 0221 029 980 a po analýze Vám odporučíme optimálny spôsob ako ukončiť Vaše podnikanie. 

Ako prebieha predaj neplatiteľa DPH

 1. Prejavíte záujem o sprostredkovanie predaja vašej firmy - vyplňte prosím formulár nižšie alebo nám zavolajte na tel. číslo: 0221 029 980
 2. Špecifikácia firmy - dodáte nám presné údaje o predávanej firme - IČO, predchádzajúca činnosť, aktuálny právny a účtovný stav, platiteľ/neplatiteľ DPH, ...
 3. Účtovný a právny audit - vo Vašej firme uskutočníme účtovný a právny audit - podmienkou spolupráce je osobné stretnutie v sídle našej spoločnosti
 4. Dohodnutie podmienok spolupráce 
 5. Hľadanie klienta - oslovíme našu databázu kontaktov + inzerujeme predaj neplatiteľa DPH u nás na webstránke a na všetkých našich predajných kanáloch 
 6. Nájdeme klienta a dohodneme si termín predaja firmy - podpisu dokumentov  
 7. Predaj firmy - podpis dokumentov medzi Vami a novým majiteľom spoločnosti v sídle našej firmy  
 8. Výplata Vašej odmeny za firmu
 9. Zápis zmien do OR a ohlásenie zmien na všetkých potrebných úradoch 

Máte záujem o odpredaj neplatiteľa DPH?

Prečo predať firmu cez M2B.sk - lebo máme výsledky 

Sprostredkovanie predaja neaktívnych starších firiem - platiteľov aj neplatiteľov DPH sme začali zastrešovať ako prvá firmy v SR už v roku 2011. Počas tohto obdobia sme zabezpečili predaj viac ako 300 firiem, ktorých referencie máme transparentne uvedené v referenciách. 

Okrem toho že sme v pozícii „sprostredkovateľského miesta, burzy firiem “, súčasne zastrešujeme celý proces predaja vašej firmy. Obchod dopadne dobre vtedy, keď vám pomôžeme ukončiť podnikanie rýchlo a výhodne, no súčasne kupujúcemu pomôžeme získať čistú zdravú firmu s pridanou hodnotou. 

Našou úlohou je zrealizovať obchod objektívne, teda obe strany obchodu majú rovnaké postavenie. Kupujúci dostáva záruky, že spoločnosť je „čistá“. Predávajúci zodpovedá a ručí osobne za stav spoločnosti, účtovníctvo a všetko, čo sa v nej udialo. Kupujúci zároveň svojej protistrane garantuje, že menom kupovanej spoločnosti bude podnikať v súlade s právom. Snažíme sa tak o elimináciu rizika pri kúpe staršej firmy na minimum.

Vybrané referencie

MB.sk v médiach

Mám záujem o odpredaj firmy

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.