Sekcia Inzercia firiem je určená pre zverejnenie ponúk firiem na predaj, u ktorých bola vykonávaná základná previerka. V tejto sekcii sa nenachádzajú ready made spoločnosti ani spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom. Základná previerka pozostáva z preverenia aktuálnej účtovnej závierky spoločnosti, preverenia či voči spoločnosti neboli vydané poverenia na vykonanie exekúcie a či nie je spoločnosť evidovaná v zozname dlžníkov finančnej správy, sociálnej poisťovni či zdravotných poisťovní.

Ready made spoločnosti, ktoré nevykonávali podnikateľskú činnosť a staršie spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom, ktoré sú pripravené na prevod na nového majiteľa nájdete tu.

Aktuálna ponuka firiem

IČO Názov Popis DPH Zápis Cena Stav
36 649 856 BAWIT s.r.o. - mesačný platiteľ DPH Viac info 08.06.2006 1300 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 36 649 856
DPH
Zápis 08.06.2006
Cena 1300
Stav • Voľná

Spoločnosť BAWIT s.r.o. bola založená v roku 2006. Má jediného spoločníka a konateľa v jednej osobe. Momentálne už dlhšiu dobu nepodniká. 

Spoločnosť BAWIT s.r.o. má: i) splatené základne imanie vo výške 6639,- EUR; ii) má pridelené IČO, DIČ; iii) ma registráciu DPH - je mesačný platca DPH; iv) je bez zamestnancov, bez záväzkov voči tretím osobám, bez pohľadávok; v) je pripravená na podnikanie (účtovný program k dispozícii); vi) je pripravená na okamžitý predaj. 

Spoločnosť má sídlo v Banskej Bystrici, kde bolo aj jej miesto podnikania. 

Podnikala v oblasti veľkoobchodu týkajúceho sa fotografie, kde predajne ktoré zásobovala fotografickým materiálom už zanikli, tak postupne zanikali aj aktivity spoločnosti.

Aktuálny spoločník spoločnosti má pohľadávku voči spoločnosti (spoločník poskytol spoločnosti pôžičku), teda spoločnosť má voči aktuálnemu spoločníkovi záväzok. Táto skutočnosť by sa pri predaji spoločnosti vyriešila postúpením pohľadávky voči spoločnosti aktuálneho spoločníka na nového spoločníka spoločnosti - nadobúdateľa obchodného podielu. 

Kontaktná osoba v prípade záujmu o kúpu spoločnosti:   tel. č. 0905 396 649      email: bbbawit@gmail.com

47 563 664 LEGCIN s.r.o. - mesačný platiteľ DPH Viac info 08.01.2014 1650 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 47 563 664
DPH
Zápis 08.01.2014
Cena 1650
Stav • Voľná

Spoločnosť LEGCIN s.r.o. (IČO: 47 563 664) vznikla 08.01.2014 a od 01.11.2016 je mesačným platiteľom DPH. Spoločnosť je bez pohľadávok, dlhov, nedoplatkov a záväzkov. Cena za spoločnosť je 1.650,- EUR.

Kontaktné údaje: Jaroslav Ozimanič

Email: jaroslav.ozimanic@gmail.com

Mobil: 0911 950 607


54 652 952 AdmiCon s.r.o. - disponuje povolením na distribúciu pohonných látok (PHM) - mesačný platca DPH 14.06.2022 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 54 652 952
DPH
Zápis 14.06.2022
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
51 256 029 TRIBOLA, s.r.o. mesačný 20.12.2017 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 51 256 029
DPH mesačný
Zápis 20.12.2017
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
Zubná ambulancia v Bratislave s kartotékou 1500 pacientov na predaj • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO
DPH
Zápis
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
Predmet ponuky: Predaj zubnej ambulancie
Predmet podnikania: Zdravotníctvo, lekárne
Dôvod predaja: Dôchodkový vek
Lokalita: Bratislava - Nové Mesto

46022350 Davové šialenstvo s. r. o. kvartálny 02.02.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46022350
DPH kvartálny
Zápis 02.02.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
36 743 135 Dufold s. r. o. kvartálny 22.02.2007 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 36 743 135
DPH kvartálny
Zápis 22.02.2007
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 316 417 EM Transport s. r. o. - zasielateľstvo v predmetoch podnikania kvartálny 14.09.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 316 417
DPH kvartálny
Zápis 14.09.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
43 863 167 MUTTON Event s. r. o. kvartálny 17.01.2008 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 43 863 167
DPH kvartálny
Zápis 17.01.2008
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
44 068 123 VK Import, s.r.o. mesačný 27.03.2008 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 44 068 123
DPH mesačný
Zápis 27.03.2008
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
36 731 072 SUFRO s. r. o. kvartálny 27.01.2007 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 36 731 072
DPH kvartálny
Zápis 27.01.2007
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
35 759 968 FBE SM spol. s r. o. kvartálny 02.02.1999 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 35 759 968
DPH kvartálny
Zápis 02.02.1999
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 594 973 DAVITRANS s. r. o. mesačný 19.06.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 594 973
DPH mesačný
Zápis 19.06.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
31 391 354 BA I.D.O.P. s.r.o. kvartálny 23.03.1995 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 31 391 354
DPH kvartálny
Zápis 23.03.1995
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 161 023 PRO FAMILY s. r. o. kvartálny 06.05.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 161 023
DPH kvartálny
Zápis 06.05.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 924 469 GORKALAN SLOVAKIA, s. r. o. mesačný 29.12.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 924 469
DPH mesačný
Zápis 29.12.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
35 851 180 Pharma Design Center s.r.o. kvartálny 21.01.2003 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 35 851 180
DPH kvartálny
Zápis 21.01.2003
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 739 645 LEGAPO, s.r.o. kvartálny 04.07.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 739 645
DPH kvartálny
Zápis 04.07.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
45 934 690 HABSBURG s.r.o. kvartálny 26.11.2010 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 45 934 690
DPH kvartálny
Zápis 26.11.2010
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 278 532 LARS TRADE, s. r. o. kvartálny 28.07.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 278 532
DPH kvartálny
Zápis 28.07.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem