Sekcia Inzercia firiem je určená pre zverejnenie ponúk firiem na predaj, u ktorých bola vykonávaná základná previerka. V tejto sekcii sa nenachádzajú ready made spoločnosti ani spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom. Základná previerka pozostáva z preverenia aktuálnej účtovnej závierky spoločnosti, preverenia či voči spoločnosti neboli vydané poverenia na vykonanie exekúcie a či nie je spoločnosť evidovaná v zozname dlžníkov finančnej správy, sociálnej poisťovni či zdravotných poisťovní.

Ready made spoločnosti, ktoré nevykonávali podnikateľskú činnosť a staršie spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom, ktoré sú pripravené na prevod na nového majiteľa nájdete tu.

Aktuálna ponuka firiem

IČO Názov Popis DPH Zápis Cena Stav
54 652 952 AdmiCon s.r.o. - disponuje povolením na distribúciu pohonných látok (PHM) - mesačný platca DPH Viac info 14.06.2022 7900 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 54 652 952
DPH
Zápis 14.06.2022
Cena 7900
Stav • Voľná

Spoločnosť AdmiCon s.r.o., IČO: 54 652 952, vznik: 14. júna 2022, mesačný platca DPH

Spoločnosť je bez pohľadávok, dlhov, nedoplatkov a záväzkov. Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov. Spoločnosť disponuje POVOLENÍM NA DISTRIBÚCIU POHONNÝCH LÁTOK (PHM), distribúcia nafty a benzínu - číslo povolenia: 615712200008. Prevod spoločnosti môže zabezpečiť predávajúci. V prípade záujmu Vám do mailu pošleme pdf súbor povolenia na distribúciu pohonných látok.

Cena za spoločnosť: 7.900,-EUR

Kontaktné údaje:

Mgr. Niko Vans

E-mail:  nikovans.kn@gmail.com

Tel. č.: +421 905 653 800

47 051 655 P&K plus, s. r. o. Viac info 01.06.2013 1700 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 47 051 655
DPH
Zápis 01.06.2013
Cena 1700
Stav • Voľná

Spoločnosť P&K plus, s. r. o. (IČO: 47 051 655) vznikla 01.06.2013 a od 18.09.2013 je mesačným platiteľom DPH. Spoločnosť je bez pohľadávok, dlhov, nedoplatkov a záväzkov. Cena za spoločnosť je 1.700,- EUR.

Kontaktné údaje: Peter Plachý

Email: petotatra@gmail.com

Tel.: 0915790471
 

51 256 029 TRIBOLA, s.r.o. mesačný 20.12.2017 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 51 256 029
DPH mesačný
Zápis 20.12.2017
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46022350 Davové šialenstvo s. r. o. kvartálny 02.02.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46022350
DPH kvartálny
Zápis 02.02.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
36 743 135 Dufold s. r. o. kvartálny 22.02.2007 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 36 743 135
DPH kvartálny
Zápis 22.02.2007
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 316 417 EM Transport s. r. o. - zasielateľstvo v predmetoch podnikania kvartálny 14.09.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 316 417
DPH kvartálny
Zápis 14.09.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
43 863 167 MUTTON Event s. r. o. kvartálny 17.01.2008 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 43 863 167
DPH kvartálny
Zápis 17.01.2008
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
44 068 123 VK Import, s.r.o. mesačný 27.03.2008 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 44 068 123
DPH mesačný
Zápis 27.03.2008
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
36 731 072 SUFRO s. r. o. kvartálny 27.01.2007 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 36 731 072
DPH kvartálny
Zápis 27.01.2007
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
35 759 968 FBE SM spol. s r. o. kvartálny 02.02.1999 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 35 759 968
DPH kvartálny
Zápis 02.02.1999
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 594 973 DAVITRANS s. r. o. mesačný 19.06.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 594 973
DPH mesačný
Zápis 19.06.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
31 391 354 BA I.D.O.P. s.r.o. kvartálny 23.03.1995 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 31 391 354
DPH kvartálny
Zápis 23.03.1995
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 161 023 PRO FAMILY s. r. o. kvartálny 06.05.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 161 023
DPH kvartálny
Zápis 06.05.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 924 469 GORKALAN SLOVAKIA, s. r. o. mesačný 29.12.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 924 469
DPH mesačný
Zápis 29.12.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
35 851 180 Pharma Design Center s.r.o. kvartálny 21.01.2003 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 35 851 180
DPH kvartálny
Zápis 21.01.2003
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 739 645 LEGAPO, s.r.o. kvartálny 04.07.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 739 645
DPH kvartálny
Zápis 04.07.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
45 934 690 HABSBURG s.r.o. kvartálny 26.11.2010 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 45 934 690
DPH kvartálny
Zápis 26.11.2010
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 278 532 LARS TRADE, s. r. o. kvartálny 28.07.2011 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 278 532
DPH kvartálny
Zápis 28.07.2011
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
46 745 751 BEST TEAM TRADING s. r. o. kvartálny 10.07.2012 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 46 745 751
DPH kvartálny
Zápis 10.07.2012
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
47 681 713 INDIVIDUALE s.r.o. mesačný 18.02.2014 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 47 681 713
DPH mesačný
Zápis 18.02.2014
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem