Sekcia Inzercia firiem je určená pre zverejnenie ponúk firiem na predaj, u ktorých bola vykonávaná základná previerka. V tejto sekcii sa nenachádzajú ready made spoločnosti ani spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom. Základná previerka pozostáva z preverenia aktuálnej účtovnej závierky spoločnosti, preverenia či voči spoločnosti neboli vydané poverenia na vykonanie exekúcie a či nie je spoločnosť evidovaná v zozname dlžníkov finančnej správy, sociálnej poisťovni či zdravotných poisťovní.

Ready made spoločnosti, ktoré nevykonávali podnikateľskú činnosť a staršie spoločnosti s vykonaným hĺbkovým auditom, ktoré sú pripravené na prevod na nového majiteľa nájdete tu.

Aktuálna ponuka firiem

IČO Názov Popis DPH Zápis Cena Stav
47 051 655 P&K plus, s. r. o. Viac info neplatiteľ 01.06.2013 2000 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 47 051 655
DPH neplatiteľ
Zápis 01.06.2013
Cena 2000
Stav • Voľná

Spoločnosť P&K plus, s. r. o. (IČO: 47 051 655) vznikla 01.06.2013 a od 18.09.2013 je mesačným platiteľom DPH. Spoločnosť je bez pohľadávok, dlhov, nedoplatkov a záväzkov. Cena za spoločnosť je 2.000,- EUR.

Kontaktné údaje: Peter Plachý

Email: petotatra@gmail.com

Tel.: 0915790471