Predaj firiem registrovaných k DPH od M2B.sk je dnes etablovanou a medzi podnikateľmi veľmi obľúbenou službou. Dôvod je komplikovaný a časovo náročný proces registrácie k DPH. Kúpou firmy z našej ponuky môžete podnikať ako platiteľ DPH v priebehu 24 - 48 hodín

Ušetríte tak 60 dní, čo je čas potrebný na založenie a registráciu novej firmy k DPH (ak vám ju úradníci schvália). Vyhnete sa pohovorom na daňovom úrade a plateniu daňovej zábezpeky. Kúpa firmy registrovanej k DPH je najrýchlejšia a najjednoduchšia forma spustenia podnikania na Slovensku. To dokazujú nielen referencie viac 1000 spokojných klientov, ale aj odporúčania advokátskych či účtovných kancelárií - viz. naše referencie. 

Určite máte otázky. Zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 980 - radi a ochotne ich všetky zodpovieme a vysvetlíme vám celý proces. Garantujeme 100%-ný stav firiem, profesionálny a ľudský prístup zároveň. 

Aktuálna ponuka firiem registrovaných k DPH

IČO Názov Popis DPH Zápis Cena Stav
Strojárska firma - obrábanie na 3 a 5-osých frézach a CNC sústruhoch s moderným strojovým parkom Viac info mesačný 01.01.2003 1950000 € / Dohodou • Voľná Prejaviť záujem
IČO
DPH mesačný
Zápis 01.01.2003
Cena 1950000
Stav • Voľná
Predmet ponuky: Predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti / dohodou
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Sústredenie sa na iné aktivity majiteľov
Počet zamestnancov: 20
Lokalita: Košický kraj
Obrat: 1000000 €
Nehnuteľnosti: Áno vlastné v hodnote 450 000 EUR

Základne informácie o predávanej spoločnosti

Exkluzívne len u nás v M2B a.s. máme v ponuke na predaj spoločnosť s 30 - ročnou históriou situovanú v Košickom kraji. Spoločnosť podniká vo vlastnej nehnuteľnosti, má najmodernejšie technické vybavenie a výborne diverzifikované portfólio klientov. Firma predáva výrobky pre automobilový, lodný, letecký priemysel a všeobecné strojárstvo. Firma sa sústredí na produkciu technicky náročných výrobkov na regionálnom ale aj na zahraničnom trhu. Na zahraničných trhoch dominuje najmä Nemecko, Holandsko a Nórsko, kde má priestor na vyššie marže.  

Firma sa zaoberá najmä trieskovým obrábaním na CNC sústruhoch a na 3 a 5 osých CNC frézach. Vyrába široký sortiment súčiastok od jednoduchých až po zložité, ktoré vyžadujú technológiu 5-osého plynulého obrábania ocele, hliníka, plastov a farebných kovov. Okrem trieskového obrábania vykonáva aj zámočnícke práce, zváranie a delenie materiálov. Firma disponuje aj vybavením  pre  požiadavky na finalizáciu povrchov súčiastok ako je leštenie, polírovanie, otrieskavanie či laserové popisovanie. Pre účely kontroly je výborne vybavená meradlami a meracími prístrojmi. Strojový park spoločnosti tvoria stroje od renomovaných svetových značiek a všetky stroje sú vo výbornom technickom stave bez potreby ďalších investícií na ich údržbu. Výrobné ale aj kancelárske priestory sú usporiadané a čisté.

Veľká hodnota tejto spoločnosti je v zamestnancoch, ktorí  sú v produktívnom veku a na vysokej odbornej úrovni. Firma má certifikát kvality ISO9001.

Obrat firmy a EBITDA

Obrat 2021:  cca 1 000 000  Eur / rok

EBITDA 2021: cca 180 000 Eur / rok 

Rok 2022 budú čísla ešte vyššie. Detaily budú predstavené konkrétnym záujemcom. 

Úvery:

Spoločnosť má leasing vo výške cca 450 000 Eur, ktorý čerpala za účelom nákupu 3 CNC Fréz za posledné 2 roky.  

Majetok spoločnosti:

Firma neustále investuje do výrobných technológií a budovy. Posledné významné investície,

1. Nehnuteľný majetok v hodnote cca 450 000 Eur :

Spoločnosť podniká vo vlastných nehnuteľnostiach, ktorými sú:

 • Pozemok s veľkosťou cca 1 900 m2 s možnosťou prikúpenia susedných pozemkov
 • Výrobné haly a sklady celkovej veľkosti cca 1 000 m2
 • Kancelárie, sociálne a technické miestnosti s veľkosťou cca 200 m2

2. Hnuteľný majetok v aktuálnej trhovej hodnote približne 1 250 000 Eur :

Spoločnosť každoročne investuje do obnovy strojového parku a softvérového vybavenia.

Stroje a softvér, ktoré sú súčasťou predaja:

 • CNC frézovacie centrá – 5ks (najmä 5-osé)
 • CNC sústruhy – 3ks
 • CNC pásová píla – 1ks
 • Vertikálna pásová píla
 • Konvenčné sústruhy 3ks
 • Konvenčné frézy 1ks
 • CAD/CAM softvér 
 • Závitorez
 • Vŕtačky 3ks, stojanová brúska 2ks, pásová brúska, pieskovacie zariadenie
 • Výbava pre CNC stroje (zveráky, magnet, držiaky, systém Zero-clamp, tepelné upínanie, optické zameriavanie nástrojov)
 • Stĺpový žeriav – 1ks
 • VZV – 1ks
 • Dodávka 3,5t
 • Nástrojové vybavenia
 • Ručné elektrické náradia, ostatné náradia
 • Zváračky MIG – 3ks, TIG – 1ks
 • Meracie zariadenia a meradlá
 • Počítače a príslušenstvo,
 • Firemný IS

Ako vidieť aj nižšie v časti investície – strojový park je neustále vylepšovaný a firma do neho pravidelne investuje. Investície do strojov v roku 2019 - 2021 pred začiatkom súčasnej krízy (Ukrajina, nedostatok materiálov na výrobu strojov) vnímame ako veľmi správne, nakoľko v súčasnosti sú čakacie doby na nové stroje mimoriadne obmedzené, dlhé no i tak neisté. Stroje, ktoré vlastní spoločnosť sú vysoko produkčné s možnosťou výroby dielov s vysokou pridanou hodnotou, na čo sa aj táto firma sústreďuje.

Hodnota majetku hnuteľného aj nehnuteľného je teda spolu približne 1 700 000 Eur.

Investície:

Firma neustále investuje do zveľaďovania strojového parku a zvyšovania výrobnej kapacity. Z posledných investícií spomeňme tieto:

 • 2022: 2x CNC Frézy – 1x 5os, 1x 3os
 • 2020: Stavba novej výrobnej haly o rozmere 12 x 21 m
 • 2020: Nákup 5 osej CNC frézy (spolufinancované s EÚ)
 • 2019/2020: Výstavba programovne s IT napojením na stroje a zrealizovanie čistej prevádzky
 • 2019: Nový CAD/CAM softvér aj pre 5-osé plynulé frézovanie

Tým, že sa firma nachádza na východnom Slovensku, je šanca získania Eurofondov a štátnych dotácií vzhľadom k snahe o rozvoj tohto regiónu výrazne vyššia, ako pri firmách na západnom Slovensku.

Iné dôležité informácie:

 • Ceny energií elektriny a plynu má firma zazmluvnené na „starých nízkych“ cenách až do konca roku 2023. Vykurovanie celého objektu je možné plynom alebo alternatívnym palivom (peletami) a kancelárie majú aj elektrické podlahové vykurovanie a klimatizáciu
 • Konštrukcia a tvar strechy budov ich predurčujú k inštalácií solárnej elektrárne – fotovoltaických panelov, ktoré by do budúcna znížili náklady na energie a je možné žiadať o dotácie na túto investíciu.
 • Mesto, v ktorom sa firma nachádza výrazne napreduje a v blízkej budúcnosti sa tu plánuje významná investícia nemeckej spoločnosti. Predávaná spoločnosť už s investorom nadviazala kontakt o možnostiach budúcej spolupráce.
 • Firma disponuje certifikátom ISO9001, certifikovaná je už od roku 2011.

Ďalší rozvoj spoločnosti:

 • Najväčší potenciál vidia súčasní majitelia v pokračovaní nastoleného trendu získavania ďalších silných zahraničných zákazníkov
 • orientácii na technologicky náročné súčiastky/výrobky/zostavy s vyššou pridanou hodnotou
 • Podpísaná dohoda na objem výroby v rozsahu 100 000 Eur/kvartál teda spolu v objeme 400 000 EUR/rok do konca roku 2022
 • Od roku 2019 firma spolupracuje na vývoji súčiastok, ktoré sú súčasťou tlakových ventilov. Obraty za rok 2021 z tejto kooperácie boli v rozsahu 100 000 EUR. Po spustení sériovej výroby je predpoklad násobného nárastu obratu od tohto zákazníka. U tohto zákazníka firma získala zaradenie medzi strategických dodávateľov, čo znamená obrovský potenciál rastu.
 • Ďalšie rozpracované projekty z high-tech priemyslu, ktoré budú predstavené len konkrétnym záujemcom po potvrdení bonity.
 • IT siete spoločnosti sú predpripravené na rôzne formy automatizácie, respektíve Priemysel 4.0
 • Nové moderné stroje sú v súčasnosti využité cca na 40% kapacity. Nový majiteľ má teda priestor minimálne na zdvojnásobenie produkčnej kapacity, obratu a teda aj zisku. 

Zamestnanci

Obrovskou hodnotou tejto spoločnosti sú zamestnanci. V spoločnosti súčasnosti pracuje cca 20 zamestnancov v produktívnom veku a s vysokou mierou odbornosti.

Firemná štruktúra:

 • Majiteľ / riaditeľ
 • Riaditeľ kvality
 • Referent pre administratívu
 • Vedúci výroby
 • Nákupca / Technik TVP
 • Technik Kvality
 • Technológovia – Programátori
 • Obrábač kovov - CNC frézari
 • Obrábač kovov – CNC sústružníci
 • Ostatní (Zvárač, Zámočník, Kovoobrábač, Zásobovač, Upratovačka)

Portfólio klientov a referencie

Spoločnosť a jej vedenie urobilo za posledné 2 roky kus dobrej roboty, investovala do najmodernejších a najspoľahlivejších strojov a softvérového vybavenia. To jej prinieslo možnosť pokryť dopyt po technologicky náročných zákazkách zo západnej Európy, kde je vyššia pridaná hodnota. 

Dnes je teda na predaj stabilná spoločnosť, ktorej produkcia je výborne diverzifikovaná medzi regionálnych a zahraničných klientov najmä zo západnej Európy (Nemecko, Nórsko, Holandsko, a pod.).

Okrem geografickej diverzifikácie sú klienti diverzifikovaní aj sektorovo. Automobilový priemysel, na ktorého fungovaní sú mnohé slovenské firmy závislé, v predávanej spoločnosti tvorí len 20% obratu. Významnú časť klientov má z oblasti všeobecného strojárstva a stavebníctva. Zákazníci s najväčším potenciálom sú z oblasti leteckého a lodného priemyslu, kde má firma predpoklad získať dlhodobé kontrakty s vysokou hodnotou.

Predávaná spoločnosť spolupracuje so zákazníkmi na vývoji prototypov nových generácií ich produktov a strojov, kde sa očakáva sériová výroba.

Obchodní partneri/klienti: budú odprezentovaní už vážnym záujemcom po podpise dohody o mlčanlivosti.

Predmet ponuky:

 • Preferovaný je predaj 100% obchodného podielu v spoločnosti
 • Predaj majoritného podielu v spoločnosti
 • Predaj strojného vybavenia, kontaktov a kontraktov + know-how ( pre investora s vlastnými nehnuteľnosťami a nevyužitými zamestnancami)
 • Iné – majitelia sú ochotní rokovať o každej relevantnej obchodnej ponuke

Adresáti ponuky:

 • Väčší podnik strojárskeho zamerania s nevyužitými kapacitami.

Kupujúci s podobnou výrobou by mohol využiť dopyty zahraničných obchodných partnerov firmy, ktoré v súčasnosti predávaná firma kapacitne nestíha, resp. nereaguje na ne, nakoľko nie sú s dostatočne vysokou pridanou hodnotou.

 • Podnik s vyťaženými výrobnými kapacitami

Akvizíciou tejto firmy by kupujúci získal okamžite ďalšie výrobné kapacity na vysoko presných obrábacích strojoch, ktoré budú na kvalitnej úrovni veľa rokov plus vysoko kvalitný tím a personál.

 • Ideálnym adresátom ponuky je investor/firma s vlastným výrobným programom

Tá využije už vybudované zázemie – haly, kancelárie, stroje, zamestnancov pre realizáciu svojho výrobného programu. Bude tak mať celý výrobný proces pod kontrolu po kvalitatívnej a časovej stránke ako aj mu zostane celá marža a profit, ktorý v súčasnosti generuje predávaná spoločnosť.

 • Iný investor, pre ktorého by akvizícia tejto firmy dávala strategický význam

Požadovaná cena: 1,95 mil. Eur / dohodou 

Podľa nášho názoru v M2B ide o veľmi zaujímavú ponuku na akvizíciu spoločnosti s výborným technologickým zázemím, mnohými možnosťami ďalšieho rozvoja, s výrazným potenciálom nárastu obratu a zisku v ďalších rokoch minimálne na 2-násobok. 

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácii prosím použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Podmienkou ďalšej komunikácie je uviesť vaše celé meno, tel. číslo a v mene akej spoločnosti komunikujete.

My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.

54 483 425 Diado s. r. o. - mesačný platca DPH - pri kúpe virtuálneho sídla zľava 200 € z ceny spoločnosti Viac info mesačný 08.03.2022 od 1999 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 54 483 425
DPH mesačný
Zápis 08.03.2022
Cena od 1999
Stav • Voľná

Spoločnosť Diado s.r.o. bola založená 10.03.2022. Je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. Od 01.05.2022 je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH.  

Spoločnosť Diado s.r.o.:

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
 • registrovaná k DPH od 01.05.2022
 • je bez zamestnancov od jej založenia
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej akciovej cene 2199 € sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200 €: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 1999 €. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 02 21 029 984, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

54 536 618 GREAT STABILITY 1 s. r. o. Viac info mesačný 22.04.2022 2299 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 54 536 618
DPH mesačný
Zápis 22.04.2022
Cena 2299
Stav • Voľná

Spoločnosť GREAT STABILITY 1 s.r.o. vznikla dňa 22.04.2022. Je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. Od 01.06.2022 je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH.  

Spoločnosť GREAT STABILITY 1 s.r.o.:

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
 • registrovaná k DPH od 01.06.2022
 • je bez zamestnancov od jej založenia
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej cene 2299 € sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200€: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 2099 €. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 984, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

54 304 695 DIFOSIS, SE - Európska spoločnosť registrovaná k DPH Viac info mesačný 22.01.2022 6499 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 54 304 695
DPH mesačný
Zápis 22.01.2022
Cena 6499
Stav • Voľná

Európska akciová spoločnosť DIFOSIS, SE je jednou z mála ready made Európskych spoločností na slovenskom trhu, nakoľko službu predaja ready made SE má v portfóliu len naša spoločnosť. Táto spoločnosť je zároveň výnimočná tým, že je zároveň aj mesačným platiteľom DPH. 

Spoločnosť DIFOSIS, SE:

 • má splatené základné imanie 120 000€ a rezervný fond vo výške 12 000€ v celom rozsahu 
 • samozrejme má pridelené IČO a DIČ
 • je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH od 15.02.2022
 • nikdy nevykonávala žiadnu činnosť
 • je bez zamestnancov
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa
 • má sídlo mimo Bratislavy - rýchly zápis zmien do OR 

V predajnej cene 6 499€ sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Pre rezerváciu tejto spoločnosti využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 983, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti. 

Naše referencie: 

25+ predaných ready made Európskych akciových spoločností 

40+ predaných ready made Akciových spoločností 

1000+ predaných ready made s.r.o. 

Naša spoločnosť M2B a.s. je overený predajca ready made firiem ako aj aktívnych spoločností a na trhu pôsobíme a poskytujeme služby už od roku 2008. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale najmä od partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie spokojných klientov z radov advokátov, investorov, daňových poradcov. 

46 457 003 EDO Partner s.r.o. Viac info mesačný 03.04.2013 2599 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 46 457 003
DPH mesačný
Zápis 03.04.2013
Cena 2599
Stav • Voľná

Spoločnosť EDO Partner s.r.o. bola založená 03.04.2013. Od 26.04.2013 je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH. Je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. Od konca júla 2021 spoločnosť nevykonáva už žiadnu činnosť.

Spoločnosť EDO Partner s.r.o. :

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
 • registrovaná k DPH od 26.04.2013
 • je bez zamestnancov 
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej akciovej cene 2599 € sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200€: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 2399 €. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 983, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

54 484 171 Antizio s.r.o. Viac info mesačný 09.03.2022 2199 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 54 484 171
DPH mesačný
Zápis 09.03.2022
Cena 2199
Stav • Voľná

Spoločnosť Antizio s.r.o. bola založená 09.03.2022. Je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. Od 15.04.2022 je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH.  

Spoločnosť Antizio s.r.o.:

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
 • registrovaná k DPH od 15.04.2022
 • je bez zamestnancov od jej založenia
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej cene 2199 € sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200€: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 1999 €. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 983, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

54 297 371 Phystone s.r.o. mesačný 01.01.2022 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 54 297 371
DPH mesačný
Zápis 01.01.2022
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
54 297 460 Rushcorp s.r.o. mesačný 01.01.2022 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 54 297 460
DPH mesačný
Zápis 01.01.2022
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
52 784 053 Infraveo s.r.o. - kvartálny platca DPH Viac info kvartálny 27.11.2019 3199 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 52 784 053
DPH kvartálny
Zápis 27.11.2019
Cena 3199
Stav • Voľná

Spoločnosť Infraveo s.r.o. je staršia ready made spoločnosť, ktorá vznikla 27.11.2019 a je zaujímavá tým, že je kvartálnym platiteľom DPH. Nemusíte teda podávať daňové priznanie k DPH každý mesiac, ale postačuje ho podať raz za kvartál.  Vďaka tomu môžete lepšie pracovať s cashflow a zaplatíte menej za účtovné služby.  Kúpou tejto firmy získate spoločnosť, ktorá má históriu, napriek tomu má status ready made firmy - nevykonávala žiadnu podnikateľskú aktivitu. 

Výborná ponuka - kúpu tejto spoločnosti odporúčame. 

Spoločnosť Infraveo s.r.o.:

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH - kvartálny platiteľ 
 • má podané DP - za rok 2019 a rok 2020 a za rok 2021
 • je bez zamestnancov
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej cene 3 199€ sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200€: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 2 999€. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 983, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.


Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

53 579 445 Metaro a.s. mesačný 03.03.2021 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 53 579 445
DPH mesačný
Zápis 03.03.2021
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
09298690 Socizio s.r.o. - česká firma registrovaná k DPH mesačný 02.07.2020 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 09298690
DPH mesačný
Zápis 02.07.2020
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
53 580 125 Zalane a.s. - akciová spoločnosť + platiteľ DPH Viac info mesačný 24.02.2021 4499 € • Rezervovaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 53 580 125
DPH mesačný
Zápis 24.02.2021
Cena 4499
Stav • Rezervovaná
Nie je možné Prejaviť záujem

Akciová spoločnosť Zalane a.s. z našej ponuky je jednou z mála ready made akciových spoločností a.s. na slovenskom trhu, nakoľko službu predaja ready made a.s. má v portfóliu len naša spoločnosť M2B a.s..

Zároveň je táto spoločnosť výnimočná tým, že ide o akciovú spoločnosť registrovanú ako platiteľ DPH. Vďaka kúpe tejto spoločnosti sa vyhnete byrokracií spojenej so zakladaním spoločnosti, jej následnou registráciou k DPH a ušetríte minimálne 2 mesiace, ktoré by vám tento proces zabral. 

Spoločnosť Zalane a.s. :

 • má splatené základné imanie 25 000€ a rezervný fond 2 500€ v plnej výške 
 • samozrejme má pridelené IČO a DIČ 
 • je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH od 15.3.2021
 • nikdy nevykonávala žiadnu činnosť
 • je bez zamestnancov
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej cene 4 499€ sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. 

V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla na 24 mesiacov a ušetrite 500€: 

Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 500€. 

Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 3 999€

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 980, kde Vám radi zodpovieme prípadné 

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

50 328 603 DINAUTO, s. r. o. Viac info mesačný 17.05.2016 2499 € • Voľná Prejaviť záujem
IČO 50 328 603
DPH mesačný
Zápis 17.05.2016
Cena 2499
Stav • Voľná

Spoločnosť DINAUTO, s. r. o.  bola založená 17.05.2016. Je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. Od 01.05.2017 je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH. Posledná fakturácia bola vykonaná v máji 2020 od vtedy nevykonávala žiadnu činnosť. 

Spoločnosť DINAUTO, s. r. o. :

 • má splatené základné imanie 5000€ v plnej výške 
 • má pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
 • registrovaná k DPH od 01.05.2017
 • je bez zamestnancov od jej založenia
 • je bez záväzkov
 • je bez pohľadávok
 • je bez zmluvných vzťahov
 • je pripravená na okamžitý predaj na nového majiteľa

V predajnej akciovej cene 2499 € sú zahrnuté VŠETKY súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa. V našej cene sú zároveň zahrnuté i zmena obchodného mena, predmetov podnikania, prípadne sídla spoločnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte. 

Objednajte si spolu s firmou aj služby virtuálneho sídla a ušetrite 200€: 

 • Ak si okrem nákupu tejto firmy u nás objednáte aj služby virtuálneho sídla - dostanete od nás zľavu z ceny firmy až vo výške 200€. Zvýhodnená cena firmy bude pre Vás teda len 2299 €. 

Pre rezerváciu tejto firmy využite kontaktný formulár - tlačidlo rezervovať alebo priamo zavolajte na tel. číslo: 0221 029 983, kde Vám radi zodpovieme prípadné doplňujúce otázky a prevedieme vás celým procesom nákupu spoločnosti.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.

54 123 470 Circumer s.r.o. mesačný 05.10.2021 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 54 123 470
DPH mesačný
Zápis 05.10.2021
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
52 783 707 Demiva s. r. o. - kvartálny platiteľ DPH kvartálny 20.11.2019 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 52 783 707
DPH kvartálny
Zápis 20.11.2019
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
52 784 363 Biocero s.r.o. - kvartálny platiteľ DPH kvartálny 20.11.2019 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 52 784 363
DPH kvartálny
Zápis 20.11.2019
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
53 205 537 CANORE SE - Európska spoločnosť registrovaná k DPH mesačný 25.07.2020 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 53 205 537
DPH mesačný
Zápis 25.07.2020
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
52 720 322 Perimba s. r. o. kvartálny 18.10.2019 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 52 720 322
DPH kvartálny
Zápis 18.10.2019
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
53 664 493 JKL Business, s. r. o. mesačný 27.03.2021 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 53 664 493
DPH mesačný
Zápis 27.03.2021
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem
52 784 444 Hydrolane s. r. o. kvartálny 26.11.2019 • Predaná Nie je možné Prejaviť záujem
IČO 52 784 444
DPH kvartálny
Zápis 26.11.2019
Stav • Predaná
Nie je možné Prejaviť záujem

Výhody kúpy firmy registrovanej k DPH

 • sú registrované k DPH - okamžite podnikáte ako platiteľ DPH - teda ušetríte 45 - 60 dní potrebných na založenie a následnú registráciu novej firmy k DPH (ak bude úspešná) 
 • netreba prechádzať zložitým procesom registrácie k DPH, ktorý spočíva z pohovoru na daňovom úrade a preukazovania ekonomickej aktivity, biznis plánu či obchodných partnerov
 • netreba platiť zábezpeku na DPH
 • sú riadne zapísané v obchodnom registri - majú pridelené IČO
 • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky - sú samozrejme 100% čisté
 • základné imanie majú splatené v plnom rozsahu
 • v prípade ready made firiem - nikdy nepodnikali
 • v prípade starších spoločností - podnikali, čo môže byť výhodou pri žiadosti o úver, prípadne pri žiadosti o dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ
 • sú pripravené na rýchly prevod. Ready made do 24 hodín, staršie firmy do 48 hodín od potvrdenia objednávky
 • dokumenty k ich predaju pripravuje partnerská advokátska kancelária 

Ako celý proces predaja firmy prebieha:

 1. Vyberiete si firmu z aktuálnej ponuky - pri každej spoločnosti sú po kliknutí na viac info uvedené bližšie informácie. Ak potrebujete poradiť, ktorá spoločnosť je pre Váš podnikateľský zámer vhodná volajte na tel. číslo: 0221 029 980
 2. Po výbere spoločnosti potvrdíte jej záväznú rezerváciu. Dodáte nám údaje nového majiteľa, konateľa, prípadne predstavu o zmene sídla, obchodného mena či predmetoch podnikania a dohodneme si termín predaja spoločnosti.
 3. Podpis dokumentov a predaj firmy v sídle našej spoločnosti za prítomnosti notára. Od tohto momentu ste konateľom a môžete v mene firmy podnikať.
 4. Zabezpečíme zápis zmien do OR a ohlásenie týchto zmien na daňovom úrade.

Čo o nás hovoria naši klienti

Dôvody prečo klieti kupujú najviac firiem v SR na M2B.sk:

 • Dôvera - sme na trhu od roku 2008 od kedy sme predali viac ako 1000 firiem - nekupujú firmu od nováčika na trhu
 • Referencie - na webe je k dispozícií viac ako 500 citácií konkrétnych konateľov a spoločníkov firiem, ktorí využili naše služby a boli spokojní
 • Profesionalita - všetky dokumenty potrebné k predaju týchto firiem pripravujú advokátske kancelárie
 • Dostupnosť - sídlime v Bratislave vo vlastných kanceláriach o rozlohe 200 m2. Tu prebieha i podpis dokumentov pri predaji firmy. Notár príchádza a overuje dokumenty v sídle našej spoločnosti. Firmy na diaľku nepredávame.
 • Know how a vzdelávanie - Pripravili sme 7 vzdelávacích ebookov, od roku 2008 píšeme články na blogu, vyjadrujeme sa k zmenám v legislatíve pre televízie, týždenníky i mesačníky: TA3, RTVS, TREND, HN, Finweb, podnikám.sk
 • Výhodné balíčky služieb - obľúbenou kombináciou je kúpa firmy spolu s virtuálnym sídlom v Bratislave. V tomto balíčku klienti ušetria 200€ oproti cenníkovým cenám.
 • Komplexné služby na jednom mieste - okrem predaja firmy a virtuálneho sídla vieme pre vás zabezpečiť aj vedenie účtovníctva v Bratislave, registráciu ochrannej známkyzápis zmeny do Obchodného registra
 • Vernostný program a výhodnejšie ceny pre opakujúcich sa klientov

Máte otázky k službe Predaja firiem s DPH registráciou?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

Vybrané referencie

M2B v médiách

Zvýhodnené doplnkové služby

Služby virtuálneho sídla so zľavou 200 Eur

Využite služby profesionálne spravovaného virtuálneho sídla a získate zľavu 200 €. Zaujala vás táto zvýhodnená ponuka?  Prečítajte si viac o výhodách a službe virtuálne sídlo v Bratislave

Výhodnejšie vedenie účtovníctva 

Využite služby profesionálneho a zodpovedného vedenia účtovníctva, ktoré využíva už viac ako 50 spoločností. Poskytneme Vám najlepší pomer ceny a kvality na trhu a zníženú cenu na prvé 3 mesiace. Cenovú ponuku vám pripravíme po zodpovedaní doplňujúcich otázok. Viac informácií o účtovníckych službách M2B sa dočítate tu