Radi by ste investovali do zabehnutej firmy? Hľadáte firmy so zaujímavým majetkom a know how za zaujímavé ceny? Čítajte ďalej:

Firmy z ponuky predaj firiem s prevádzkou majú históriu, riadne a korektne vedené účtovníctvo, štandardne sú ziskové a mimoriadne zaujímavé, no majiteľ sa rozhodol spoločnosť predať. Najčastejšími dôvodmi predaja týchto firiem sú: vysoký dôchodkový vek majiteľa a absencia nástupcu, odchod do zahraničia, sústredenie sa na iný významnejší projekt, rozdielny názor na smerovanie medzi spoločníkmi, a pod.).

Aktuálna ponuka fungujúcich firiem na predaj

IČO Názov Popis DPH Zápis Cena Stav
Exkluzívne kaderníctvo / Barber Shop v BB - návratnosť investície do 3 rokov - viď detaily ponuky Viac info 20.07.2006 197 000€ / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 20.07.2006
Cena 197 000€ / dohodou
Stav • Voľná

Predmet ponuky: Zabehnutý exkluzívne vedený kadernícky salón s bohatou klientelou, stabilným personálom a lukratívnym miestom v centre Banskej Bystrice – predaj 100% podielu v spoločnosti

 Predmet podnikania: Kaderníctvo/ Barber Shop 

Dôvod predaja: Odchod majiteľov do zahraničia 

Lokalita: Banská Bystrica / centrum

Opis firmy: Zabehnutý exkluzívne vedený kadernícky salón s bohatou klientelou, stabilným personálom a lukratívnym miestom v centre Banskej Bystrice. Salón má históriu viac ako 15 rokov, pred 3,5 rokmi sa presťahoval do nových priestorov. Tie boli navrhnuté a dokončené na mieru a vyžadovali si významnú investíciu. Salón má samostatnú dámsku a pánsku zónu, výborné referencie medzi klientmi ako aj na sociálnych sieťach. Bol s láskou vedený viac ako 15 rokov, no z dôvodu odchodu do zahraničia sa ho majitelia rozhodli predať.

Ekonomika: Firma dosahuje stabilný obrat a kontinuálne každý rok rastie aj jej zisk. V roku 2020 ovplyvnila výsledky pandémia a salón musel byť istý čas zavretý (preto mierne nižší obrat a zisk).

Obrat a zisk za posledných 5 rokov:

Rok                 Obrat                                      Zisk

2020                362 964 Eur                            80 000 Eur 

2019                387 718 Eur                            100 000 Eur 

2018                348 363 Eur                             95 000 Eur 

2017                302 084 Eur                             90 000 Eur 


Majetok firmy v celkovej hodnote cca 120 000 - 150 000 Eur:

 • kompletné zariadenie a vybavenie kaderníckeho salónu v exkluzívnych a lukratívnych priestoroch v centre Banskej Bystrice.                                                                                      
 • samostatná dámska zóna – 4 pracovné miesta
 • samostatná pánska zóna BARBER SALON – 3 pracovné miesta
 • multifunkčne zriadená recepčná zóna
 • skladový materiál L`Oreal a KÉRASTASE
 • predajný tovar L`Oreal a KÉRASTASE 
 • náradie, dekorácie a ostatná výbava
 • klimatizácia a centrálny vysávač so štyrmi výstupmi
 • automaticky vysúvacia foto-zástena s automaticky vysúvateľným stropným osvetlením

Je vidieť, že táto spoločnosť bola vedená od začiatku profesionálne a systémovo o čom svedčí ďalší nehmotný majetok:

 • kompletná databáza klientov vrátane kontaktov (cca 4 800 kontaktov)                 
 • ochranná známka v SK a CZ
 • software - kompletná evidencia všetkých činností od 15.3.2006
 • cca 15 webových domén
 • sociálne siete facebook, pinterest a iné
 • partnerské a zvýhodnené dodávateľské zmluvy
 • benefitné zmluvy aktívne využívané
 • kompletná administratíva - dlhodobá nájomná zmluva, povolenia a pod.
 • elektronický dochádzkový systém zamestnancov
 • pracovné analýzy zamestnancov od r. 2008
 • evidencia všetkých absolvovaných školení zamestnancov
 • vlastný vzdelávací systém pre začínajúcich aj pokročilých
 • kontakty na všetky servisné a dodávateľské činnosti
 • veľmi dobre nastavený objednávkový systém
 • účet v banke s dobrou úverovou históriou a kreditibilitou
 • systém ekologického separovania a likvidácie odpadu

Priestory, v ktorých je činnosť prevádzkovaná:

Kaderníctvo sa  v prenajatých priestoroch, luxusne dokončené na mieru. 

Obrovskou výhodou je nájomná zmluva do roku 2027, teda na ďalších 6,5 roka, v ktorej sú zazmluvnené výborné podmienky nájmu.

Zamestnanci: Celkový počet zamestnancov 7  / ide o stabilný a vyškolený tím.

Úvery či iné formy zadlženia – žiadne.

Očakávaná cena predávajúceho:  197 000 Eur / Dohodou

Návratnosť investície: 30 - 36 mesiacov, teda nadštandardne krátka.

Adresáti ponuky:

Alternatíva 1: Podnikatelia, ktorí si uvedomujú hodnotu už vybudovanej firmy, databázy spokojných klientov s takmer 5000 kontaktmi, hodnotu výhodného nájmu v exkluzívnej polohe zazmluvneného na ďalších 6 rokov a majú záujem podnikať v perspektívnej oblasti kde prichádza k opakovaným „nákupom služby“.

Za nás je ideálnym adresátom ponuky – tandem investor/kaderník- manažér, ktorý ďalej povedie salón v nastavenom štandarde.

Alternatíva 2: Podnikatelia v danej oblasti kaderníckych služieb/ kadernícke siete už pôsobiace v iných mestách, ktorí akvizíciou tohto salónu vedia veľmi rýchlo vstúpiť na trh v Banskej Bystrici, kde majú vytvorené zázemie, stabilný tím zamestnancov a pravidelne „nakupujúcich klientov“.

Pohľad M2B / náš názor:  Oblasť kaderníckych služieb a celkovo beauty je dlhodobo rastúci segment podnikania. Páni a dámy sa dnes chcú páčiť a sú ochotní si za kvalitné služby a servis priplatiť. Taktiež vzhľadom k rastu vlasov, ide o podnikanie v oblasti, kde prichádza k opakovaným „nákupom“. Pri pánskych účesoch priemerne 1x za 3 týždne.

Požadovaná cena 197 000 Eur je vzhľadom k tomu, že len hodnota hmotného majetku je cca 120 00 - 150 000 Eur a salón priemerne za posledných 5 rokov generoval zisk cez 90 000 Eur / ročne bezkonkurenčná.  Návratnosť investície do podniku do troch rokov je nadštandardná. V tomto prípade je spôsobená tým, že majitelia sa už vidia v zahraničí a je ich snahou kapitolu života na SVK uzavrieť. Využite túto jedinčenú príležitosť. 

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla, vášho mena a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. Prípadne nám zavolajte na tel. číslo 0918 851 613

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 


IT spoločnosť špecializujúca sa na dodávku zabezpečovacích, IT a priemyselných riešení Viac info 24.06.2009 888 000 / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 24.06.2009
Cena 888 000 / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: IT spoločnosť špecializujúca sa na dodávku zabezpečovacích, IT a priemyselných riešení
Predmet podnikania: IT
Dôvod predaja: Zameranie sa spoločníkov na iné aktivity
Počet zamestnancov: 14
Lokalita: Bratislava a Žilina
Nehnuteľnosti: Nevlastní

Obrat za rok 2020: 1 366 000 € 

Zisk pred zdanením: 70 000 € (2020, predbežne) 

Zameranie a opis firmy: Spoločnosť je dodávateľom výrobných zariadení na mieru s vlastným riadiacim SW (vlastný vývoj) a vlastným systémom kontroly kvality. Ťažiskom daily business sú systémy počítania ľudí (zákazníkov) pre retail, kamerové systémy a slaboprúdové technické zabezpečenie budov. Vyvinuli sme viacero unikátnych produktov a software, ktoré pomáhajú našim zákazníkom pri riadení výrobného procesu a včasnom odhaľovaní nedostatkov.

Predmet ponuky: Spoločnosť pôsobiaca na poli IT, industry a bezpečnostných riešení

Lokalita: Bratislava – registračné sídlo, Žilina – prevádzka

Majetok: vybavenie spoločnosti, servery, uzatvorené nájomné vzťahy, know-how, viaceré vozidlá a špeciálne nástroje a náradie

Personálne obsadenie:

Účtovníctvo – externá účtovná spoločnosť

Back office – 1 osoba

Technici vr. vedúceho – 5 osôb

Obchod – 2 osoby

Vedenie spoločnosti – 2 osoby

Vývoj SW – 2 osoby + externé spoločnosti

Zmluvy, kontrakty: 

Uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP na vyše 550 000 EUR s pravidelným plnením do 8/2023 (výskumno-vývojový projekt), uzatvorené kontrakty s pravidelnou fakturáciou, uzatvorené na dodávku výrobných technológií do r. 2022

Očakávaná cena predávajúceho: 888 000 EUR / dohodou

Ekonomika:

Bežné účtovné obdobie spoločnosti je od 01.01. do 31.12.

Priemerná obchodná marža: cca 10%/rok

Priemerný čistý zisk za posledných päť rokov:  48 000 Eur/rok,

Priemerný obrat posledných 5 rokov:   1,94 mil Eur/rok

Rentabilita: v rozsahu 2 až 21%

Ekonomický cyklus: 

Daily business má cyklus cca 1 -3 mesiace

Projekty dodávok výrobných technológií majú cyklus od 6 mesiacov v prípade samofinancovania až po 36 mesiacov v prípade dodávky cez NFP (eurofondy). V prípade potreby realizovať verejné obstarávanie (intenzita pomoci NFP viac ako 50%) ide o hornú hranicu, teda až 36 mesiacov, v prípade použitia jednoduchšej formy VO ide spravidla o 12 – 18 mesiacov. Realizácia týchto dodávok je spravidla rozdelená na viaceré fázy a míľniky, kde sú postupne uhrádzané čiastkové faktúry.

Nehnuteľnosti: Nevlastní, pôsobí v prenajatých priestoroch. Head office v BA je virtuálne sídlo.

Vek firmy: Založená v roku 2016 ako nástupnícka spoločnosť (odkup zákazníckeho kmeňa) pôvodnej s.r.o. založenej v roku 2009 (zmena filozofie fungovania a rozdelenie na akciovú spoločnosť a pridružené firmy, ktoré nesúvisia s hlavnou náplňou spoločnosti)

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie): Osoby pohybujúce sa v danom segmente, prípadne investori v oblasti IT / IS . Ideálnym by bolo prevzatie spoločnosti na viacero etáp so zavŕšením po skončení EÚ projektu, s pôvodnými majiteľmi pôsobiacimi ako zamestnancami kvôli garancii dokončenia zazmluvnených dodávok. Kvôli pandémii spoločnosť v roku 2020 vytvorila menší zisk aj obrat, nakoľko niektoré realizácie dodávok výrobných technológií sa oneskorili jednak na strane dodávateľov, ale aj posunutím realizácie na strane odberateľov..

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla, vášho mena a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. Prípadne nám zavolajte na tel. číslo 0918 851 613

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 

Sieť reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave Viac info 25.06.2017 295 000 / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 25.06.2017
Cena 295 000 / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: Sieť reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave
Predmet podnikania: Stravovacie služby
Dôvod predaja: Migrácia vlastníkov firmy a sústredenie sa na iné podnikanie
Lokalita: Bratislava

Opis firmy:  Spoločnosť, ktorá úspešne prevádzkuje jednotky rýchleho občerstvenia  v obchodných centrách v Bratislave. V súčasnosti má spoločnosť 1 otvorenú pobočku v OC Prior. V súčasnosti spúšťa proces kolaudácie a otvorenia ďalšej prevádzky v očakávanej Stanici Nivy od HB Reavis a zároveň má spoločnosť už rezervovanú a zazmluvnenú ďaľšiu jednotku v budúcom Food courte v Eurovea 2.  Spoločnosť má podpísané dlhodobé nájomné zmluvy (minimálne do roku 2026) na lukratívnych miestach vo foodcourtoch.

Počet zamestnancov: v súčasnosti 5 zamestnancov, potenciál pri troch otvorených prevádzkach je 15 zamestnancov 

Ekonomika: Účtovníctvo – externá účtovná spoločnosť  Bežné účtovné obdobie spoločnosti je od 01.01. do 31.12. 

Obrat spoločnosti: poznámka: Obrat v čase Covid 19, a len 1 otvorenej prevádzky z plánovaných troch, ktorý výrazne obmedzil potenciál firmy:

Rok 2019 – cca 200 000 Eur

Rok 2020 – cca 300 000 Eur 

Ekonomický cyklus: Nájomné zmluvy sa v OC uzatvárajú spravidla na 5 rokov s možnosťou predĺženia nájomných zmlúv za trhových podmienok, platných v dobe predĺženia nájmu.  Momentálne je jednotka v OC Prior novo vybudovaná a jednotka v OC Nivy sa teraz realizuje. Budúci majiteľ pri zachovaní súčasného konceptu teda nemusí do jednotiek v súčasnosti investovať.

Daňový aspekt: Spoločnosť skončila v posledné 2 roky ako nová firma s vysokými vstupnými nákladmi pôsobiaca v gastronómií v strate. V najbližších rokoch si teda nový majiteľ bude môcť uplatniť túto stratu predchádzajúcich období a nebude musieť platiť dane. 

Očakávaná cena predávajúceho: 295 000 Eur / dohodou 

Návratnosť investície: Spoločnosť je na predaj za výhodnú cenu s návratnosťou investície do štyroch rokov. Lokalita: Bratislava, obchodné centrá: OC Prior, Stanica Nivy, Eurovea 2. Majetok: vybavenie prevádzok, uzatvorené nájomné vzťahy, know-how, Vedúci prevádzok: 1 vedúci, 1 skupina zaškolených pracovníkov 

Adresáti ponuky/ pre koho je spoločnosť vhodná: Spoločnosť je vhodná pre osoby pohybujúce sa v oblasti gastronómie a investorov v tejto oblasti, nakoľko firma má stály personál. 

Alternatíva 1: Pokračovať v podnikateľskej činnosti a v danom jedinečnom koncepte.

Alternatíva 2: Využiť pozície daných jednotiek a rebrandovať ich na vlastný koncept ( podlieha schváleniu obchodného centra). Dostať sa do food courtov obchodných centier je štandardne mimoriadne náročné až nemožné a práve kúpa tejto spoločnosti za výhodných podmienok by mohla byť výbornou skratkou ako to docieliť.

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla, vášho mena a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. 

Firma predávajúca unikátny produkt – kvalitné víno J. Zápražný v plechovke / PREDANÁ Viac info 05.06.2020 Dohodou • Rezervovaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis 05.06.2020
Cena Dohodou
Stav • Rezervovaná
Nie je možné rezervovať

Táto spoločnosť bola predaná našou spoločnosťou M2B a.s. do dvoch mesiacov od prvého kontaktu s predávajúcicm. 

M2B a.s. ponúka exkluzívne na predaj túto síce mladú, ale zabehnutú spoločnosť so zaujímavými produktom, systémom práce, zákazníkmi a obchodnými partnermi. 

Zameranie a opis firmy:

Rozbehnutá firma s unikátnym a trendovým produktum – vínom v plechovke. Prezentácia spoločnosti je dostupná na webstránke www.mwine.sk . Aktuálnu ponuku tvorí slovenské prémiové víno Cabernet Sauvignon Rosé z dielne vinárstva Juraj Zápražný. Vinárstvo s množstvom domácich i zahraničných vinárskych ocenení, ktorého vína možno nájsť i v hotelovej sieti Kempinski.
Je distribuované so štandardnou potlačou, ako hotový produkt napr. v obchodných reťazcoch  (Yeme) a ale aj outdoorových bufetoch. Maloobchodný predaj je riešený aj priamym predajom prostredníctvom e-shopu, ktorý je súčasťou obchodnej transakcie. 
Ďalším odbytovým kanálom je personalizovaná potlač a plechovky sa využívajú ako komunikačné médium, marketingový predmet, ale aj ako stierací žreb. Svoje uplatnenie tak nájde na firemných akciách, svatbe, festivale, alebo prezentácií spoločnosti,
Nový majiteľ má širokú možnosť v ďalšom smerovaní, či už pri rozširovaní spolupráce s producentmi vína a rozširovaní produktového portfólia, ale aj rozšírení odbytových kanálov o ďalšie odvetvia v ktorých si výhody plechovky nájdu svoje uplatnenie.
Skladnosť a objem vhodný pre hotelové minibary, ľahký obal bez črepov vhodný pre outdoorové podniky, či horské chaty. Nerozbitný obal ocenia i aquaparky, diskotéky, či nočné kluby.

Predmet ponuky:

Virtuálne vinárstvo s distribúciou unikátneho produktu - vína v plechovke.

Ideálny formát k bazénu, festival, či outdoor.

Žiadne črepy, nízka hmotnosť, plne recyklovateľné!

Vlastný dizajn unikátnym 3D lakom, etiketou, či rukávom, zabezpečí jedinečnú a trendovú prezentáciu pre firmu, súkromný večierok, či svadbu.

WordPress stránka a WooCommerce e-shop s napojením na zásielkovňu a platobnú bránu. Výborná konfigurovateľnosť a takmer nulové náklady.

Profily na sociálnych sieťach, know-how, zákaznícka základňa. 

Domény: www.mwine.sk nebudkonzerva.sk, vinovplechovke.sk, modernevino.sk, mwine.cz / viac o výhodách tohto produktu si viete pozrieť na týchto webstránkach

Tovar na sklade: Paleta (2000+ ks) plná prémiového slovenského vína Cab. Sauvignon Rosé´19, vinárstva J. Zápražný v predajnej hodnote viac ako .........

Transfer know-how, kontaktov, možností ďalšieho plánu rozvoja

Dôvod predaja

Odchod a dlhodobé záväzky v zahraničí.

Lokalita: 

Bratislava ale potenciál má tento obchod v celej SR

Personálne obsadenie

konateľ (ostatné subdodávateľsky)

Zmluvy, kontrakty: 

 • účtovníctvo
 • Naturpack – recyklácia
 • GS1 – EAN kódy
 • Dlhodobá spolupráca: Naše vína v plechovke sa predávajú v sieti plnochutných potravín YEME s pravidelnými mesačnými objednávkami.

Očakávaná cena predávajúceho: ............./ dohodou

.............................. Ide naozaj o zaujímavú ponuku a cenu. 

Ekonomika:

Obrat rok 2020:

Vek firmy: 1 rok (6.5.2020)

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie):

 • Obchodné spoločnosti s vybudovanými  vzťahmi a kontaktmi v obchodných reťazcoch na doplnenie tohto produktu do týchto predajní
 • Reklamné agentúry na doplnenie portfólia – plechovky je možné personalizovať a predávať ako reklamné predmety, darčeky.
 • Všetci marketingovo, ale i retailovo orientovaní hráči s kreatívnym obchodným duchom.

Firma má obrovský potenciál, je potrebné sa však rozvoju tejto spoločnosti venovať. V zahraničí kde aj súčasný majiteľ tento produkt objavil – Kalifornia, Austrália – rastie objem predajov tohto nápoja každý rok o stovky % - je možné podložiť štatistikami.

Odhadovaná návratnosť investície: 12 -24 mesiacov – pri rýchlom predaji už naskladneného tovaru aj skôr. 

Konkurencia: V danom segmente evidujeme konkurenciu len v podobe vinárstva Matyšák. Konkurencia je v súčasnosti minimálna, no perspektívu tohto produktu už objavilo aj toto známe vinárstvo. To sa však sústredí na iný druh vína.

Iné dôležité informácie, ktoré by mal kupujúci vedieť: Rozbeh firmy ovplyvnila pandémia a s ňou spojené obmedzenia pri väčších spoločenských udalostiach (festivaly, svadby, kúpaliská) a taktiež limitácia investícií firiem do reklamných predmetov. Taktiež ide o novinku, čiže rozšírenie tohto produktu do tradičných obchodov potrebuje istý čas. 

Detailné informácie: 

V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk a predajom priamo cez našu spoločnosť získate príjemný bonus v hodnote 300 Eur. Podmiekou je uvedenie Vášho kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. Sieť 5 reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave - výborná ponuka Viac info 11.01.1991 395 000 / dohodou • Rezervovaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis 11.01.1991
Cena 395 000 / dohodou
Stav • Rezervovaná
Nie je možné rezervovať
Predmet ponuky: Sieť reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave - mimoriadne zaujímavá ponuka
Predmet podnikania: Stravovacie služby
Dôvod predaja: Vysoký vek spoločníkov
Počet zamestnancov: 16
Lokalita: Bratislava 1,2,3
Zisk pred zdanením: 147000 €
Obrat: 1600000 €

Zameranie a opis firmy: Máme pre Vás k dispozícii na predaj spoločnosť, ktorá už viac ako 21 rokov úspešne prevádzkuje jednotky rýchleho občerstvenia v obchodných centrách v Bratislave. Ide o známu a dobre rozpoznateľnú značku. Dôvodom predaja spoločnosti je vysoký vek majiteľov bez nástupcu, inak je spoločnosť zdravá a okrem obdobia pandémie každoročne zisková. Spoločnosť má podpísané dlhodobé nájomné zmluvy ( minimálne do roku 2025) na lukratívnych miestach vo foodcourtoch, teda prípadnému záujemcovi z gastro odvetvia vie poskytnúť zaujímavé synergie. Prístup majiteľa je mimoriadne seriózny a vzhľadom k pravidelnému prevádzkovému zisku (mimo Covid) je spoločnosť na predaj za výhodnú cenu s návratnosťou investície do troch rokov. Zváženie tejto ponuky odporúčame.

Predmet ponuky: Spoločnosť prevádzkujúca jednotky rýchleho občerstvenia vo foodcourtoch obchodných centier v Bratislave

Lokalita: Bratislava, obchodné centrá:

Bratislava I – 2 prevádzky so spoločnou kuchyňou

Bratislava II – 2 prevádzky (možnosť spojiť do jednej)

Bratislava III – jedna prevádzka

Majetok: vybavenie fastfood prevádzok, uzatvorené nájomné vzťahy, výhodné franchisové zmluvy, know-how, depozity, osobný automobil

Personálne obsadenie:

Účtovníctvo – externá účtovná spoločnosť

Administratívne práce: 0 osôb

Vedúci prevádzok: 4 osoby schopné pracovať i ako kuchári alebo pokladníčky

Obslužný personál v prevádzkach: 12 osôb

Externá spoločnosť pre pomocné práce – mytie riadu, upratovanie

V prípade nárastu predaja: regulovateľná sieť príležitostných zaškolených pracovníkov pracujúcich na Dohodu

Zmluvy, kontrakty: nájomné zmluvy v obchodných centrách, výhodné franchisové zmluvy s možnosťou prevzatia alebo i ukončenia franchise

Očakávaná cena predávajúceho: 500 000 Eur, tj. 395 000 Eur cena + 102 000 Eur depozity / dohodou

Ekonomika:

Bežné účtovné obdobie spoločnosti je od 01.01. do 31.12.

Priemerná obchodná marža: cca 60%/rok

Priemerný čistý zisk za posledných päť rokov:  147 180 Eur/rok

Priemerný obrat posledných 5 rokov:   1 610 470 Eur/rok

Rentabilita: v rozsahu 16 až 100%

Ekonomický cyklus: 

Nájomné zmluvy sa v OC uzatvárajú spravidla na 5 rokov s možnosťou predĺženia nájomných zmlúv za trhových podmienok, platných v dobe predĺženia nájmu. Cyklus sa vyznačuje tým, že v záverečných rokoch nájmu v prípade predĺženia, vyžaduje OC redesign jednotky, prípadne sa premiestňuje foodcourt do iných, väčších priestorov. V dobe redesignu jednotky, prípadne budovania novej v novo umiestnenom foodcourte, to má samozrejme dopad na výšku rentabilitu a zisku a znižuje to priemerne dosahované hodnoty. Momentálne sú jednotky novo vybudované, rok 2019 až 2020, takže je skôr možné po ukončení pandémie, očakávať dosahovanie podstatne vyšších, než uvádzaných priemerných tržieb a ziskov.

Nehnuteľnosti: nevlastní, pôsobí v prenajatých priestoroch v OC v Bratislave I., Bratislave II. a v Bratislave III., platnosť nájomných zmlúv je minimum do 2025. Plochy jednotiek 44m2, 63 m2, 60 m2, 75 m2. Nájomné za 1 m2: od 50 do 60,5 eura/m2, spravidla čím väčšia jednotka, tým nižší nájom na m2. 

Vek firmy: viac než 30 rokov na trhu, 21 rokov pôsobenia v OC.

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie): osoby pohybujúce sa v danom segmente prípadne investori v oblasti gastronómie. Synergickým podstatným efektom by bolo prevzatie, alebo zlúčenie spoločnosti s inou. Kvôli pandémii spoločnosť v roku 2020 vytvorí stratu, ktorú bude možné umoriť ziskom v budúcich obdobiach. Povedané ináč, je vysoká pravdepodobnosť, že rok až dva by zisková spoločnosť neplatila žiadne dane z dôvodu umorovania strát vzniknutých z dôvodov pandémie.

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla, vášho mena a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. 

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 

Značka i-potraviny.sk komplet / len eshop - výrazne znížená cena Viac info 9 900€ / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Cena 9 900€ / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: Fungujúci e-shop + značka + know how + marketingové materiály alebo len samotné technické riešenie e-shopu
Predmet podnikania: E-shop s potravinami a drogériou
Dôvod predaja: Sústredenie sa na iné aktivity majiteľov po rozbehnutí projektu
Počet zamestnancov: 1
Lokalita: Bratislavský a Trnavský kraj
Nehnuteľnosti: nie

Predstavenie alternatív ponuky: 

Alternatíva 1: V prípade tejto ponuky máte možnosť investovať a kúpiť si už zabehnutý fungujúcu značku www.i-potraviny.sk vrátane kompletného brandingu, pozícií vo vyhľadávačoch a fungujúceho odladeného e-shopu. Do tvorby tejto značky majiteľ investovala vie zdokladovať investície cez 45 000€, no z dôvodu sústredenia na iné projekty je ochotný projekt predať za naozaj výbornú cenu 9 900€ + DPH. 

Alternatíva 2: Majitelia sú ochotní predať kompletne odladený a kvalitne naprogramovaný e-shop, ktorý vyžadoval investíciu 18 000€. Keďže tento e-shop je už mimo priorít majiteľov sú ochotní ho predať za pre vás výhodnú cenu 5 900€. Táto ponuka je určená pre niekoho, kto chce ušetriť čas, hľadá kvalitne pripravené technické riešenie e-shopu a má záujem podnikať v inej oblasti ako je predaj potravín a drogérie. 

Detailné predstavenie ponuky: 

Dôvod predaja: Predávajúci po rozbehnutí e-shopu sa má záujem zameriavať na iné podnikateľské aktivit

Lokalita: Bratislavsky a Trnavský kraj - v budúcnosti je možné samozrejme pôsobiť v celej SR 

Nehnuteľnosť: nie

Majetok:  

 • uzatvorené zmluvné vzťahy s dodávateľmi, odberateľmi
 • marketing, sofistikovaná web-stránka vytvorená na mieru, web suport, logistika
 • obalový materiál (obrendované krabice, vyrobené na mieru, do ktorých sa balia potraviny 1500ks)
 • skladové zásoby v aktuálnej hodnote v čase predaja
 • mobilné registračné pokladnice, ktoré majú v sebe zabudovaný platobný terminál – 2ks
 • tričká s potlačou, logo I-potraviny, 1x telefónne číslo (SIM karta)
 • 8x skladací regál
 • know-How, výborné obchodné meno, množstvo pozitívnych komentárov a hodnotení
 • vybudované aktívne a najmä sledované profily na sociálnych sieťach
 • Majitelia doteraz do naprogramovania e-shopu plus marketingových materiálov a CPC reklamy, marketingových spoluprác investovali a vedia zdokladovať investície vo výške viac ako 45 000€ + čas a energia potrebná pre rozbeh podnikania v hodnote ďalších 10 000€ a viac 

Facebook

 • profesionálne vedená funpage stránka plná skvelej grafiky. Je tu vybudovaná stránka obsahujúca množstvo kladne hodnotených grafických prevedení, stránku sleduje viac ako 2800 ľudí

Instagram 

 • špeciálne upravený profil, profil bol pravidelne prezentovaný cez zaujímavých influencerov, počet sledovateľov viac ako 800

Google 

 • zabezpečené prvé pozície vo vyhľadávači (aktívny marketing + reklama) - pri komunikácií so záujemcom samozrejme  odprezentujeme komplexné štatistiky návštevnosti, peniaze investované do reklamy google adwords a kompletné know - how je premetom predaja.

Personálne obsadenie: minimálne 1 zamestnanec – záleží od podmienok kupujúceho

Zmluvy, kontrakty: 

 • bez potreby dohody o zmene zmluvných strýn - Platobná brána GOpay
 • S potrebou dohody o zmene zmluvných strán: Zmluvné vzťahy s dodávateľmi / odberateľmi

Očakávaná cena predávajúceho:  9.900€ / dohodou 

Vek firmy: začiatok fungovania – od 31.03. 2020 aktívna aj v súčasnosti 

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie): 

Podnik je vhodný pre záujemcu, ktorý chce pokračovať v prevádzkovaní e-shopu ale aj pre začínajúcich mladých podnikateľov.

Ideálna je synergia pre majiteľa reštaurácie či potravín s voľnými skladmi. Eshop je pripravený, nastavený a zabehnutý - stačí zabezpečiť rozvoz potravín.

Návratnosť investície: 

Projekt doteraz generoval priemerný zisk cca 1500 Eur mesačne. Pri správnom vedení a pokračovaní v rozbehnutých aktivitách a tým, že je všetko už nastavené a rozbehnuté - viete získať investíciu naspäť v priebehu 6 -12 mesiacov. Všetko samozrejme závisí od Vašich schopností, zázemia, možností synergií. 

Platba možná po dohode aj po častiach. 

V prípade záujemcu z inej oblasti, ktorý nemá záujem predávať potraviny - je majiteľ ochotný predať aj samotné riešenie eshopu - v tomto prípade je cena eshopu 5 900 €

– ide o odladený e-shop, ktorý je možné ľahko pretransformovať na požadované produkty. Len samotné programovanie e-shopu stálo viac ako 18 000€ plus čas majiteľov investovaných do odladenia projektu. 

Využitím tejto férovej ponuky získate už odladený fungujúci e-shop najvyššej možnej kvality. Ušetríte čas potrebný pre výber dodávateľa, testovanie atď. Len vymeníte zoznam produktov... za vami ponúkaný tovar. 

Detailné informácie: 

V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk a predajom priamo cez našu spoločnosť získate príjemný bonus v hodnote 500 Eur. Podmiekou je uvedenie Vášho kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom.

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 


Eshop s vysokokvalitnými organickými produktami Viac info 01.01.2018 5 500€ / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.2018
Cena 5 500€ / dohodou
Stav • Voľná

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie e-shopu „Ty-kokos!“. E-Shop bol založený v júni 2017 s cieľom priniesť na slovenský trh vysoko-kvalitné organické produkty značky Maya Gold, ktorá sa už dlhé roky špecializuje na výrobu a distribúciu produktov z kokosu, agáve, šalvie hispánskej (chia semienka) a olivovníka. Postupne sa spoločnosti podarilo svojim prístupom osloviť a presvedčiť na spoluprácu aj populárneho slovenského výrobcu orechových masiel InfiNuty a obľúbeného českého výrobcu kokosových produktov SENSE COCO.

Na sociálnych sieťach má e-shop viac ako 1200 lajkov na platforme Facebook a vyše 600 sledovateľov na Instagram-e.

Samotnú e-shopovú stránku www.ty-kokos.sk navštívi cca 480 ľudí mesačne.

Dôvod predaja: sústredenie sa na iné podnikateľské projekty

Lokalita: spoločnosť pôsobí prostredníctvom e-shopu na celom území SR

Majetok: E-shop aktuálne disponuje skladovými zásobami tovaru v hodnote nákupných cien cca 1 200 EUR bez DPH 

Marketing firmy:

•    Web: www.ty-kokos.sk 

•    Profil na portáli zlavomat.sk (viac ako 200 pozitívnych hodnotení: https://www.zlavomat.sk/podnik/27716-ty-kokos-sk

•    Profil na sociálnej sieti Facebook s viac ako 1200 lajkami: https://www.facebook.com/ty.kokos.sk/?ref=bookmarks

•    Profil na sociálnej sieti Instagram s viac ako 600 sledovateľmi: https://www.instagram.com/ty_kks/

•    Veľké množstvo fotiek, letáky, príbalový leták, cenník a pod.

Personálne obsadenie: bez zamestnancov, e-shop je plne automatizovaný

Vek firmy: 3 roky

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie):

Podnik je vhodný pre záujemcu, ktorý chce pokračovať v prevádzkovaní e-shop ale aj pre začínajúcich mladých podnikateľov.

Zmluvné vzťahy:

- Vybudovaný dlhoročný vzťah priamo s výrobcom širokého sortimentu organických produktov značky Maya Gold a na to nadväzujúce exkluzívne nákupné ceny.

- zmluvný vzťah so spoločnosťou zabezpečujúcou skladovanie a logistiku – plne automatizovaný integrovaný systém + možnosť dovozu tovaru aj do zahraničia (Česká republika, Maďarsko, Poľsko,...) 

Prognóza, odporúčania:

Objednávkový proces celý e-shop je plne automatizovaný a integrovaný priamo so skladovacím a logistickým systémom externej spoločnosti, čo znamená, že vlastník e-shopu nemá takmer žiadnu prácu s vybavením objednávky zákazníka. Objednávka od zákazníka ide priamo systémom do rozhrania skladu, kde zamestnanci skladu objednávku zabalia a odošlú zákazníkovi. Faktúra sa takisto vytvorí automaticky a je priložená k objednávke. Tento systém zaručuje rýchle dodanie tovaru -  v rámci celej SR do 2 pracovných dní a v rámci Bratislavy dokonca v niektorých prípadoch v ten istý deň.

Dodávanie tovaru je po úprave jazykovej mutácie e-shopu možné jednoducho rozšíriť aj do Českej republiky, prípadne do Poľska alebo Maďarska, nakoľko externá skladovacia a logistická spoločnosť zabezpečuje dodávanie aj na tieto trhy.

Odporúča sa predovšetkým rozvíjať a ponúkať produkty aj do kamenných obchodov a takisto je odporúčané zvážiť vstup na český trh, ktorý je známy záujmom ľudí o online nakupovanie. 

Cena: bude určená dohodou predávajúceho a kupujúceho 

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom a spustíme celý proces predaja.  

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 

Protipožiarne systémy - výborná firma - kúpu odporúčame Viac info 1 - 3 mil. Eur / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Cena 1 - 3 mil. Eur / dohodou
Stav • Voľná

Predmet ponuky: firma /obchodná spoločnosť/ so zameraním na inštaláciu protipožiarnych systémov a protipožiarnej ochrany stavieb

Predmet podnikania: inštalácia protipožiarnych systémov a protipožiarnej ochrany stavieb

Dôvod predaja: zmena priorít majiteľa

Lokalita: Nitriansky kraj

Obrat: posledný rok:  4 000 000 Eur

Nehnuteľnosť: áno – možnosť predaja s nehnuteľnosťou ale i bez nej

Základné zameranie firmy: Základné zameranie firmy je dodávka a inštalácia protipožiarnych systémov a protipožiarna ochrana stavieb. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme komplexný servis od projektovej prípravy, cez dodávky a inštaláciu až po prevádzkovú údržbu, opravy, kontroly a revízie.  Spoločnosť má 15 ročnú históriu. Momentálne je bez akýchkoľvek úverov alebo leasingov. Spoločnosť má zabehnutý systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.

Personálne obsadenie:

THP:

 • Sekretariát: 1 osoba
 • Obchod: 1 osoba
 • Technická podpora: 5 osôb
 • Projekčné oddelenie: 6 osôb
 • Servisné oddelenie: 4 osoby

Výroba a montáž:

 • Externí dodávatelia (živnostníci alebo sro) – cca 20 ľudí

Ekonomika:

 1. Bežné účtovné obdobie spoločnosti je od 01.10. kalendárneho roku do 30.09. nadchádzajúceho roku
 2. Priemerná obchodná marža: cca 22%/rok
 3. Priemerný čistý zisk: cca 400 000 Eur/rok
 4. Obrat posledné 2 roky:   3 000 000 - 4 000 000 Eur/rok

Nehnuteľnosti:

Prevádzková nehnuteľnosť je v Nitre . Rok kolaudácie 2013. Cena obstarania cca: 1 100 000 Eur bez DPH. Výmera pozemku: 2935 m2.

Na pozemku sa nachádza:

 • Výrobná hala: 1030m2 (priemerná výška haly cca 6,00 m)
 • Temperovaný sklad: 190 m2
 • Sklad horľavých kvapalín 3,0 m2
 • Netemperovaný sklad: 190 m2
 • Dvojpodlažná Administratívna budova. Každé podlažie cca 190 m2
 • Spevnené plochy a parkoviská: cca 800 m2

Zmluvy, stáli odberatelia:

 1. Zazmluvnené zákazky – na dobu neurčitú:
 • Prenájom kancelárie: 3 600 Eur bez DPH / Rok
 • Pravidelné revízie protipožiarnych zariadení a protipožiarnych systémov: cca 400 000 Eur bez DPH / rok

2. Zazmluvnené (alebo dohodnuté) zákazky – na dobu určitú (zákazky na obdobie do 31.12.2020):

 • Cca 900 000 Eur bez DPH

Cena:

 1. Predaj firmy bez nehnuteľnosti –  pravidelné servisné činnosti, vyškolený pracovníci,  kancelárska technika ( počítače, tlačiarne, ploter )+ 2 ks osobné autá - dohodou 
 2. Predaj nehnuteľnosti  - 1 065 000 Eur bez DPH vrátane nájomníkov – viď bod nehnuteľnosti
 3. Predaj firmy  vrátane nehnuteľnosti – dohodou

Detailné informácie: 

V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom a spustíme celý proces predaja.  

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 

s. r. o. s vyše 13 ročnou históriou zaoberajúca sa nábytkovým kovaním Viac info 250.000€ / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Cena 250.000€ / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: s. r. o. s vyše 13 ročnou históriou zaoberajúca sa nábytkovým kovaním
Predmet podnikania: Firma sa zoberá nábytkovým kovaním
Dôvod predaja: Pracovné vyťaženie spojené s vykonávaním práce v zahraničí a s tým spojený nedostatok času.
Počet zamestnancov: 3
Lokalita: Žilinský kraj - Žilina
Nehnuteľnosti: možnosť nájmu súčasných priestorov od predávajúceho ako vlastníka nehnuteľností

Spoločnosť vznikla v roku 2006 a zaoberá sa nábytkovým kovaním pre výrobcov nábytku, ako aj drevárske podniky, stolárske dielne, ale aj pre domácich kutilov, v žilinskom kraji.

V ponuke je široký sortiment nábytkového kovania ako sú úchytky, kľučky, MDF fóliované dvierka, dvierka z masívu, lakované dvierka, MDF lišty, výsuvy, hrany PVC a ABS, výsuvné systémy do kuchynských liniek a vstavaných skríň, relingový systém, systém na otočné koše, nábytkové a stolové nohy a veľa ďalších vecí potrebných na zhotovenie nábytku, ktoré spríjemňujú nielen domov, ale aj kancelárie, predajne a prevádzky. Spoločnosť je exkluzívnym partnerom renomovaných výrobcov nábytkového kovania a kvalitu vie nie len predať, ale predovšetkým kvalifikovane odprezentovať a odborne poradiť pri jej výbere a montáži.

V súčasnosti zamestnáva spoločnosť 3 zamestnancov.

Predmetom predaja sú taktiež zásoby,  dodávatelia ( výhradné zastúpenia pre určitý sortiment), odberatelia, kvalifikovaní a zaučení zamestnanci, fungujúci internetový obchod, meno spoločnosti, drobný majetok (regále, nábytok PC, tlačiarne, vzorkovne, 1 auto – citroen berlingo,...)

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch (v priestoroch vo vlastníctve predávajúceho spoločnosti). Pričom budova, resp. nehnuteľnosť v ktorých spoločnosť, ktorá je predmetom predaja sídli, nie je predmetom predaja. Kupujúci môže uvedené priestory využívať na podnikanie na základe dohodnutého prenájmu alebo prevádzku presťahovať. V prípade záujmu o prenájom je očakávaná / orientačná výška nájomného 2.000 € mesačne bez DPH (cca 320 m2 - sklad, vzorkovňa, kancelárie) + energie. 

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie):

Podnik je vhodný pre záujemcu, ktorý je rozhodnutý pokračovať v predmete podnikania spoločnosti, venovať sa naďalej nábytkovému kovaniu, predajom komponentov a nábytkových kovaní pre výrobcov nábytku.


Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. 

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 

Fitnes - skrášlovanie - doplnky výživy - 2 štúdia krásy v BA a PK na predaj Viac info 120 000€ / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Cena 120 000€ / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: firma/s.r.o. poskytujúca služby skrášľovania teľa, fitness a maloobchod (doplnky výživy, kozmetické výrobky a oblečenie)
Dôvod predaja: Sústredenie sa majiteľov na iné podnikateľské projekty
Lokalita: Bratislava + Pezinok
Nehnuteľnosti: 2 prenajaté nehnuteľnosti

Zameranie a opis firmy: 

Spoločnosť vznikla v roku 2018. V súčasnosti prevádzkuje spoločnosť 2 štúdia: Shape it Up Pezinok a Shape it Up Bratislava - Rača.

Našim klientom ponúkame jedinečné a komplexné služby vo sfére fitnesu – (registrácia klientov, krátke školenie, obsluha pred, počas a po tréningu, krásne a čisté prostredie, milý a profesionálny personál, cvičenie v súkromí, rodinná atmosféra, efektívne výsledky za krátky čas).

Ako jedna z mála spoločností na trhu ponúkame cvičenie prostredníctvom tzv. Infrashape Horizontal.  Infrashape Horizontal je ležatý bicykel v kapsule – predstavuje v súčasnosti najmodernejšie a najefektívnejšie kardio cvičenie – 5x efektívnejšie ako klasické cvičenie v posilňovni.

Okrem uvedených služieb vykonávame aj činnosť maloobchodného predaja rôznych doplnkov výživy, nápojov, kozmetických výrobkov a športového oblečenia.

Majetok firmy:

Firma vlastní 4 fitness stroje v celkovej hodnote 60 000€ + ďalší hnuteľný majetok v hodnote cca 22 000€. Okrem toho sú priestory prevádzok upravené prácou a materiálmi v hodnote cca 17 000€.

Okrem uvedeného má spoločnosť prenajaté 2 nebytové priestory v polyfunkčnej budove, pričom cena nájomného za priestor v Bratislave - Rači je 1 100€ + DPH mesačne (vrátane energii) a v Pezinku 1 100€ + DPH + 150€ energie mesačne. Zaplatené najomnozabäzpečovacie kaucie vo výške 3 000€ + dvojmesačné nájomné vopred zaplatené v sume 4 550€ bez DPH.

 

Súčasťou majetku spoločnosti sú aj jej nehmotné aktíva ako obchodné kontakty, databázy klientov (okolo 450 klientov), vypracovaný web a sociálne siete (najmä Facebook a Instagram), licencie (pre meno a logo Shape it Up), povolenia a patenty.

Dôvod predaja: pracovné vyťaženie súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti v ďalších obchodných spoločnostiach a s tým súvisiaci nedostatok času

Lokalita:  Prevádzky: Bratislava - Rača a Pezinok

Nehnuteľnosti:

Prenajaté 2 nebytové priestory v polyfunkčnej budove, pričom cena nájomného za priestor v Bratislave – Rači (rozloha: 105m2) je 1 100€ + DPH mesačne (vrátane energii) a v Pezinku (rozloha: 105m2) 1 100€ + DPH + 150€ energie mesačne.

Zmluvy, kontrakty:

- licencia pre meno a logo Shape it Up 

- cca 450 klientov

Očakávaná cena predávajúceho:

Samostatne pobočka Pezinok: 70 000 € / dohodou 

Samostatne pobočka Bratislava - Rača: 55 000 € / dohodou 

Za obe štúdia súčasne so zľavou: 120 000 € / dohodou 

Vek firmy: 1 rok

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie):

Podnik je vhodný pre záujemcu, ktorý chce pokračovať v prevádzkovaní štúdii a fitness služieb, resp. ktorý by chcel prevziať vybavenie a klientelu podniku a presunúť ich do svojich už existujúcich prevádzok. 

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. 

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie. 


Kovovýroba a strojarina Viac info 01.01.2000 2500000 € / dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.2000
Cena 2500000 € / dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: strojarina, kovovýroba a obchod
Predmet podnikania: Strojársky priemysel a kovovýroba
Dôvod predaja: Dôchodkový vek majiteľa
Počet zamestnancov: 27
Lokalita: Trenčiansky kraj
Obrat: 1500000 €
Nehnuteľnosti: áno - vo vlastníctve

Predmetom predaja je spoločnosť situovaná v Trenčianskom kraji, ktorej areál sa nachádza v blízkosti diaľnice. 

Obrat firmy: v priemere za posledné 4 roky = cca 1,5 mil Eur/rok

Požadovaná cena: 2,5 mil. s tým, že jej určenie môže byť samozrejme predmetom ocenenia - dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Spoločnosť vlastní rozsiahly výrobný areál s pozemkami 2600 m2 ,administratívnou budovou, sociálna časť s ubytovaním a výrobnými halami s 5 t žeriavom vo výške 5 m .Vo výstavbe nová výrobná hala 680 m2, skladovacia hala. Hodnota nehnuteľností bez strojov je cca 1,5 mil. Eur, k dispozícii je aj znalecký posudok.

Predmet činnosti

Firma má tri odnože, všetky tri sú zamerané na kvalitu prevedenia .Firma má certifikát kvality ISO 9001:2009

1.Výroba malosériových stredne veľkých náhradných dielov na základe zvárania , CNC sústruženia a CNC frézovania., ako aj klasického obrábania na horizontkách,  karuseli sústruhoch a frézach s povrchovou úpravou striekaním, čiernením ,zinkovaním

Opracovávame železo, ušlachtilé ocele, nerez aj plasty Ku každému výrobku dodávame merací protokol na 3D meracom stroji Wenzel. Máme skupinu vysokokvalifikovaných robotníkov aj technikov

Strojné vybavenie je v prezentácii. 80 % produkcie je pre stálych zákazníkov na základe dlhodobých kontraktov menia sa len modifikácie výrobkov a systém kvalitných  poddodávateľov. Dôležitou súčasťou produkcie  je výroba podskupín strojov do gumárskeho priemyslu s montážou hydrauliky elektriky a pohonov a výroba kompletných strojov pre poľnohospodárstvo vrátane montáže hydropohonov a elektriky.

2.Výroba a montáž oceľových konštrukcii ,stavba oceľových hál opláštení plechom aj sendvičovým panelom, klampiarske výrobky Stavebné zámočníctvo, prístrešky, polykarbonátové prestrešenia. Výrobky z klasického železa aj nereze. Postavili sme oceľovú časť s opláštením pre 14 Kauflandov,3 Tesca, Billu, výrobné haly napr. pre Continental a iné firmy čističky odpadových vôd. V poslednom čase pracujeme pre ŽSSR na rekonštrukcii trate na 160 km. Mali by sme sa podielať v najbližšej dobe na najväčšej stavbe železníc na Slovensku , kde sa ide stavať 14 mostov a 2 tunely.

Firma zabezpečuje aj projektovú dokumentáciu na jednotlivé stavby pripravuje sa výstavba výrobnej haly –začiatok výstavby 03/17 a sociálnej budovy –začiatok výstavby 04/17

3.Obchodná činnosť: firma sa dlhodobo zabezpečuje predaj pneumatík na základe dlhodobých zmlúv s partnermi, predaj hutného materiálu a polykarbonátu s príslušenstvom

 Naši zákazníci oceňujú najmä kvalitu našej výroby, cenovú úroveň a dodržiavanie zmluvných podmienok

 

Strojné vybavenie:

Vo vlastníctve firmy sú nasledovné stroje:                       

·    Sústruh Masturn 70 CNC (720 x 2000)

·    Obrábacie centrum MCV 1000 Qiuck (1300 x 600x 660)

·    Vertikálne CNC obrábacie centrum VMC 2000S(2000/900/850)

·    Karusel SK 16 Ø 1620x 1600,  

·    Horizontálna vyvŕtavačka VH 13.8 (3500 x 2000 x 1250),  

·    Horizontálna vyvŕtavačka VH 80 (800 x 800)

·    Sústruh hrotový TOS  SN 71 (700 x 1200)

·    Sústruh hrotový TOS SU 50A (430 x 1000)

·    Sústruh hrotový CU 401 (300 x 1200)

·    Sústruh hrotový TOS 40 (400 x 1500) Fréza 497 (1500 x 500)

·    Fréza nová TOS FGS 25/32 (620 x 300)

·    Fréza AVIA FOP malá FND25 (700 x 330)

·    Stojanová vŕtačka VS 32A

·    Krídlová vŕtačka MAS RV 4

·    Pásové píly do Ø 500 mm

·    Zváračky CO2

·    Nožnice a ohýbačky do hr. 4 mm

·    WENZEL 3D odmeriavanie  1500x800x700        

Firma predávajúca nafukovacie vaky • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať

Strojárstvo Viac info 01.01.2015 dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.2015
Cena dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: predaj 100% obchodného podielu, prípadne podľa dohody. Záujem je o 100% predaj živej firmy vrátane výrobného programu, know-how, budovy, pozemku, strojov a technológie, možná aj dohoda o predaji majority a dohoda o ďalšom postupe.
Predmet podnikania: Kovovýroba
Dôvod predaja: zdravotný stav, rodinné dôvody
Počet zamestnancov: 40
Lokalita: Považie
Obrat: 1500000 €
Nehnuteľnosti: vo vlastníctve

Prvé skúsenosti s podnikaním začal získavať terajší konateľ spoločnosti ešte v r. 1999 ako SZČO. Trieskovým obrábaním kovov sa začal zaoberať v roku 2004 a tejto činnosti sa spoločnosť venuje doteraz. Zaoberá sa najmä obrábaním na CNC frézach vertikálnych aj horizontálnych a na CNC obrábacích centrách. Vyrába široký sortiment súčiastok od najmenších rozmerov až po veľkorozmerové platne a konštrukcie. Zameranie na kooperácie pre zákazníkov, až 80% obratu tvoria dodávky pre stálych zákazníkov, s ktorými je nadviazaná dlhoročná spolupráca.
Spoločnosť každoročne investuje do obnovy strojového parku, čo sa pozitívne odráža na každoročnom náraste obratu . Spoločnosť má vlastnú výrobnú halu so sociálnym zázemím a kanceláriami, ktorá prešla v r. 2015 kompletnou rekonštrukciou s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU. V roku 2014 postavila novú montovanú halu (skolaudovaná v r. 2015), ktorá je o.i. vybavená mostovým žeriavom ABUS s nosnosťou 8t na manipuláciu s veľkorozmerovými dielmi. Z prostriedkov EU spoločnosť nakúpila v r. 2014 aj CNC horizontálnu vyvrtávačku a v r. 2015 5-osé CNC centrum na obrábanie veľkorozmerových dielcov a tiež softvér na spracovanie programov obrábania, vrátane 5-osého súvislého obrábania. Všetky stroje vo firme sú zosieťované a prepojené cez server, s možnosťou distribúcie programov obrábania z centrálneho počítača. Okrem uvedených nových strojov sú v majetku firmy ďalšie stroje: CNC sústruh, r.v. 2012, klasický sústruh, klasická fréza a klasická horizontálna vyvrtávačka staršieho dáta výroby, jedno 3 – osové a dve 5 - osové CNC centrá, vyrobené v r. 2001, jedno-, dvoj- a troj – metrové CNC frézy vyrobené po roku 2007, tri pásové píly, zváračky, rovnací hydraulický lis, klasické brúsky a množstvo ručného náradia na odhrotovanie súčiastok a dokončovacie práce. Spoločnosť je vybavená aj skladom materiálu a skladom nástrojov, meracím pracoviskom vybaveným aj 3-D merací prístrojom, má kompletné administratívne zázemie. Na plánovanie, TPV, sledovanie výroby a vyhodnocovanie merateľných výstupov výroby má firma zakúpený softvér PdC. Na manipuláciu s materiálom aj tovarom má firma k dispozícii stĺpové žertvy, 2 vysokozdvižné vozíky a 3 úžitkové automobily. Účtovníctvo firmy je zverené externej účtovnej firme.
Vďaka dobre zabehnutej kooperácii s firmami z regiónu spoločnosť ponúka svojim zákazníkom kompletnú výrobu a opracovanie vrátane povrchových úprav a tepelného spracovania (mimo montáže).
Firma si sama vychováva nových zamestnancov, vďaka čomu je aktuálne vo firme zamestnaných viac ako 50% zamestnancov vo výrobe aj v technickej príprave výroby z radov mladých ľudí, ktorí boli zaškolení priamo vo firme.

Viac informácii Vám poskytneme na tel. číslach: 0221 029 987, 0908 519 768 alebo využite kontaktný formulár nižšie a ozveme sa Vám vo vami navrhnutom čase.

Kamenárstvo Viac info 01.01.2016 dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.2016
Cena dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: Predaj 100 % obchodného podielu, vrátane výrobného programu, know - how, budovy, pozemku, strojov a technológie
Predmet podnikania: Kamenárstvo
Dôvod predaja: iné aktivity majiteľov
Počet zamestnancov: 10
Lokalita: Banskobystrický kraj
Nehnuteľnosti: vo vlastníctve

Predaj spoločnosti s predmetom podnikania: Kamenárstvo- zameranej na ťažbu a spracovanie kameňa a piesku. Výrobu tvoria kamenné výrobky z čadiča (kamenné kocky, obrubniky, šlapáky …). Predmetom predaja je celý areál spoločnosti ( bývalé poľnohospodárske družstvo) a všetky povolenia na ťažbu kameňa a piesku. Odborne odhadovaná hodnota kamennej bane je 750 tis. eur a pieskovej bane 1,45 mil EUR . Predmetom predaja sú aj všetky stroje a mechanizmy slúžiace na ťažbu a spracovanie ťažobného materiálu.

Viac informácii Vám poskytneme na tel. číslach: 0221 029 987, 0908 519 768 alebo využite kontaktný formulár nižšie a ozveme sa Vám vo Vami navrhnutom čase.

Lyžiarske stredisko Viac info 01.01.2010 dohodou • Voľná Rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.2010
Cena dohodou
Stav • Voľná
Predmet ponuky: Predaj lyžiarskeho strediska, alternatívne nájdenie obchodného partnera, investora pre vybudovanie ubytovacieho zariadenia
Predmet podnikania: Lyžiarske stredisko
Dôvod predaja: nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie ubytovania
Lokalita: Trenčiansky kraj
Obrat: 120000 €
Nehnuteľnosti: vo vlastníctve

Spoločnosť s prevádzkou lyžiarskeho strediska v Trenčianskom kraji.

Ročný obrat cca 120 tis Eur, štatistický počet lyžiarov na sezónu je cca 15 tis.

Lyžiarske stredisko má podľa majiteľa obrovský potenciál, nakoľko svah je dobre situovaný v lese, kde stromy bránia kontaktu slnka a snehu. Vďaka tomuto v rámci Trenčianskeho kraja vždy ako prvé otvára lyžiarsku sezónu a ako posledné končí. Súčasťou strediska sú budovy, ako aj nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti. Časť nehnuteľností je prenajatá od obce na dlhodobý nájom (25 rokov).

Súčasťou strediska je celoročná reštaurácia, požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje a skiservis. V letnom období sa v areáli strediska organizujú motorkárske zrazy, firemné párty, hudobné festivaly s live kapelami, športové dni ako napr. Rugged Race a i.

Nespornou výhodou je aj zmena legislatívy, nakoľko od 1.1.2016 školy čerpajú dotácie 150,- Eur na každé dieťa na lyžiarske kurzy a letné tábory, čiže je možnosť využiť ubytovacie kapacity na 100% nielen počas zimy ale aj počas celého roka.

Lyžiarske stredisko je vybavené:
- menšia chata, garáže (čerstvo postavená hala) + bufet + reštauračný priestor s kapacitou do 80 ľudí s dvomi krbmi s vykurovanými toaletami a dvomi podkrovnými izbami
- 4 zjazdovky s osvetlením a ozvučením
- 4 vleky ( lyžiarsky vlek Tatrapoma F 12 - 2 ks, lyžiarsky vlek Tatrapoma S - 1 ks, detský lanový lyžiarsky vlek)
- 4 snežné delá - 2x Latemar M18, - 2x Latemar Baby
- technológia technického zasnežovania - t. j. vysokotlakové potrubie 500m, vysokotlakové čerpadlo, rozvod elektriny + digitálna kompenzácia, hydranty + elektranty,
- digitálny profesionálny odbavovací a kamerový systém + zosieťovanie strediska
- snežné pásové vozidlo Kässbohrer PB 300
- snežný skúter Arctic Cat vybavený na záchranárske použitie + kanadské sane
- parkovisko
- traktor John Deer so snežnou radlicou + kosice a mulčovacie zariadenie
- požičovňa lyží, lyžiarskych palíc + topánok, snowboardov + topánok
- kompletný skiservis
- malý traktor na kosenie futbalového ihriska - v letných mesiacoch
- kompletné zariadenie dielne, bufetu, vonkajšie sedenie v lete + pódium, ďalšie náradie ako krovinorez, atď.,

Alternatívou k predaju spoločnosti je nájdenie obchodného partnera, investora pre vybudovanie ubytovacieho zariadenia buď nadstavbou a rozšírením existujúcej malej chaty, resp. vybudovania nového objektu s ubytovacími kapacitami. Nevýhodou strediska je prakticky neexistencia ubytovania v tesnej blízkosti lyžiarskeho svahu, v dôsledku čoho napr. len ťažko využiť aj štátne granty v podobe 150 Eur/dieťa pre lyžiarsky výcvik či letný tábor. Požadovaná investícia majiteľa pre vybudovanie ubytovacej kapacity je na úrovni cca 400 tis eur.

Event 21.01.2013 • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis 21.01.2013
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať
Predmet ponuky: predaj živej firmy vrátane klientských kontaktov, dohodnutých budúcich kontraktov, software , skvelého image a dobrého mena firmy, know-how, samotného prototypu fotobúdky, množstva zariadenia a vybavenia, dokonale nastaveného online sveta: web, reklama, PPC, atd.
Predmet podnikania: Fotografické a reklamné služby, eventy, firemné akcie
Dôvod predaja: odsťahovanie sa a život majiteľov v Amsterdame, ktorí nemajú už čas venovať sa projektu funnybox.
Lokalita: Bratislava
Zisk pred zdanením: 3500 €
Obrat: 30000 €

Kovovýroba - automotive - 27 r. história 01.01.1992 • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.1992
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať
Predmet ponuky: Prevod podniku - dohoda
Predmet podnikania: Kovovýroba - automotive
Dôvod predaja: vysoký vek majiteľov, nástupníctvo
Počet zamestnancov: 36
Lokalita: Trnavský kraj
Zisk pred zdanením: 242000 €
Nehnuteľnosti: Vlastná prevádzka (vlastné nehnuteľnosti), možnosť odkúpenia susedných pozemkov pre prípadné rozšírenie výroby

Zdravotníctvo • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať

Cestovná kancelária • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať

Kovovýroba 01.01.1996 • Predaná Nie je možné rezervovať
IČO
DPH
Zápis 01.01.1996
Stav • Predaná
Nie je možné rezervovať
Predmet ponuky: Predaj 100% obchodného podielu, prípadne podľa dohody. Záujem je o 100% predaj živej firmy vrátane výrobného programu, know-how, budovy, pozemku, strojov a technológie. Je možná aj dohoda o predaji majority a kooperacii
Predmet podnikania: Kovovýroba
Dôvod predaja: Vysoký vek majiteľov
Počet zamestnancov: 20
Lokalita: Košický kraj
Obrat: 300000 €
Nehnuteľnosti: Vlastný pozemok cca 5500 m2, výrobný závod budova - 2800 m2, plus výrobné stroje

V našej ponuke nájdete s.r.o., a.s., SE - platiteľov aj neplatiteľov DPH. Od roku 2008 predávame 5 firiem týždenne, čo z nás robí firmu s najväčšími skúsenosťami v predaji firiem v SR. Kúpte si firmu od nás - overeného partnera s referenciami.

Referencie 1000+ predaných firiem v rokoch 2008 - 2021

M2B v mediách

Výhody kúpy fungujúcej firmy s prevádzkou a zamestnancami

 • Štandardne ide o etablovaný podnik s históriou a dobrým menom.
 • Takáto firma má už vybudované dodávateľsko-odberateľské vzťahy, teda netreba začínať od nuly - prípadne ich len kupujúci upraví vo svoj prospech a tým zvýši efektivitu podniku.
 • Výhodná kúpa, resp. investícia.
 • Synergie a z nich vyplývajúce benefity, ak podnikáte v rovnakej oblasti ako predávaná firma.
 • Takáto firma má už vyškolených dlhoročných zamestnancov, takže ich netreba pracne hľadať a zaúčať - samozrejme investor môže podľa uváženia zefektívniť ich počet.
 • Firma môže disponovať zaujímavými technológiami.
 • Firma môže mať zaujímavé ekonomické výsledky, ktoré Vám umožnia čerpať úvery či eurofondy a rozvinúť tak spoločnosť.
 • Iné – podľa vízií nového majiteľa.

Čo o nás hovoria naši klienti

Ako celý proces predaja firmy prebieha

 1. Vyberiete si firmu z aktuálnej ponuky a skontaktujete sa s nami na tel. čísle: 0221 029 987– začnú rokovania o predaji spoločnosti.
 2. Skontaktujeme sa a potvrdíme rezerváciu. Dodáte nám údaje nového majiteľa, konateľa, prípadne predstavu o zmene sídla, obchodného mena či predmetoch podnikania a dohodneme si termín predaja spoločnosti.
 3. Podpíšete s predávajúcim dokumenty potrebné k predaju firmy v sídle našej spoločnosti za prítomnosti notára a uhradíte poplatky. Od tohto momentu ste konateľom a môžete v mene firmy podnikať.
 4. Zabezpečíme zápis zmien do obchodného registra a ohlásenie týchto zmien na daňovom úrade.

Prečo predať či kúpiť staršiu spoločnosť cez M2B a.s. ?

 • Predávajúci zmluvne garantujeme 100 % čistotu spoločnosti.
 • Sme na trhu od roku 2008 a poskytujeme rokmi overené kvalitné služby.
 • Máme výsledky: Predali sme už viac ako 1000 firiem a pozitívne referencie pribúdajú každý týždeň.
 • Celkovo naše služby využilo a pravidelne využíva viac ako 2500 klientov.
 • Sme zdrojom kvalitných informácií: Publikujeme v médiach: TREND, Hospodárske noviny, televízia TA3, RTVS, podnikam.sk či finweb.sk.
 • Vzdelávame a informujeme o aktualitách v oblasti legislatívy, korporátnej agendy a podnikateľského prostredia prostredníctvom nášho blogu a ebookov.
 • Získate komplexný servis na jednom mieste.
 • Vzdelávame sa a inovujeme – prichádzame ako prvá spoločnosť s novými službami a riešeniami na mieru. Naši klienti sú ako prví informovaní o tom, ako reagovať na zmeny v legislatíve.

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Predaj aktívnych fungujúcich firiem s prevádzkou?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

Zvýhodnené doplnkové služby

Služby virtuálneho sídla so zľavou 200 Eur

Využite služby profesionálne spravovaného virtuálneho sídla a minimalizujte náklady na sídlo spoločnosti. Pri objednávke virtuálneho sídla spolu s kúpou spoločnosti získate zľavu 200 Eur. Detailné informácie vám radi poskytneme na konzultácií. Viac informácií o službe virtuálneho sídla sa môžete dozvedieť tu

Výhodnejšie vedenie účtovníctva 

Využite služby profesionálneho a zodpovedného vedenia účtovníctva, ktoré využíva už viac ako 50 spoločností. Poskytneme Vám najlepší pomer ceny a kvality na trhu a zníženú cenu na prvé 3 mesiace. Cenovú ponuku vám pripravíme po zodpovedaní doplňujúcich otázok. Viac informácií o účtovníckych službách M2B sa dočítate tu