Počas poradenstva v oblasti účtovníctva a daní pre Vás zabezpečíme:

 • Priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov – nie je vždy súčasťou paušálnej platby.
 • Komplexné posúdenie daňovej situácie klienta.
 • Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.
 • Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov - cestná daň, daň z nehnuteľností, atď.).
 • Upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve,
 • Registráciu daňových subjektov na daňovom úrade.
 • Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva.
 • Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia.
 • Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole.
 • Ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov.
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty).
 • Administratívne práce.
 • Návrhy zmlúv.
 • Zastupovanie pred úradmi.
 • Poradenstvo pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

M2B v mediách

Prečo zveriť vedenie účtovníctva našej spoločnosti:

Vzhľadom k tomu, že ponuka spoločností poskytujúcich vedenie účtovníctva je skutočne obsiahlia, veríme, že nie je jednoduché sa rozhodnúť. Naša spoločnosť Vám poskytne najlepší pomer cena/kvalita na trhu. Zároveň si plne uvedomujeme existenciu konkurencie zo strany menších účtovníkov, ktorí sú síce lacnejší, ale nedajú Vám daňový doklad, nie sú poistení a v prípade problémov so spracovaním účtovníctva zostane pokuta a problémy s daňovým úradom na Vašich pleciach. Na druhej strane, je naša cena omnoho výhodnejšia, ako cena veľkých medzinárodných spoločností, resp. väčšiny účtovných kancelárií, pri zachovaní maximálnej možnej miery profesionality. Pripravili sme pre Vás dôvody, prečo sa rozhodnúť práve pre nás. Zároveň Vás pozývame na osobnú konzultáciu, kde si môžete vedomosti našich zamestnancov overiť a zároveň Vám môžeme pripraviť cenovú ponuku, preto nám prosím zavolajte na: 02/38 102 976, prípadne napíšte e-mail na info@m2b.sk alebo vyplňte formulár nižšie.

9 dôvodov, prečo nám zveriť vedenie účtovníctva:

 1. Financie a ochota: Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebujeme stôl, stoličku, počítač. Nemáte problém s odstupným, PN, prípadne neochotou zamestnancov.
 2. Aktuálny softvér: Nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Odbornosť: Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Danú odbornosť pri samostatnom vedení účtovníctva, prípadne jednom, dvoch interných zamestnancoch nikdy nedosiahnete. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 3 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami – viz sekciu o nás.
 4. Špecializácia: Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s max. 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. €. V portfóliu našich klientov sú i klienti, ktorí nie sú platcami DPH.
 5. Referencie: Disponujeme referenciami viac ako 50 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania.
 6. Poistenie: Naša spoločnosť je riadne poistená do výšky 50.000,- € za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité – od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť.
 7. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.
 8. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 9. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďaľšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na celý mesiace úplne zadarmo.

Požadujete viac informácií, alebo máte na nás otázky?

Zavolajte nám na 02 210 299 980

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Účtovné a daňové poradenstvo?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

Mám záujem o službu Účtovné poradenstvo

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.