• Odpredaj firmy - platiteľa DPH aj neplatiteľa DPH

  Sprostredkujeme predaj vašej firmy rýchlo a výhodne- či už je platiteľom DPH alebo neplatiteľom DPH. Predali sme už 1000+ firiem, predáme aj tú vašu. Viac informácií na tel. čísle: 0221 029 980

  Prejsť k ponuke

 • Odkúpenie firmy s prevádzkou, zamestnancami, majetkom

  Vlastníte fungujúcu firmu s prevádzkou, zamestnancami, majetkom a chcete ju predať? Kontaktuje nás na tel. čísle: 0221 029 987

  Prejsť k ponuke

V živote podnikateľov sa vyskytujú aj situácie, kedy chcú skončiť s podnikaním. Dôvodom môže byť nezhoda so spoločníkom, odcestovanie do zahraničia, rozhodnutie o ukončení podnikania, ale aj zlá finančná situácia firmy. Jednoducho "chce mať firmu z krku a nechce ďalej figurovať v obchodnom registri". 

Pri zrušení spoločnosti a jej výmaze z obchodného registra Vám pomôžeme využitím jednej z nasledovných možností, podľa toho v akej ekonomickej kondícii sa spoločnosť nachádza.

M2B v mediách

​Základné informácie k spôsobom ako ukončiť podnikanie

 1. Likvidácia spoločnosti - v prípade, ak má spoločnosť uhradené všetky záväzky a disponuje majetkom, ktorý treba rozdeliť po jej zrušení medzi spoločníkom, prebehne ukončenie podnikania formou: Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej následný výmaz z registra
  TIP: Výhodnejšie, ako spoločnosť rušiť, je túto spoločnosť predať– čitajte viac v sekcii odpredaj firmy
 2. Konkurz spoločnosti - v prípade, ak je spoločnosť v úpadku, je potrebné zabezpečiť výmaz spoločnosti z registra na základe konkurzného konania. Spoločnosť je v úpadku, ak je splnená jedna z dvoch podmienok. Buď voči spoločnosti smerujú aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov, od ktorých splatnosti uplynulo viac ako 30 dní alebo hodnota splatných záväzkov spoločnosti presahuje hodnotu majetku spoločnosti.
 3. Fúzia a cezhraničná fúzia - spoločnosť môže byť "pohltená" inou slovenskou spoločnosť, vtedy hovoríme o fúzii spoločnosti. V prípade ak je slovenská spoločnosť "pohltená" inou zahraničnou spoločnosťou, vtedy hovoríme o cezhraničnej fúzii.
 4. Výmaz spoločnosti registrovým súdom na základe úradnej povinnosti súdu – relatívne jednoduchá, ale veľmi zdĺhavá forma ukončenia podnikania.
 5. Odpredaj Vašej spoločnosti – rýchla, a pre klienta bezplatná a najvýhodnejšia možnosť ako ukončiť podnikanie. Vaša spoločnosť však musí spĺňať všetky predpoklady a byť pre potenciálneho kupcu zaujímavá. Aké spoločnosti sú vhodné na predaj sa dočítate v časti odpredaj firmy platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

Žiaľ, komplikovaná právna úprava zrušenia a následného výmazu spoločnosti z registra, núti mnohých podnikateľov k úplne jednoduchému, avšak nezodpovednému postupu, kedy svoju spoločnosť prevedie podnikateľ na "zjavne nekompetentnú osobu". Je naivné, keď si podnikateľ myslí, že prevodom svojej účasti v spoločnosti na "bezdomovca" sa zbaví všetkej zodpovednosti a povinností súvisiacich s podnikaním. Podnikateľ do času prevodu svojej účasti v spoločnosti zodpovedá za všetky úkony v nej vykonané (ako aj nevykonané, napr. opomenul splniť si povinnosť v prípade podania daňového priznania a túto povinnosť si dodatočne nesplnil, a iné).

Trestnoprávna úprava nepozná trestný čin "prevod obchodného podielu na tzv. bieleho koňa", čiže podnikateľ nemôže byť priamo trestnoprávne postihovaný za takéto konanie. Túto skutočnosť si mnohí podnikatelia uvedomujú, zneužívajúc takýto stav v právnej úprave. Neuvedomujú si však už trestnoprávnu zodpovednosť za iné nepriame trestné činy, ktorých sa môžu dopustiť (trestný čin poškodzovania veriteľa, trestný čin zvýhodňovania veriteľa, marenie konkurzného konania a iné). Objasnenosť a dokazovanie týchto skutkov je veľmi náročná, čo však nemôže byť príčinou pre takéto konanie. Aj prostredníctvom našej spoločnosti eliminujeme takéto konanie za účelom riadneho ukončenia podnikateľskej aktivity spoločnosti.

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov na blogu M2B, ale tiež články v Hospodárskych novinách a iných médiach s odkazom na zdroj M2B.sk. Články z tejto oblasti pre Vás pripravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Ak oslovíte nás, máte teda istotu že oslovíte odborníkov v danej oblasti a ukončenie prebehne korektne a podľa zákonov SR.

Zavolajte nám: 0221 029 980 alebo využite kontaktný formulár nižšie a dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Ukončenia podnikania?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk

Mám záujem o ukončenie podnikania

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.