Pri spracovaní miezd zamestnancov pre Vás zabezpečíme:

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
 • Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti

M2B v mediách

Prečo zveriť vedenie účtovníctva našej spoločnosti:

Vzhľadom k tomu, že ponuka spoločností poskytujúcich vedenie účtovníctva je skutočne obsiahla, veríme, že nie je jednoduché sa rozhodnúť. Naša spoločnosť Vám poskytne najlepší pomer cena/kvalita na trhu. Zároveň si plne uvedomujeme existenciu konkurencie zo strany menších účtovníkov, ktorí sú síce lacnejší, ale nedajú Vám daňový doklad, nie sú poistení a v prípade problémov so spracovaním účtovníctva zostane pokuta a problémy s daňovým úradom na Vašich pleciach. Na druhej strane, je naša cena omnoho výhodnejšia, ako cena veľkých medzinárodných spoločností, resp. väčšiny účtovných kancelárií, pri zachovaní maximálnej možnej miery profesionality. Pripravili sme pre Vás dôvody, prečo sa rozhodnúť práve pre nás. Zároveň Vás pozývame na osobnú konzultáciu, kde si môžete vedomosti našich zamestnancov overiť a zároveň Vám môžeme pripraviť cenovú ponuku, preto nám prosím zavolajte na: 02/38 102 976, prípadne napíšte e-mail na info@m2b.sk alebo vyplňte formulár nižšie.

9 dôvodov, prečo nám zveriť vedenie účtovníctva:

 1. Financie a ochota: Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebujeme stôl, stoličku, počítač. Nemáte problém s odstupným, PN, prípadne neochotou zamestnancov.
 2. Aktuálny softvér: Nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Odbornosť: Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Danú odbornosť pri samostatnom vedení účtovníctva, prípadne jednom, dvoch interných zamestnancoch nikdy nedosiahnete. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 3 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami – viď sekciu o nás.
 4. Špecializácia: Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s max. 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. €. V portfóliu našich klientov sú tiež klienti, ktorí nie sú platcami DPH.
 5. Referencie: Disponujeme referenciami viac ako 40 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania.
 6. Poistenie: Naša spoločnosť je riadne poistená do výšky 50.000,- € za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité – od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť
 7. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.
 8. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 9. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďalšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na celý mesiace úplne zadarmo.

Čo o nás hovoria naši klienti

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Spracovanie miezd?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk