Eseročka s jedným eurom? Nech sa páči... alebo radšej ZABUDNITE!!!!

27. Júl 2014
Citácie v odborných publikáciách

Nedávno sa do medzirezortného pripomienkovania dostala novela Obchodného zákonníka, ktorá by mala nadobudnúť účinon od 01.01.2015. Základom novely je zavedenie nových inštitútov obchodného práva, ako napríklad jednoeurové eseročky, resp. eseročky so základným imaním pod 25 tisíc eur (prezentovaný názor „jednoeurové“ nezodpovedná predloženému návrhu), vylúčenie osôb z pôsobnosti orgánov spoločnosti, spoločnosť v kríze a iné „perly“ navrhovateľa, s ktorými sa nemôžem stotožniť a celkovo novozavedené inštitúty pochopiť. 

Eseročka s jedným eurom? Nech sa páči... alebo radšej ZABUDNITE!!!!