Platiteľom DPH ešte pred vydaním osvedčenia k DPH?

9. November 2014
Citácie v odborných publikáciách

Pri dobrovoľnej registrácii k DPH sa podnikateľ môže dostať k osvedčeniu o DPH až po mesiacoch. Aj to však nemusí byť také jednoduché, ak daňový úrad napríklad posúdi, že sa v prípade podnikateľa nejedná o zdaniteľnú osobu. V prípade dobrovoľnej registrácie teda nie je právny nárok na vydanie osvedčenia, čo implikuje možnosť žiadosť zamietnuť

Platiteľom DPH ešte pred vydaním osvedčenia k DPH?