Zdravotné odvody pri zrušení spoločnosti

17. Júl 2013
Citácie v odborných publikáciách

Tak ako podiel na zisku, tak aj vyrovnávací podiel, ako aj podiel na likvidačnom zostatku sú základom pre vyrubenie zdravotného odvodu. Sadzba pre výpočet zdravotného odvodu predstavuje 14% zo základu.

Zdravotné odvody pri zrušení spoločnosti