Cena: 1650000 € / Dohodou
Predmet podnikania: Priemysel a výroba
Dôvod predaja: Dedičstvo podniku
Počet zamestnancov: 15
Lokalita: Bratislavský kraj
Nehnuteľnosti: Áno - v hodnote 2 300 000 Eur

Prejaviť záujem
Voľná

Základné informácie o predávanej spoločnosti

Predmetom predaja je spoločnosť s viac ako 25 - ročnou históriou v Bratislavskom kraji. Táto firma sa zaoberá povrchovou úpravou kovov a vo firme aktuálne pracuje viac ako 15 zamestnancov. Významnú časť predajnej ceny tvorí majetok spoločnosti, ktorý okrem hnuteľného majetku a technológií, tvorí takmer hektárový pozemok v okresnom meste a nehnuteľnosti zložené z výrobných hál a administratívnych priestorov s celkovou veľkosťou takmer 5 000 m2.  Je teda možné kúpiť len nehnuteľnosť a prevádzkovať v nej vlastné podnikateľské aktivity, kúpiť nehnuteľnosť za účelom budúceho developmentu (podľa územného plánu sú pozemky určené na bytovú výstavbu) alebo rozdelenie hál na menšie celky a ich prenájmy viacerým firmám. Viac informácií k majetku a možným zámerom investora nájdete nižšie v texte.  Fotografia je ilustračná. 

Majetok spoločnosti tvoria: 

Nehnuteľnosti v hodnote 2,3 mil. Eur podľa znaleckého posudku z roku 2021

 • Nehnuteľnosť o celkovej výmere viac ako 4 047 m2 sa skladá z:
 • z výrobnej haly s troma loďami -  každá o výmere viac ako  1 205 m2 
 • z administratívnej prístavby o výmere 431 m2 s úžitkovou plochou viac ako 552 m2
 • Sklad výrobkov o rozlohe viac ako 557 m2 
 • Ďalšie pozemky, prístupové cesty s viac ako 5300 m2 
 • Vo výrobnej hale sa nachádzajú 4 žeriavy - každý s nosnosťou 5 ton.
 • Spoločnosť v súčasnosti využíva pre potreby svojej výroby a zázemia cca 50 % celkovej kapacity. Ostatné priestory v súčasnosti prenajíma externým firmám, za čo dostáva pravidelný nájom a tak vyťažuje kapacity nehnuteľností na 80 - 90%. 

Technológie a iný hnuteľný majetok

 • 2 linky na povrchovú úpravu kovov z roku 1992, po generálnej rekonštrukcii v roku 2007 v kvalitnom udržiavanom stave, bez potreby významných investícií v najbližších 5-6 rokoch 
 • Spoločnosť vlastí dve staršie osobné motorové vozidlá, a vysokozdvižný vozík Yale

Doplňujúce informácie k majetku 

 • V areáli spoločnosti sa nachádza vlastná trafostanica 
 • Vlastná regulačná stanica plynu 
 • Informácia pre dlhodobých investorov a developerov:  V územnom pláne tohto okresného mesta sú predmetné pozemky určené na bytovú výstavbu. 
 • Len hodnota majetku zložená z nehnuteľností výrazne prevyšuje klientom požadovanú cenu – ide teda o výhodnú akvizíciu 
 • Nad akvizíciou má zmysel sa zamýšľať prípadne len ako akvizíciou nehnuteľnosti, ak nemáte ambíciu podnikať v povrchovej úprave kovov. 

Obrat firmy a EBITDA rok 2021, resp. 2022

 • Obrat:  cca 700 000  Eur / rok
 • EBITDA: cca 170 000 Eur / rok 

Pôžičky, úvery 

 • Firma nemá žiadne pôžičky, úvery, či záložné práva veriteľov.  

Zamestnanci

Obrovskou hodnotou tejto spoločnosti sú zamestnanci. V spoločnosti v súčasnosti pracuje 15 zamestnancov.

Firemná štruktúra: 

 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ výroby
 • Technik výroby 
 • Zmenový majster
 • 11 x Operátori výroby

Dôležitá informácia k personálu: 

Firma je dlhodobo 10+ rokov vedená riaditeľom, ktorý nie je zároveň vlastníkom spoločnosti. Pri predaji celej spoločnosti tak odpadajú komplikácie s odovzdávaním exekutívy a riadenia podniku z pôvodného riaditeľa a majiteľa v jednej osobe novému vedeniu.  Vedenie spoločnosti je ochotné naďalej pokračovať v kvalitnej práci aj pod novým vlastníkom spoločnosti. 

Portfólio klientov a referencie

Nakoľko ide o firmu s viac ako 25 ročnou históriou, za toto obdobie si získala dôveru mnohých klientov u nás na Slovensku ako aj v zahraničí. 
Portfólio klientov je zdravo diverzifikované medzi menšie  a väčšie firmy ako aj dlhodobejšie kontrakty a menšie série. Medzi zahraničných klientov partia napríklad spoločnosti z Nemecka či Rakúska. 
Referencie budú predstavené konkrétnym záujemcom po podpise NDA. 

Adresáti ponuky:

1. Investor a firma podnikajúca v povrchovej úprave kovov, resp. v príbuznom odvetví

Kupujúci s podobnou výrobou by mohol nadviazať na súčasné aktivity v spoločnosti. V prípade zvýšenia kapacít alebo presunu svojich aktivít do tohto rozsiahleho areálu je možné ukončiť nájomné zmluvy so súčasnými nájomcami a využiť celú kapacitu výrobnej haly. Administratívna budova by z časti mohla byť upravená na krátkodobé ubytovanie zamestnancov.  

2. Firma - investor, ktorý má viacero prevádzok a chce dať všetko pod jednu strechu

Predmetná hala je naozaj rozsiahla, prakticky z každej strany má k dispozícii železné brány s možnosťou vjazdu menších nákladných vozidiel a taktiež disponuje dvomi automatickými sekčnými bránami s možnosťou vjazdu kamiónov do haly.  Predmetná nehnuteľnosť je teda vhodná na umiestnenie či už novej výroby aj iného charakteru alebo presun vašich výrobných kapacít do tejto výrobnej haly. 

3. Investor do nehnuteľnosti/firmy

Vo firme je externý manažment a majitelia sa o riadenie firmy doteraz nemuseli aktívne starať a aj napriek tomu dosahuje pozitívne hospodárske výsledky. O pár rokov keď technológia doslúži, resp. by si vyžadovala významnejšie investície môžete nehnuteľnosť drahšie predať.

4. Kúpa nehnuteľnosti za účelom prenájmu haly, administratívnych priestorov  a odstavných plôch nájomníkom je tiež jedna z možností a formou ochrany peňazí pred infláciou. Halu je vďaka viacerým vchodom a vjazdom možné rozdeliť na viacero menších celkov. Administratívnu časť by bolo možné prerobiť na krátkodobé ubytovanie pre robotníkov a tak zvýšiť návratnosť danej investície. 

Cena: 

 • 1,65 mil. Eur / dohodou  

Predmet ponuky:

 • Predaj aktívnej ziskovej firmy vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku, zamestnancov, ... 
 • Predaj nehnuteľností 
 • Iné – majitelia sú ochotní rokovať o každej relevantnej obchodnej ponuke

Predajca projektu:

M2B a.s. pôsobí v oblasti predaja firiem od roku 2009. V roku 2021 sprostredkovala predaj 5 aktívnych firiem so zamestnancami a prevádzkami a predala desiatky ready-made spoločností. 

Prejavenie záujmu a získanie ďalších informácií: 

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, použite tlačidlo Rezervovať/Prejaviť záujem alebo napíšte e-mail na mizerak@m2b.sk s prípadnými otázkami. Dôležité je vždy uviesť vaše celé meno, tel. číslo a v mene akej spoločnosti komunikujete. My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď.

Fotografie v profile sú ilustračné