Predmet ponuky: Sieť reštaurácii pôsobiacich vo foodcourtoch v obchodných centrách v Bratislave
Predmet podnikania: Gastronómia, reštaurácie
Dôvod predaja: Vysoký vek spoločníkov
Lokalita: Bratislava 1,2,3
Majetok: 0 €
Obrat: 1600000 €
Zápis: 11.01.1991

Nie je možné Prejaviť záujem
Predaná

Sprostredkovanie predaja tejto spoločnosti sa úspešne podarilo sfinalizovať v 11/2021. 

Priebeh predaja: 

  1. Úvodná konzultácia a naše zúčastnenie vo výberovom konaní 11/2020
  2. Príprava profilu a spustenie predaja 1/2021
  3. Záujem prejavili 3 záujemcovia v priebehu 14 dní od spustenia predaja 
  4. Due diligence - právny, účtovný a technický trval približne 7 mesiacov 
  5. Zostatok času bola príprava dokumentácie, úhrady, atď.


Profil použitý pri úvodnom predstavení spoločnosti:


Zameranie a opis firmy: 


V M2B a.s. máme pre Vás exkluzívne k dispozícii na predaj spoločnosť, ktorá už viac ako 21 rokov úspešne prevádzkuje jednotky rýchleho občerstvenia v obchodných centrách v Bratislave. Ide o známu a dobre rozpoznateľnú značku. Dôvodom predaja spoločnosti je vysoký vek majiteľov bez nástupcu, inak je spoločnosť zdravá a okrem obdobia pandémie každoročne zisková. Spoločnosť má podpísané dlhodobé nájomné zmluvy ( minimálne do roku 2025) na lukratívnych miestach vo foodcourtoch, teda prípadnému záujemcovi z gastro odvetvia vie poskytnúť zaujímavé synergie. Prístup majiteľa je mimoriadne seriózny a vzhľadom k pravidelnému prevádzkovému zisku (mimo Covid) je spoločnosť na predaj za výhodnú cenu s návratnosťou investície do troch rokov. Zváženie tejto ponuky odporúčame.

Predmet ponuky: Spoločnosť prevádzkujúca jednotky rýchleho občerstvenia vo foodcourtoch obchodných centier v Bratislave

Lokalita: Bratislava, obchodné centrá:

Bratislava I – 2 prevádzky so spoločnou kuchyňou

Bratislava II – 2 prevádzky (možnosť spojiť do jednej)

Bratislava III – jedna prevádzka

Majetok: vybavenie fastfood prevádzok, uzatvorené nájomné vzťahy, výhodné franchisové zmluvy, know-how, depozity, osobný automobil

Personálne obsadenie:

Účtovníctvo – externá účtovná spoločnosť

Administratívne práce: 0 osôb

Vedúci prevádzok: 4 osoby schopné pracovať i ako kuchári alebo pokladníčky

Obslužný personál v prevádzkach: 12 osôb

Externá spoločnosť pre pomocné práce – mytie riadu, upratovanie

V prípade nárastu predaja: regulovateľná sieť príležitostných zaškolených pracovníkov pracujúcich na Dohodu

Zmluvy, kontrakty: nájomné zmluvy v obchodných centrách, výhodné franchisové zmluvy s možnosťou prevzatia alebo i ukončenia franchise

Očakávaná cena predávajúceho: 500 000 Eur, tj. 395 000 Eur cena + 102 000 Eur depozity / dohodou

Ekonomika:

Bežné účtovné obdobie spoločnosti je od 01.01. do 31.12.

Priemerná obchodná marža: cca 60%/rok

Priemerný čistý zisk za posledných päť rokov:  147 180 Eur/rok

Priemerný obrat posledných 5 rokov:   1 610 470 Eur/rok

Rentabilita: v rozsahu 16 až 100%

Ekonomický cyklus: 

Nájomné zmluvy sa v OC uzatvárajú spravidla na 5 rokov s možnosťou predĺženia nájomných zmlúv za trhových podmienok, platných v dobe predĺženia nájmu. Cyklus sa vyznačuje tým, že v záverečných rokoch nájmu v prípade predĺženia, vyžaduje OC redesign jednotky, prípadne sa premiestňuje foodcourt do iných, väčších priestorov. V dobe redesignu jednotky, prípadne budovania novej v novo umiestnenom foodcourte, to má samozrejme dopad na výšku rentabilitu a zisku a znižuje to priemerne dosahované hodnoty. Momentálne sú jednotky novo vybudované, rok 2019 až 2020, takže je skôr možné po ukončení pandémie, očakávať dosahovanie podstatne vyšších, než uvádzaných priemerných tržieb a ziskov.

Nehnuteľnosti: nevlastní, pôsobí v prenajatých priestoroch v OC v Bratislave I., Bratislave II. a v Bratislave III., platnosť nájomných zmlúv je minimum do 2025.

Vek firmy: viac než 30 rokov na trhu, 21 rokov pôsobenia v OC.

Spoločnosť je vhodná pre (adresáti ponuky/synergie): osoby pohybujúce sa v danom segmente prípadne investori v oblasti gastronómie. Synergickým podstatným efektom by bolo prevzatie, alebo zlúčenie spoločnosti s inou. Kvôli pandémii spoločnosť v roku 2020 vytvorila stratu, ktorú bude možné umoriť ziskom v budúcich obdobiach. Povedané ináč, je vysoká pravdepodobnosť, že rok až dva by zisková spoločnosť neplatila žiadne dane z dôvodu umorovania strát vzniknutých z dôvodov pandémie.

Detailné informácie: V prípade otázok a záujmu o kúpu tejto spoločnosti nás prosím kontaktujte emailom na info@m2b.sk s uvedením kontaktného tel. čísla, vášho mena a my sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe, zorganizujeme stretnutie s majiteľom atď. 

Naša spoločnosť M2B a.s. poskytuje služby predaja ready made firiem ako aj aktívnych spoločností už od roku 2009. Za toto obdobie sme predali viac ako 1000 spoločností a pozitívne hodnotenia máme nielen od koncových klientov - nových majiteľov spoločností ale aj partnerských advokátskych či účtovných kancelárií - stačí si prečítať referencie nižšie.