Čo je to DIČ, čo je IČ DPH a rozdiel medzi nimi

21. Jún 2020
Dane, účtovníctvo, odvody

Stretli ste sa s pojmom DIČ, resp. IČ DPH? Neviete čo znamenajú a aký je medzi nimi rozdiel? DIČ je daňové identifikačné číslo a IČ DPH znamená identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Pričom DIČ sa prideľuje každému podnikateľovi, IČ DPH majú pridelené len platitelia DPH. Kto dané čísla prideľuje, kde sa uvádzajú a aký je medzi nimi rozdiel sa dočítate v texte nižšie. 

Čo je to DIČ - daňové identifikačné číslo

DIČ je daňové identifikačné číslo, ktoré Vám pridelí daňový úrad na začiatku vašej podnikateľskej činnosti. Daňové identifikačné číslo je 10- miestne číslo a  prideľuje sa každému podnikateľovi - teda právnickým osobám (firmám), ale aj fyzickým osobám (živnostníkom). Okrem toho DIČ majú pridelené aj občianske združenia, nadácie, či neziskové organizácie, teda všetky subjekty, ktoré môžu fakturovať nejaký tovar či služby. Každému podnikateľovi je pridelené jedinečné číslo a tým pádom slúži na jednoznačnú identifikáciu podnikateľa pred správcom dane a uvádza sa na všetkých daňových dokladoch. 

Povinnosť požiadať o pridelenie DIČ máte zo zákona v lehote do 30 dní od založenia vašej spoločnosti či živnosti. Vykonať tak môžete dvomi spôsobmi. 

  1. Buď už pri zakladaní vašej spoločnosti či živnosti, kedy stačí len v online žiadosti zaškrtnúť, že máte záujem o pridelenie DIČ. Táto možnosť je samozrejme pohodlnejšia, bohužiaľ nie vždy funguje na 100% a už sa nám v našej praxi stalo, že sme označili, že máme o automatické pridelenie DIČ po založení firmy záujem, no systém túto informáciu neposunul ďalej daňovému úradu. Následne sme si nesplnili lehotu registrácie firmy do 30 dní od založenia a dostali sme pokutu 60€. Pri využití tejto možnosti teda odporúčame, ak Vám nie je DIČ pridelené do 15 dní od zápisu spoločnosti do obchodného registra kontaktovať daňový úrad a preveriť si, že danú žiadosť eviduje. 
  2. Po založení Vašej spoločnosti podaním žiadosti o pridelenie DIČ na samostatnom tlačive, ktorého prílohou je aj fotokópia výpisu z obchodného registra a potvrdenia o vykonaní zápisu vašej spoločnosti do obchodného registra.  

Po pridelení DIČ správcom dane bude Vám vystavené osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ. To je v súčasnosti vystavované na modrej kartičke. Raz pridelené DIČ sa už nedá zmeniť a zostáva podnikateľovi po celý čas jeho podnikania. Ak živnostník alebo firma ukončí svoje podnikanie a zanikne, jej DIČ sa už nikdy nikomu nepridelí.

Zdá sa Vám celá agenda ohľadom registrácie k DIČ komplikovaná? Využite služby služby nami overenej partnerskej advokátskej kancelárie a nechajte si založiť Vašu s.r.o. na mieru. Komplexnú službu založenia Vašej firmy zabezpečia za Vás od prípravy dokumentov, úhrady poplatkov, návštev na úradoch až po registráciu Vašej firmy na daňovom úrade a pridelenie DIČ a získanie osvedčenia. Všetky tieto služby vrátane súdneho poplatku 150€ už sú zahrnuté v koncovej cene 397€. Vy tak necháte zakladanie Vašej firmy na odborníkov a môžete sa venovať príprave na podnikanie. Ak potrebujete podnikať okamžite - prečítajte si viac o výhodách nami predávaných ready made sro - neplatiteľov DPH

Čo je to IČ DPH - identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

IČ DPH je identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Toto číslo Vám pridelí správca dane po tom, čo ste zaregistrovaný ako platiteľ DPH. Teda IČ DPH číslo majú pridelené len platitelia DPH. Číslo IČ DPH je identické ako Vaše číslo DIČ, no pred danou 10-miestnou číslicou sa nachádza predpona - prefix Slovenska - SK, teda štátu, kde bola registrácia k DPH vydaná. IČ DPH sa totiž používa v mnohých štátoch Európskej únie a sveta. V angličtine je ekvivalentom nášho IČ DPH slovo VAT (value added tax). Teda ak by váš partner zo zahraničia od vás žiadal VAT číslo, aby Vám mohol predať tovar bez DPH, pýta si od vás IČ DPH. Daňový úrad vám o prideleni IČ DPH vydá aj osvedčenie. To býva štandardne vydané na ružovej kartičke. 

Vymyslený príklad DIČ: 2021112223 - táto firma mi mala pridelené IČ DPH vo formáte: SK2021112223


Kde sa uvádza IČ DPH a ako si ho overiť

Od dátumu registrácie Vašej firmy k DPH, ktorá je uvedená na Vašom osvedčení (ružovej kartičke) je potrebné, aby ste Vaše IČ DPH uvádzali na všetkých prijatých a vystavených faktúrach, resp. všetkých daňových dokladoch. Zároveň je však praktické a bežné, že Vaše IČ DPH budete uvádzať ako súčasť štandardnej identifikácie vašej spoločnosti spoločne s obchodným menom, sídlom a číslom IČO. Toto číslo od vás budú požadovať vaši partneri, aby si overili, že ste skutočne platiteľmi DPH a môžu si pri faktúrach, ktoré ste im vystavili odpočítať DPH. Prípadne ako sme uviedli vyššie, toto číslo budú požadovať aj vaši zahraniční partneri, aby si overili, že ste skutočne platiteľmi DPH a môžu vám v prípade, ak ide o dodávateľa z Európskej únie predať tovar bez DPH. IČ DPH je taktiež dôležité a je uvádzané pri kontrolných výkazoch, ktoré Vaša účtovníčka podáva spoločne s každým podaním priznania k DPH. 

1. Overenie IČ DPH tuzemského dodávateľa - odberateľa 

V prípade, keď bude pre vás potrebné overiť si, či váš obchodný partner zo Slovenska je skutočne platiteľom DPH, môžete tak urobiť na stránke Finančnej správy SR. 

Konkrétne je potrebné z informačných zoznamov na stránke finančnej správy vybrať zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH a dostanete sa na túto webstránku: 

https://www.financnasprava.sk/..., kde si môžete preveriť IČ DPH podľa viacerých parametrov. 2. Overenie IČ DPH zahraničného dodávateľa alebo odberateľa

V prípade, ak si potrebujete overiť IČ DPH vášho zahraničného partnera, najlepšia možnosť je použiť opäť webstránku Finančnej správy SR. Kliknite na webstránku: http://ec.europa.eu/taxation_c... a tam zadajte IČ DPH, ktoré vám uviedol váš obchodný partner. 

Webstránka vyzerá nasledovne: Pozor na "čierny zoznam" platiteľov DPH

Na stránke Finančnej správy SR môžete nájsť aj tzv "čierny zoznam" platiteľov DPH, ktorým bolo IČ DPH odobraté z dôvodu neplnenia si povinností súvisiacich s DPH, opakovaného neplatenia DPH, resp. z dôvodu opakovaného nepodávania daňového priznania k DPH. 

Či váš obchodný partner nie je v tomto zozname, si môžete nájsť v časti informačných zoznamov resp. priamo na webstránke: https://www.financnasprava.sk/...


Rozdiel medzi DIČ a IČ DPH

Obe čísla DIČ aj IČ DPH sú jedinečné čísla, ktoré vám pridelil daňový úrad a slúžia na jednoznačnú identifikáciu vašej firmy vo vzťahu k daňovému úradu. DIČ je 10- miestne číslo, ktoré je pridelené neplatiteľovi DPH. Po tom, čo sa vaša firma stane platiteľom DPH, je vám pridelené aj IČ DPH. 10- miestno číslo je identické ako vaše DIČ číslo, len pred týmto číslom sa nachádza prefix SK. Podľa toho, či má firma pridelené IČ DPH teda viete veľmi jednoducho určiť, či je platiteľom DPH alebo nie je. 

O tom, čo je to DPH, aký je rozdiel medzi neplatiteľom DPH a platiteľom DPH, či je pre Vás výhodné vo Vašom podnikaní byť platiteľom DPH alebo nebyť platiteľom Vám si môžete prečítať v ďalších článkoch na našom blogu. Prípadne, ak uvažujete nad založením firmy a máte otázky k tejto téme, môžete využiť konzultáciu v našej spoločnosti M2B.sk, ktorá od roku 2008 pomohla založiť viac ako 1000 firiem. Ozvite sa nám