11 dôvodov prečo zveriť vedenie účtovníctva externej účtovnej firme

10. November 2020
Dane, účtovníctvo, odvody

Podnikanie je ucelený komplex viacerých činností. Treba poskytovať kvalitné služby resp. predávať kvalitný tovar s dostatočnou maržou a ziskom. Mať kvalitne spracovaný a hlavne realizovaný marketing. Dobre vyškolených predajcov, prípadne dobre optimalizovaný eshop. Myslieť na logistiku, sklady, reklamácie atď. Všetky tieto činnosti sú potrebné k tomu, aby ste si na trhu vytvorili dobré meno a generovali zisk. Ďaľšia činnosť, ktorá k podnikaniu patrí, ale určite by vám nechýbala je vedenie účtovníctva

Je teda otázkou, kto ho bude pre vás zastrešovať. Pri slovenskej legislatíve a zmenách v účtovných predpisoch na dennej báze na svojpomocné vedenie účtovníctva rovno zabudnite. Je teda len otázkou či riešiť účtovníctvo interne zamestnancom, "známou čo vám ho urobí za drobné bez papiera a zodpovednosti" alebo ho celé zveriť profesionálnej externej spoločnosti a o nič sa nestarať. Nižšie uvádzam 11 dôvodov prečo zveriť vedenie účtovníctva externej firme. 

11 x prečo zveriť vedenie účtovníctva profesionánej externej firme  

 1. Financie a ochota: Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Externý účtovník nezaberá miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebuje stôl, stoličku, počítač, stravné lístky ani dovolenku.  Nemáte problém s odstupným či PN. 
 2. Nulové náklady na účtovný softvér:  Nemusíte platiť stovky euro ročne za nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Nulové náklady na školenia: Aby bolo účtovníctvo vedené korektne je nevyhnutné sa pravidelne vzdelávať. Externým vedením účtovníctva nemusíte platiť školenia vášho interného účtovníka. 
 4. Odbornosť: Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 3 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami – viď sekciu o nás.
 5. Špecializácia na malé a stredné fimy: Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s max. 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. €. V portfóliu našich klientov sú tiež klienti, ktorí nie sú platcami DPH.
 6. Daňovo uznateľné náklady: Všetky náklady spojené s vedením účtovníctva externou spoločnosťou si samozrejme môžete dať do nákladov. Spoločne s poistením zodpovednosti za škodu ide o dôležitý argument, prečo zveriť vedenie účtovníctva profesionálnej externej spoločnosti. " Známa " účtovníctvo spracuje lacnejšie ale bez daňovo uznateľných nákladov a zodpovednosti. 
 7. Poistenie zodpovednosti: Každá seriózna účtovná firma je riadne poistená za prípadné škody spôsobené pri výkone svojej činnosti. Konkrétne naša spoločnosť je poistená do výšky 50.000 eur. V prípade pokuty vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité – od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť.
 8. Referencie: Disponujeme referenciami viac ako 60 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania a majú s nami výborné skúsenosti, o ktoré sú ochotné sa podeliť. 
 9. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.
 10. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 11. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďalšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na určité obdobie na otestovanie zadarmo. 

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu a prípravu cenovej ponuky nám zavolajte na tel. číslo: 02/38 102 976, prípadne napíšte e-mail na info@m2b.sk